Isten mesteri terve – 9. rész

Az áldás aratása

 

aratás

Most a vetés – aratás törvényéről fogunk beszélni. Az erre vonatkozó kijelentés megváltoztatja az életedet. Ha akarsz valamit, akkor vess. Ez lehet békesség, vagy megtapintható, megérinthető dolog is, mint kocsi, vagy a pénzügyeid. Tehát vess magot. 

Mrk 4,1-6 (Ampl. ford.) ez a legjobb rész, a vetés-aratás tanulmányozásának elkezdéséhez. Jézus nagy tanító is volt. Néhány prédikációja megmaradt az evangéliumokban, s ezek kulcsok az életünkhöz. 

Mrk 4,1-6: Jézus ismét elkezdett tanítani a tó mellett, és nagy sokaság gyűlt össze körülötte, így bement egy hajóba, hogy leüljön a tengeren, és az egész tömeg a tóparton volt. Sok dolgot tanított nekik példabeszédekben (illusztrációk, összehasonlítások) amik mellé igazságot tett, hogy megmagyarázza azokat. S a tanításaiban ezeket mondta nekik: adjátok a figyelmeteket erre: íme, egy magvető kiment vetni. Ahogy vetett, néhány mag az ösvényre esett, és a madarak jöttek, felkapdosták és megették azokat. Más mag (ugyanaz a fajta) olyan földre esett, amely tele volt sziklával, amelyen nem sok termőföld volt, s hirtelen a mag kihajtott, de mivel nem volt mély termőtalaja, amikor a nap feljött, megperzselte azt, és mivel nem volt gyökere, elszáradt.

Figyeljetek erre – ez bizony nagyon fontos! Amikor nem volt gyökere: a gyökér eresztéséhez az kell, hogy időt töltsünk Isten Igéjével, időt töltsünk imádságban, nem csak hetente egyszer, vagy amikor bajba kerülsz, hanem mindenkor. Mindennap engedd, hogy Isten dolgai gyökeret eresszenek a szívedben. Erős gyökerei legyenek Isten dolgainak az életedben, mindennap vess az Ő Igéjéből a szívedbe. Tölts vele időt.

Mrk 4,6-9 és más mag (ugyanaz a fajta) gyomok közé esett, és a bogáncsok nőttek, és összenyomták és teljesen megfojtották és megfullasztották azt. És ez nem termett gabonaszemet. És más mag (ugyanaz a fajta) jó (jól előkészített) termőföldbe esett, és hozott gabonaszemet. Felnövekedett és nőtt, és termett 30-, 60-, sőt 100-szoros termést. És Ő azt mondta: akinek van füle, az hallja meg (gondolja meg és értse meg).

Kitől függ, hogy van-e füle valakinek valamire? Hogy hallok-e? Talán a férjemtől? Nem. Én vagyok felelős azért, hogy legyen fülem a hallásra. Te döntöd el, milyen sokat akarsz adni Istennek a figyelmeből. Minél többet adsz, annál áldottabb vagy.

Mrk 4,10-11 és amint Ő egyedül maradt, akik körülötte voltak, a tizenkettővel együtt (apostolok) elkezdték kérdezgetni a példabeszédek felől. Azt mondta nekik: Isten királyságának titka rátok lett bízva (azaz Isten titkos tanácsai, melyek rejtve vannak az istelentől) de a kívülvalók számára (a mi köreinken kívül valók) minden példabeszéddé válik.

Még Jézus idejében is, amikor ő maga tanított, az embereknek szükségük volt egy belső kijelentésre, amit Isten Szelleme jelentett ki nekik. Jézus jelentette ki nekik, mi is a példabeszédek lényege. Mrk 4,12 azért hogy (valóban) lássanak, és lássanak és ne érték meg és ne ragadják meg, halljanak, és halljanak és ne ragadják és ne értsék meg, nehogy véletlenül megforduljanak újra, és (az igazság szándékos elutasítása) megbocsáttassék nékik. (Ézs 6,9; Mt13,13-15)

Így segít nekünk Isten Szelleme: szellemben megnyitja a szemünket – tudjátok, nagyon sokan olvassák a világon a Bibliát, és semmiféle kijelentést nem kapnak arról, hogy Isten mit akar mondani nekik, nincs kijelentésük. Isten Szelleme azért jön, hogy megvilágítsa ezeket az Igéket, kinyissa a szemünket. Sokkal nehezebb Isten mesteri tervét megvalósítani az életedben, ha az Ő Szelleme nem él a bensődben. Nemcsak kívülről tud segíteni téged, hanem belülről is – világosan, tisztán hallhatod Őt. Amíg nem élt bennem a Szent Szellem, nem tudtam igazán növekedni. Nagyon fontos ez egy hívő életében. Mert Ő azért jött, hogy benned éljen és megerősítsen. S megmutassa nekünk Isten dolgait. Halleluja! Ha még nem vettél Szent Szellem keresztséget, akkor ez kötelező, szükséges. Tedd meg azonnal! Ahhoz, hogy be tudd teljesíteni Isten tervét, szellemi emberré kell válnod, hogy tisztán meghalld az Ő hangját, és meg kell tanulnod, hogyan kommunikálhatsz Vele.

A 4,11-ben Jézus azt mondja: rátok bízatott – és itt ránk, az Egyházra gondolt -, Isten királyságának titka. Így érthetjük meg, hogy bár a világban műveltek lehetnek az emberek, de nem szellemileg azok, s így nem érthetik meg, hogy miért így csinálunk valamit, mit tanítunk a Bibliából. A Szentírás sok ember számára értelmetlen zagyvaság. Lehet, hogy még hisznek is Istenben, de sokan nem fogadják el, hogy szükséges a Bibliában mélyre ásni, és engedelmeskedni az Igének. Engedni kell, hogy a Biblia a bensődbe kerüljön. Az emberek azt mondják, erre soha nem leszel alkalmas. De igen: újjászülethetsz, betöltekezhetsz Szent Szellemmel, az Igét befogadhatod, és betöltheted Isten akaratát, ha helyet adsz Neki az életedben.

Nem szabad meglepődnünk, amikor az emberek kritikusak, nem értik, ahogy mi gondolkozunk, élünk, vagy beszélünk, mert egyszerűen értelmetlen számukra. De Isten számára teljesen érthető. És én inkább azt választom, hogy Istennel járok és élek. Soha ne engedd meg, hogy zavarba hozzon, ha kritizálnak. Imádkozz értük, áldd meg őket, és menj tovább és élvezd Isten áldásait. Ne engedd, hogy a világi dolgok lelassítsanak vagy megállítsanak téged. A szellemi dolgok értelmetlenek a nem szellemi emberek számára, akárki is az illető. Mi a halálból újjászülettünk az életre, és elkezdjük látni a lényeget, Isten dolgait, s azután, hogy betöltekeztünk Szent Szellemmel, Isten elkezdi kijelenteni a dolgait nekünk.

Mielőtt újjászülettem volna, Istennel nem kerültem kapcsolatba. Szükséges, hogy türelmesek legyünk az ilyen emberekkel, szeressük őket, és ne engedjük kizökkenteni magunkat. Mrk 4,13-15 és azt mondta nekik: nem tudjátok megragadni és megérteni ezt a példabeszédet, hogyan lesz tudjátok majd megérteni és megragadni az összes többi példabeszédet? A vető veti az Igét. Akik az ösvényre estek azok, akik befogadták Isten Igéjét a szívükbe, de mikor hallják, sátán azonnal jön (erővel) kiragadja az üzenetet, amely őbeléjük vettetett. 13 vsz: ez a kulcs-példabeszéd. Ezáltal értheted meg Isten országát.

Ezek az emberek, akik hallják Isten Igéjét, lehet, hogy kicserélik azonnal a világi tanításaikat Isten Igéjére, de sátán jön, s még a prédikálás alatt kiragadja a szívükből. Lehet, hogy azt gondolják: túl jónak tűnik, hogy igaz legyen. De mi már tudjuk, hogy hatalmunk van az ördög felett, mert a Biblia azt mondja: álljatok ellene, és elfut tőletek. S mikor az ördög jön: “Isten nem is szeret és nem is törődik veled”, és más hazugságokat sugdos, akkor mi ellene állunk. Egyszerűen annyit mondunk: “fogd be a szád, és tűnj el”. Nem kell rá hallgatnunk. Mit csinálunk ilyenkor? Elűzzük. Nem kell tudomást venni a hazugságairól. Nem nagyszerű dolog ez?

Folytatva a fenti gondolatsort: mi történik az ilyen ember életében? Nincs aratása. Ha engedjük, hogy az ördög kibeszéljen minket Isten Igéjéből, akkor nincs mag a földben, nincs mag a szívünkben, ami aratást hozna. A legfőbb oka ennek az, hogy nem cselekszünk Isten Igéje alapján. Nem Isten hibája ez. Ő adta az Igéjét, Jézus nevét, adott hatalmat, elmondta, hogy mit tegyünk, s itt a kulcs: állj ellene. Ha valaki megpróbál kirabolni, mit jelent az, hogy ellene állsz? Ugye nem fogod mosolyogva neki adni a pénztárcádat, sőt még a zsebeidben is keresni hozzá. Hanem ellene állsz, ez a legjobb szó.

Tehát mikor a sátán a hitetlenséget hozza a gondolatainkba, akkor ezt kell tennünk vele. Ezek azok, aki az útszélre, az ösvényre szórt magokat jelképezik, ahova sátán azonnal lecsap és megragadja a magot. Elragadja az üzenetet, amely vettetett. Nem értik az Igét. 16-17 vers: ugyanilyen módon azok a magok, melyek sziklás földbe vettettek, azokat jelképezik, akik mikor hallják az Igét, befogadják, elfogadják és üdvözlik azt örömmel. De nincs valódi gyökerük saját magukban, és csak egy kicsit tűrnek, s amikor bajok vagy üldözések jönnek az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak (kedvetlenek, elégedetlenek, bosszúsak, megbántottak, felháborodottak lesznek). És megbotlanak és elesnek.

A King James fordítás azt mondja: örömmel fogadják az Igét. Tipikus példa: amikor nem adsz időt a hitednek, és ha már másnap nem történik meg, amiben hiszel, ekkor tudja ellopni az ördög az Igét, ekkor adod fel. Az Igét bele kell helyeznünk a szívünkbe ahhoz, hogy gyökeret eresszen, hangsúlyozom, időt kell töltened vele. Lehet, hogy megérted, de nem töltesz időt vele, nem tud gyökeret ereszteni a szívedben. S mikor a láthatóban nem történik semmi, és látszólag eredménytelen a hited, akkor jön a sátán és kiragadja az Igét.

A kulcs itt: te engeded. Ellene tudnál állni, de engeded, mert nincs gyökere. Addig kell az Igével töltened az időt, míg szilárdan gyökeret ereszt a szívedben. S harcolnunk kell azért, hogy ami már bevettetett, az megmaradjon. Ellene kell állnunk az ördögnek, azt kell mondanunk: nem fogod kilopni a szívemből, nem fogom befogadni a hazugságod. S a befogadás azt jelenti: megragadni, engedni, hogy átadja neked. 17. vers: mikor bosszús és felháborodott lesz, lehet, hogy a prédikátorra vagy a gyülekezetre, a pásztorra lesz bosszús. Elbotlik, s lehet, hogy Istenre is dühös lesz. Nem akarunk ebbe a csoportba tartozni, akik csak rövid ideig tudnak kitartani, ugye? Ahhoz a csoporthoz akarunk tartozni, akik hosszan kitartanak Isten Igéje mellett. Nem engedjük, hogy az ördög kibeszéljen az Igéből, nem akarunk csalódottak, bosszúsak, felháborodottak sem lenni.

18-19 vers: akiket a gyomok közé vetettek azok, akik hallják az Igét, de a világ gondjai és izgalmai, a korszak zaklatottsága és örömei, szépségei, a gazdagság hamis varázsa és csalása, és a más dolgok utáni epekedés és szenvedélyes vágyakozás bekúszik és megfojtja és megfullasztja az Igét, és gyümölcstelen lesz. Ez annak a szívnek a leírása, amelyik zsúfolt. Bár ott van Isten Igéje, de nagyon sok mindennel keveredik. Itt is a megoldás az, hogy elegendő időt töltsünk Isten Igéjével, hogy minden mást kisöpörjön, azokat ne engedjük a szívünkbe belopózni.

Gyakran az emberek túl korán mennek dolgozni, és túl későn jönnek haza, túl fáradtak, és otthon már csak tv-nézésre vágynak. „Tudom, hogy olvasnom kellene az Igét, de most nincs rá erőm.” Ez nagyon jó út ahhoz, hogy a végén erőtlen keresztény legyél, és a világ gondjai elsodorjanak. Szükséges, hogy ezzel is megküzdjünk. A világ halad az egyik irányba, Isten pedig a másik irányba megy. Ha csak úszni akarunk, akkor rossz irányba megyünk. Az áramlattal szembe kell mennünk. Nem sodortathatunk. 20 vers: Az a mag, amelyet jól előkészített földbe vetnek, azt jelképezi, aki hallja az Igét, befogadja, elfogadja és üdvözli azt, és terem gyümölcsöt, néhány 30-, 60-, sőt 100-szoros termést is, mint amit bevetettek.

Ebbe a csoportba akarunk ugye tartozni, akik halljuk, befogadjuk Isten Igéjét, elfogadjuk, üdvözöljük és gyümölcsöt termünk? Gyümölcstermés – ez a kulcs az élethez. Tehát hallod Isten Igéjét, befogadod, és azt mondod magadban: ezt Jézus mondja személyesen, ez Isten Igéje, ezt személyesen nekem mondja, én megragadom az Igét, és megtartom a szívemben, és engedem, hogy gyümölcsöt teremjen. Ide akarunk eljutni, ugye? Ehhez viszont idő, erőfeszítés szükséges. Szükséges, hogy le is győzd azokat, amiket korábban hallottál: elméleteket, hamis tanításokat. Az én családomban pl. az aggodalmaskodás elfogadott volt, édesanyám pedig a csúcs-aggodalmaskodó. Tudjuk, hogy az aggodalmaskodók nem vállalják a felelősséget, nem hajlandók cselekedni, ők csak aggodalmaskodnak, engedik, hogy a dolgok történjenek. Életükben Isten Igéje nem tud meggyökerezni.

Ugye nem akarunk aggodalmaskodók lenni, akiknek a szívében a gyomok megfojtják az Igét, sem sziklás talajra esettek lenni? Hanem olyanok, akik megtartják az Igét a szívükben, akármi is történik az életükben, szilárdan megtartják. Engedik, hogy a termőtalajban erős gyökeret eresszen, s vannak, akik 30, mások 60 és megint mások százszoros termést hoznak. Mrk4,21-22 és Ő azt mondta nekik: vajon a lámpát arra használják, hogy véka, vagy ágy alá tegyék és nem azért, hogy a lámpa állványra? [Tényleg: a lámpát hol szereted: az ágy alatt? Nem. Vajon a lámpát, miután felgyújtottad, gyorsan az ágy alá teszed? Nem. – Glória] (a titkok csak időlegesen vannak rejtve, a kijelentésig) mert semmi sincs rejtve, csak a kijelentésig, és semmi sincs (időlegesen) titokban tartva, csak azért, hogy ismertté váljon. [a kijelentés azt jelenti, hogy valóságossá válik a számunkra. – Glória ]

23-24vers: ha valakinek van füle, az hallja meg, engedje magát figyelni, megragadni, és megérteni. És azt mondta nekik: legyetek elővigyázatosak, hogy mit hallgattok. (Ami igazságot hallasz) amilyen mértékkel mérsz (fogod azt tanulmányozni és gondolkozni rajta) olyan mértékben jön vissza hozzád (az ismeret és az erő), sőt, (emellett még) több adatik neked, aki hallasz. Jézus kihangsúlyozza, legyél figyelmes hogy mit hallgatsz, ne hallgass szemétre, ne tápláld magad szeméttel, legyél óvatos, mit engedsz be a füleden, mert ami ott bemegy, az fog leérni a szívedbe. 25.vers: mert annak akinek van, még több adatik, s akinek nincs, attól még az is elvétetik amije van (erővel).

Meg kell védenünk Isten Igéjét, el kell kerülnünk a nem oda illő beszédeket. Mondhatod: “sátán, azonnal elhagysz, elhagyod az aratásomat, hitemet, nem szerezheted meg, és Isten Igéjét sem.” Mondhatod az ördögnek: “nem, ellened állok Jézus nevében. Nem fogadom el a hitetlenséget, én Isten Igéjében hiszek.” Neked egy harcosnak kell lenned! Fel kell venned Isten fegyverzetét, és ellene kell állnod az ördög becsapásának és trükkjeinek. De van egy jó hírem: meg tudjuk tenni, Isten adott erre képességet. Újjászülettünk, Szent Szellemmel betöltekezetünk, tudjuk, mit kell tennünk. Akkor mi hiányzik még? Hogy cselekedjünk.

Kérdések: Beszéltél a jó és rossz termőföldről – létezik-e jó és rossz mag?

Természetesen. A jó mag Istentől, és Isten Igéjéből jön. A rossz mag pedig a gonosztól. Ha megengeded, hogy a szemeden és füleden keresztül rossz mag kerüljön a szívedbe, akkor a termésed is rossz lesz. Rossz mag rossz termést hoz. Ezért nagyon fontos hová engeded a szemedet, a füledet. Nem élhetünk úgy, ahogy a világ él: a világ a rossz dolgok után megy, és vágyakozik. Rossz, silány filmek, tv műsorok, amik hitetlenséget okoznak, Istent háttérbe szorítják, rossz színben tüntetik fel – ezekkel nem táplálhatod magad, ezek a rossz magok. Persze nagyon óvatosnak kell lenni: tavaly elmentün Kennel vásárolni, és nagyon figyelünk arra, mit nézünk, mit hallgatunk, de az áruházban annyi rossz gyerekfilm ment! Nem szabad beengednünk semmi szemetet a szemünkön és fülünkön keresztül, mert ennek rossz termése lesz. Amit az érzékszerveinken keresztül vetünk, azt fogjuk aratni is. Neked jó magot kell vetned a szívedbe, ha jó aratást akarsz.

Beszéltél arról, hogy ne aggodalmaskodjunk. De az élet hoz olyan helyzetet, amikor aggodalmaskodni könnyű. Mit javasolsz, hogy ne aggodalmaskodjak?

Lehet hogy sok pesszimista emberrel vagy körülvéve, akik rossz gondolatokat mondanak neked. Az ördög mindig kész arra, hogy hitetlenséget, kételkedést vessen. A te feladatod az, ha felismered az aggodalmaskodást, azt azonnal ki kell vetned. A gondolataidba bejuthatnak ezek a gondolatok, nem állíthatod meg őket, lelassíthatod viszont azzal, hogy sokat elmélkedsz Isten Igéjén, de amikor bejut az elmédbe, azonnal, rutinszerűen ki kell vetned a gondolataid közül. Fel kell ismerned, hogy ezek célja: öljön, lopjon és raboljon, és hogy ez a sötétségből, a rossz oldalról jön. S nem kell elfogadnod. Fel kell ismerned vajon hit vagy kételkedés jön? Minél több időt töltesz Isten Igéjével, annál kevesebb aggodalmaskodó gondolat tud elérni. Az ördögről tudjuk, hogy hazug és nem alszik, de nem mindenütt jelenvaló.

Tehát amikor megjelennek ezek a gondolatok, résen kell lenni. S csak tőlünk függ, hogy beengedjük, vagy kivetjük ezeket. Az ellenségünk vetni akarja a rossz magot, de nekünk nem kell elfogadnunk. S minél több jó magot vetsz a szívedbe, annál kevesebb rossz mag kerülhet bele. Mert a jó magok nagy termést hoznak, és egyszerűen nem engedik be, illetve kidobják a rossz magot a szívedből: a hitetlenséget, a kételkedést. Nagyon sokan nem engedik be a jó magot a szivükbe, ha hallják Isten Igéjét, azonnal ellenállást mutatnak. Mi ezt meg tudjuk tenni a rossz maggal. Amikor hallasz egy rossz magot, azonnal ellene tudod szegezni Isten Igéjét. Lehet, hogy csak félig hitetlen gondolatot mond, de te gyorsan ellene tudsz állni. Ez a viselkedés beépülhet az életedbe, rutinná válhat. És szükséges is, hogy így legyen, mert nagyon fontos, hogy Isten Igéje legyen a szívedben mindenkor.

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688