Az imádság ideje

Szüntelenül imádkozzatok. (1 Thesszalonika 5:17)

Ha a füleid Istenre figyelmeznek, feltételezem, hogy hallottál Tőle valamit az imával kapcsolatban. Hív téged, hogy több időt tölts imában, helyezd előbbre az imádságot a fontossági sorrendedben.

Honnan tudom ezt? Onnan, hogy nekem is ugyanezt mondogatja. Tulajdonképpen minél több emberrel beszélek erről, annál inkább meggyőződöm róla, hogy Isten az egész népét imádságra hívja.

Az ok egyszerű. Az utolsó idők legutolsó napjaiban vagyunk. Isten kész rá, hogy csodálatos és természetfeletti módon mozduljon rajtunk keresztül. Ezt azonban nem tudja megtenni,
ha nem járunk szellemben. Nem tud olyanokon keresztül munkálkodni, akiket annyira lefoglalnak a testi dolgok, hogy nem képesek meghallani az Ő hangját.

Istennek szüksége van olyan emberekre, akik imádkoznak – nem csak néha, amikor éppen eszükbe jut, hanem minden nap. Szüksége van olyan emberekre, akik egész életüket az ima köré építik fel, és ezt helyezik első helyre az életükben.

Megfigyelted már, hogyan munkálkodott Jézus, amíg a földön járt? Nagy hangsúlyt fektetett az imádságra. Az imaélete egészen elképesztő volt. A tizenkét tanítvány kiválasztását megelőző éjszakát teljes egészében imádságban töltötte!

Nos, Jézus nem kér tőlünk olyasmit, amit Ő maga másképp tett. Azt várja el tőlünk, hogy az Ő példáját kövessük. Az 1 Thesszalonika 5:17 azt mondja, hogy szüntelen imádkozzunk. Az Efézus 6:18 pedig, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzunk minden időben a Szellem által. Az Újszövetség mindvégig arra tanít minket, hogy imádkozzunk! Itt az idő, hogy végre megtegyük, amit tennünk kell. Nem úgy értem, hogy közülünk egy-két ember – Isten egész hadseregére gondolok.

A természetes emberi reakció talán így hangzik erre az imára való felszólításra: „Hisz arra is alig jut időm, hogy az életem jelenlegi válságos helyzeteit kezelni tudjam. Nem engedhetem meg magamnak, hogy ennél több időt töltsek imádságban!” Igazság szerint azonban azt nem engedheted meg magadnak, hogy NE tölts több időt imában. Szükséged van becsatlakozni mindabba, amit az Atyával töltött idő képes véghezvinni számodra.

Én magam is ezt tettem. Bizonyos idővel ezelőtt Isten azt mondta nekem, hogy ha tizedet adok neki az időmből – naponta egy-két órát az Ige-olvasásra és imára – akkor minden rendben lesz velem. És nemcsak velem, hanem én is áldás leszek a körülöttem lévők számára.

Ő ugyanezt ígérte a te számodra is. Elolvashatod ezt a Római levél 8:28-ban. Azt mondja itt a Szent Szellem: Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak.

A legtöbben kiragadják ezt a verset a környezetéből, és azt állítják, a Biblia ígérete szerint minden dolog (beleértve az olyan démonikus dolgokat, mint a betegség, halál és szegénység) azon munkálkodik, hogy a javunkat szolgálja, és pont. Ez azonban nem igaz. Ha elolvasod a szövegkörnyezetet is, megérted majd, hogy ez az ígéret a Szent Szellem által megtámogatott imádsággal van szoros összefüggésben – ahol a Szent Szellem esedezik értünk Isten akarata szerint. Emlékezz, a Róma 8:26 azt mondja, Ő segít bennünket imádkozni. Ez nem olyasvalami, amit a Szent Szellem tőlünk függetlenül tesz.

Az Amplified Bible szerint Ő a segítségünkre siet és megtart minket a gyengeségeinkben, amikor nem tudjuk, hogyan kellene imádkoznunk. Az Ő segítségével Isten tökéletes akaratát imádkozzuk szellemben!

Amikor az imádságot első helyre helyezzük – vagyis félretesszük a természetes dolgokat és Isten dolgaival kezdünk foglalkozni, és a Szellem erejében járunk – akkor fog
Isten dicsősége visszatükröződni rajtunk.

Ha szeretnénk Isten erejét az életünkben, akkor meg kell szabadulnunk az eddigi csőlátásunktól. Fel kell hagynunk azzal, hogy állandóan a saját körülményeinken, a saját
kis életünkön töprengünk, és a napi teendőkön. El kell kezdenünk olyan dolgokra áldozni önmagunkból, amelyek örökkévaló változásokat hoznak. Oda kell szánni magunkat az imádságra.

Tudod, Isten nem azért helyezett minket ide a földre, hogy viszonylag kényelmes körülmények között, valahogy keresztülmenjünk ezen az életen, azután pedig a mennybe
kerüljünk. Azért helyezett ide bennünket, hogy mialatt itt vagyunk, uralhassuk a természetes birodalmat és cselekedjük az Ő cselekedeteit, mint ahogy az Ő Fia, Jézus is tette. Jézus azt mondta, még nagyobb dolgokat is fogunk tenni azoknál, amiket Ő tett (János 14:12).

Nem leszünk azonban erővel felruházva, hogy véghezvigyük azokat a dolgokat, ha egyfolytában a tévé előtt ücsörgünk. Akkor leszünk erővel felruházva minderre, ha elkezdjük a
Jézus számára fontosak dolgokat előtérbe helyezni. Amikor elkezdünk mindennél jobban vágyni arra, amire Ő vágyik.

Istennek dicsőséges terve vannak számunkra a szellemi birodalomban, de ha nem töltünk időt abban a birodalomban imádkozva és Istenre figyelve, nem fogunk belekerülni azokba a tervekbe.

Valamikor hallottam egy történetet néhány kelet-európai hívőről, ami jól szemlélteti azt, amiről beszélek. Néhány évvel ezelőtt történt, amikor a kelet-európai illegális gyülekezetnek
az erdőben és titkos helyeken kellett találkozniuk, hogy a hatóságok ne tudjanak rajtuk ütni.

Ebben az időben az egyik hívőcsoport tagjai között volt egy kém. Ennek eredményeként bárhol is jöttek össze, rögtön felbukkant a rendőrség. Ezért tudjátok mit tettek? Többé nem
jelentették be előre a következő találkozó helyét. Egyszerűen azt mondták: „Ott fogunk összejönni, ahol a Szent Szellem mutatja. Tehát aki ott szeretne lenni, annak figyelnie kell a
Szellemre, hogy megtudja, hová kell menni.” A következő alkalommal mindenki megjelent, egyetlen ember kivételével.

Mindannyiunknak megvan a képessége, hogy ugyanígy hallgassunk a szellemünk hangjára. Itt Amerikában, nem túl sokszor működtünk ebben a birodalomban. De fogunk. Hogyan?

Úgy, hogy szellemben imádkozunk és figyelünk Istenre! Minél többször tesszük, annál pontosabban fogjuk meghallani az Ő hangját.

Gondolj úgy a szellemedre, mint egyfajta belső rádióra. Ha nem hangolod egészen pontosan a megfelelő frekvenciára, akkor csak zörejeket és értelmetlen zajokat fogsz hallani. Ha viszont pontosan az állomásra hangolod, akkor mindent hangosan és tisztán fogsz hallani.

Isten azt szeretné, ha ilyen finoman ráhangolódnánk a szellemi birodalomra. Azt szeretné, ha behangolnánk a szellemünket, hogy tisztán és határozottan meghallhassuk Őt. Azt akarja, hogy képesek legyünk meghallani a hangját, és így engedelmeskedni tudjunk neki.

A legtöbben azonban nem voltak hajlandóak időt szentelni erre. Eljutottunk odáig, hogy ha tudnánk, mit szeretne tőlünk Isten, megtennénk. De nem csendesedünk el Előtte annyi időre, hogy meghalljuk, mit is szeretne hogy tegyünk.

Ezért mondja nekünk, hogy helyezzük első helyre az imádságot, a Vele való kommunikálás legyen a legfontosabb az életünkben, hogy zárjuk ki a világot és töltsünk időt imádságban és az Igében. Amikor ezt megtesszük, Ő elkezdheti finomra hangolni a szellemünket, hogy meghalljuk az Ő hangját. Azért olyan nehezen kivehető az Ő hangja számunkra, mert az időnk túlnyomó részében a természetes dolgokkal vagyunk elfoglalva.

Ahogy közeledünk ahhoz a helyhez, ahol képesek vagyunk hallani, összhangba kerülünk egymással, mert mindannyian tudni fogjuk, mi a Szellem gondolata. Az elménk és szívünk egy hullámhosszon lesz azzal, amit Isten végez – így amikor összejövünk, Isten ereje olyan erővel fog kirobbanni, hogy a világot a feje tetejére állítja!

Ez a hívás, hogy szellemben és erőben éljünk, előre húz minket. Szellememben látom ezt, mint ahogy egy sárgarépa lebeg a ló szemei előtt. Olyan közel van hozzánk! Ahhoz hogy elérjük, nem kell mást tennünk, csak néhány lépéssel közelebb menni, megtanulnunk figyelni Isten Szellemére, és kiigazítani azokat a dolgokat, amelyeket Ő kér tőlünk.

Hidd el nekem, ez igazán izgalmas. Láttam már annyit az Istenben rendelkezésünkre álló életből, hogy tudjam, a világon semmi nem értékesebb ennél. De ha meg akarod ezt ragadni,
akkor el kell csendesedned és imádkoznod kell. El kell szakadnod az élet ügyes-bajos dolgaitól. Félre kell tenned a világ összes lármáját, és Istennel kell tartanod.

„Ó Gloria” mondod, „te nem tudhatod, milyen mozgalmas az életem. Én ezt egyszerűen nem tehetem meg!” Igenis megteheted. Csupán át kell értékelned a fontossági sorrendedet.

Gondolj rá így: ha holnap reggel munkába menet átsétálnál a konyhádon, és Jézus ott ülne a konyhaasztalnál, mit tennél? Ezt mondanád: „Jézus! Úgy örülök, hogy látlak! Bárcsak ráérnék beszélgetni Veled. Ha korábban keltem volna fel, több időt tölthetnénk együtt. De tegnap este olyan sokáig tévéztem, és mostanában olyan elfoglalt vagyok – annyi munkám van az
irodában, meg egyébként is. Mi lenne, ha megpróbálnánk később összefutni?”

Ugye ez nevetséges? Mit tennél igazából, ha Jézus fizikai valójában ott ülne reggel a konyhaasztalodnál?

Arcra borulnál Előtte. Megragadnál minden egyes pillanatot, és azt mondanád: „Ma nem megyek be dolgozni, Jézus, Veled akarok lenni. Olyan sok mindenről kell beszélnünk. Nem hagyhatok ki egy ilyen lehetőséget.”

Nem számítana, hogy éppen fáradt vagy, nem számítana, milyen sok a tennivaló az irodában. Elé járulnál és elkezdenéd imádni Őt és élvezni a felüdülés idejét, ami az Úr jelenlétéből fakad, amíg a tested már nem is lenne fáradt.

Tudod, hogy Jézus valójában közelebb van hozzád, mint a reggeliző asztalod? Az Ő Szelleme benned van, és arra vár, hogy közösségben lehessen veled. Amikor holnap megkísértetsz, hogy sokáig aludj, gondolj erre!

Gondolj arra, hogy Isten drága Szelleme így szól hozzád: Szeretnék segíteni neked ma reggel. Itt vagyok, hogy megerősítselek, hogy az a probléma, amivel mostanában annyit bajlódtál, eltűnjön az életedből. Szellemi erőt akarok adni hozzá!

Gondolkodj el azon a tényen, hogy Isten rád vár. Azon, hogy szeretne megmutatni neked bizonyos dolgokat. Olyan dolgokat, amelyek miatt már a falba verted a fejed, hogy megoldhasd őket. Ő csak arra vár, hogy tanácsolhasson, hogy megmutathassa neked a megoldást.

Elmondhatom neked: Isten nem fog téged imádságra bírni. Jézus nem fog rávenni arra, hogy imádkozz. A Szent Szellem sem fog rákényszeríteni, hogy imádkozz. De mindhárman erre hívnak téged. Készülődnek, hogy mozgásba lendülhessenek abban a pillanatban, ahogy elkezded.

A menny és föld örökkévaló, mindenható Teremtője, a Mindenható Isten ebben a pillanatban is készen áll arra, hogy találkozzon veled imádságban. Ő a te imáidat első helyre helyezte. És te?

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688