Megalkuvás nélküli hit – 3. rész

 

Megvallás: Az Úr jó, és kegyelme örökkévaló. Jó mindenki irányába, és hozzám is.

Az első és második rész rövid összefoglalója:

Eddig a kompromisszumok nélküli hitről beszéltünk. Arról, hogy a hit nem alku tárgya, nem arról van szó, hogy én is, Isten is egy adott pozícióban vagyunk, és valahol középúton megegyezünk: Ő is enged, és én is. A hit csak Isten szerint működik. Istennel hit dolgában nem tudsz alkudni. A pozíciónkat Istennél egyedül az Igével tudjuk megszilárdítani. (No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ézs 1:18)

Nem mehetünk oda Hozzá panaszkodva, hogy mennyire összeesküdtek ellenünk a dolgok, milyen szerencsétlenek vagyunk – nem tudjuk meghatni Istent, és ez által befolyásolni Őt. Nem tudunk alkudozni vele. Ő mindezt tudja, s egyedül az Ige által tudunk hozzá menni. Isten igaz, és nem változik. Amikor Hozzá megyünk, ezt úgy tegyük, hogy az Igékkel, ígéretekkel menjünk. Néha, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerülnek az emberek, úgy érzik, hogy remény nélküliek a földön. Azonban soha nem tudsz olyan helyzetbe kerülni, hogy reménytelen légy – még akkor sem, ha esetleg úgy éreznéd. Tudjuk, amíg van ígéreted Isten Igéjében, nem vagy reménytelen. Amíg Isten Igéje megoldást kínál a helyzetedre – márpedig tudjuk, hogy mindenre van Ige, ígéret -, s amíg ehhez ragaszkodsz, nem vagy reménytelen!

Ez a reménység a lelkünk horgonya, ami szilárdan, biztosan áll, akármilyen nehéz helyzetben is vagyunk. Akármin is mégy keresztül, Isten ígérete biztos, igen és ámen. Nem bizonytalan, Isten nem fogja visszavonni, megváltoztatni. Tehát addig, amíg megragadod Isten ígéretét, soha nem leszel reménytelen ezen a földön.

Megvallás: Nem vagyok remény nélküli, s az a remény, amit Istenbe vetek, lelkem horgonya, biztos és szilárd.

A másik kijelentés, amit tettünk, hogy nem olyan hitre van szükségünk, amit birtokolhatunk, hanem olyanra, amely minket birtokol. Lehet, hogy mást tanultál a hittel kapcsolatban, de ha nehéz helyzetbe kerülsz, és akkor mégy oda a könyvespolchoz egy hit könyvet keresni, akkor rossz úton jársz, mert olyan hitre van szükséged, amely téged birtokol. Olyan hitre van szükséged, amely akkor is ott van, mikor lefekszel, felkelsz, alszol, vagy éppen reggelizel. Mindig.

Tehát olyan hitre van szükséged, amely téged birtokol, és nem olyanra, amit a könyvekből tudsz megszerezni, s amit te birtokolsz. S egyedüli módja a hit megszerzésének, hogy éjjel és nappal Isten Igéjén gondolkodsz. Figyeld, hogy Isten mit mond bizonyos esetekre, s ezeket az Igéket cselekedd is meg. Te is megteszed, amit Isten mond, Isten is megteszi, amit az Igében ígért, és előbb-utóbb olyan hited lesz, amely téged birtokol, és olyan helyzetbe kerülsz, hogy igaz lesz rád: az igaz ember hitből él.

Életstílusunkká válik a hit, nem valami, amit használunk, hogy kimásszunk a bajokból, hanem olyasmi, ami kiárad a tetteinkből és szavainkból. Mint amikor egy szivacs megtelik vízzel, s ha megérinted, víz lövell ki belőle. Ehhez hasonlóan, bármi megérinti az életedet, belőled hit fog kiáradni. Olyan hit fog birtokolni, amely működik, győzedelmeskedik, melynek eredménye, hogy több leszel, mint győztes, amely minden helyzetben győzelemre vezet téged. Amely nem félelemmel tölt el a veszélyes helyzetekben, s amelyről tudod, hogy olyan Istentől jön, aki soha nem vall kudarcot, és tudod, hogy soha nem is fog! Nem fog kudarcot vallani nehéz, sem jó időkben, az éjszaka közepén, de nappal sem. Mindig ott lesz veled, és megszabadít téged, mikor a hit birtokol téged. Mert az igaz hitből él! ÁMEN.

Olyan hitre van szükségünk, mint a három zsidó fiú, Sidrák, Misák és Abednegó hite. Olyan hit birtokolta őket, amely által nem féltek még a tüzes kemencétől sem. Tudták, ha tüzes kemencébe is kerülnek, Isten megszabadítja őket. Isten nem fog megőrizni téged a kísértésektől, de sem ezekben, sem a nehéz helyzetekben nem fogsz megégni, jöhet akármilyen próba és kísértés! Olyan hitre van szükséged, mint Noénak volt. Ő nem is tudta, milyen az eső, de mikor Isten mondta: építsen hajót, olyan hit birtokolta őt, hogy amit Isten mondott neki, azt megtette. Megépítette a hajót, akármilyen célból is, de megépítette, mert Isten mondta neki. A hit birtokolta őt.

Azt is említettem, olyan hitről van szó, amely összeházasodik a kompromisszumok nélküli elhatározással. A hitből élés egy komoly elhatározást igényel, hogy Isten Igéjét olvasod, azon gondolkozol, Istennel közösséget építesz ki. Szilárd eltökéltségre van szükséged, ami Isten dolgait illeti.

Megvallás: Eltökéltem magam, hogy győzzek. És nem veszítek. Eltökélt vagyok, hogy előre megyek, és nem hátrafelé. Eltökéltem magam, hogy győzzek, olyan hit birtokol, ami nem képes veszíteni, kudarcot vallani, és nem is fog. Isten hite birtokol engem. Hiszed, hogy ez igaz?

Nem hit és cselekedet alapján szabadulunk meg, hanem olyan hit által, amely működik. Az én hitem egy működő hit. Tele van energiával, erővel, képességgel, hogy meg tudjam tenni azt is, amit soha nem tettem még az életben, mert természetfölötti.

Említettem, hitben megalapozottnak kell lennünk. A hit az MOST-hit. De a hit mindig egy időkeretben működik. Istennél a hit nem kötődik olyan folyamathoz, amely időben zajlik, mert nála nincs idő. Mi azonban itt a földön időben élünk. Amikor Isten behelyez egy magot ebbe a világba, akkor egy idő folyamatba helyezi ezt be. Amikor elültetünk egy magot, tudomásul kell vennünk, hogy egy időfolyamba helyezzük bele, és időre van szükségünk, hogy kifejlődjön és megjelenjen a láthatóban.

Még egy dolog, amit meg kell értenünk: Isten minden ígéretét magba csomagolta. S minden magban benne van a csírája annak, ami majd kifejlődik belőle. Minden ígéret, amit Isten ígért neked az Igéjéből, minden, amit Isten személyesen neked mondott, hogy cselekedni fog érted – ezek megtalálhatók csíraként abban a magban. S a megfelelő dolgot kell tennünk vele, hogy ez a mag kifejlődjön itt az időfolyamban. Ami Istent illeti, ezt már ő megtette, mert Ő mindig a MOST-ban van. S mikor meglátjuk ezt a magot, akkor előszólítjuk a nem létezőt, mint meglévőt, mert mi már a magban látjuk a kifejlődött ígéretet.

Ezt a magot bele kell helyeznünk a megfelelő termőtalajba, a szívünkbe, a szívünk méhébe, hogy a mag elkezdjen kifejlődni, míg a rügyek kipattannak. S egyre többet látsz belőle, míg az életedben az aratás el nem érkezik. Mert ugyan tudjuk, hogy a MOST-hit Istennél már megvan, mi viszont tudjuk, hogy a magnak egy időfolyamon kell átmennie, s ez után kapjuk meg az ígéretet. Ezek az ígéretek hozzánk mind mag formájában érkeznek. Mivel megigazultak vagyunk, hitből kell, hogy éljünk, s egész életünkben ezekkel a magokkal együtt kell élnünk, ahogy fejlődnek az időfolyamban. Miután ezt a magot elültetjük, öntözésre van szüksége, azaz elmélkedésre, megvallásra van szükség. A hit-cselekedetre van szükség: dicsérettel tudod öntözni, imádásoddal, ezért szükséges, hogy dicsérd és imádd Istent. Ez az öntözés indítja be a mag növekedését.

Folyamatosan öntöznünk kell. Akkor is, mikor nem érzel rá késztetést, akkor is, amikor úgy érzed, hogy nincs okod rá. Tedd ezt most, kapcsold be az öntöző rendszert, kezd el dicsérni Istent, mert a magot behelyezted a termőföldbe – legyen az gyógyulás, szabadulás, a pénzügyi életed, öröm, vagy békesség -, és el kell kezdened öntöznöd azt. Minden ígéretet, amit Isten mondott, hogy megcselekszi az életedben – öntöznöd kell.

A Róma levélben az szerepel, hogy nem imádkozunk úgy, ahogy kellene.(Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Róm 8:26) Itt a kellene szó szükségszerűt jelent. A szükségszerűség ebben a helyzetben – ezt fejezi ki. Szükséges tehát, hogy dicsérjük, és imádjuk az Urat ahhoz, hogy az elvetett magunk kikeljen. Azért, mert Isten tett valamit ebbe a magba, amit szeretnél megkapni, ezért a magot öntöznünk kell, és ezt dicsérettel és imádással tudjuk megtenni.

Most a hit valóságáról szeretnék beszélni. Amikor a strucc bedugja a fejét a homokba, akkor a valóság elől menekül, és azt hiszi, hogy ha nem látja, akkor nem is létezik, ami miatt bedugta a fejét a homokba. És nem tudja, hogy a veszedelem közeledik-e hozzá, vagy sem. A hittel, Istennel kapcsolatban nem szeretnénk ilyen helyzetbe kerülni, ugye? Okosabbak szeretnénk lenni, ugye? Mire is lenne szüksége a struccnak? Hogy a valóságot ellenőrizze. Nekünk a realitástól, a valóságtól nem szabad elrejtőznünk, elfutnunk, hanem konfrontálódnunk kell vele úgy, hogy azt megváltoztassuk. Ez a hit feladata.

Hasonlóan ahhoz, mint amikor Isten Igéje korrigál minket, s azt mondjuk:Uram, köszönjük, hogy meg akarsz változtatni, annyira szeretem, hogy akarsz segíteni nekem és mindezt azért, hogy a megváltás minden területe működjön az életemben. Hálás vagyok, hogy hajlandó vagy engem korrigálni, megváltoztatni. Hogy kész vagy megpróbálni engem, és ahhoz, hogy oda kerüljek, ahová te szeretnéd, tedd Uram, amit csak tenni akarsz. Lehet, hogy a testem menekülni akar, és kiáltani, de én kész vagyok arra, hogy konfrontálódj velem, és megváltoztass engem. A valóság értelmezése: a valóság az, ami létezik, függetlenül mindentől. Ezt szeretném a természetes, minket körülvevő világgal szembe állítani. Isten a valóságban létezik. Mégpedig úgy létezik, hogy független minden mástól.

Vagy másképp fogalmazva: Ő nem függ senkitől és semmitől a létezésében. A valóság az, aminek a létezése nem függ semmitől. A mi hitünk valósága ebből következően független a minket körülvevő világtól. Tehát Isten hite bennünk nem erősödik, vagy gyengül a minket körülvevő dolgok hatására. Azaz a hitünk független minden más dologtól, nem függ semmitől. A hit valósága képes megváltoztatni életeket, körülményeket, s a hited az, ami behoz az életedbe olyan dolgokat, amit semmi más nem tudna behozni ebben a látható világban.

A hitem valósága független a körülményeimtől, hogy miben vagyok, min megyek éppen keresztül. Nagyobb a hitem, mint az akadályaim. Még attól is, amit mások mondanak nekem, független attól is, hogy mit akar az ördög tenni – vagyis a hitem függetlenül tud működni mindentől. A sátánnak nincs olyan képessége, hogy megakadályozza a hitem működését. Ha elhatározom, hogy a hitem valóságával konfrontálódjon, akkor a hitem valósága előtt meg kell hajolnia minden körülménynek, betegségnek, nehézségnek. Azért, mert Isten hite, amely bennem van, független minden más dologtól. Független az ördög minden próbálkozásától, bármitől, amit az ördög valaha is hozhat ellenem. Független attól is, ha bárki bármit próbálna ellenem tenni. Mert a hitem közvetlenül az élő Isten lényéből jött, ő az én mennyei Atyám. Én Isten szemével láthatom a körülményeimet, és a hitem realitása konfrontálódik ezekkel.

Mondd: a körülményeim meghajolnak előttem. ennek a napnak a nehézségei eltűnnek előlem.

Amikor a hited, a mindenható Isten realitásával mégy neki a körülményeknek, akkor ez hasonló ahhoz, amikor az Atya azt mondta: legyen világosság. Abban az esetben a világosság független volt a sötétségtől, és a sötétségének meg kellett hajolnia a világosság előtt. Ugyanígy a te hited valósága konfrontálódik a körülményeiddel azáltal, hogy megvallod a hitedet, és a körülményeidnek meg kell hajolniuk a hited realitása előtt. Ahogy a sötétségnek akkor, ugyanúgy a körülményeidnek is meg kell hajolniuk Isten hitének valósága előtt – amely benned van -, mert az képes korrigálni, megváltoztatni azokat. Nem vagy boldog, hogy Isten hite él a bensődben? Nem a könyvespolcodon lakik, hanem a szívedben. Isten népének szívében él Isten hite. MI vagyunk ennek a hitnek a tulajdonai. Ez a hit birtokol minket.

Isten hitét nem nehéz birtokolni. Benne van a Bibliában. A forrás nyitva van reggel hétkor, délután háromkor – bármikor tudod olvasni a Bibliát. S belőle bármikor kiolvashatod, és életed részévé teheted Isten Igéjét. Tudod, hogy a Biblia az első számú bestseller ma is a világon?

A konfrontálódó hit hasonló ahhoz, amikor a mamám kekszet sütött, amit azután egy nagy üvegbe tett, és azt mondta: fiúk, nehogy a kekszes doboz mellett kapjalak el benneteket! És fegyelmezést helyezett kilátásba. És bizony megtette – elkapott bennünket. Ő akkor megváltoztató konfrontációban részesített bennünket. Az ő valóságának a megváltoztató realitásával konfrontálódtunk. Ezt persze nem tartottam akkor igazságosnak. Úgy gondoltam, a mamám engem fizikailag bántalmaz.

Nem szabad ilyen engedetlen mentalitásúnak lenned. Emlékszem, az iskolában kosárlabdáztam. S egy edzés során ilyen hozzáállással mondtam az edzőmnek: feladom, befejeztem. De az edző azt mondta: fiam, nem gondolhatod komolyan. Mire én: de igen, s elindultam az ajtó felé. Az edző utánam jött, és a fenekemre csapott: nem fogod befejezni! Edzés után beültetett a kocsijába, és hazavitt. Hát, egyre rosszabbul éreztem magam. Elmondta, miért kaptam ki. A mamám rám mutatott: fiam, megvárjuk apádat. S aznap este megint egy korrigáló konfrontációm volt a valósággal… S tudod mit? Ez segített nekem!

Beszéljünk most a hit valóságáról. Van különbség az igazság és a tények között, ami Istent illeti. A hit nem tagadja a tényeket, hanem megváltoztatja. A hit előszólítja azokat, amelyek nincsenek, mint meglevőket. Nem tagadja a tényeket, de Isten Igéjét fogadja el, mint igazságot, amely magasabb rendű törvény, mint a tények. Isten Igéjének célja, hogy megváltoztassa azokat a tényeket, amelyek ellentétesek vele. Az Igében, mint magban levő igazság megváltoztatja a tényt, mivel magasabb rendű törvény. Az életemben vannak tények, amik ellentétesek Isten igazságával, azonban Isten igazsága azokat megváltoztatja. Ez a mi hitünk. A hit valósága, amely az Igéből jön – az az Isten szerinti hit, amely a szívedben van -, rendelkezik azzal a képességgel, hogy megváltoztassa a tényeket, melyek az életedben vannak, és ellentétesek Isten akaratával.

Most a hit valóságát vizsgáljuk a kompromisszumok nélküli hittel kapcsolatban.

2Kor 13:5 Kísértsétek (vizsgáljátok, próbáljátok) meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok (vizsgáljátok, próbáljátok) meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.

Pál azt mondja, hogy ellenőrizzük le magunkat, a saját hitünket. Azaz ellenőrizd le, hogy benned van-e az a hit, amely téged birtokol. Egyetlen mód van arra, hogy ezt elérd: ha időt töltesz Isten Igéjével. S egy idő után el fogsz jutni arra a szintre, amikor az érzékeiden túl, tudni fogod, hogy valóban a hit birtokol téged. A hit nagyobb, mint a tények, mint a körülmények az életedben. Pál azt mondja, hogy ellenőrizzük le magunkat, a saját hitünket. Több időt kell ezzel töltenünk. Pál folytatja: nem magatokéi vagytok, Jézus Krisztus él bennetek. Ha valaki azt mondaná nektek, hogy méltatlanok vagytok, ez ugye elég támadóan hangzik? Soha nem tartjuk magunkat méltatlanoknak. Senkire nem illenek ezek a szavak. Pedig amikor olvassuk a Bibliát, látnunk kell, Pál kihez beszél: szentekhez! S Pál itt azt mondja: „vizsgáljátok meg magatokat… hacsak méltatlanok nem vagytok.” A görög szó arra vonatkozik, hogy mindig a jelenvaló, a létező hitedet használod.

A feladatod, hogy tartsd a hitedet ’épp abban a pillanatban létező hit’nek, MOST-hitnek: olvasod, megvallod az Igét, és cselekszed a hitedet – így tudod szinten tartani. A hit nem egy „hogyan kerüljünk ki a csávából” mutatvány, hanem egy életmód. Hit által él az igaz. Így kell élnünk nekünk, hívőknek. A méltatlan tehát azt jelenti: aki nem rendelkezik ezzel a hittel. Sőt azt is jelenti: nem rendelkezik karakterrel. A hitnek van megvallása, cselekedet, és karaktere, van egy becsületes jelleme. Ugyanolyan része ez a hitednek, mint a megvallás. A hitednek ugyanúgy része a szilárd karakter és a becsületesség. Előfordulhat, hogy a megvallásod helyes, de a karaktered nem az, a jellemed nem becsületes. A világban nincs becsületesség, karakter, jellem többé. A világ, ami körülvesz minket, nem úgy működik, hogy téged kivételezettként kezel, hanem mindenáron meg akarja szerezni tőled, amit meg tud szerezni. Nincs már jellem a világban. Nem azt mondom, hogy nincsenek jellemes emberek, hanem hogy a világban, általánosságban véve, már nem fontos a jellem.

Pál ebben az Igében azt mondja: légy biztos abban, hogy a hited élő. Ne engedd, hogy bármi is megvakítson. Légy biztos benne, hogy a hited drága, különleges, és birtokol jellemet, és becsületességet is. Ha hitben élsz, hitben jársz, nem csak hit megvallásaid vannak, hanem hit cselekedeteid is, amik a krisztusi karaktert mutatják meg a külvilágnak. A hitednek kell megmutatnia, hogy ki is vagy valójában. A hitednek kell megmutatnia, hogy valóban Krisztusi ember vagy, és nemcsak mondod azt. S azt mondják rád: igen, látom, hogy ő egy keresztény, mert a jellemén, a karakterén látszik. S tudom, hogy valóban megvan neki, amiről azt mondja, hogy megvan, és ez jön ki belőle a hite által. A cselekedetei és megvallása mind harmóniában vannak ezzel. Pál azt mondja: nem a magatokéi vagytok, Jézus Krisztus bennetek van.

Mondd: Jézus Krisztus bennem lakozik. A Mindenható Isten hite bennem lakozik. Van valami a bensőmben, ami meg akar mutatkozni, meg akarja mutatni Krisztust, a külső világnak meg akarja mutatni, hogy nagyobb az, aki bennem van. Nagyobb, mint bármilyen körülmény, bármilyen szituáció. Jézus Krisztus bennem van, és ez megjelenik. Az ő becsületessége, jelleme, ereje, hite, hatalma, képességei jönnek ki belőlem, és én bátran megvallhatom: egyetlen ellenem készült fegyver sem lehet jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztathatok. Azért, mert az élő Krisztus, az élő hit, az élő erő a mindenható Isten képességei, és Ő bennem él. A Mindenható Isten, az én megmentőm bennem él. A Mindenható Isten lakhelye vagyok. Bennem él. Halleluja!

Ő mondta azt: „Cowan testvér, soha el nem távozom, el nem hagylak téged. veled leszek a végsőkig.” Ezt nem tudod megvenni az ékszerboltban. Ezt csak Isten Igéje által tudod megkapni. Akkor, mikor az Ige birtokba vesz téged. S ha jön valaki, és arcul csap jobbról, te odatartod a bal orcádat is. Nem azért mondja Isten ezt, mintha az lenne az akarata, hogy megverjenek, hanem hogy meglátsszon: a mindenható Isten él benned. S ha az Ő útmutatását követed, nem számít, hogy arcul csapnak. Mert Ő azon munkálkodik, hogy felemeljen téged, akármilyen körülmények között is vagy. Testvérem, az Úr azon dolgozik, hogy magasabb szintre emeljen. S mikor arcon ütnek, az Úr egy magasabb szintre emel téged – lehet, hogy arcul ütnek jobbról-balról, de az Úr magasra emel téged, s olyan helyre visz, ahol már a karaktered, becsületességed, hited által még az ellenségeidet is jóakaróiddá teszi. Isten a bensődben él. A hit realitása az, hogy morális, etikai karaktert ad. S mi olyan magas helyeken élünk, amit a nem hívő emberek nem tudnak elérni. Ha hitben cselekszünk, a mindenható Isten karaktere, etikája jön ki a bensőnkből. S ha így teszel, biztos lehetsz benne, hogy Isten néz téged, mert Ő velünk van.

Most is itt van a bensődben, akár érzed, akár nem. Isten bennem van. Krisztus, a dicsőség reménysége bennem van.

Róm1,17 (a hit realitásáról beszélek most) Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Tudod mit jelent, hogy igaz valaki? Azt, hogy rólad ki van jelentve, hogy igaz vagy. Isten előtt meg tudsz állni. Tudnod kell, ha Jézust befogadtad a szívedbe – akkor igaz vagy. Ez esetben pedig hitből kell, hogy élj. Sőt, ezt Pál apostolon keresztül az Úr parancsba is adta. Az igaz hitből hitbe él – azaz Isten karaktere hit által bekerül a hívőbe, aki ennek megfelelően él. A hit egy szellemi minőséget, szellemi, etikai minőséget jelent. Azt jelenti, hogy ha Isten benned van, akkor hit jön ki belőled. Az Újszövetségben a hit jelentése megegyezik a hűséggel. Tehát Isten hűségéről és a te hűségedről van szó.

Kolossé 1,23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává.

A hit realitását úgy definiálhatjuk, mint ami Isten valóságában létezik, függetlenül a külső körülményektől. Nem érdekes, hogy érzed magad, hogy mivel foglalkozol: pásztor vagy, vagy az üzleti világban dolgozol. Függetlenül attól, hogy mit tettél ma, a hit, amiről beszéltünk, s amely benned van, kell, hogy cselekedjen, függetlenül a körülményeidtől. Ezért lehetetlen, hogy a látható dolgok legyenek a figyelmem középpontjában. A mi fegyvereink nem testiek, de hatalmasak Istennek, az erősségek lerontására. S minden gondolatot foglyul ejt a Krisztusnak. (2Korinthus 10,5) MINDEN GONDOLATOT. Amióta felkeltél, tudod hány gondolatod volt? Biztos vagyok benne, hogy nem. Valaki azt mondta, délelőtt 11-ig neki egyetlen gondolata volt. De azt mondom, nekem az ágy és a fürdőszoba között 1000 gondolatom is volt. Elmélkedj csak azon, mit is jelent ez az Ige, hogy foglyul ejtvén minden gondolatot – azt, hogy a körülmények soha nem lehetnek a figyelmed középpontjában.

Nem azért, mert nem akarsz tudni róla, sem nem azért, mert a strucchoz hasonlóan a homokba dugod a fejedet. Nem ezért, hanem mert a körülmények fölé emelkedsz. Mert a hit realitását nézzük, amit birtokolunk. S tudjuk, hogy ez a hit függetlenül minden látható dologtól, körülménytől – működik. Lehet, hogy a barátod, vagy ellenséged, vagy az ördög azt mondja: csődbe mégy. De te tudod, hogy az életed nem a tőzsde, nem a kormány, nem e világ rendszerétől függ, mert a mennyei gazdasági élet szereplője vagy. S Ő tölti be minden szükségedet, MINDEN SZÜKSÉGEDET dicsőségesen. S nem számít, hogy a világ gazdasági-, pénzügyi rendszere milyen állapotban van, neked Isten olyan kincseket tesz félre, amit a moly nem emészt meg, a rozsda nem tesz tönkre, és a tolvaj nem tudja ellopni. S tudjuk, minden tökéletes ajándék Istentől érkezik hozzánk.

Ez pedig felül áll a gazdasági körülményeken, a gazdaság állapotán, sőt azon is, hogy az orvos mit mondott neked. S legyőzi azokat a gondolatokat, amik bombázzák a gondolataidat, mert az a hit, amely benned van, függetlenül a körülményektől működik benned. S az ördög nem képes megkötözni téged, mert a hit munkálkodik benned. Dicsőség az Úrnak! Ezért tarthatod teljes örömnek, ha mindenféle próbák és kísértések közé esel. Örülhetsz már előre, hogy az életedben semmiféle külső körülmény nem kényszeríthet, mert a mindenható Isten él a bensődben, és te örvendezni fogsz. Azért mert Isten hitének a valósága van benned, amely működik, függetlenül a külső körülményektől, minden helyzetben.

Ez Isten valóságos hite, amely az Ő erejét és képességeit is tartalmazza. Néha csak sírni szeretnék, és megköszönni Istennek ezt a fantasztikus ajándékát: „Istenem, olyan jó vagy hozzám!” – és csak a könnyek jönnek ki a szememből. Nem azért sírok, mert szomorú vagyok, vagy kétségbeejtő helyzet vesz körül, hanem mert Isten szeret engem, és olyan jó hozzám. Jesse Duplantis azt mondja: Isten jó Jesséhez, de én azt mondom, Isten jó Charleshoz is. Helyettesítsd be a nevedet: Isten jó (Anikóhoz, Judithoz, Csabához, Tiborhoz, stb) is. Egy prédikátor társam pénzügyi helyzete elég rosszul alakult, minden pénze a tőzsdén volt, és tönkre ment. Imádkozott, és Isten azt monda: helyreállítalak. Nekünk nem a külső körülményekkel kellene foglalkoznunk, hanem a bensőnkkel. Mert Isten hitének a valósága van bennünk, s ez független minden körülménytől, s minden helyzettől, amivel szembekerülhetsz.

Fordította: Orbán Tibor

(Elhangzott Kenneth Hagin konferencián)

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688