10 kérdés, amely megmutatja az életed célját – Creflo Dollar

37. Zsoltár alapján:

„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti” (Zsolt. 37,4-5)

1. Mi a legmélyebb kívánság a szívedben?

Az Úr helyezi bele a kívánságot a szívembe, miközben keresem Őt (mélyebben akarom megismerni), és örömet okoz, hogy szolgálom Őt. Ahogy gyönyörködöm Benne, megadja azt a kívánságot, amit Ő helyezett a szívembe. Ez a kívánság az elhívásom része. (Amit teszel, beszélsz, vagy írsz.) Képesség. Hogy építs, teremts – énekelni, menedzselni, vezetni, beszélni valamit. Az a kívánság, ami a bűnre visz, nem az Úrtól van.

Vannak, akik mondják, hogy azt kell csinálnunk, amit nem szeretnénk, mert a kívánság testi. De Isten nem furfangoskodik, nem fordítja meg a dolgokat. Nehéz úgy jó gyümölcsöt teremni, ha azt teszem, amit nem akarok, nem szeretek. Isten nem akar olyan kívánságot adni, amit nem szeretnék.

Én futballista szeretettem volna lenni. S bár az embereken akartam segíteni, de prédikátor nem akartam lenni, mert nem akartam kövér, izzadtságszagú, vallásos ember lenni. Viszont szerettem a rockos gospel zenét, és azért mentem el gyülekezetbe is, hogy a kórusban énekeljek. Isten ezt fölhasználta, hogy kívánságot keltsen a szívemben, pedig megtérésem után még mindig focista akartam lenni.

De Isten kívánságot helyez a szívedbe, hogy elérd a célt. Nem fantázia-játékról van itt szó. Nem a lélek kívánságáról, ami eltűnik egy idő után. 

2. Mi az, ami a szenvedélyedet felgerjeszti?

Szenvedély = vágy, tűz, izgatottság, egy intenzív belső izgatottság, amikor valamiről hallasz.

Jézus bement a templomba: „És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is, a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;” (Ján. 2,15)

Ez egy tipikus példa. Jézusnak az volt a kívánsága, hogy a Templomot tisztának lássa. Ezért font egy ostort, és kiűzte az állatokat, árusokat, pénzváltókat, s feldöntötte az asztalaikat – őt valami nagyon felizgatta, úgy tűnik. A tanítványoknak, mikor ezt látták, rögtön a Zsolt. 69,10 jutott eszükbe. „A Te házadhoz való féltő szeretet emészt engem…” A tanítványok mondták: „aha, Jézust féltő szeretet emészti!“

Ez olyan szenvedély, ami akcióba lép.

Mi az, ami a leginkább csalódottá tesz téged azért, mert szerinted nincs jól megcsinálva? Látjuk, hogy Jézust ez tette leginkább csalódottá, és ez foglalkoztatta a legmélyebben. Én például régen nem a gyülekezetbe akartam menni, mert nagyon frusztrált, hogy nem értettem, miről akar beszélni a prédikátor. Inkább a barátaimmal szerettem volna lenni. Utána elmentem egy baptista gyülekezetbe, ahol rockos kórus énekelt, és ez izgalomba hozott. De a prédikátort ott sem értettem. Nem értettem, a prédikátorokat miért nem foglalkoztatja, izgatja, hogy érthetően prédikáljanak. Kérdeztem az Urat, ez miért van? Az Úr azt mondta, hogy majd én úgy fogok. S azt vettem észre, hogy sorban magyarázom a Bibliát embereknek, akik megtérnek. Később egy szobában, majd egy teremben kezdtem magyarázni a Bibliát új barátaimnak. Végül azt vettem észre, hogy már emberek százainak prédikálok.

Első prédikációmat egy metodista gyülekezetben mondtam el, aminek a vége az lett, hogy az egész gyülekezet, a pásztorral együtt megtért. Pedig én nem akartam ezt, gondoltam, egyenként beszélgetek a Bibliáról, majd visszatérek a saját kis életembe. De egy belső vágy volt bennem, hogy megértsem a Bibliát, és – tanárként – az a kívánság, vágy volt bennem, hogy jól, érthetően, világosan el tudjam magyarázni. Így lettem prédikátor.

Mi az, ami a leginkább csalódottá tesz téged? Amiről úgy gondolod, sokkal jobban tudnád csinálni? Lehet, hogy a gyülekezetben is panaszkodsz, de csak akkor kritizálj, ha elfogadtad Isten elhívását, s akkor gyerünk, csináld jobban! Ha valamivel kapcsolatban képes vagy haragudni, és képes vagy ezzel törődni is, akkor lehet, hogy ez része az elhívásodnak. Azt jó szem előtt tartani, hogy nem mi határozzuk meg, mi az elhívásunk, a végcélunk, mi csak felfedezzük. Isten már elhatározta, hogy mi a végcélod.

3. Mi az, ami természetes módon folyik ki belőled?

Amiben az elhívásod van, az egyszerűen, természetesen jön belőled, nem okoz semmi komplikációt. Ha nem így van, a végcélodat rossz helyen keresed. Vannak, akik bizonyos dolgokat természetesen tudnak, nem is kell őket erre tanítani. Ilyen, amikor valaki zenét szerez, ír, vagy tortát süt úgy, hogy nem használ segédeszközöket, mérőeszközöket, receptes könyvet. A mamám, ha álmából felkeltik is tudja, hogy kell pogácsát sütni. Megtanított engem is tortát sütni, de az én tortám vízízű és ferde, mint a pizzai ferdetorony, pedig ugyanazt a receptet követem. Van, aki a legtermészetesebb módon bankár.

Én, ha éjjel felkeltenek, akkor is tudok beszélni bizonyos témákról, ez belőlem természtesen jön. Lehet hogy számodra természetes valami, ami másnak nem az – ne kezeld ezt természetesen, Jézus intézte úgy, hogy ez neked meglegyen.

 4. Hol hozol gyümölcsöket, illetve hol produkálsz jó eredményeket?

„Vagy legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek rossz fák és teremjetek rossz gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerszik meg a fa. A fa gyümölcséről ismerszik meg!” (Mát. 12,33).

A Máté példabeszédében van: amelyik fa jó gyümölcsöket terem… Amikor látok egy almát a fán, akkor tudom, ez egy almafa. Vagy ha barackot látok, akkor tudom, hogy barackfa. 

Tudom, ha gyümölcsöt termek, akkor jó úton vagyok a cél felé, azon az úton, ahol az Úr akar látni. Kérdezd meg magadtól: termek gyümölcsöt Isten országa számára? Meg kell néznünk az életünket, vajon termünk gyümölcsöket? Szívedben biztosan tudod, hogy a jó helyen vagy-e, vagy sem! Jézusnak van egy minimum és maximum gyümölcs elvárása. Isten már előre elhatározta, hogy hol kell lenned.

Eltervezte Jeremiásnak is hogy próféta legyen, sőt azt is, hogy milyen élete legyen. Mondhatod, hogy én nem szeretem amit Isten tervezett nekem – de nem jó előre lázadozni Isten akarata ellen. Fogadd el Isten akaratát, menj el arra a helyre, amit Ő akar, és nézd meg a szíved kívánságát. Jobb, ha rábízod magad Istenre, mert Isten jobban tudja, mik következnek.

Jézus egy példabeszédet mondott. „Egy embernek a szőlejében volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Három év óta mindig jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod.”(Luk.13,6-9): ezt Jézus, maga a Szeretet mondja.

Ahol lenned kellene, ott gyümölcsöt kellene produkálnod. Ha ott, ahol most vagy, nem produkálsz, minimum 3, maximum 4 év alatt sem, Jézus azt mondja, vágd ki, zárd le, zárd be , takarítsd el az útból. New Yorkban sokkal keményebb a helyzet: miért foglaljunk el egy épületet? Ha a családod szenved közben, mialatt te olyasmit teszel, amit nem kellene, akkor nyilvánvalóan ott vagy, ahol nem kellene… Én ott szeretnék lenni, ahol Isten akar látni.

Őszintének kell lenned magadhoz. Hiába szeretsz csinálni valamit, ha nem teremsz gyümölcsöt. Akkor olyan versenyfutásban vagy, és olyan helyzetekben,amit Isten nem tervezett neked. Nem jelenti, hogy jó úton vagy, amit a közösséged, vagy a társadalom elfogad, de számodra mégis zsákutca. Isten mércéje más, mint a társadalom mércéje. Amiben Isten hív el, abban te rövid idő alatt fejlődsz.

Amikor megvizsgálod a szívedet, azt nézd, mi van benne igazán, és ne akarj megfelelni a környezetednek. Ha egy butikot akarsz nyitni, nem biztos, hogy Istentől van – ha adósságokba kerülsz, a családod tönkremegy bele, akkor ez nem Istentől van. Ébredj fel! Zárd be – ne ragaszkodj hozzá, engedd el! Ha Istentől van valami, akkor az örömet is jelent.

Miért nem akartam pásztor lenni? Mert nincsenek megbecsülve, szegények, és a gyülekezeti házban élnek. Ezért nem akartam. Egyszer elalvás előtt mondtam (miután hallottam, hányan nem ébrednek fel): „Uram, azt csinálom, amit Te akarsz hogy csináljam.“ És semmit sem veszítettem, sőt sokkal többet nyertem, mintha profi sportoló lettem volna. Nem fogsz veszíteni, ha az Úrral teszel valamit, sokkal többet kapsz, és nem erőlködve. 

5. Miről tesz bizonyságot a Szent Szellem a szellemedben?

Isten Szelleme bizonyságot tesz az én szellememben, hogy Isten gyermekei vagyunk” (Róm 8,16). Ha a Szent Szellem bizonyságot tud erről tenni, akkor arról is tud, hogy jó helyen vagy-e vagy sem. Hogy te most azt teszed-e, amire születtél. Sokan megszületnek, élnek és meghalnak úgy, hogy közelében sincsenek annak, amire el vannak híva.

Képzeld el, hogy megállsz majd az Úr előtt, és Ő azt mondja, hogy még a közelében sem voltál annak, amire elhívtalak. Még az első részében sem voltál, elszaladtál, mint Jónás. Pedig mindent megadtam arra, hogy befussad a pályádat. Ha Isten akaratában jársz, még az ördög sem tud megérinteni téged. Jézus pontosan az Atya akaratában járt, és még a szikláról sem tudták lelökni – védett volt az életpályáján.

Ne gondold, hogy Istennek nincs is terve az életeddel. Ne engedd, hogy valaki azt mondja, hogy Isten semmire sem akar használni, hogy te egy semmirekellő vagy. Ne hallgass arra, hogy a társadalomnak semmit nem tudsz adni – Istennek terve van az életeddel, ne nyugodj addig, míg meg nem tudod, mi az. Azt a nagyszerűséget, kincset, amit beléd helyezett, ébreszd föl, hogy áldás legyen az emberiségnek. Ne mondd azt, hogy nem tudom elhinni. Természetesen el tudod hinni.

Soha nem fogsz rossz végcélokra futni, ha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolsz. Nem fogsz csodákat látni, ha rossz irányba futsz. Ahol áldásban vagy, ahol prosperálsz, az az a hely, ahol Isten látni akar.

6. Mit látnak az érett keresztények benned, az életedben?

Ne fogadd el azt a véleményt, hogy „én nem törődöm emberek véleményével”. Mert bizony az emberi kapcsolatok lehetnek hidak vagy szakadékok, és el kell fogadnod, hogy Isten itt a földön emberi kapcsolatok által akar cselekedni, akár elvinni egy másik, egy következő helyre. Ne fogadd el, hogy majd téged egyedül elvisz Isten, Ő emberi kapcsolatok által akar cselekedni.

Nem az az érett keresztény, aki már régen keresztény. Érett keresztény az, aki a döntését Isten Igéjével összhangban hozza meg, és élete Isten Igéjével van összhangban Nem érett keresztény az, aki a döntéseit nem Isten Igéjével összhangban hozza. Ha érett kereszténytől akarsz tanácsot kérni, ne az ősz hajú testvéredet kérdezd, lehet, hogy ő még csecsemő. Olyanokat kérdezz, akik Isten Igéjével összhangban levő döntéseket hoznak.

Tudjátok, hogy céllal jövünk a gyülekezetbe?

Példabeszédek 18,1. szerint: „A maga kívánsága választja el az embert Istentől és más emberektől.“ Vagyis a bölcsességtől és attól a tanácstól, amit érett keresztények tudnak neki adni. Pásztorként tapasztalom, hogy gyakran az emberek nem megfelelő társat választanak, de nem jönnek tanácsot kérni, mert szívük mélyén tudják ezt, de nem akarják, hogy kiderüljön.

Fontos, hogy azoktól, akiket az ösvényedre vezet Isten, ne szakadj el. Gond, ha olyanokat fogadsz bizalmadba, akik látszólag bölcsek, érett keresztények, szellemileg mély dolgokat tudnak mondani, de annak semmi köze nincs a Bibliához. Akik külső szellemi dolgokkal operálnak, rángatóznak, stb. És állítják, hogy ezt a Szent Szellemtől kapják. Ha egy ilyet megkérsz, hogy közösen imádkozzatok, kiderül, hogy nincs családja. Meghívod, megérkezik hosszú ruhában, és rángatózik úgymond a Szent Szellemtől. Vagy húúúzik, sziszeg, stb. Túl „szellemi”. De ez csak külsőség. 

Példabeszéd 11,14. szerint: „A tanács hiánya miatt egy nemzet elesik, de sok tanács által lesz a győzelem biztos.” Kell egy csomó tanácsost megkérdezni. Fontos, hogy ilyen esetekben legyenek kapcsolódásaink érett keresztényekkel. Ha szeretném az utamat biztonságban tudni, érett keresztényektől kell tanácsot kérni.

A Zsoltár 1,1. szerint: „boldog, aki nem választja a gonoszok tanácsait, és nem azokon jár.” A nem megtért rokonok tanácsai által akarod az életedet irányítani, akiknek nincs is kapcsolata Istennel, és az életük rossz tapasztalataiból, vagy a filmekből vett példák alapján adnak tanácsot akár házassággal, vagy bármi mással kapcsolatban.

Példabeszéd 13,20. azt mondja: „aki bölcsekkel van egy társaságban bölccsé válik, ha bolondokkal van együtt, bolonddá.” Másutt: „jó erkölcsöt is megrontanak a gonosz társaságok.” (1 Kor. 15,33)Kiket választasz barátodnak? Isten Igéjével összhangban kapod meg a választ, vagy azzal ellentétesen? Kikkel vagy körülvéve? Vajon Isten szerinti tanácsokat kapsz tőlük? Lehet, hogy eltéveszted, amit Isten szánt neked, amiatt, hogy a barátnőd kibeszél ebből. A bolond azt mondja, nincs is Isten. Nincs összhangban Isten Igéjével. Ráadásul, ha tudod, és mégis teszed, hogy bolondoktól kérsz tanácsot, te is bolond vagy. Szükséges, hogy megválaszd a barátaidat. Ha kell, új barátokat szerezz. Az igazi barátok szövetséget kötnek veled. Azt nézi, hogy tud adni neked, nem azt, hogy tud elvenni tőled.

7. Milyen az a szolgálat, pálya, amin keresztül Isten békessége árad az életedbe?

Van egy békesség, amely minden értelmet meghalad, ha Isten akarata van az életedben. (Fil. 4.7; Ézs 26,3): ha Istenen tartod az elmédet, Ő akkor megőrzi a szívedet. (Kol 3,15): amikor arra gondolsz, amire Isten elhívott, akkor egy nagy békesség van a szívedben. Ha nincs békességed valamivel kapcsolatban, ott alaposan meg kell vizsgálnod a szívedet. Egy adott szolgálattal, pályával kapcsolatban, ott vizsgáld meg alaposan magad. Meg kell találnod. Keresd, kutasd – találd meg. Ha folyamatosan keresed, akkor ez irányban tart. Vannak, akik évekig azt csinálják, amivel kapcsolatban nincs békességük. Állj meg és keresd meg, mi ad békességet.

8. Milyen gondolat, látás foglalkoztat, amit nem tudsz kiverni a fejedből?

Évek óta ugyanaz a gondolat jön, újra és újra, és lehetetlen hogy ezt kivesd az elmédből. Ez az, ami közel van Isten elhívásához. (Csel 2,17). A fiaid és lányaid látásokat, időseid álmokat látnak. A Szent Szellem ad látást, álmot az életedbe. Tele lehetünk ötletekkel – Istentől kaphatjuk ezeket, a Szent Szellem által. Az ember szelleme az Úrnak szövétneke, lámpása. Vagyis Isten a te szellemeden keresztül vezet téged. Képes meggyújtani a lángot a szellemünkben, amit nem tudunk eloltani. Ezen keresztül akar vezetni. Ismertem olyat, akinek a szívébe Isten adott vágyat a prédikálásra, de ő iszákos volt, és amikor ivott, nem lehetett leállítani, mert akkor prédikált. Ezek a látások jönnek újra és újra. Mi az a gondolat, amitől nem tudsz szabadulni? Mi az a látás, álom, ami mindig foglalkoztat?  S akkor közel vagy ahhoz, amit Isten akar.

 9. Mire tudnád teljesen, 100 százalékban odaadni az életedet?

Én 100 százalékban oda tudnám adni az életemet ezért a gyülekezetért. Nincs nyugdíjas tervem, ezt akarom csinálni egész életemben. Persze ha Isten azt mondja, fejezd be fiam, akkor befejezem. S ha elvégeztem ezt a munkát, a futásomat, Isten azt kérdezi: készen vagy? S én azt mondom, igen Uram! Nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy Isten hazahívjon.

 F.F. Bosworth épp egy japán hegyen volt, amikor az Úr azt mondta neki: fiam, elvégezted a futásodat. Hazament, összehívta a családját, elmondta nekik, hogy mennyire szereti őket, felvette az ünneplőjét, lefeküdt és hazament az Úrhoz. Semmi baja nem volt, az ágyon hátrahajtotta a fejét, és felnézve azt mondta: Uram, milyen csodálatos hely ez! Azután visszabillentette a fejét, elbúcsúzott az övéitől, hogy majd ott találkozunk, és ezek voltak az utolsó szavai. Amiben az Úr használni akar téged, ott használni akarja a teljes tehetségedet, érzelmedet, ajándékaidat és erősségeidet. Nem azért adja a tehetséget, hogy utána ne foglalkozz azzal. Isten várja tőlünk, hogy mindent oda adjunk annak, akinek szolgálunk. A futást elvégezni, az nem egy kaland. Erőfeszítést igényel. Meg leszel feszítve a végső képességedig. Mélyre le kell ásnod ahhoz, hogy megfusd a pályádat. Lehet, hogy azt mondod, csak vesztegeted az idődet a tanulással, évekig tartó tanfolyamokkal. De Isten mindent fel akar használni! Én mindent felhasználok, amit csak tanultam. Isten ki fog feszíteni addig a pontig, amíg azt mondod: Uram, Rád van szükségem, mert nélküled nem tudom megcsinálni! S akkor befutod a pályádat… 

10. Mi az a cél, amiért köréd gyűlnek az emberek, hogy segítsenek téged?

Apcsel 16,10. Mihelyt Pál apostol megkapta, hogy Macedóniába kell mennie, az emberek vele tartottak. Nem egy részük, hanem mindenki. Ha senki sem akar veled tartani – akkor ez nem mindig – de többnyire azt jelenti, hogy nem Isten akaratát cselekszed. Ha Isten akaratában vagy, akkor az emberek köréd gyűlnek, és segítenek téged a cél elérésében. Jézus nevében te nem egy cél nélküli ember vagy, aki véletlenül vagy itt. Céllal vagy itt. 

Ma kaptál egy térképet, hogy meghatározd a helyet, amit Isten elkészített neked. És ez azzal kezdődött, hogy Jézusnak adtad az életed. Ha Isten akaratába beállsz, a sátán nagy ellenállással igyekszik majd eltéríteni. Neked ki kell tartanod, meg kell tartanod a látást, az elhívást, hogy betöltsd Isten akaratát.

Fordította: Orbán Tibor

Share

One thought on “10 kérdés, amely megmutatja az életed célját – Creflo Dollar

  1. Körmendi Rita

    Végre egy "kézzelfogható", gyakorlati segítség! El is kezdem vele a munkát! 🙂 Hálás köszönet érte! 

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688