A meghallgatott imádság

A meghallgatott imádság

Központi igazság: hit által kinyúlhatunk, hogy megszerezzük azt, amire szükségünk van, s így megteremtjük annak valóságát az életünkben.

Ez a két részes írás az imádkozás alapvető kérdéseivel foglalkozik. Az olyan imádsággal, amelynek van eredménye. Ha a hívő ezeket a lépéseket az imádkozó életében hűségesen követi, biztos lehet benne, hogy meglesz a válasz.

Share
Read more


Ima, megvallás

Megvallás betegség idején

Meggyógyultam minden fizikai betegségből, mert „Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.” – Ésaias 53:5

Arra rendeltettem, hogy elmenjek és gyümölcsöt teremjek. Mert Jézus azt mondta: „Nem ti választottatok ki engem magatoknak, hanem én választottalak ki titeket ma
gamnak, és én rendeltelek arra, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, s a gyümölcsötök megmaradjon – azért, hogy amire csak megkéritek az Atyát a nevemben, megadja nektek.” – János 15:16

Jézus az életem Ura, ezért semmilyen betegségnek és kórságnak sincs hatalma fölöttem, mert bűnbocsánatot kaptam és bűnbocsánat alatt vagyok Jézus engesztelő áldozata által, ezért szabad vagyok a bűntől és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek és élek az igazságnak, mert meg van írva. (Kol 1:21-22)

Share
Read more

Magasztalás ereje – 2. rész

Az első részben arról volt szó, mennyire fontos a dicséret az imában. Az Apcsel 16:25 azt mondja: Éjféltájt pedig Pál és Silás imádkoztak és énekkel dicsőítették Istent. A foglyok pedig hallották. Mi történk akkor, mikor imádkoztak és dicsérték Istent, mi volt az eredmény? Pál és Silás megszabadult!

És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak bilincsei feloldódnak.

Pál és Silás imádkozott ÉS dicsőítették Istent éjszaka a börtönben és a válasz azalatt jött, mialatt dicsérték az Urat. Láthatod, hogy nem az ima egyedül, ami a munkát végzi! A hálaadással ÉS dicsérettel „fémjelzett” ima hoz csak eredményt!

Share
Read more

Magasztalás ereje – 1. rész

Sok ember hisz az ima erejében, de nem mindig az ima egyedül az, ami végzi a munkát. A dicsérettel és hálával „fémjelzett” ima hozhat csak eredményt. Erő van a magasztalásban! Az imádság témájához kapcsolódva a Biblia nagyon fontos tanítást ad arról, hogy hogyan kaphatunk Istentől: a hálaadás és a dicsőítés közvetlenül kapcsolódik az imádsághoz.

Share
Read more

Ima – anyagiak

Változásra van szükséged az anyagi életedben? Ez a Biblián alapuló imádság nagy segítséged lesz ebben. Csak egy szellemi alapelvet ne feledj: Isten megáld, hogy te is áldás lehess! Uralkodj te a pénzen, ne az uralkodjon rajtad. Mert a pénz lehet a legkegyetlenebb úr, ha alá veted magad. Ha viszont szabad vagy a pénz szerelmétől, nagyszerű szolga.

Share
Read more

A hatékony imádság alapelvei

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. (Filippi levél 4:6)

Voltál már valaha olyan nagy szükségben, hogy úgy érezted, egy próféta egész éjszaka imádkozhatna, hogy be legyen töltve?

Én igen!

Kevéssel az után, hogy keresztény lettem, imakéréssel fordultam a gyülekezethez az anyagi szükségeimet illetően. A prédikátortól olyan mértékű ihletett közbenjárást vártam el, hogy mindenki térdre essen. Elképzeltem, ahogy majd sírni fog a problémáim felett, ahogy Jézus sírt Lázár halálakor. De megdöbbenésemre épp csak rátette kezét a mellkasomra, lehajtotta a fejét és annyit mondott: „Uram, áldd meg őt. Töltsd be minden szükségét, Jézus Nevében.” Majd megfordult és elsétált!

Share
Read more

Az imádság ideje

Az imádság ideje

züntelenül imádkozzatok. (1 Thesszalonika 5:17)
Ha a füleid Istenre figyelmeznek, feltételezem, hogy hallottál Tőle valamit az imával kapcsolatban. Hív téged, hogy több időt tölts imában, helyezd előbbre az imádságot a fontossági sorrendedben.
Honnan tudom ezt? Onnan, hogy nekem is ugyanezt mondogatja. Tulajdonképpen minél több emberrel beszélek erről, annál inkább meggyőződöm róla, hogy Isten az egész népét imádságra hívja.
Az ok egyszerű. Az utolsó idők legutolsó napjaiban vagyunk. Isten kész rá, hogy csodálatos és természetfeletti módon mozduljon rajtunk keresztül. Ezt azonban nem tudja megtenni,
ha nem járunk szellemben. Nem tud olyanokon keresztül munkálkodni, akiket annyira lefoglalnak a testi dolgok, hogy nem képesek meghallani az Ő hangját.

Share
Read more

Az imádság helye

Van egy kifejezés, amit számtalanszor hallottam az elmúlt évek alatt, és minden alkalommal egyre kevésbé szeretem. Nincs kétségem afelől, hogy már te is hallottad.

Leggyakrabban olyankor halljuk, ha valami tragédia történik. Akkor szokták mondani, többnyire elnyújtott, vallásosnak hangzó hangsúllyal, amikor úgy tűnik, a körülmények nem vágnak össze azzal, amit Isten ígért az Ő Igéjében.

A kifejezés pedig: „Nos, testvérem, nem szabad elfelejtened, hogy Isten szuverén.”

Bármilyen szelleminek is hangzik ez a kijelentés, igazából nagyon zavar engem. Nem mintha nem hinném, hogy Isten szuverén. Természetesen az.

Share
Read more

A Teremtő ereje – A megvallás: Charles Capps

A Teremtő ereje – A megvallás: Charles Capps

A kereszténységet vallásnak szokták nevezni, de a legtöbb keresztény, aki vesztes életet él, pontosan azért lesz vesztes, mert nem a helyes dolgokban hisz, és nem a helyes dolgokat vallja meg. Valójában az ellenség szavait szólja. És ezek a szavak fogságban tartják. A Példabeszédek 6:1-2 azt mondja, hogy „…a szádnak beszédei által estél tőrbe.”

A hit szavai győztessé tesznek. A félelem szavai vesztessé.

Share
Read more

Betegség idején

Betegség idején

Mennyei Atyám! Magasztallak, amiért megszabadítottál a sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak országába, a világosságba.(Eféz. 1,7)

Köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy Te tettél alkalmassá arra, hogy mint világosság fia, úgy járjak, (Eféz.5,8) s meg van írva, hogy a világosságban nincsen semmi sötétség(1Ján.1,5). Tehát a sötétség gyümölcstelen cselekedetei sincsenek bennem, (Eféz.5,11) mert szent véreddel megmostál (Jel. 1,5), szent Igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1pét.1,23 és Tit.3,5) és adtad Törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt. (Zsid. 10,8)

Share
Read more

Várd el

Várd el

Nincs, mert nem kéred, kéred, de nem kapod, mert rosszul kéred.
Vajon a szükségeid be vannak töltve most? Ha nem, akkor miért nem?

Isten Igéje szerint vagy azért, mert egyáltalán nem imádkoztál ezzel kapcsolatban, vagy ha mégis, akkor rosszul.

Mit is jelent rosszul imádkozni?

Share
Read more

UA-6786688