Isten mesteri terve – 3. rész

Mai témánk: keresni az Urat. Ézs55,6-11 Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös (igaztalan) férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és (Ő) könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert (aki) bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek (étkezőnek): Így lesz az én beszédem (Igém), amely számból kimegy, nem tér hozzám (nem fog visszatérni) üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Isten és Jézus azt mondja, hogy keressük Őt. A fenti Igében a próféta azt mondja, hogy keressük Istent. Ismerek egy rabbit, aki újjászületett keresztény lett, tőle hallottam: az Urat keresni, azt jelenti – kutatni. A hétköznapi életben keresni azt jelenti: ide nyúlunk, oda nyúlunk, de a héber szó azt jelenti: kutatni. Kutasd az Urat, és találni fogsz. Ha van Bibliánk, tudjuk kutatni, de ha nincs, ez akkor is lehetséges – Ő kijelenti magát nekünk. Annyira áldottak vagyunk, hogy van egy írott Bibliánk! Akinek Bibliája van, semmi kifogást nem találhat, mert tudja kutatni az Igét. Ha félelemben, vagy kudarcok között élsz, el kell kezdened Isten Igéjében járni. Keress – tehát kutass. Isten Igéje a kulcs a győzelmünkhöz. Ha az Ige gyógyulásról beszél, akkor benne van a gyógyuláshoz szükséges erő. Mit kell tenni? Venni kell Isten Igéjét, befogadni, majd cselekedni ez alapján. Isten Igéjében benne van a bővölködés és az áldás, benne van az az erő, amely képes véghezvinni azt az életedben. Keress – tehát kutass. Ha gyógyulásra van szükséged, kezdj el kutatni a gyógyulással kapcsolatban, és találd meg, hogy mi Isten akarata. Jézus maga vitte fel a keresztre betegségeinket, fájdalmainkat. Ha pénzügyi szükségben vagy, akkor az Igében kell kutatnod az áldásokat, a bővölködésedet. Az Édennél is kezdheted, hiszen már ott megtalálod Isten akaratát, aki megáldotta az embereket. Az első, amit az embernek mondott – áldás volt. Majd folytatta a prófétáknál, végig a Bibliában. Istent az Igéjében tudjuk kutatni. Óriási áldás az írott Ige. Ezért a mi felelősségünk, hogy kutassuk. Megtaláljuk benne azokat, amik alapján megváltoztathatjuk az életünket. Amikor rájövünk, hogy épp az Igével ellentétesen cselekszünk, lehetőségünk van korrigálni. De úgy is dönthetünk, hogy nem teszünk semmit. Tőlünk függ, hogyan döntünk. Annyi hitünk van, amennyi időt töltünk Isten Igéjével. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje alapján. Tehát csak rajtunk áll. Nem szabad lustának lennünk szellemi dolgokban. Semmi jó dologról nem kell lemondanunk, ha Isten Igéjével töltjük az időnket. Tehát kutass, és találsz. Kutass, és ami Isten beszédéből a szemed elé kerül, ami a füledhez kerül, azt fogadd el. Hallgasd, és vedd be a szívedbe. És az Ige elkezd beszélni hozzád, amikor elkezdesz rajta elmélkedni, és nem engeded, hogy eltávozzon a szemedtől, füledtől. Ilyen egyszerű. Mindenki járhat győzelemben. Mindenki járhat hitben. Kutasd az Igét – és találsz, fogadd be, és járj abban. Első lépés: keress, kutass. Jézus azt mondta: keresd, kutasd Isten országát először, és azután minden megadatik néked. Visszagondolok azokra az időkre, amikor 6 hónapos házasként nem volt pénzünk, és a bérelt házban, ahol laktunk éppen, nem volt hűtő, tűzhely, de még bútor sem. S amikor ezt az Igét olvastam, akkor jöttem rá, hogy nekünk bizony vannak szükségeink. Elkezdtem kutatni Isten Igéjét, és két héten belül Kennek lett állása. Egy bútoráruházban talált állást. Mt 6,21-25 Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Máté 6:22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ez megegyezik a Példabeszéddel: tartsd az Igét a szemed és a füled előtt, bejut a szívedbe s ott világít. Ha Isten Igéje helyett tv-t nézel (s már az átlag adások is közönségesek, tele vannak szeméttel), bizony a médiákból is szemét ömlik be a szemeden és füleden keresztül. De ha Isten Igéjét tartod a szemed és füled előtt, és engeded, hogy lejusson a szívedbe, akkor ez életet ad neked, és elkezd beszélni neked. Erő, bölcsesség lesz az eredmény. Máté 6:24 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! Máté 6:24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Mammonnak szolgálni azt jelenti: abban bízni. Nem bízhatsz egyszerre Istenben és a Mammonban. Van egy mondás: ha te nem döntesz, a döntést meghozza más helyetted. Ha nem döntesz Isten mellett, akkor a sátán fog döntést hozni az életedben. Nem szolgálhatsz a Mammonnak, ha Istennek szolgálsz. Máté 6:25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Fiatal házasként bizony ez rám nem volt igaz – aggodalmaskodtam, izgultam eleget. Máté 6:26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Rájöttem, Istennek gondja van a madarakra. De arra is rájöttem, hogy ennek alapján bizony rám is gondja van! Máté 6:27 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Máté 6:28 Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; Máté 6:29 De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Máté 6:30 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Az aggodalmaskodás egyenlő a kicsiny hittel, a görög szerint kétkedő (hitetlen), azaz a (Krisztusba vetett) bizalom hiánya. Ez a „hit” nem képes nagy dolgokra. Máté 6:31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Máté 6:32 Mert (mivel) mind ezeket a pogányok (vágyják, sóvárogják, és szorgalmasan keresik ezeket a dolgokat) kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Máté 6:33 Hanem (de) keressétek (tűzd ki célul, tégy erőfeszítéseket) először (mindenek előtt) Istennek országát (királyságát) (ahogyan Ő teszi a dolgokat, I szerint cselekedni), és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek (mindezek mellett). Tehát: nem ezeket a dolgokat kell keresned, Isen pontosan tudja, hogy ezekre szükséged van. Ő az ellátód. Mit is kell tenni? Azokban a napokban ez az Ige segített nekem. Akkor még egyáltalán nem ismertem a Bibliát, de ez az Ige segített nekem. Akkor elkezdtem olvasni céltudatosan Isten Igéjét, s bár nem voltak tanítók körülöttem, az Ige nagyon erőteljes önmagában, és tanított. Egyszerűen kinyílt a Biblia. Elkezdtem kutatni, és azóta is ezt teszem, több mint 40 éve, és nem fejeztem be. Kutasd, menj utána, szívósan, szedd darabokra, ízekre. Válassz el időt arra, hogy Isten Igéjét kutatod. És Jézus mondja: keresd legelőször – nem másodszor vagy harmadszor – Isten országát. Kutatni Isten Igéjét azt jelenti: rájönni arra, Isten mit szeretne, hogyan is éljek, dolgozzam, tegyem a dolgaimat, és ha rájöttem, akkor ez alapján éljek. Amire Isten azt mondja, hogy jó, azt befogadod, és teszed, ami viszont rossz, azt elhagyod. Ami Istennek fontos, az nekünk is fontos – ettől fog az életed működni. Keresd, kutasd Isten országát, és minden megadatik. Mi az a minden? Ruhák, étel, kocsik, minden, amire csak szükséged van. Gondoljunk vissza az Édenkertre. Ott minden megtalálható volt. Olyan gyümölcsök, amik jobbak, mint a jégkrém. Csak arra kellett odafigyelniük, hogy Istennek engedelmeskedjenek. És ott élhetnénk ez alatt a 6000 év alatt mind, mi emberek ott az Édenben. Gondolhatod: hát, milyen ostobák voltak Ádám és Éva. Bizony azok voltak. De tudod, ugyanolyan ostobák vagyunk mi is, ha ugyanazt tesszük, mint Ádám és Éva. Keresd először Istent, és az Ő királyságát! Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok (idegeskedj) tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik (idegeskedik önmagában) a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Amikor elkezded kutatni Isten Igéjét, ezt a Biblia úgy is mondja: megújítod az elmédet. Ekkor a szellemedet megvilágítja Isten, és az Ő Szelleme kezdi kijelenteni dolgokat neked, elkezd tanítani. Vannak olyanok, akik évekig tanulmányozzák Isten Igéjét, és mégsem kapnak kijelentést. Mert nem mélyednek el benne. Majd abban a világosságban, amit kijelent az Úr, kezdjünk el járni. Nagyon fontos, hogy engedelmeskedjünk neki. S ha azt tesszük, amit Isten mond, jönnek az áldások. Ádámnak és Évának nem volt nehéz dolguk, mert egy dolgot nem volt szabad csupán tenniük, enniük a fáról. Mégis megtették. És jöttek az átkok, és elszakadtak Istentől. A mi életünkben ez nem annyira tragikus, mert nem ismertük az Édent. De ugyanazok a szabályok érvényesek ránk is, mint Ádámra és Évára. Azért kutatjuk Istent, hogy mit is mondott, és ha megtaláljuk, akkor ez változást eredményez. Ha Isten valamire azt mondja, ezt ne tedd, akkor ennek megfelelően élünk. Keressük, kutassuk Istent, kelj fel korán az Igét tanulmányozni, ha nincs máskor erre időt. Tégy meg mindent, hogy időt tölthess vele, és engedd, hogy megváltoztasson. Ha olvasod Isten Igéjét, de nem cselekszel ez alapján, akkor nem fogsz változni. De Isten segít, és azt akarja, hogy változz meg. Még egyszer: kutassuk Isten Igéjét, Istent. Töltsünk időt Istennel, „üldözzük” Őt. Menj el egy jó gyülekezetbe, ahol prédikálják az Igét, és olyan emberekkel kerülj kapcsolatba, akik tűzben égnek. A magánéletedben, a kapcsolataidban terjeszd Isten Igéjét, a gyerekeidnek is. A gyerekek azt teszik, amit a szüleiktől látnak. Minél többet látják az odaszánásodat, annál több eredményt is fognak látni, és meg fogják tanulni, hogy Isten akarata ez az ő számukra is. S így fel tudsz nevelni egy olyan családot, mely tele van Isten életével, Igéjével, s mindenki Istent szolgálja. Mondhatja valaki: már nagyon elszúrtam, már olyan régen élek a gyerekeimmel más módon, nem tudok ezen változtatni. Én pedig azt mondom: most akkor állj meg, változtass ezen! Mondd el a gyerekeidnek, hogy mi történt veled, hogy most jöttél rá, ez is rossz, az is rossz, és most változtatni fogsz ezeken a dolgokon. Isten bölcsességet ad nekünk minden szituációban. Kérdések: Úgy tűnik, Istent keresni nagyon sok időt igényel. Mi van, ha nincs sok időnk? Szükséges, hogy időt szánj Rá. Ha ezt nem teszed – gondolj bele mennyi időt vesztegetsz az orvosi rendelőkben, az ügyvédnél, ahová azért kell elmenned, mert az Ő bölcsessége nélkül elmulasztottad Isten akaratát. S ekkor veszed észre, hogy nem töltöttél elég időt az Igével. 1982-ben nagyon nagy segítséget jelentett Hagin testvér néhány mondata: nem sok időre van szükség, napi 1-2 órára. Így is add oda a tizedet, az időd tizedét az Úrnak. És minden dolgod jól fog menni. Fizesd meg az idődből is a tizedet – mondja az Úr. S az életed meg fog változni. Hatalommal leszel felruházva, és hatalmas erőd lesz. S ha 15 percet imádkozol egy nap, ez azt jelenti, hogy 90 órát imádkozol egy évben. Ha egy órát imádkozol egy nap, akkor 365 órát egy évben. Ezt teszem1992 óta. Akkoriban a fiam tinédzserként nem éppen a mi szájízünk szerinti életet élte. Hagin testvér kijelentése megváltoztatta az életemet. Kiszámíthatjátok, azóta mennyit imádkoztam életemben. Mivel problémák voltak Johnnal, a fiammal, azt mondtam, rendben van, napi 1 órát fogok imádkozni. Télen kezdtem el, hideg és sötét volt reggel, álmos voltam, szörnyű volt minden reggel felkelni. Különösen télen! De szilárdan elhatároztam, és minden nap 1 órát imádkoztam. Rövid idő után ez már szokásommá vált. S ez csak az imádkozó része volt az Úrral töltött időmnek. Ám szükséges Isten Igéjével is időt töltened. Ha erős hittel teli életet akarsz élni, akkor erre szükséged van. És ahogy tudjátok, John ma már egy kedves fiatalember lett, már a 40-es éveiben van, nagyszerű apa és férj. S mindezt annak köszönhetem, hogy mindennap 1-2 órát töltöttem Istennel. Isten ránk bízta a döntést: akarunk-e időt tölteni vele vagy nem. S ahogy az Úr mondta: minden dolgunk rendbe fog jönni. Ez történt az én életemben is. Minden dolgom rendbe jött és helyre állt. Ha Istennel nem töltesz 1-2 órát naponta, sokkal több idődet fogod elvesztegetni. Mennyi idődet lopja el a kórházban vagy rendelőben eltöltött idő, vagy ha ostoba peres ügyekbe bonyolódsz? Inkább úgy mondom: nincs annyi időd, hogy megengedhesd magadnak, hogy ne tölts időt Istennel. Meg tudod tenni! Sőt, korábban is fel tudsz kelni. Tölts időt az Úrral! Milyen lépéseket kell tennem, hogy meg tudjam tenni, hogy az Igében kutassak? Hogyan tudom ezt megtenni? Többfajta Bibliafordítást be kell szerezned. Amennyit tudsz. Azokat a fordításokat szeretem, amelyek könnyen érthetők. Az Amplified Bible például minden Igét részletesen kifejt, és így könnyebben érthető. S mivel te már újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett hívő vagy, a Szent Szellem benned él, Ő bármikor hozzáférhető számodra, és vár rád. Gondolj bele: arra vár, hogy időt tölts vele. Igazából nem az a kérdés, hogyan is tedd ezt, hanem tölts Vele időt, és várd el, hogy Ő segítsen neked, és kezdjen el hozzád beszélni. Én figyelek az Úrra, hogy a Bibliának milyen könyveit olvassam, egyszerre kettőt szoktam olvasni. Egyet az Ószövetségből, egyet az Újszövetségből. És rendszerint egy fordítást olvasok, nem keverem a különböző fordításokat ekkor. Közben figyelek, engedem, hogy az Úr vezessen, ahová akar. Isten Szelleme megmondja, mit tégy, és mit olvass. Imádkozz, és hidd, hogy kijelent neked mindent – és hitben várd is el ezt. Hasonlít ez egy kincsvadászatra. S el kell mondanom, Ő egy fantasztikus tanító. Nagyon izgalmas Isten Igéjét tanulmányozni, és Istennel tölteni az időt! Fordította: Orbán Tibor

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688