Válságban is áldott – 2. rész

Válságban is áldott – 2. rész

Nemrég olvastam, hogy 11 millió ember lett munkanélküli Amerikában. Három hónap alatt 2 millióval növekedett a számuk. Nem azokról van szó, akik nem akarnak dolgozni, akarnak, de nincs mit. 16 éve nem volt ilyen sok munkanélküli. A gazdasági szakértők azt mondják, a 30-as évek óta ez a legsúlyosabb pénzügyi krízis. A helyzet még drámaibb lesz nemsokára, írta a cikkíró. Az elmúlt 18 hónapban 2 billió dollár tűnt el a nyugdíjas alapokból.

De a mikor a világ a legsötétebb napjait éli, Krisztus teste akkor élheti a legdicsőségesebb napjait! Ez az Igéből bizonyítható.

Share
Read more

Még válságban is áldott

Még válságban is áldott

IGEN, BŐVÖLKÖDHETSZ MÉG A VÁLSÁG KÖZEPETTE IS.

Még ezekben a zaklatott és nyugtalanító gazdasági időkben is, Isten valami jó hírt adott, hogy megosszam veled . A pénzügyi kihívások egyáltalán nem újak, mégis a Biblia tele van szó szerint hatalmas történetekkel arról, hogy Isten népe hogyan tapasztalta meg az Ő bőséges áldását, és természetfeletti gondoskodását a nagy válságok pillanataiban.

És ez Isten szava ma hozzád most is, barátom. Te is prosperálhatsz még a válság kellős közepén is!

Share
Read more

Válságban is áldott

Pál azt mondja itt: az áldás teljessége. A teljességre néhány definíció:
1. Eljutni a legmagasabb szintre. Pontosabban: Isten áldásainak különböző szintjén tudsz élni. Negyven évvel ezelőtt, amikor megtértem, már Isten áldásainak a dimenziójában éltem, de most sokkal magasabb szinten élek, mint akkor. Miért? Mert többet tudok. Az áldás nem egy vallásos szó a számomra. Nem az, amit vasárnaponként használunk a családban – mindig erről folyik a szó. Folyamatosan tanítom az áldásra a gyerekeimet, az unokáimat. Nagyon sok keresztény családban csak akkor hangzik el, mikor valaki tüsszent (blessing = áldás – mondják angolul.) Értik ezt a szót a Bibliából, de csak akkor használják. Isten áldjon meg – mondják az amerikaiak, mikor valaki tüsszent. De mikor elkezdtem ezt tanulmányozni a Bibliában, rá kellett jönnöm, az áldás azt jelenti, hogy ez egy erő, amely megerősít az áldásra.

Share
Read more

Mire való a gazdagság?

Mire való a gazdagság?

Amikor a bővölködésről prédikálok, mindig meglep, ha valaki odajön hozzám, és azt mondja: „Nincs szükségem nagy bővölködésre. Egyszerű ember vagyok, egyszerű élettel. Csupán arra kérem Istent, hogy töltse be a szükségeimet.”

Azt gondolják, hogy ez alázatosság, pedig nem az. Ez önzés! Nem ébrednek a tudatára, de tulajdonképpen azt mondják: „Csak az a fontos, hogy a saját szükségeim be legyenek töltve. Nem szándékozom segíteni más emberek szükségeinek a betöltésében.”

Kérhetnének Istentől egy millió dollárt is, amelyből megtartanának egy bizonyos részt, amely elég lenne a szükségeik betöltésére, a többit viszont szétosztanák. Ez viszont még csak eszükbe sem jut, mert ami a pénzt illeti, ők agymosást kaptak egy olyan világtól, amely azt mondja, hogy ha egyszer megkaptad, akkor azt meg is kell tartanod.

Share
Read more

Isten megoldása az anyagiakra

A magyarországi újjászületett hivők egy részénél komoly gondot okoz a bővölködéssel kapcsolatos igazságok elfogadása. Sokan megcsömörlöttek, és sok hívőnél gondot okoz a vetés és aratás törvénye. Úgy gondolják, hogy Isten becsapta őket, amikor adnak, és mégsem kapnak vissza. Azt látjuk azonban az Igéből, hogy van testi vetés és szellemi vetés. Nem mindegy, hogy testből vagy szellemből vetünk. Ha szellemből vetünk anyagiakat, akkor szellemből aratjuk Isten áldásait. Ha testből vetjük az anyagiakat, akkor testi aratásunk lesz, azaz csak e világ „áldásait”, hamis értékeit fogjuk aratni. Ezét nagyon fontos megnéznünk, Isten Igéje mit mond, hogyan is kell vetnünk, hogyan kell az anyagiakhoz hozzáállnunk, tizedet fizetnünk, adakoznunk.

Share
Read more

UA-6786688