A meghallgatott imádság

 

Kenneth E. Hagin

                             meghallgatott-ima

 

Jakab 1,6-8

Józsué 1,8

Máté 7-78

Márk 11,23-24

 

Központi igazság: hit által kinyúlhatunk, hogy megszerezzük azt, amire szükségünk van, s így megteremtjük annak valóságát az életünkben.

 

Ez a két részes írás az imádkozás alapvető kérdéseivel foglalkozik. Az olyan imádsággal, amelynek van eredménye. Ha a hívő ezeket a lépéseket az imádkozó életében hűségesen követi, biztos lehet benne, hogy meglesz a válasz.

 

1. lépés: döntsd el, mit akarsz Istentől. 

Jak 1,6-8 (De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember): ez az Ige megmutatja, milyen fontos is a döntésünk. Jakab azt mondja, ha az ember ingadozik – azaz nem tud dönteni -, akkor minden útjában határozatlan. S nem várhatja, hogy bármit is kap az Úrtól.

 

Gyakran vagyunk határozatlanok az imádságainkban. Mikor embereket megkérdezek, mivel kapcsolatban imádkoznak, van úgy, hogy azt mondják, nem tudják. Egy drága testvér azt mondta, ő azért imádkozik, hogy imádkozzon.

 

Természetesen van olyanfajta ima, mikor imádjuk Istent, és közösségben vagyunk Vele. De ebben a leckében azokkal az imákkal foglalkozunk, mikor választ is akarunk kapni. Ha nem vagyunk óvatosak, az általános imánk nem fog eredményt hozni. A szükség idején teljesen pontosnak kell lennünk azzal a szükséggel kapcsolatban.

 

Ha elmész egy élelmiszerüzletbe, és a bevásárló kocsidat le- s föl tologatod, de nem teszel bele semmit, az emberek méltán hiszik azt, hogy valami baj van veled. Ha a gyermekedet elküldöd, hogy bizonyos dolgokat vegyen meg a boltban, és éppen azokat veszi meg, akkor az a gyermek nagyon céltudatos.

 

Igaz ez az imádkozásra is. Sokkal jobb, ha 2-3 percet imádkozol, de tudod, hogy miért, mintha céltalanul imádkozol akár 2-3 órát. 

 

Határozd el, mit akarsz Istentől, és légy céltudatos ebben!

 

2. lépés: olvasd azokat az Igéket, melyek választ ígérnek a szükségedre. 

Józs1,8 (El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.) – ha sikeres akarsz lenni az ima-életedben, Isten Igéje legyen a legfontosabb. Ahogy tápláljuk magunkat Isten Igéjével, beépítjük azt a személyiségünkbe, tudatunkba s a szükség idejére fel leszünk készítve. Használhatjuk a megfelelő Igét az ördög ellen, mikor megpróbál kétséget ébreszteni Istennel kapcsolatban, és meg akar rabolni attól, amire szükségünk van. 

 

A pusztában, mikor a sátán megkísértette Jézust, hogy a köveket változtassa kenyérré, Ő Isten Igéjével válaszolt. Azt mondta: „meg van írva, az ember nem csak kenyérrel él, hanem Isten minden Igéjével.” Ezután a sátán felvitte őt egy magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes királyságát. Azt mondta Jézusnak, ha imádja őt, mindezt neki adja. Jézus megint Isten Igéjével válaszolt: „meg van írva, csak az Urat, a te Istenedet imádd, és őt szolgáld.”

 

Sátán ekkor Jézust felvitte a templom tetejére, és azt mondta neki: „vesd le magad!” Jézus ismét az Igével válaszolt, és azt mondta: „meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” Luk4,3-12.

 

Jézust ugyanazt a fegyvert használta az ördög legyőzésére, amely ma is rendelkezésére áll minden hívőnek: Isten Igéjét. Amit tennünk kell kísértés vagy kételkedés esetén, hogy kimondjuk: „meg van írva…” Ha az Ige erősen, szilárdan a szívünkbe van ültetve, az ördög bármely támadása esetére fel vagyunk készítve.

 

Ha vezetésre van szükséged, kutasd az Igét, hogy megtudd, Isten mit is akar mondani a helyzetedről. Az Ő Igéje egyszerűen, világosan megmutatja az akaratát. Ha az Ige nem ígér nekünk valamit, amire szükségünk van, akkor azért nem sok értelme van imádkozni. Nincs olyan dologra szükségünk, amiről Isten Igéje azt mondja, hogy nincs rá szükségünk. 

 

Másrészről viszont, ha olyasmiért imádkozunk, amiről Isten Igéje határozott ígéretet tesz, akkor teljesen biztosak lehetünk benne, hogy meg fogja adni, amire szükségünk van. Évekkel ezelőtt piros tintával bele írtam a Bibliámba: „a Biblia állítja, én hiszem, és az a dolog már el van intézve.” 

 

Nagyon sok ember megpróbál a hitét meghaladóan imádkozni. Isten Igéje az, ami hitet ad: „ a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Róm 10,17. Az ok, amiért az emberek nem imádkoznak hittel és bizonyossággal,  az, hogy nem ismerik Isten Igéjét eléggé, és nem tudják, hogy amiért imádkoznak, vajon Isten akarata-e? Reménykednek, de nem tudják.  Ahogy olvassuk Isten Igéjét, és megismerjük az Úr akaratát, hozzá tudjuk rendelni az ígéreteit a szükségeinkhez.

 

3. lépés: kérd Istent azokért, amikre szükséged van. 

Mt 7,7-8 (Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.) A Mt 6,8-ban Jézus azt mondta: „a te Atyád tudja, mire van szükséged, mielőtt kérnéd.” Azonban a következő fejezetben, ahogy látjuk a fenti Igében, Jézus azt mondja, kérjük őt a szükségeinkkel kapcsolatban. Bár tudja, mégis azt kéri tőlünk, hogy vigyük elé ezeket, és kérjük a segítségét.

 

4. lépés: hidd, hogy megkapod. 

Márk11,23-24. (Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.) Amplified Bible: „…akármit is kérsz imában, hidd – bízz, és légy bizonyos – hogy ez már biztosítva van számodra, és meg fogod kapni.” 

 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a fenti Igét, meg kell értenünk, hogy kétfajta igazság létezik: az érzékszerveink által közvetített ismeret, igazság, és a kijelentés-igazság. 

 

Néhányan azt hiszik, hogy az igazság olyasmire vonatkozik, amit a szemükkel képesek meglátni. A Szent Szellem dolgait azonban nem tudjuk meglátni, ezek nem testiek, nem anyagból valók.

 

Minden, amire szükségünk van, a szellemvilágból áll elő: Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Ef 1,3 Szükségeink Jézus Krisztusban töltetnek be. Nem mindig vagyunk képesek ezt meglátni, de ezek az áldások ott vannak. 

 

Amikor az „érzéki ismeret-igazság” ellentmond a „kijelentés-igazságnak” vagy Isten Igéjének, akkor én a kijelentés-igazságot választom, és aszerint megyek tovább. Azt fogadom el, amit Isten mond.

 

Ami a szellemi valóságban van, az hit által lesz valóságos itt a látható világban. A hit ragadja meg azt, és teremti meg a valóságát az életünkben. 

 

Ezért amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod, amit kérsz, és meglesz neked. Ez meghaladja a természetes eszünket, értelmünket, a természetes értelem nem képes megragadni ezt. De hitben kell járnunk és nem látásban. 

 

Egyszer egy kis gyülekezetben prédikáltam, és kimelegedtem. Ahogy kiléptem az ajtón az istentisztelet után, a testem még izzadt volt, és a hideg levegő megcsapott. Mire a kocsihoz értem, a torkom elkezdett fájni, és alig tudtam beszélni. Következő nap a mellkasom is fájni kezdett, és csak suttogni tudtam.

 

Neki álltam olyan Igéket olvasni, amik a gyógyulásról szóltak. Nyitott Bibliával imádkoztam csendben, és azt mondtam: „Uram a te Igéd azt mondja, meg vagyok gyógyulva. Ha megkérdezném a testemet, hogy vajon gyógyult-e, nemleges választ kapnék. Ha megkérdezném az érzéseimet, a válasz szintén nemleges lenne. Ha megkérdezném az embereket körülöttem, hogy egészséges vagyok-e, nyilvánvalóan azt mondanák, hogy nem.”

 

„Ám a te Igéd azt mondja, Isten igaz, és minden ember hazug. Tehát ha azt mondom, hogy nem vagyok egészséges, hazudok. A te Igéd azt mondja, hogy Isten nem képes hazudni. A Róm3,4 azt állítja: ’legyen minden ember hazug…’”

 

Az esti istentisztelet ideje eljött, odaléptem a mikrofonhoz, és azt mondtam, szeretném megköszönni Istennek, hogy meggyógyított. A gyülekezet megdöbbent, majd úgy néztek rám, mintha őrült lennék. Mert alig tudtam suttogni. Elkezdtem Isten Igéjéből bemutatni nekik hogy mit is mond a gyógyulásról. Bebizonyítottam nekik Isten Igéjéből, hogy egészséges vagyok. Elmondtam nekik, hogy amit Isten mond az igaz, s amit én mondok, hogy nem vagyok egészséges, az hazugság. Kértem őket, álljanak fel, és dicsérjük együtt Istent a gyógyulásomért. Ahogy felálltunk, és elkezdtük dicsérni Istent, nem kellett háromszor azt mondanom, hogy Halleluja, és a hangom visszajött. Majd a prédikációmat tiszta, erős hangon elmondtam. Aznap este a gyülekezet láthatta, a hit hogyan is cselekszik.

 

Amire szükségünk van, az az, hogy kérjük Istent azokért a dolgokért, amikre szükségünk van, és higgyük, hogy megvan nekünk.

 

Emlékezzünk: 

Máté 7,7-8. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

 

Orbán Tibor fordította

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688