Lelkiismeret

Lelkiismeret

  A lelkiismeret olyan, mint egy háromsarkú kis tárgy benned. Amikor rosszat teszel, megfordul, és nagyon nagy fájdalmat okoz. Ha azonban továbbra is rosszat teszel, olyan sokszor megfordul, hogy lekopnak…

Read more


A hit eredete – Kenneth E. Hagin

A hit eredete – Kenneth E. Hagin

És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Márk 11,22.
Egy jó King James széljegyzetes- Biblia margója így adja vissza a mai szöveget: Legyen bennetek Isten hite. A görögül értőktől tudhatjuk, hogy annak a szószerinti fordítása, amit itt Jézus mondott, így hangzik: Legyen isteni fajta hitetek. Néhány modern fordítás is így adja vissza ezt a verset.
Ha egyáltalán nem tudsz görögül, akkor is könnyen beláthatod, hogy ennek a versnek ez a helyes fordítása, mivel Jézus épp előzőleg mutatta be a tanítványoknak, hogy Ő rendelkezik ezzel a fajta hittel: az isteni fajta hittel, azzal a hittel, amit Isten használt, amikor kezdetben megteremtette a világot.

Read more

Einstein és az ateista professzor

Az ateista filozófia-professzor arról beszél a tanítványainak, mi a problémája a tudománynak Istennel, a Mindenhatóval. Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel és a következő párbeszéd alakul ki:
Prof: Hiszel Istenben?
Diák: Teljes mértékben, uram.
Prof: Jó-e Isten?
Diák: Természetesen.
Prof: Mindenható-e Isten?
Diák: Igen.
Prof: A bátyám rákban halt meg, annak ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra, hogy segítsen másokon, akik betegek. De Isten nem tette ezt meg. Hogyan lehetne akkor jó Isten? Hmm?

Read more

Isten mesteri terve – 5. rész

Ábrahám hitt Istennek. Mikor hallotta azt a lehetetlen hírt, hogy gyermeke lesz, hitt Istennek. S ezt Isten igazságul számította be neki. Mi már tudjuk, hogy Jézus a Krisztus a Megváltónk, és Őt fogadjuk be a szívünkbe. S a hit ment meg minket, így születünk újjá. Az Ó- és Újszövetségben is a hit az a mód, ahogy Istentől kaphatunk valamit. Hinni abban, amit Isten mond – a körülmények, a látható és hallható dolgok helyett.

Read more

Megalkuvás nélküli hit – 3. rész

Megalkuvás nélküli hit – 3. rész

e van szükségünk, mint a három zsidó fiú, Sidrák, Misák és Abednegó hite. Olyan hit birtokolta őket, amely által nem féltek még a tüzes kemencétől sem. Tudták, ha tüzes kemencébe is kerülnek, Isten megszabadítja őket. Isten nem fog megőrizni téged a kísértésektől, de sem ezekben, sem a nehéz helyzetekben nem fogsz megégni, jöhet akármilyen próba és kísértés! Olyan hitre van szükséged, mint Noénak volt. Ő nem is tudta, milyen az eső, de mikor Isten mondta: építsen hajót, olyan hit birtokolta őt, hogy amit Isten mondott neki, azt megtette. Megépítette a hajót, akármilyen célból is, de megépítette, mert Isten mondta neki. A hit birtokolta őt.

Read more

Isten mesteri terve – 4. rész

Isten mesteri terve – 4. rész

Ma a hitről beszélünk.
Hinni abban, amit Isten mondott. Hinni Isten Igéjében, vagy amit Isten a szívedbe írt. Inkább ebben hinni, mint a körülményekben. Ha a hited szerint élsz, ez nem az, amit a szemeddel látsz, vagy a füleddel hallasz. Ha hiszel Isten Igéjének, az megváltoztatja a körülményeidet, és megváltoztatja, amit hallasz, és amit látsz. A hit emberek olyanok, hogy hisznek Isten Igéjének, függetlenül attól, hogy mit látnak. A hit ad valamit Istennek, amivel tud dolgozni, és meg tudja változtatni a körülményeket, helyzeteket.

Read more

Nyomás alatt vagy?

Nyomás alatt vagy?

Ha úgy érzed, hogy nyomás alatt vagy ezekben a napokban, tudd meg, nem vagy egyedül. Sátán egyre nagyobb nyomást helyez az emberekre itt és most, nagyobbat, mint bármikor ezelőtt. Nehézségben akar tartani minket lelkileg, pénzügyileg, érzelmileg és minden más módon, ahogy csak tud. A nyomás olyan nagy mindenütt, hogy a kormányok már nem tudják, mit tegyenek, az üzleti világ, a családok, sőt a gyülekezetek sem tudják, mit tegyenek.

De dicsőség Istennek, Jézus tudja!

Read more

Miért mulasztják el…?

Miért mulasztják el…?

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. (Filippi 2,13)

Az első számú indok, ami miatt az emberek kudarcot vallanak a gyógyulásuk elfogadásában, hogy nem hiszik el, hogy Isten akarata az, hogy egészségesek legyenek. Sokan azt mondják: lehet, hogy a betegséggel Istennek bizonyos tervei vannak. Nem, neki ilyen tervei nincsenek!

Read more

A hit hallásból van

A hit hallásból van

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. (Róm 10:17)

Két évvel később visszamentem ugyanabba a gyülekezetbe, Oklahomába. Észrevettem, hogy az a fiatal hölgy, aki nem volt hajlandó hinni, ott van. Most is négy hétig tartott az összejövetel sorozat. A hölgy a Bibliájával és egy jegyzetfüzettel minden alkalmon ott ült, és jegyzetelt, amint tanítottam mindennap reggel, és este.

Két hétig a fiatal hölgy ült, figyelt és jegyzetelt. A második hét péntekjén az első sorba ült le. Az egyik ültető a kezével a kezei alá nyúlt, segített lábra állni, és segített a mankóira támaszkodni. Ő lett az első a gyógyulásra várók sorában.

Read more

Hinned kell

Hinned kell

pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. (Márk 9:23)

Emlékszem, 1956-ban egy nagy, teljes evangéliumi gyülekezetben prédikáltam Oklahomában. Láttam egy hölgyet, aki minden összejövetelen ott volt. Nem tudtam, hogy a gyülekezetnek tagja-e. Azt láttam, hogy mankókra támaszkodik. A testét előre tudta lendíteni a mankók között, úgy hogy elég súlyt helyezett a lábaira, hogy előre mozgassa a mankókat. Jó 10 percbe telt, amíg 8-10 métert meg tudott tenni.

Read more

Megalkuvás nélküli hit 2. rész

Megalkuvás nélküli hit 2. rész

Az első rész összefoglalása: Előzőleg arról beszéltem, hogy a hiteddel kapcsolatos kompromisszumkötés nem más, mint hogy megelégszel kevesebbel. A hit nem alku tárgya, nem tudsz Istennel alkut kötni a hiteddel kapcsolatban, hogy valahol „félúton”találkozz Istennel. A hitet illetően csak Isten útja létezik, semmilyen más út nincs. Nem tudod Istent befolyásolni, hogy eltérjen az elvárásaitól, csak azért, mert megsajnál sok panaszkodásod miatt. Isten nem könnyít a szabályokon. A hit nem alku tárgya. Az Istennel való együttműködésben a te dolgod, hogy vesd az Úrra a terhedet, gondjaidat, az Övé meg hogy átvegye ezeket. Ettől kezdve már nincs gondod, már Istennél van minden gond, az már nem a tiéd. Azért fontos ez, mert a gondok okozzák, hogy kompromisszumot köss. Sokan megalkusznak a hitükkel kapcsolatban, megvallásaikban, cselekedeteikben, s végül elhagyják a hitüket, ha nem tudják, mit csináljanak egy adott helyzetben, nyomások alatt. Pedig egyszerű: a mi feladatunk, hogy az Úrra vessük a gondokat.

Read more

UA-6786688