Isten mesteri terve – 10. rész

hosszúéletjóerőben-300x150

 

 

 

 

 

Szeretem ezt a témát. Isten akarata, hogy végig éljük a kiszabott életünket. És meg tudjuk ezt tenni, ha életünk Isten Igéjén alapul, ha Istennel járunk és engedelmeskedünk Neki. Így el tudjuk kerülni a vargabetűket és hosszú életet tudunk élni, amelynek minden napját Istennel tudjuk tölteni, és nagyon sok jó dolgot láthatunk az életünkben. 


Hiszem, hogy Isten tökéletes terve az, hogy minden ember hosszú életet éljen. S hiszem, hogy a mi életünkre is ez az Ő terve. Ez azonban nem valósulhat meg, csak úgy, ha Istennel jársz. Jézus kifizette az árat minden emberért, hogy a szellemi halál állapota megszűnjön, és Istenben újonnan születhessen. Nikodémusnak ezt mondta: szükséges újjászületni. Az ilyen embernek ereje van, olyan ereje, ami a természetes, világi embernek nincs meg. Mert mi Istenből születtünk meg, Isten Szelleme lakik bennünk. Isten Igéje azt mondja: Isten szelleme költözik a bensőnkbe, tanít Isten Igéjére. Hiszem hogy az a helyes, ha Isten Igéje szerint élünk, és így hosszabb és jó erővel teli életet tudunk élni. 

Péld 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre (szavaimra) hajtsad füledet. (Egyezz bele abba amit mondok, és vesd alá magad) vagyis fogadd be azt, amit mondok. Ne távozzanak el (ne engedd hogy eltávozzanak) a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben (a szíved közepében). Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség. 

És a 4:1; és 4:4-6 mit mond?: Halljátok (hallgassátok) meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását (utasításaira), és figyelmezzetek az értelemnek megtudására (figyelmet adjatok, hogy értelmes megértést nyerjetek, és szellemi dolgok értelmezését megismerjétek. (Vagyis: mert jó tanítást adok nektek, hogy befogadjátok, ne hagyjátok el az én tanításomat. Azaz tartsátok meg a tanításomat, hogy hosszú életet éljetek. Tápláljátok magatokat ezzel, hogy megújuljon az erőtök.) 

Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd (a szíved ragaszkodjon a szavaimhoz), hogy megtartván az én parancsolatimat, élj. Szerezz bölcseséget (képességekkel teli és isteni bölcsességet), szerezz eszességet (megértést [felfogás, megismerés, lefordítás]); ne felejtkezzél el, se el ne hajolj (ne fordíts hátat neki) az én számnak beszéditől. Ne hagyd el azt, és megtart(megvéd) téged; szeresd azt, és megőriz (védelmezni fog) téged. 

Isten megmondja, hogyan tudsz hosszú életet élni: szerezd meg és tartsd meg az Igét, ne felejtsd el és ne fordíts hátat neki. Ha boldog ember vagy, ugye hosszú életet akarsz élni? „Az Úr öröme az én erősségem.” Tehát Isten Igéjével életed minden napját meg tudod élni, nem kell korábban elköltöznöd, mint ahogy Ő eltervezte azt, és minden napodat örömben és boldogságban tudod élni. 

A testem a Biblia szerint egy sátor. Ebben a sátorban élek. Ez nem én vagyok. Én a bensőmben élek. Én szolga vagyok, akire rám bizatott ez a test, én tudom egészségben tartani. Valaki megkérdezte Kentől: „ha folyamatosan egészségben vagyok, akkor hogy tudok meghalni?” „Sok minden miatt aggódsz, de emiatt nem kell aggódnod!” – válaszolta Ken. Ugyanis ha a tested meghal, attól te még tovább élsz. Amikor elhagyod a testedet, jobban fogsz kinézni, és nem akarsz benne maradni. A hosszú élet a te jogod, az, hogy hosszú életet élj a testedben. Hosszú életet élhetünk jó erőben, boldogságban. És végül egy jó állapotban levő testet hagyhatunk itt. 

Péld 4:18-20 Az igazak (a kompromisszumok nélkül igaz és megigazult ember) ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely (nek a fénye erősebb és erősebb [fényesebb és tisztább]) [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig (egész addig, amíg eléri a teljes erejét és dicsőségét, a tökéletes napig, amire el van készítve.). Az istentelenek (gonoszok) útja pedig olyan, mint a homály (mély sötétség), nem tudják miben ütköznek meg (botlanak meg). Fiam, az én szavaimra figyelmezz (egyezz bele és vesd alá magad az én beszédemnek), az én beszédimre hajtsad füledet. 

Tehát ez az a mód, az út, ahogy hosszú, boldog elégedett életet élhetsz. A figyelmedet add oda Isten Igéjének. Az életed drasztikusan meg fog változni, ha így teszel. Ezt azt jelenti, tölts időt az Igével, majd cselekedd meg, amit megértesz belőle. Úgy figyelj rá, mint egy jó nővér a betegére. 

Péld 4:21-22 Ne távozzanak el (ne engedd hogy eltávozzanak) a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben (a szíved közepében). Így tudsz hosszú és erős életet élni. Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik (megtalálják), és egész testöknek (gyógyulás és) egészség. 

Itt pedig Isten gyógyszerét találjuk: ha bármi bajod van, Isten gyógyszere egészséget ad. Nem tudod túladagolni. Minél többet veszel be, annál jobban leszel. Ez egy csodatevő gyógyszer, életed minden napjában be kell venned. Isten meg fog erősíteni, segíteni téged, ha az Ő gyógyszerét veszed be. Olyan hosszú életet élhetsz, amilyet akarsz – mégpedig erőben, mert Isten akarata nem az, hogy gyenge, erőtlen testben, gyenge, szétszórt elmével és gyenge szellemmel élj itt a földön Jézus nevében. És ez csak tőled függ. 
Issten gyógyszerére van szükségünk. 

Péld 4:22-23 Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik (megtalálják), és egész testöknek (gyógyulás és) egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg (tartsd meg minden éberséggel, és mindenek fölött) a szívedet, mert abból indul ki [minden] élet (életnek a forrsáa folyik ki abból.) 

Az újjászületett szellemeden keresztül folyik az élet forrása. S ez tesz téged alkalmassá, hogy egészségesen, gyógyultan, boldogan élj itt a földön, s ez által leszel erős, és fogod tudni az életed teljes hosszát megélni jól és erőben. Én jobban érzem magam most, mint 40 évesen. Sőt, sokkal jobban érzem magam most, mint életem bármelyik pillanatában. Pedig idősebb vagyok. 

Ennek oka az, hogy még több Ige, és több élet van bennem. Ha az életemet végig éltem, és bevégeztem a dolgaimat itt a földön, mindenképpen rákban kell meghalnom? Nem! Az Úr szól, és a szellemem elhagyja a testemet. A szellemem már újjászületett a bensőmben. Tehát semmit nem kell félnünk a haláltól. 

De vigyáznunk kell, hogy a teljes életet éljük meg. Mert Isten nagyon sokat invesztált belénk, megtanított arra, amit tudunk, és szükséges, hogy akarjunk itt maradni, amíg Ő akarja. Én egyáltalán nem félek attól, hogy el kell költöznöm. Tudom a Bibliából, hogy nem fogok meghalni – most a testben élek, de amikor elhagyom, Isten, az Úr jelenlétébe kerülök. 

Tehát átkerülsz az életből az életbe. Persze tudod, ha természetes életedben nem adsz figyelmet Istennek, hogy szabadon élhess, akkor nem vagy képes ezt megtenni. Nem fogod a teljes napjaid számát megélni. Szükséges, hogy Isten szelleme megerősítsen minket, és a Példabeszéd 4:22 [Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik (megtalálják), és egész testöknek (gyógyulás és) egészség.] azt mondja, hogy Isten Igéje élet és egészség és gyógyulás a teljes testüknek. 

A 23. vsz. pedig azt mondja, tarts meg a szívedet teljes éberséggel Isten Igéjén, mert az élet forrása származik ebből. A szívünk az újjászületett szellemünk. Őrizd meg a szívedet, mert belőle folyik az élet forrása. Mert a szívedből kifolyó élet tartja egészségben a testedet, és tartja az elmédet erősen, hiszem hogy életünk minden napján erősek lehetünk. Hiszem hogy egészséges, erős értelmünk lehet életünk minden napján. Ha problémák jelentkeznek, elfelejtesz dolgokat vagy gyorsan elfáradsz a gondolkozásban és összezavarodsz, már semmire nem emlékszel – mit tehetsz? Nagyon egyszerű: mondd azt, Krisztus értelme van bennem, gazdagon lakozik Isten Igéje bennem, nekem Isten szelleme ad világosságot, Isten Igéje ad világosságot, erős vagyok az Úrban. Beszéld Isten Igéjét a saját magad érdekében. 

Az átlagemberek már jóval a szükséges idő előtt elkezdik pusztítani magukat. Betegséget, fájdalmat beszélnek saját magukra, az életükre. A betegségtől való félelmet mondják: pl. édesanyja rákos volt, akkor ő is az lesz, a bátyja is rákos volt, akkor neki is feltétlenül annak kell lenni. De ha újjászülettél, a családod már nem határozza meg az életedet. 

Az átlagemberek azonban nem tudják, hogy a kimondott szónak milyen hatalma van, és nagy ajtót nyitnak a betegségeknek: gyertek betegségek! De nem a mi számunkra! A mi esetünkben ez már nem így van. Mi már nem a betegségek tárgyai vagyunk, tudjuk, hogy Jézus Krisztus sebeiben már meggyógyultunk, Jézus maga hordozta el a betegségeinket, fájdalmainkat. 

Ézs 53:4 Pedig (bizonyára) betegséginket (szomorúságunkat, gyengeségeket, bánat, gyötrelem) ő viselte, és fájdalmainkat (szomorúságunkat, büntetésünk fájdalmait) hordozá, és mi (mégis tudatlanul) azt hittük (úgy gondoltuk), hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik (meg lett fenyítve, dorgálva, és kínozva Isten által) Istentől (mintha leprás lenne)! 

Ha Jézus már elhordozta ezeket, nekünk már nem kell. Nem öncélúan tette, hanem azért hogy neked már ne kelljen ezektől szenvedni. Ő a mi betegségeinket, fájdalmainkat vette magára – a miénket! Az enyémet és a tiédet személy szerint. Nekünk annyit kell tenni, hogy elfogadjuk mint Urunkat, és akkor minden áldást vele együtt kapunk, amit megszerzett számunkra, azáltal, hogy Ő a büntetést magára vette. Az emberiség engedetlen volt Istennek, és valakinek ki kellett fizetnie az árat. S ez a valaki az Úr Jézus Krisztus volt. Ő vette magára az én bűneimet is, a szomorúságaimat, bánatomat, betegségeimet, az Ő sebeiben Glória meggyógyult, Anikó, Tibor (mondhatod itt a saját nevedet – szerk.), meggyógyult. Dicsőség Istennek, halleluja! 

Nem kell várni arra, hogy Glória 70-80-120 éves legyen, hogy ezek az igazságok beteljesedjenek. Életem minden napján igazak. Jézus értem ezt már megtette. Ezért ellene állok betegségekenek, fajdalmaknak, bánatnak, szomorúságnak. Úgy gondolom, semmi helyük az életemben, s ebben teljesen bizonyos vagyok. 

Ézs 53:5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért(megsérült a bűneinkért és engedetlenségünkért), békességünknek (békességünk és jóllétünk) büntetése (szükséges volt ezt elvenni vkinek) rajta van (volt), és az ő sebeivel (megsebesítés által) gyógyulánk meg (gyógyultak vagyunk, és teljessé lettünk). 

Péter visszanézett a keresztre, mikor azt mondta: mi meggyógyultunk a sebeiben. Ez egy tény: hogy mi a kereszten meggyógyultunk. Ő elhordozta a bűneinket, betegségeinket, fájdalmainkat, és földi életem mindennapjára igaz ez, nemcsak az első 60 évemben. De nem automatikusan. Ebben meg kell álnod, táplálnod kell magad Isten Igéjével, mert Benne van a gyógyulás. Ha gyógyulásra van szükséged, vagy bővölködésre, a hit Isten Igéjéből jön. A szívedbe leér az Ige, és ebből hit támad. 

A Példabeszédekben benne van: figyelmezz a beszédeimre, ne távozzanak el a szemedtől, ne távozzanak el a szíved közepéről, mert ez egészség és élet tested minden részének. Tehát Isten Igéje által maradunk egészségesek. Ezáltal tartjuk meg az egészségünket. 

Az emberek nagy része meghallgatja a vasárnapi prédikációt, van amivel egyetértenek, van amivel nem, hezitálnak, bizonytalankodnak. Sokkal céltudatosabbnak, rámenősebbnek kell lenned. Ki kell mondanod a száddal, hinned kell a szíveddel. Ha a szimptómák jelentkeznek, akkor meg kell állnod, és azt mondanod: nem jöhetsz be a testembe! Ha egy rossz diagnózist ad az orvosod, nem kell port és hamut szórnod a fejedre, hanem mondhatod: Jézus nevében ellene állok, nem fogadom el, mert én hosszú élettel elégíttetem meg, és erős vagyok az Úrban. 

Bőségben kell Isten Igéjének lakoznia a szívedben és a szádban, minden időben. Az üdvösség minden területe Jézus élete árán lett megszerezve a számunkra. Az idő előtti halál nem Isten akarata – megállunk a hitben, és egymásért is közbenjárunk. 

Tanulunk, s ezáltal egyre többet tudunk és többet értünk, s így hatékonyabban tudunk Istennel élni. Lehet úgy is 30-40 évet eltölteni a Bibliával, hogy nem tanulsz semmit. De ha végre nekilátsz tanulmányozni az Igét, elkezdesz Isten áldásaiban járni. Ugye mindannyian végig akarjuk élni életünk mindennapját, amit az Úr eltervezett számunkra, és nem akarunk idő előtti elköltözést? Ráadásul jólétben, egészségben, Isten Igéjén alapuló életet akarunk élni? Ehhez viszont szükséges engedelmeskedni Istennek, ellene állni az ördögnek, vagyis nem engedelmeskedni az ördögnek, semmit sem elfogadni a sötétségtől. 

Imádkozni fogok a gyógyulásért. Mindannyian imádkozni fogunk azokért, akik nézik, olvassák ezt a tanítást. És ha nem is gyógyulsz meg aznap, de Isten Igéje a szívedben él, és benne erő van, és akárhol is vagy, akármikor hallod, olvasod, megvallod, az Ige megcselekeszi, amire elküldetett. 

Te magad is meg tudod vallani, hogy Jézus hordozta betegségeidet, hordozta fájdalmaidat, és a gyógyulásodat bármikor el tudod venni. Isten képességei nincsenek korlátozva, Ő minden beteget a világon egyetlen pillanat alatt meg tudna gyógyítani – és ő kész, hogy ezt megtegye. Imádkozni fogok, és hitet gyakorolunk veletek, és cselekszünk Isten Igéje alapján. 

[Pedig (bizonyára) betegséginket (szomorúságunkat, gyengeségeket, bánat, gyötrelem) ő viselte, és fájdalmainkat (szomorúságunkat, büntetésünk fájdalmait) hordozá, és mi (mégis tudatlanul) azt hittük (úgy gondoltuk), hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik (meg lett fenyítve, dorgálva, és kínozva Isten által) Istentől (mintha leprás lenne)! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért(megsérült a bűneinkért és engedetlenségünkért), békességünknek (békességünk és jóllétünk) büntetése (szükséges volt ezt elvenni vkinek) rajta van (volt), és az ő sebeivel (megsebesítés által) gyógyulánk meg (gyógyultak vagyunk, és teljessé lettünk). Ézs 53:4-5] 

Hányan vagytok készen arra, hogy ezt elvegyétek most? Vajon rólad is szól ez az Ige? Igen, rólad szól! Akik most nézik ezt a videót azokról is szól? Persze. 

Ima: 
Atyám, Jézus nevében minden személyt felemelünk hozzád. Mindenkit felemelünk a szavainkkal, Jézus te azt mondtad, hogy már gondoskodtál minden betegségről, fájdalaomról, gyengeségről, akárki is szenved tőle. Te hordoztad el, kifizetve az árat a bűnért, az árat az átkokért, amely – ahogy mondtad – minden betegségnek és fájdalomnak az oka. S megszerezted számunkra az áldást. Azt az áldást, hogy újjászülethetünk, hogy betöltekezhetünk Szent Szellemmel, hogy egészséges testben élhetünk életünk minden napján. Azt mondtad, hogy a te nevedben, Jézus nevében álljunk ellene az ördögnek, és az el fog futni tőlünk. Sátán azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, ő a szerzője a betegségeknek és fájdalmaknak, és így Jézus nevében sátán megdorgálunk téged minden testben, betegség, Jézus nevében azonnal távozol. 

Jézus az Úr, Ő az Egyház feje, Ő mondta, hogy elhordozott minden betegséget miértünk. Ezért nekünk már nem kell ezeket viselnünk, tehát a názáreti Jézus nevében légy egészséges fejed búbjától a talpadig, legyél teljesen egészséges Jézus nevében. 

Fogadd el, mondd: elfogadom a gyógyulásomat MOST. Isten Igéje alapján cselekszem, s meg tudom tenni mindazt, amit korábban nem tudtam. Jézus, neked adok minden dicséretet, és bizonyságot teszek erről a gyógyulásról, ami bizonyítja a te jóságodat. Jézus nevében fogadd el az egészségedet, és a gyógyulásodat. Dicsőség Istennek! Mi elfogadjuk ezt Jézus. Elfogadjuk az üdvösséget, a szabadságot életünk minden területén, szükségünk van a te jelenlétedre, és ezt elfogadjuk, és most már tudjuk azt tenni, amit korábban nem tudtunk. 

Ha korábban nem tudtál felkelni, vagy mozgatni valamelyik tagodat, kelj fel, mozgasd. Jézus már kifizette érte az árat. Légy bátor, merész – vedd el az egészséged. Kelj fel Jézus nevében. Dicsőség Istennek, hogy meggyógyított, megváltott az átkokból. Köszönjük Uram. Egyetértetek? 

Én hiszem, hogy csodák fognak történni. Jézus mindig kész a gyógyításra. Ha a tünetek jönnek a tested ellen, csak fogadd el az Ő gyógyítását. Vedd elő a Bibliádat, és mondd ki hangosan: elfogadom a gógyulást – és csodák, és gyógyulás fog történni abban a pillanatban. A mi gyerekeink már régóta így imádkoznak, és imádkoznak a betegekért is. Régóta imádkozunk kézrátevéssel, és a gyerekeink is. Meg tudod tanítani a gyerekeidet. Hívő vagy, és bármelyikőtök el tudja ezt venni Jézustól. Ha bármelyikőtök kézrátétellel imádlkozik, helyreállás követi. Halleluja! 

Kérdések és válaszok 

Sok ember célja, hogy nyugdíjba menjen. Vajon Istennél is van nyugdíjba menetel? 

Ha dolgozol, nyugdíjba vonulhatsz, de ha Istent szolgálod, ez a kiváltság nincs meg. Egy szolgáló hogy nyugdíjozhatja magát attól, hogy segítse az embereket? Elképzelhetetlen számomra, hogy nyugdíjba menjek, és utána soha ne szolgáljam az Urat. A mi feladatunk az, hogy megőrizzük a tüzet, hogy égjen bennünk az a vágy, hogy tegyünk az Úrért. Egy üzlettulajdos bármikor nyugdíjba vonulhat, de egy szolgáló, aki által emberek tértek meg, nem tudja ezt megtenni. Az Úrban egyedül csak előre menni lehet. Mi nemcsak hosszú életet akarunk élni, hanem hosszú és erős életet. 

Erősek akarunk maradni a testünkben, lelkünkben és szellemünkben. Nem akarunk csak megállni és ücsörögni. Nyilván mi is megpihenünk, de nem hosszú ideig. Mindegy hány évesek vagyunk, 5, 50, 150, azt tesszük, amit az Úr mond, nem a magunk ura vagyunk. Amíg a földön vagy, akárhány éves vagy, engedelemeskedned kell az Úrnak, és bármit mond, meg kell tenned. 

Az Ószövetségben sok olyan embert tudunk, aki idős korában kezdett el szolgálni. Káleb 80 éves volt, előtte 40 évig a pusztában vándorolt, s gondolhatta volna Káleb, az én időm már lejárt, jobb ha nyugdíjba megyek. Nem kell nekem már egy teljes hegy, elég nekem egy sírnyi föld. Nem, Kálebben égett a tűz, még azok után is, hogy 40 évet a pusztában volt. S 85 évesen mondta azt Józsuénak: add ide ezt a hegyet, elfoglalom. 

Úgy gondolom, ezt a tüzet kell nekünk is megőriznünk. Bennünk a hit szelleme munkálkodik, és azt kell tennünk, amit mondott az Úr nekünk, meg nem lankadni, törni előre. S úgy gondolom, akik szolgálják az Urat, azok nem akarják abbahagyni az emberek segítését. Fontos, hogy szolgáljuk Istent életünk minden napján, s tartsuk meg, amit Ő mondott nekünk. Néha én is szeretnék megpihenni, de tudom, ez nem történik meg, ki kell tartanod, ha szolgálni akarod Istent és az embereket. Csak várom, hogy az Úr további utasításokat adjon. 

Amikor az emberek idősebbek lesznek, előfordul, hogy egyedül maradnak és meghalnak. Mit gondolsz a magányról? 

Azt, hogy nagyon fontos az emberekkel kapcsolatban maradni és az Úr munkájában tevékenykedni. Amikor egy bizonyos kort elérsz, fel kell készíteni magad arra, hogy készen légy az elköltözésre. Tudd, hogy életed teljes hosszát megéled, és hogy megelégedett vagy. Ezt mondja az Ige: hosszú élettel elégít meg, s ahogy élünk, és eljutunk egy pontra, mikor megelégedettek vagyunk, akkor mondhatod: Uram, kész vagyok. 

Előttünk van egy pálya, amit be kell fejeznünk egyszer. S amikor elérkeztél a végéhez, mondhatod: Uram, kész vagyok. Nem kell azonban betegnek lenned ahhoz, hogy elköltözz. Ő egyszerűen magához tud venni, és nagyon hosszú ideig maradhatsz teljes erődben. Teljes idejű szolgálathoz sok erő kell – ezt az Úr megadja. Hiszünk abban, hogy a keresztény élethez szükséges, hogy tele légy Igével, Isten bölcsességével amit megoszthatsz másokkal, miután egész életedben az Úrral jártál, és egész életedben áldás lehetsz mások számára. Minden egyes ember számára, egyenként is lehetsz áldás. 

Köszönöm, hogy részesei lettetek ennek a Ige tanulmányozásnak Isten mesteri tervével kapcsolatban. Annyira fontos, hogy mindannyian betöltsük Isten tervét az életünkben! Akármilyen életkorban is vagy, Istennek csodálatos terve van számodra. Bátorítalak, tedd azt, amit az Igéből megértettél, menj olyan gyülekezetbe, amelyik tűzben ég, egyre több tűz égjen benned is, tedd Isten akaratát, segítsd az embereket, maradj aktív az Úr szolgálatában. 

Figyeld a környezetedet, kiért tudsz imádkozni – fontos szereped van, mert hívő vagy. Tudod mennyi ember él nyomorúságos életetet, magányosan, akire senki sem gondol? Bátorítalak, kérdezd meg Istent, hogyan tudsz nekik segíteni. Kérdezd: „Uram, mit akarsz hogy cselekedjek az életemben? Biztosan van terved a számomra.” 

Az Úr egy mester-tervet készített számodra, és te egy mester darab vagy:mert mi az Ő mesterdarabja vagyunk, új teremtések lettünk Krisztusban és így meg tudjuk tenni, amit eltervezett számunkra, hosszú időknek előtte. (Efezus 2:10, NLT ford.) Ha nem tudod, kérdezd meg tőle: „Uram, mit terveztél számomra, mit tudok érted tenni, hogyan tudok segíteni neked?” Engedelmeskedünk Istennek, megtesszük, amit mond, hogy az életünkben beteljesítsük az Ő tervét. 

Ima: Atyám, mindenkiért imádkozom, hogy nyilvánítsd ki a mesteri tervedet számukra, s ha megjelentetted nekik, azt is jelentsd meg, mi legyen a következő lépés. Hisszük, hogy meghalljuk, és engedelmeskedünk ennek a tervnek, amit te terveztél el. Köszönjük, hogy megáldasz minket, hogy meggyógyítod az embereket, hogy tanítasz minket, hogy még több ismeretet, bölcsességet kapjunk az Igédből, Uram. Mi ezt elfogadjuk, ez alapján cselekszünk, és munkába állítjuk ezeket Jézus nevében. Köszönjük, hogy elküldted a Fiadat, és megfuthatjuk a mesteri tervünket, s készek vagyunk arra, hogy betöltsük a tervet, amit az Úr készített nekünk. Köszönjük hogy megáldod az embereket, adsz nekik irányt és látást, Jézus nevében. Ámen. 

Hitben járunk és nem látásban. Isten egy jó Isten, és Ő jó dolgokat tartogat a számodra. Gyorsan találd meg, amit neked készített, és kapcsolódj bele. Keress olyanokat, akik Istent szeretik, gerjeszd fel a tüzet magadban, hogy egyre nagyobb tűz égjen benned, és cselekedd Isten munkáját. Ha nem olvastad még a Bibliát, olvasd. Bátorítalak, hogy olvasd mindennap, és oszd meg másokkal mindennap azokat a jó dolgokat amiket megtanultál Istentől. Hisszük, hogy az életedben a legjobb dolgok most jönnek. 

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688