Bővölködés

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6: 24)

Istennek nincs ellenére, hogy rendelkezzünk pénzzel. Azt nem akarja, hogy a pénz rendelkezzen velünk. Nem akarja, hogy a pénz elsőbbséget kapjon az életedben, és abban bízzál Őhelyette.

Miért? Mert tudja, hogy a pénz gyenge isten. Korlátozott az ereje. Annyit ér, amennyit, és nem többet.

Share
Read more

Aratás

Aratás

Hogyan vegyük át a maximális nyereséget az elvetett magunk után? Azzal akarom kezdeni, hogy megosztok veled néhány igeverset, amelyek egészen megdöbbentőek. Mielőtt megtenném, hadd tegyek fel neked néhány kérdést.

1. Az Isten akarata, hogy te és én boldoguljunk? Igen! Ebben biztos lehetsz. Sok igeverset megnézhetsz, mint például a János 3. levele 2. verse, amelyek azt mutatják, hogy Isten azt akarja, hogy jól legyen dolgunk.

2. Van Istennél elég? Igen! Ő teremtett négyszáz milliárd galaxist, amelyek másodpercenként 186 ezer mérföldes sebességgel növekednek. Azt hiszem, el tudja intézni a lakbéredet! Lazíts!

Share
Read more

Válságban is áldott – 2. rész

Válságban is áldott – 2. rész

Nemrég olvastam, hogy 11 millió ember lett munkanélküli Amerikában. Három hónap alatt 2 millióval növekedett a számuk. Nem azokról van szó, akik nem akarnak dolgozni, akarnak, de nincs mit. 16 éve nem volt ilyen sok munkanélküli. A gazdasági szakértők azt mondják, a 30-as évek óta ez a legsúlyosabb pénzügyi krízis. A helyzet még drámaibb lesz nemsokára, írta a cikkíró. Az elmúlt 18 hónapban 2 billió dollár tűnt el a nyugdíjas alapokból.

De a mikor a világ a legsötétebb napjait éli, Krisztus teste akkor élheti a legdicsőségesebb napjait! Ez az Igéből bizonyítható.

Share
Read more

Ima – anyagiak

Változásra van szükséged az anyagi életedben? Ez a Biblián alapuló imádság nagy segítséged lesz ebben. Csak egy szellemi alapelvet ne feledj: Isten megáld, hogy te is áldás lehess! Uralkodj te a pénzen, ne az uralkodjon rajtad. Mert a pénz lehet a legkegyetlenebb úr, ha alá veted magad. Ha viszont szabad vagy a pénz szerelmétől, nagyszerű szolga.

Share
Read more

Még válságban is áldott

Még válságban is áldott

IGEN, BŐVÖLKÖDHETSZ MÉG A VÁLSÁG KÖZEPETTE IS.

Még ezekben a zaklatott és nyugtalanító gazdasági időkben is, Isten valami jó hírt adott, hogy megosszam veled . A pénzügyi kihívások egyáltalán nem újak, mégis a Biblia tele van szó szerint hatalmas történetekkel arról, hogy Isten népe hogyan tapasztalta meg az Ő bőséges áldását, és természetfeletti gondoskodását a nagy válságok pillanataiban.

És ez Isten szava ma hozzád most is, barátom. Te is prosperálhatsz még a válság kellős közepén is!

Share
Read more

A Teremtő ereje az anyagi életben

E könyvecske azzal a céllal íródott – miként A Teremtő ereje veled van és A Teremtő ereje meggyógyít címmel korábban megjelentek is -, hogy az Isten Igéjében rejlő elvek föltáruljanak előtted, s így együttműködhess azokkal, alkalmazhasd őket minden nap.

Isten Igéje nem valami mesekönyv, nem is történelemkönyv vagy vallásos irat. Isten Igéje teremtő erő. Az Ige ma is hordozza ezt az erőt, ám ahhoz, hogy akcióba lépjen az érdekedben, fel kell szabadítanod: mondd ki hittel! Sajnálatos módon a legtöbb ember a félelem és kudarc szavait szólja, amikor gyakran emlegeti a gazdasági pangást, a munkalehetőségek hiányát és a pénzhiányt. Így az emberek arról beszélnek, amijük van, és azt birtokolják, amit kimondanak.

Share
Read more

Isten megoldása az anyagiakra

A magyarországi újjászületett hivők egy részénél komoly gondot okoz a bővölködéssel kapcsolatos igazságok elfogadása. Sokan megcsömörlöttek, és sok hívőnél gondot okoz a vetés és aratás törvénye. Úgy gondolják, hogy Isten becsapta őket, amikor adnak, és mégsem kapnak vissza. Azt látjuk azonban az Igéből, hogy van testi vetés és szellemi vetés. Nem mindegy, hogy testből vagy szellemből vetünk. Ha szellemből vetünk anyagiakat, akkor szellemből aratjuk Isten áldásait. Ha testből vetjük az anyagiakat, akkor testi aratásunk lesz, azaz csak e világ „áldásait”, hamis értékeit fogjuk aratni. Ezét nagyon fontos megnéznünk, Isten Igéje mit mond, hogyan is kell vetnünk, hogyan kell az anyagiakhoz hozzáállnunk, tizedet fizetnünk, adakoznunk.

Share
Read more

UA-6786688