Mit jelent Istent szeretni

Mt. 22,34. Az első és legnagyobb parancsolat: szeresd az Urat a te Istenedet… 

Megvalljuk hogy szeretjük Istent, de mit is jelent ez? Sokaknak érzelmi szeretete van, de Isten nem azt kéri hogy érzelmi alapon szeressük Őt. Szükséges tudni, hogy Isten szeret és elfogad minket, de azt is tudnunk kell, hogy viszonzásképpen mi hogyan szeressük Őt. Az első parancsolat, hogy szeressük Istent, és szeressük az embertársainkat (angolban: szomszédunk) is. 

Először meg kell tanulnunk az Urat szeretni, utána pedig a szomszédunkat. Fontos a sorrend. A fordított sorrend nem jó: szereted az embertársaidat, de nem tudod, hogyan is szeresd Istent. Ráadásul így igazán sohasem fogod tudni "jól" szeretni őket. A 37-39-ben: ezeket az igeverseket az emberek többsége úgy értelmezi, hogy agapé szeretettel. De itt nem agapé van, hanem agapeo, ami azt jelenti: szeretni. Ez azt jelenti: magadat teljesen odaadni, átadni. Teljes szívedből… – azt jelenti, teljesen odaadni, teljesen összekötni magad Istennel, eggyé válni vele. Ragaszd oda magad, kösd oda magad, ezt jelenti az agapeo, vagyis teljesen odaszánni magad, és elveszni, feloldódni a szeretetben. 

Annak amit Isten kér, hogy összenőjünk vele, bizony ára van. Annak, hogy egészen feloldódjak föl benne, szűnjek meg, hogy demonstráljam azt a világ előtt, hogy megszűnök magam lenni, és vállaljam, hogy fanatikus vagyok, hogy egy nap olyan legyek, mint Ő – ennek nagy ára van. 

De te tudsz mással is agapeozni. Ez az odaszánt típusú szeretet, amit lehet ember, Isten, és dolgok felé is, még világi dolgok felé is mutatni, mint pl. a karrier. 

Fel kell ismerned, hogy nem tudod úgy odaszánni magad, hogy eggyé ne válj azzal, amire odaszántad magad. Függővé válsz tőle. Én Isten szeretetétől akarok függővé válni. A drogosok is rosszul vannak, reszketnek a drog nélkül Én így akarok lenni Isten szeretete nélkül. Most nem a feltétel nélküli szeretetről beszélek, hanem annak a már előbb említett igei alakjáról, vagyis odakötözöm, odaszánom magam. És mindazokat, amik ebben akadályoznak, le akarom söpörni magamról. Mert Ő olyanokat keres, akik úgy néznek ki mint Ő. Én olyan szeretetet akarok, amely kontrollálja gondolataimat, nyelvemet, érzékszerveimet, és ha kell, korlátokat állít fel. És nem elég csak odakötözni magad Istenhez, hanem át kell adnod magad, és vállalnod, hogy át is alakítson téged, le kell mondanod magadról. S egy olyan drága erőt tapasztalsz meg ekkor, amit soha eddig. Ezt fogjuk megvizsgálni most, lépésről lépésre. 

1.) János 3.19. Az emberek inkább szerették (agapeo) a sötétséget, mint (agapeo) a világosságot. Inkább odakötözték magukat a sötétséghez, mint a világossághoz. Odaszánták magukat, odakötözték magukat a sötétséghez ahelyett, hogy a világossághoz kötözték szánták volna magukat. Az emberek képesek a sötétségnek is teljesen odaszánni magukat, van képességük erre. Erre a magyarázat: szabad, erkölcsi választással rendelkező lény vagy. A te döntésed, hogy minek szánod magad oda, ill. hogy minek nem. 

2.) Ján12,43.Mert inkább szerették (agapeo) az emberek dicséretét, mint (agapeo) Isten dicséretét. Itt is agapeo van. Más szavakkal: sokkal inkább oda agapeozták, szánták magukat olyan cselekedetekre, amelyek embereknek tetszettek, és amit azok szerettek és dicsértek, mint Istennek. Ha emberek dicséretére szánják oda magukat, akkor emberek fogságába kerülnek, és azok véleményétől függnek: az érdekli őket, mit mondanak az emberek a kocsijukról, ruhájukról, stb. Pedig ezek az emberek nem fizetik a te villanyszámládat, benzinszámládat, ennek ellenére olyan keményen harcolsz, hogy tessél nekik. Hogy te és Jézus légy együtt – sokkal jobb lenne, ha ez érdekelne! Gyere ki ebből a fogságból! Ha emberekhez kötöd magad, akkor ez szolgaság. Ne tedd ezt! 

3.) Luk11,43 mihez kötik még magukat az emberek? :43, jaj nektek farizeusok, mert szeretitek (agapeo) az elölülést, és agapeo a piacon az előre köszöntést… szeretitek a jó helyeket a gyülekezetekben és a meghajlásokat irányotokba a piacokon – Amplified ford. Jézus viszont azt mondja: inkább hátul üljetek le, amíg előre nem ültetnek benneteket. Nálunk pl. a szolgálók inkább hátulra ülnének, nem szeretik az elölülést. Sokan megsértődnek, amikor a segítők nem engedik előre ülni. Pedig inkább a tetőre ülj, és várd meg amig előre hívnak. 

Sámuel, amikor megkoronázta Dávidot, először az összes fiút sorba állíttatta, és utána kérdezte meg, nincs még fiatok? Ő is a hátsó sorból előre hívta. Ha kenet van az életeteken, Isten majd megmutatja, hogy hívja elő ezt. Amikor egy szervezetbe, vagy gyülekezetbe kerülsz, vesd alá magad a tekintélyeknek, ülj le a "hátsó ülésre". Én is így teszek, amikor meglátogatok egy gyülekezetet, és utána kérdezem meg, mit segíthetek? S ha azt kérik, prédikáljak 30 percig, akkor addig fogok, és nem órákig, nem hivatkozom arra, hogy a Szent Szellem úgy vezetett. Volt valaki, akit kértem, 60 percet prédikáljon, s ő 3 órán át tette. Ráadásul hétköznap volt. Soha többé nem jön ide ez az ember prédikálni! Ha a lázadás szelleméhez kötöd magad, nem jön áldás a házadra. Ha elmegyek a piacra vásárolni, és emberek felismernek, és ajnároznak, ez engem zavar, mert nem azért megyek a piacra. Ha egy pásztor ezt szereti, azzal gond van, akkor oda van kötözve ahhoz, hogy őt ajnározzák, dicsérik. Pedig nem te vagy a fókusz, hanem Isten. Nem előtted kell az embereknek meghajolniuk, hanem Isten előtt. Istent akarjuk híressé tenni, nem magunkat. 

4.) 2Tim 4, Azért mutatom meg ezeket, mert ahogy oda tudja szánni magát az ember ezeknek, ugyanúgy oda tudja magát Istennek is. 

Démás a jelenvaló világhoz ragaszkodva.. 

Odaragasztotta magát a világhoz. Definició: amikor a világ szó szerepel = az egy rendszert jelent, nem magát a hegységeket,stb. És ez a világrendszer ellentétes a szeretettel és Isten Igéjével, mert mi e világban élünk, de nem a világból valók vagyunk. És nem értünk egyet ezzel a világrendszerrel, ahogy működik. Tehát ne szeresd ezt a világot ahogy működik. Ne fordulj oda ehhez a világhoz és ne légy része ennek az önző világnak. És ne légy eggyé ezzel, mert ez önző és félelemmel teli. Ne engedd, hogy a világból származó érzelmek leuraljanak téged, kiszívjanak téged, azaz ne légy eggyé a világgal. 

1Ján 2,15 Ne szeressétek a világot, sem amik abban vannak… 

Jézus mondja: menjetek e széles világra. Könnyű a gyülezetekben hirdetni az evangéliumot, akik már hisznek – ez könnyű. De azoknak, akik még nem ismerik Istent, nem könnyű. Hogyan kell megközelítenünk, megnyernünk a világot? A világban nem is értik a szavainkat, mondandónkat: vér, megváltás, kenet, halleluja, stb. Csak gondolj magadra, mielőtt eljutottál volna Isten ismeretére. Mit szóltál volna a nyelveken imára? Hogy ezekkel valami nem stimmel. Annak idején nem is értettem, a paráznaság mit jelent. Egy idegen szót értettem helyette. Mi a baj a szex-szel? – gondoltam. Mikor megtérésem után közvetlenül, először voltam biblia iskolában, megkérdeztem, mit jelent ez? És ott megbotránkozva néztek rám. Még mindig a keresztény frazeológiával akarjuk megnyerni a világot. Pedig mi ugyan a világban vagyunk, de nem ebből a világból valók vagyunk. Próbáljuk meg inkább Isten királyságának útján megnyerni a világot, ne a mi speciális nyelvezetünkkel. Mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Nem fognak egy új dalunkra rohanni és megtérni az emberek, mert nem is értik. Mit is tett Mózes? Felemelte a póznát, szimbolikusan Jézust, hogy mindenki lássa. Sok keresztény nem érti, hogy lehet, hogy egy gonosz állat, egy kígyó legyen a kereszten. De Jézus úgy nézett ott ki, mint egy bűnös. De Ő soha nem követett el bűnt, írja róla a biblia. Miértünk lett bűnös, mert a pokol csak így fogadta be. És csak azért ment le a pokolba Jézus, hogy lekapcsolja a villanyt. S mikor az Ő világosságával bement oda, akkor a foglyok szabadok lettek! 

Nekünk is fel kell ismernünk a feladatunkat a világ felé. Menjetek mindenfelé a világban. Milyen emberek vannak ott? Tudatlan emberek, akik nem értik, amit mondunk nekik. Jézus azt mondja: ti vagytok a világ világossága. Ehelyett mi olyan boldogok vagyunk, hogy egymásnak világítunk, itt a gyülekezetben. Pedig a sötétben sokkal fontosabb a világosság. Nappal nem veszed észre a világosságot, de ahogy sötétedik, egyre inkább. Csak engedd, hogy a fényed világítson, nem kell erőlködnöd. 

Másik fontos dolog: nem mindenki jön be a világból a gyülekezetbe. Amikor először mentem gyülekezetbe, állandóan az órámat néztem, mikor lesz vége, mert nem értettem semmit. Ott lehetek én minden tv állomáson, de a világ nem fog bekapcsolni engem, mert nem értenek meg. Mit csinált vajon Jézus? 

Nem egy keresztény show-t, inkább Creflo show-t akarunk csinálni, s akkor világi emberek kezdenek betelefonálni, elmondják a történetüket, mi a véleményem erről, arról. Az alatt az egy perc alatt, amíg beszélek az illetővel, igyekszem az ő nyelvén beszélni, hogy eljusson hozzá a mondandóm. Ha a mi dalainkat hallgatná a világ, gondolod, hogy ott ülnének a cigarettázó emberek, és néznék? Nekik keményebb zene való. 

Egyszer csak Jézus, aki úgy nézett ki, mint egy bűnös, a beszélgetés kellős közepén kilépett az evangéliummal! Engedte, hogy a fény világítson. Ezért törjük meg azokat a "kenetes" szabályokat, amik pl. a pulpituson szokásosak. Ha a bűnösök nyelvén beszélünk, előbb utóbb érdekelni fogja őket a mondandónk. Itt van a haldokló világ, amelyik várja a világosságot. És mi vagyunk a világ világossága! És mi odakötöztük magunkat Istenhez, és egyre világosabbak leszünk. Nagyon sok briliáns zenészünk, művészünk van – mikor produkálunk már jobbat, mint a világ? Egyáltalán: minden területen mikor leszünk jobbak, mint a világ? 

Vannak keresztény zenészek, akik ellopnak a világból dalokat, megváltoztatják a szöveget "istenes" szövegre, pedig benned van a Teremtő, aki nagyobb, mint a világ! Rajtad folyhatna át Isten kreativitása, és ki tudnál törni a világból, hogy meglássák Isten dicsőségét. Te lehetnél az első számú énekes, tervező, stb. Mert felkentként olyat tudnál produkálni, amit a világ még nem látott. Mert te a Krisztus teste vagy! 

A világ, ami körülvesz téged, az nem a gyülekezetnek, Krisztus testének a szabványa. A gyülekezet kellene hogy mintát adjon a világnak. A nevek, amiket adunk a vállalkozásainknak, ordítanak arról, hogy ez csak keresztényeknek szól. Nem a képességed hiányait akarod eltakarni ezzel a névvel? Gondolod, a bűnös emberek bemennének egy Agapé-Haszid nevű kávézóba? Inkább olyan helyre mennek, amely professzionális módon működik. Változtasd meg a nevet, lehet hogy ez az oka a sikertelenségnek. 

Ne keresztény ízű legyen, hogy ne csak a keresztények válasszanak téged. Be kell bizonyítanod nekik, hogy profi módon tudod csinálni, amit csinálsz. Azért nem fognak neked fizetni, mert keresztényi nevet adsz a cégednek. Tapasztalatom, hogy az ilyen nevű cégek általában vagy késnek a szolgáltatással, vagy rosszat adnak, vagy nem tudják megjavítani, stb. Lehet, hogy egy démonizált világi ember sokkal profibb módon végzi a munkáját, mint egy nyelveken szóló keresztény. Légy világi szempontból is versenyképes. 

S akkor eljön a pillanat, amikor tudsz beszélni a benned levőről. A névvel nem tudod kikerülni, hogy mennyi volt a tavalyi árbevételed, milyen tapasztalatod van, stb. Bemutatkozáskor nem az érdekel, hogy te keresztényként vállalkozol, hanem az érdekel, hogy a munkádat csináld meg kiválóan. 

De mindezek mellett ne idomulj a világhoz: ne szeress úgy öltözni, viselkedni, járni-kelni. Ne úgy kelts figyelmet, ahogy a világiak. Ne szeresd a világot, sem amik abban vannak. Más az üzenetünk! Ha külső mázként használod a kereszténységet, akkor elzárod magad a világtól, mert a világ nem kíváncsi rád. Ne álszent, szemforgató módon forgolódj a világban, hanem igazi értékeket adj. 

Luk 6, 32 De ha csak azokat szeretitek, akik téged szeretnek… 

Amerikában a legnagyobb cégeket keresztények vezetik. A City bankot pl. újjászületett keresztények vezetik, akik nagyon szeretik Istent, és rendkívül sikeresek. És arra használják ezt, hogy bizonyságot tegyenek Róla. De amikor az üzletet csinálják, akkor azt teszik. A világ gazdagságát hozzák át Isten királyságába. Mindent szeretettől motiváltan csinálnak. Szeretik az embereket, akik újjászülettek, és azokat is, akik nem. S azt mondják, a szeretet soha nem hibázik. Figyelitek, az ige kikről szól: kikhez kötik magukat? Akik őket szeretik. A keresztények azokat is szeretik, akik nem szeretik őket. 

Te nemcsak azokat agapeo, akik szeretnek téged, hanem azokat is, akik nem. Késznek kell lenned odaszánnod magad azokért is. Kész vagy felvenni azt a terhet, amire Isten felkent téged? Megtenni azt, hogy szeretetből felépítesz másokat, holott semmit sem kapsz tőlük? Mi odakötjük magunkat Istenhez. És erre azért vagyok képes, hogy az Ő akarata legyen meg, hogy semmi más ne számítson. Minden nap, hónapban, évben, és közben láthatod, hogyan alakít át az Úr, és saját magad is meglepődsz. S az emberek is észreveszik ezt. Mert te összekötötted magad Istennel, aki maga a szeretet. Kizárólag az fog megmaradni, amit Krisztusért csinálunk, Isten dicsőségére. 

Ebben a gyülekezetben megvan a lehetőség, hogy ezt meg tudjuk tenni. Parancsolom az alvó óriásoknak, hogy ébredjetek föl, és legyetek a legjobbak, hogy adhassunk a világnak. Járjatok hitben, Isten igéjében, legyetek sikeresek és adjatok Istennek dicsőséget azokért a dolgokért, amiket Ő megtett. A cél: sikeressé lenni azért, hogy Őt tegyem híressé. Felemelkedni azért, hogy Őt felemelhessem. Légy a legjobb! 

Egyszerűen csak hagyd, hogy kijöjjön, ami benned van. Ne csak egy helyi bajnokságot akarj megnyerni, mert mi egy világbajnok követői vagyunk. Légy biztos abban, amit csinálsz, hogy Isten akarja tőled, és légy a legjobb. De ha nem vagy biztos benne, azonnal állítsd le. A bővölködés Isten akarata az életedben. S ha szereted Istent, azt akarod, hogy az Ő akarata legyen meg. Nem szeretheted Őt, ha az akaratán kívül élsz. 

Ragadj össze Isten tökéletes akaratával az életedben.

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688