Isten mesteri terve – 8. rész

Most az engedelmességről és engedetlenségről beszélünk. Ez az a terület, ahol a dolgok eldőlnek. Azért olyan csodálatos az Ige, mert nem kell találgatni, hogy vajon Isten mit akar tőlem, hiszen pontosan megmondja. Arra jöttem rá, minél több időt töltök Istennel, az írott Igéjével és próbálok rájönni, hogy mi a véleménye bizonyos dolgokról, s erről újra és újra gondolkodom, annál könnyebb úgy élnem, hogy engedelmeskedem neki. Valóban megismerheted őt az írott Igén keresztül. Természetesen imádkozni is szükséges, de csak akkor tudsz Isten Igéje szerint imádkozni, ha ismered azt. Mint például azt, hogy gyorsnak kell lennünk a megbocsátásban, a rossz dolgokból való megtérésben.

A szeretetben való járás nagyon fontos dolog az életünkben, mert ez egy parancs. Ha nem jársz szeretetben, akkor már engedetlen is vagy. Nem kell házasságtörést elkövetned ahhoz, hogy engedetlen légy. Ha nem jársz szeretetben, már kikerültél Isten akaratából, és kikerültél az áldás folyamból is. Az áldás az Isten Igéjének való engedelmességben van, és így a szeretetben való járásban.

Ha egy hívő úgy éli az életét, hogy nem tölt időt Istennel, az nagy butaság. Mert Isten megerősíthet, és valóban szükségünk is van erre – Isten erejére, még mielőtt belevetnéd magad a nap sodrásába. Az engedelmesség vagy engedetlenség határozza meg igazán, hogy mi lesz az életedben. Ha így teszel, akkor az Úr vezetni fog, el fogja mondani, hogyan éld az életedet, és megerősít, mikor a bajok jönnek.

Nem akkor kellene a Bibliát elővenned, amikor a bajok megtalálnak. Véleményem szerint szükséges táplálnod magad Isten Igéjével, és fölfelé nézni, mert a világ tele van hitetlenséggel és szeméttel. A Biblia azt mondja, hogy a világon sok nyomorúságod lesz, bajok, problémák vannak a világban, de neked nem kell bajba kerülni, ha az Úrban vagy. Amire figyelned kell, az maga a folyamat: először megszakad a közösséged Istennel, problémák kezdenek jönni az életedben, türelmesen vársz egy ideig, majd elkezdesz panaszkodni Istenre. Nos, ilyenkor egy dolgot kell tudnod: sohasem Isten a probléma okozója! Akkor ki az oka? Hát, te meg én maradunk…

Természetesen, ha hitben és világosságban jársz, ez még nem jelenti azt, hogy nem kerülhetsz bajba. Inkább azt, hogy amikor a bajok jönnek, te már készen vagy – megvan a válaszod és meg vagy erősítve szellemben. Isten Igéje benned él, és beszél hozzád. Ha a bensődbe helyezed Isten Igéjét, akkor tud beszélni hozzád, de ha nincs benned, akkor nem tud.

Elő tudod venni a Bibliát és tudod olvasni, de jobb, ha a szívedbe van beírva Isten Igéje, mert ha az élet úgy hozza, hogy éppen nincs nálad a Szentírás, amikor a baj egyszer csak becsap, Isten Igéje akkor is a szívedben van, és azonnal ki tudod mondani azt, ahelyett, hogy a félelem jönne ki a szádon. Ha fenyegetve éreznéd magad, ha gonosz emberek akarnának ártani neked, vagy egy baleset – a nyelved hegyén ilyen helyzetekben Isten Igéje kell, hogy legyen. A parancs, a hatalom szava, az imádság szava – és nem kezded el ilyen sürgető helyzetekben keresni a Bibliádat. Megmondom neked, hogy veszélyes, sürgős helyzetekben hol kell lennie: a szívedben, mélyen meggyökerezve!

Olyan életet élünk, hogy mindennap időt töltünk Isten Igéjével, és készen vagyunk minden helyzetre, bármikor, bármilyen szituáció jöhet. Kelj fel szellemedben ilyenkor, és menj ellene a támadásnak. Egyszerűen nem élhetsz természetes életet ebben a világban – illetve élhetsz, de az nem egy jó élet. Ilyenkor mindig nyomás alatt, a sátán hüvelykujja alatt vagy. A Biblia viszont azt mondja, sátánnak a lábunk alatt van a helye. Tehát tedd a lábad a sátánra! Tartsd ellenőrzés alatt!

Mondhatod azt neki: NEM – Jézus nevében! Ne nyúlj a gyermekemhez Jézus nevében. Megdorgállak gyengeség, fájdalom, betegség. Pénz, jössz most hozzám – Jézus nevében. Vannak, akik nem szeretik, ha pénzről beszélünk. Azt mondják, az túl testi. De szükséged van pénzre a földi élethez. Szükséged van lakásra, kocsira, ételre minden nap. Meg kell tanulnunk, hogyan tudunk Isten áldásaiban élni itt a földön. És hogyan tudunk hitben Isten oltalma alatt élni. Hogyan tudjuk a hitünket munkára fogni. S ha Isten Igéje azt mondja, hogy tedd ezt, ne tedd azt – akkor kövesd. Járj szeretetben, a szeretet sok területet képes felfedezni. Ha engedelmeskedni akarsz, akkor szeretetben kell járnod az Egyházzal kapcsolatban is.

Valójában az én döntésem, hogy mennyire akarok Istennel járni. A te döntésed, hogy mennyire akarod megerősíteni magad Isten Igéjében, mennyi időt töltesz el Vele, imádkozással, és ha engedelmeskedsz Isten Igéjének, akkor a nehéz helyzetekben is tele leszel erővel, és meglesz a válaszod. Isten Igéje felgerjed a bensődben, hogy megoldja a helyzetet, a hitetlenség, letörtség, és csalódottság helyett. Az Ige, az Ige, az Ige. A hitetlenség kirekeszt az ígéret földjéről, az engedetlenség letaszít arról az útról, amin járnod kellene. Az emberek nagyon gyakran abba a hibába esnek, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, panaszkodnak: Isten miért engedte ezt meg? De biztosíthatlak, sohasem Isten az oka a problémáidnak, nem az Ő oldalán kell keresni azokat.

Ő az, aki meggyógyít, aki elküldte Jézust, hogy a fájdalmainkat, betegségeinket felvigye a keresztre. Megtanít, hogyan járjunk Istennel a pénzügyeinkben, megtanít dicsőíteni, hogy az áldások ránk folyjanak. Isten maga az áldás. Az Ő akarata, hogy áldott legyél, de ha nem követed őt, nem engedelmeskedsz neki, akkor nem tudod élvezni az áldásait. Nagyon egyszerű: tőlünk függ, hogyan élünk. Minél többet adsz magadból Istennek, annál inkább győzelemben jársz itt a földön. Tehát ne ess abba a bűnbe, hogy panaszkodsz. Sohasem Isten az oka a problémáidnak.Isten sohasem hibázik. Sohasem mulaszt el semmit. S ha azon töprengsz, hogy Isten miért engedi meg ilyen hosszú ideig ezt a helyzetet, akkor inkább figyelj magadra, mit teszel, mit mondasz. Ne kedvetlenedj el, hanem csak menj előre. Mert Isten akarata az, hogy áldott légy.

A férjem hónapok óta az áldásról prédikál. Olyan csodálatos meglátni, hogy Isten akarata, hogy megáldjon minket. Az 5 Mózes 28-ban Isten elmondta, ha engedelmeskedik Izrael, mindezek az áldások jönnek rájuk. De ha engedetlenek, az áldásfolyam megszakad, és az átkok ömlenek rájuk. Mi Isten akarata Izrael életében? Az, hogy áldottak legyenek. Isten mindent előkészített Izraelnek, hogy bemenjenek az ígéret földjére, csak annyit kért, hogy legyenek engedelmesek. S nyilvánvaló az Igéből, hogy amikor azt tették, amit Isten parancsolt nekik, akkor jó dolgok történtek velük. S az Ő akarata valósult meg az életükben.

De mikor elestek, mikor más istenekhez fordultak és egyéb bűnöket követtek el, az átkok kezdtek el jönni az életükre, és azzal együtt a rossz dolgok. Minden betegség, gyengeség, fájdalom az átok következménye. A gyógyulás az áldások között van. Izrael népe előtt ott volt a választás: melyik úton akar járni? Minél többet tanulmányozom Isten Igéjét, annál világosabb számomra, hogy a mi választásunk dönti el, hol kötünk ki. Vagy engedelmeskedünk Istennek és áldottak vagyunk, vagy engedetlenek vagyunk, a saját utunkra lépünk és akkor csőstől jönnek a problémák. Ha áldott vagy, akkor is jöhetnek a problémák, de akkor megvannak a válaszok ezekre. S az áldás jön, mert megszabadulhatsz Jézus nevében.

Miénk a választás hogy engedelmeskedünk-e Istennek és azt tesszük amit mond, vagy egyszerűen csak a hétköznapi életet akarjuk élni, ahol a bajok egymást követik. De Isten nem ezt a fajta életet szánja neked. Maradj közösségben Vele – maradj Istennel. Akár jól mennek a dolgok, akár rosszul. Mi nem panaszkodók vagyunk. Ha elkezdesz panaszkodni, akkor tudd meg, Isten hiányzik az életedből. S ha olyan gondolataid támadnak: miért tart Istennek ilyen hosszú ideig beavatkozni? Ebből rögtön jön a következő megállapítás: Ő elhibázta. De ez butaság, egyedül Ő tudja, ebben a helyzetben mit kell tennünk.

Tehát amikor probléma jön az életedbe, ne kérd tőle számon: Istenem ez miért jött most rám? Van valami probléma ott fönn? Ha a probléma jön, először is elkezded figyelni, mit teszel, mit mondasz, és engedelmeskedsz Istennek. Hitet szólunk – nem hitetlenséget -, vagy elkezdünk panaszkodni, felháborodni Istenre? Róla csak jót mondj, mert Ő jó. Jobb, ha megtanulod, hogyan maradhatsz Vele, és hogyan egyezhetsz meg Vele, hogyan juthatsz közös véleményre Vele. Továbbra is tápláld magad Isten Igéjével. Nehogy panaszkodj! Nehogy azt mondd: Istenem, miért tart ez ilyen hosszú ideig?!

Sokszor kiszabadított már engem is az Úr a bajokból, sohasem késett el, sohasem mulasztott el semmit. Nem Isten az én problémám. Első feladatod: szigorúan felügyelni arra, amit mondasz. Mikor odajössz hozzám, és azt mondod, beteg vagyok – rendben van, imádkozunk együtt. Majd a fájdalom visszajön, s akkor mit mondasz a melletted állónak, ha megkérdezi, hogy vagy? Azt, hogy nem túl jól? Fájdalmaim vannak? Ezt bizony felül kell vizsgálnod, mert ha már egyszer imádkoztál, és elfogadtad, megragadtad a gyógyulásodat, mit mondasz? Azt, hogy meggyógyultam Jézus nevében.

Ha a pénzügyeidben akarod gyakorolni a hitedet, mert szükségben vagy, a számlák csak jönnek, de nincs pénzed, hogy kifizesd őket – azt mondod: hiszem, hogy megkaptam a pénzügyi szabadulásomat, bővölködöm. Megbízhatsz Istenben: Ő tudja, hogyan kerülj ki a bajból, sőt, azt is tudja, hogyan tartson távol tőlük, ha közösségben vagy Vele, ha beszélsz Istennel. Mert Ő már a problémák előtt szól hozzád, és Isten Igéje is szól hozzád.

Így tanultuk meg az életünket élni, s ha azt kérdezed, szükségünk van-e hitre, azt mondom, teljes mértékben. Hitben járunk és nem látásban. Vannak problémáink? Igen, vannak. De Istentől már akkor megkapjuk a választ, amikor a gondok felmerülnek, tudjuk, hogy a válaszok Isten Igéjében vannak. Isten jó, szeret minket, és az ígéretei a miénk, a gyógyulás a miénk, a bővölködés a miénk, a békesség a miénk.Halleluja!

A győzelem a miénk Jézus nevében!

Kérdések:
Hogyan segíti a dicséret, Isten imádása a hitünk mozgósítását?

Amikor valami jót mondunk, akkor ezzel Istennek adunk valamit, amivel Ő már tud cselekedni. Másképp: (Mrk 11,23-24-ben) amikor imádkozol, hidd hogy már megkaptad amiért imádkozol, vedd el. Másnap reggel nem fogod ugyanazt kérni Istentől – akkor már dicséred őt a válaszért, mert te ezt hitben már megkaptad, miután imádkoztál érte. Mondok egy példát: amikor imádkozol a gyermekedért, vagy a hozzátartozódért, először megtöröd az ördög hatalmát, s megköszönöd Istennek az üdvösségét. Miután imádkoztál, és hiszed, hogy megkaptad a választ, bár az még nem jelent meg a láthatóban, akkor a remény állapotába kerülsz, és elkezded Istent dicsérni, imádni a válaszért: „Köszönöm hogy a bátyám megszabadult, és üdvössége van Jézus nevében.” Ha egy kocsiért imádkozol, és hiszed hogy már megkaptad, nem fogod újra és újra kérni, hanem dicsérni fogod Istent a válaszért: „köszönöm Uram, hogy már megadtad a kocsit, épp azt, amire szükségem van. Köszönöm.” A dicséret, az imádás egy pozitív helyre visz el téged. Az első állomás: amikor nincs még meg. Második állomás: mikor imádkozol érte, és szellemben elveszed. A harmadik pedig: amikor megjelenik a láthatóban.

Betegség esetén ugyanezt meg tudod tenni, és megköszönöd a gyógyulásodat. Ha a fájdalmak, tünetek újra jönnek, számodra csak a dicséret a helyénvaló, hiszen már megkaptad a gyógyulásodat, és nem kell újra kérned azt, mert már kérted, és elfogadtad. Hanem az az idő kezdődik, mikor dicséred, és áldod Őt a gyógyulásodért. És légy hálás Istennek.

Természetesen Isten méltó rá, hogy dicsérjük, magasztaljuk, és egy állandó imádó felmagasztaló életet kell élnünk. Azért is tudsz hálát adni, és dicsérni, imádni őt, amit a múltban cselekedett az életedben. A Biblia szerint Ő mindenkihez jó. Övezd fel a derekadra a dicséretet. Nagyon erőteljes fegyver. Olyan jó egyszerűen csak dicsérni Őt a jóságáért. Ez épít minket, megerősít, és úgy gondolom, Istennek is nagyon tetszik, mikor így teszünk.

Amikor kérünk valamit, hogyan tudjuk a türelmet kifejleszteni magunkat, hogy addig hitben legyünk, míg meg nem jelenik a válasz?
Istennek van egy örökkévaló órája. Olyan órája, ami az örökkévalóságot mutatja. Amikor az állásoddal, vagy pénzügyeiddel, kocsiddal kapcsolatban kérsz – és Isten is kész, te is kész vagy – még ekkor sem tudjuk, mikor jelenik meg a láthatóban a kérésünk. Soha nem történt meg velem, hogy pénzügyeimmel kapcsolatban Isten az égből lepottyantott volna bankjegyeket. Más embereket kapcsolt be ebbe az Úr. Ha munkahelyet keresel, ehhez valakinek késznek kell lennie téged felvenni. Itt is más embereken keresztül cselekszik. Ha valamit el akarsz adni, ezt másnak meg kell vennie. A pénzügyeinkben más emberek is belekerülnek Isten akaratába.

Ami téged illet, te csak maradj meg a hited megvallásában. Nehogy feladd, ha egy idő után még nem jön a válasz. A türelem el fogja végezni a tökéletes munkáját. Isten örökkévalóságában van egy időpont kijelölve, mikor a Messiás vissza fog jönni. De a te életedben, vagy az enyémben nincsenek ilyen kijelölt idők. Ha szükséged van egy jó munkahelyre, Isten megadja, hiszen az Ő akarata is, hogy bővölködj. De természetesen vagy egy idő, míg ez megjelenik a láthatóban.

Ám arra is rájöttem, ha sok időt töltök Istennel, a benső órám tudni fogja, a válasz mikor jön. Azt is megtapasztaltuk, ha nem adjuk fel, a válaszunk mindig megérkezik. A Bibliából tudjuk, ilyenkor az a feladatunk, hogy engedjük, a türelem dolgozzon. S hogyan tudod ezt akadályozni? Ha türelmetlen vagy. A türelem akkor végzi el a munkáját, ha hiszed, hogy semmi szükségben nem szenvedsz.

Saját életünkben is, mikor az első új kocsit kértük Istentől, a fiunk még olyan pici volt, hogy az első ülésen fel tudott állni. Akkor volt egy használt limuzinunk, de egy nagy csomagtartójú, megbízható kombi kocsira volt szükségünk, mert már szolgáltunk. Amíg a válasz megérkezett, hosszabb idő telt el, mint amire számítottunk. Mi csak vártunk, vártunk, végül egy férfi hívott fel minket, s azt mondta: az Úr foglalkozik velem, hogy egy bizonyos összeget adjak nektek. Hosszabb idő óta mondja nekem az Úr, és végre engedelmeskedem neki, és elküldöm nektek a csekket. Tehát Isten cselekedni akart, de szüksége volt ennek a hívőnek az együttműködésére is. Isten nem fog lopni valakitől és aztán betenni a mellényzsebedbe. Pénzügyekben is szüksége van személyekre, akiken keresztül tud cselekedni. Néha úgy tűnik, az anyagiakkal kapcsolatban lassan jön a válasz – de mindig jön. Visszatérve a kocsira: készpénzben akartuk megvenni, nem kölcsönből. Többször is lehetőségünk lett volna feladni a hitünket, de végül az a férfi hallgatott Istenre és felhívott minket. Pedig gondolhattuk volna azt is, hogy hát, úgy látszik, ez nem működik, és feladjuk. De amit nem szabad tenned – hogy feladd!

türelem egy erő a szellemünkben. Ez az erő fog gyümölcsöt teremni, ha engedjük, hogy meghozza a gyümölcsöt. Lehet, hogy lassabban fognak megtörténni a dolgok, mint szeretnénk, természetesen nekünk is vannak olyan időszakaink, mikor nem akar megjelenni még mindig a válasz, de ha Isten Igéje alapján cselekszel és beszélsz, és a türelem a szellemedben erős, akár rövid, akár hosszabb időn belül jön a válasz – nem rendít meg téged. Amit ilyenkor tehetsz: dicséred Istent a válaszért. Ha például egy kocsiban hiszel, és 5 évig nem kaptad meg a választ, ne gondold hogy Isten félretette az ügyedet, és nem foglalkozik veled, mert van egy szellemi időszámítás is. De akármiben is higgy, a legfontosabb, hogy maradj Isten oldalán, és soha ne válaszd a meghátrálást, soha ne add fel!

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688