Szellemünk kiképzése

Szellemünk kiképzése

Amely [a kegyelem] arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. (Titus 2 :12)

Amikor egy atléta edz, a képességei javításán munkálkodik. Keményen dolgozik, ugyanazokat a mozdulatokat gyakorolja, amíg a második természetévé nem válnak.

A legtöbben értjük, hogy ez a fajta kiképzés kulcsfontosságú a fizikai világban. Tudjuk, hogy e nélkül nem lehetünk győztesek. De azt tudjuk-e, hogy ugyanilyen módon képezhetjük ki magunkat szellemi értelemben is?

Share
Read more


Isten mesteri terve – 9. rész

Isten mesteri terve – 9. rész

Most a vetés – aratás törvényéről fogunk beszélni. Az erre vonatkozó kijelentés megváltoztatja az életedet. Ha akarsz valamit, akkor vess. Ez lehet békesség, vagy megtapintható, megérinthető dolog is, mint kocsi, vagy a pénzügyeid. Tehát vess magot.

Mrk 4,1-6 (Ampl. ford.) ez a legjobb rész, a vetés-aratás tanulmányozásának elkezdéséhez. Jézus nagy tanító is volt. Néhány prédikációja megmaradt az evangéliumokban, s ezek kulcsok az életünkhöz.

Mrk 4,1-6: Jézus ismét elkezdett tanítani a tó mellett, és nagy sokaság gyűlt össze körülötte, így bement egy hajóba, hogy leüljön a tengeren, és az egész tömeg a tóparton volt. Sok dolgot tanított nekik példabeszédekben (illusztrációk, összehasonlítások) amik mellé igazságot tett, hogy megmagyarázza azokat. S a tanításaiban ezeket mondta nekik: adjátok a figyelmeteket erre: íme, egy magvető kiment vetni. Ahogy vetett, néhány mag az ösvényre esett, és a madarak jöttek, felkapdosták és megették azokat. Más mag (ugyanaz a fajta) olyan földre esett, amely tele volt sziklával, amelyen nem sok termőföld volt, s hirtelen a mag kihajtott, de mivel nem volt mély termőtalaja, amikor a nap feljött, megperzselte azt, és mivel nem volt gyökere, elszáradt.

Share
Read more

Az imádság ideje

Az imádság ideje

züntelenül imádkozzatok. (1 Thesszalonika 5:17)
Ha a füleid Istenre figyelmeznek, feltételezem, hogy hallottál Tőle valamit az imával kapcsolatban. Hív téged, hogy több időt tölts imában, helyezd előbbre az imádságot a fontossági sorrendedben.
Honnan tudom ezt? Onnan, hogy nekem is ugyanezt mondogatja. Tulajdonképpen minél több emberrel beszélek erről, annál inkább meggyőződöm róla, hogy Isten az egész népét imádságra hívja.
Az ok egyszerű. Az utolsó idők legutolsó napjaiban vagyunk. Isten kész rá, hogy csodálatos és természetfeletti módon mozduljon rajtunk keresztül. Ezt azonban nem tudja megtenni,
ha nem járunk szellemben. Nem tud olyanokon keresztül munkálkodni, akiket annyira lefoglalnak a testi dolgok, hogy nem képesek meghallani az Ő hangját.

Share
Read more

Isten mesteri terve – 8. rész

Isten mesteri terve – 8. rész

Most az engedelmességről és engedetlenségről beszélünk. Ez az a terület, ahol a dolgok eldőlnek. Azért olyan csodálatos az Ige, mert nem kell találgatni, hogy vajon Isten mit akar tőlem, hiszen pontosan megmondja. Arra jöttem rá, minél több időt töltök Istennel, az írott Igéjével és próbálok rájönni, hogy mi a véleménye bizonyos dolgokról, s erről újra és újra gondolkodom, annál könnyebb úgy élnem, hogy engedelmeskedem neki. Valóban megismerheted őt az írott Igén keresztül. Természetesen imádkozni is szükséges, de csak akkor tudsz Isten Igéje szerint imádkozni, ha ismered azt. Mint például azt, hogy gyorsnak kell lennünk a megbocsátásban, a rossz dolgokból való megtérésben.

Share
Read more

Isten mesteri terve – 7. rész

Isten mesteri terve – 7. rész

Hogyan tudjuk meg Isten mesteri tervét az életünkre? Nem terv nélkül jöttünk be ebbe a világba. Isten tervében nem az van, hogy mindenki prédikátor lesz. Akkor ki lenne a hallgató? Persze szükség van Isten szeretetével szolgálni, de szükség van orvosokra is, jogászokra, és még a leglehetetlenebb foglalkozásokban is az Úr gyermekeire. Az adóhatóságnál is ismerek hívőt, aki segít nekünk néha. Nem mindenki prédikátor, de Istennek van terve a te életedre is, neked is van helyed valahol. Ha teljes idejű szolgálónak hív el az Úr, akkor van valami a bensődben, amitől nem tudsz megszabadulni. Ken egész fiatal gyerekként tudta, hogy ő prédikálásra lett elhívva.

Share
Read more

Isten mesteri terve – 6. rész

Isten mesteri terve – 6. rész

Olyan dologról fogok beszélni, ahol sokan elrontják. Ez pedig a hosszútűrés vagy kitartás. Járni Isten Igéjében, Isten Igéjével, hitben élni – ha így teszel, úgy tűnik néha, hogy minden ellened dolgozik. Csak a körülötted levő természetes világot látod, és nehéz elképzelni, hogy van egy szellemi valóság is.

Ekkor lép be a HIT. Hit által látjuk meg, mi történik a felszín alatt, s aki hitben jár, annak Isten Igéjét kell elfogadnia.

Share
Read more

Isten mesteri terve – 5. rész

Ábrahám hitt Istennek. Mikor hallotta azt a lehetetlen hírt, hogy gyermeke lesz, hitt Istennek. S ezt Isten igazságul számította be neki. Mi már tudjuk, hogy Jézus a Krisztus a Megváltónk, és Őt fogadjuk be a szívünkbe. S a hit ment meg minket, így születünk újjá. Az Ó- és Újszövetségben is a hit az a mód, ahogy Istentől kaphatunk valamit. Hinni abban, amit Isten mond – a körülmények, a látható és hallható dolgok helyett.

Share
Read more

Megalkuvás nélküli hit – 3. rész

Megalkuvás nélküli hit – 3. rész

e van szükségünk, mint a három zsidó fiú, Sidrák, Misák és Abednegó hite. Olyan hit birtokolta őket, amely által nem féltek még a tüzes kemencétől sem. Tudták, ha tüzes kemencébe is kerülnek, Isten megszabadítja őket. Isten nem fog megőrizni téged a kísértésektől, de sem ezekben, sem a nehéz helyzetekben nem fogsz megégni, jöhet akármilyen próba és kísértés! Olyan hitre van szükséged, mint Noénak volt. Ő nem is tudta, milyen az eső, de mikor Isten mondta: építsen hajót, olyan hit birtokolta őt, hogy amit Isten mondott neki, azt megtette. Megépítette a hajót, akármilyen célból is, de megépítette, mert Isten mondta neki. A hit birtokolta őt.

Share
Read more

Isten mesteri terve – 4. rész

Isten mesteri terve – 4. rész

Ma a hitről beszélünk.
Hinni abban, amit Isten mondott. Hinni Isten Igéjében, vagy amit Isten a szívedbe írt. Inkább ebben hinni, mint a körülményekben. Ha a hited szerint élsz, ez nem az, amit a szemeddel látsz, vagy a füleddel hallasz. Ha hiszel Isten Igéjének, az megváltoztatja a körülményeidet, és megváltoztatja, amit hallasz, és amit látsz. A hit emberek olyanok, hogy hisznek Isten Igéjének, függetlenül attól, hogy mit látnak. A hit ad valamit Istennek, amivel tud dolgozni, és meg tudja változtatni a körülményeket, helyzeteket.

Share
Read more

Isten mesteri terve – 3. rész

Isten és Jézus azt mondja, hogy keressük Őt. A fenti Igében a próféta azt mondja, hogy keressük Istent. Ismerek egy rabbit, aki újjászületett keresztény lett, tőle hallottam: az Urat keresni, azt jelenti – kutatni. A hétköznapi életben keresni azt jelenti: ide nyúlunk, oda nyúlunk, de a héber szó azt jelenti: kutatni. Kutasd az Urat, és találni fogsz.

Share
Read more

UA-6786688