Hűségesnek maradni

 

husegesnek_maradni

1966. július 15-én, este 7 óra körül egy prédikátor megkérdezte tőlem: „Elveszed ezt az asszonyt feleségül?” Akkor, abban a pillanatban egy egy-asszonyos férfivá váltam. Elköteleztem magam a feleségemhez. Nem azt mondtam: „Megpróbálom.” Ez nem lett volna helyes válasz. Azt mondtam: „Igen, megteszem.” Elköteleztem magam akkor és ott – amikor kimondtam azokat a szavakat, a dolog végérvényesen eldőlt. 

 

Ezért a házasságtörés nem kérdés az életemben – és soha nem is volt, még csak kísértést sem jelent. Ez eldőlt 40 évvel ezelőtt, és nem nézek másik asszony után. Ehhez meg kellene törnöm a feleségemmel kötött szövetségemet. Meg kellene szegnem, amire elköteleztem magam. Ezt egyszerűen nem fogom megtenni. 

 

Ugyanígy köteleztem el magam Istennek 1969. február 11-én hajnali 3 órakor, amikor így szóltam: „Jézus, legyél az én Uram.” Elköteleztem magam, hogy ragaszkodni fogok Istenhez és az Ő Igéjéhez, bármi is történjék. A mai napig hű maradtam mindkét ígéretemhez. Egyszer megkértem az Urat, mondja el az Ő meghatározását a hűségről, mire csak annyit mondott: „Kitartani mellettem és az Igém mellett, bármi is történjék az életben.” A hűség egy elkötelezettség, amit magadnak és Istennek teszel, és a hűség sokszorosan megtérül. 

 

Legyél mélyen elkötelezett 

 

Az emberek hűségről alkotott elképzelései meglehetősen különbözőek. Néhányan addig maradnak hűségesek, amíg valami nem okoz csalódást nekik. Mások addig hűek, amíg valami máshogy nem alakul, mint képzelték. De a hűség pontosan az, aminek Isten nevezi – ragaszkodás Hozzá és az Ő Igéjéhez, bármi is történik. Krisztus Testében nagyon sokan soha nem hoztak ilyen döntést. 

 

Egy nap kipróbálják, és azt mondják: „Nézzük meg hogyan alakul. Addig nem igazán akarjuk elkötelezni magunkat, amíg nem látjuk, hogy Isten betölti-e a szükségünket vagy odaadja-e azt az autót.” De ahhoz, hogy hűséges legyél, el kell kötelezned magad, és az elkötelezettséged mögött az életednek kell állnia. 

 

Nem létezik túlcsordulás az olyan ember számára, aki nincs mélyen elkötelezve. A Példabeszédek 28:20 azt mondja: „A hűséges ember bővölködik áldásokkal….” Mutass egy Igét arról, hogy bővölködik az olyan ember, aki feladja. Nincs ilyen Ige. 

 

Talán azt mondod: „De Jerry testvér, már három hete tizedet adok, tehát hűséges vagyok.” Bárki képes három hétig tenni valamit. Nézzük meg, mit fogsz tenni három év múlva. Nézzük meg, mit teszel majd 30 év múlva. A hűséget nem lehet néhány hét alatt lemérni. A hűséget az idő múlásával lehet lemérni. 

 

Az eredeti Ígéret-megtartó 

 

Talán azt kérdezed: „Hogyan fejleszthetek ki megingathatatlan hitet? Hogyan válhatok hűségessé?” Kijelentést kell kapnunk Isten hűségességéről ahhoz, hogy hűségessé váljunk. Ha végigmégy a Biblián, történeteket fogsz találni arról, hogy 

Isten népe lehetetlen helyzetekkel szembesült, de Isten megígérte, hogy megszabadítja őket, és minden alkalommal megtette. Figyeld, ahogy újra és újra megteszi, és ez inspirálni és erősíteni fogja a hitedet Isten hűségében. 

 

A 2 Sámuel 5-ben egy történetet találunk Dávidról, arról a napról, amikor Izrael felkent királya lett. A Biblia elmondja, hogy a filiszteusok meghallották ezt és összegyűltek ellene. A fizikai síkon Dávid és hadserege számára lehetetlen volt a teljes filiszteus hadsereg legyőzése, és Dávid tudta ezt. Akkor mit tett Dávid? Isten elé járult és megkérdezte: „Akarod, hogy üldözőbe vegyem őket?” Isten azt felelte: Igen. Ekkor Dávid megkérdezte: „Számíthatok rá, hogy Te a kezembe adod őket? Isten válasza ismét „Igen” volt. 

 

Így Dávid és serege megütközött a filiszteusokkal Refaim völgyének csatamezőin, és Isten győzelemre vezette őket, pontosan úgy, ahogy megígérte. Olyan elképesztő volt 

a győzelem és olyan hatással volt Dávidra, hogy a harcmezőt így nevezte: „Az áttörés Ura”, hogy Istenre és az Ő hűségére emlékeztessen. 

 

Amikor ilyen történeteket olvasok, az felépíti a hitemet. Tudom, hogy amikor én kerülök lehetetlen helyzetekbe, ugyanaz az Isten, aki bizonyította hűségét Dávidnak, bizonyítani fogja a hűségét Jerrynek is. És Ő megteszi, 37 éve. Ha valamit 

megértettem Istenről a Vele való kapcsolatomban, akkor azt, hogy Ő hűséges. Soha nem okozott csalódást nekem, soha nem hagyott cserben. Nem mondhatom, hogy mindig azon az időn belül lépett színre, amit én szerettem volna, de a lényeg az, hogy színre lépett. Ahogy Jesse Duplantis mondja: „Isten is hord órát, de azon nem óra-, perc-és másodpercmutatók vannak. Isten órája az alkalmas időt mutatja.” 

 

A 23-as zsoltárban Dávid azt mondja: „Az Úr az én pásztorom.” A pásztor az, aki táplálja, megvédelmezi, vezeti és ellátja a nyájat. Ő egyben az elmaradhatatlan társad. Dávid mindezt élete vége felé írta le, miután hosszú időt töltött Istennel. Tapasztalatból beszélt. Más szóval, ezt nem egy kezdő mondta. Olyasvalaki mondta, aki egy életen át Istennel járt. És amikor ő azt mondja, hogy Isten hűséges, az sokat 

nyom a latba. Ha kijelentést kapsz Isten szeretetéről és hűségéről, a vereség a múlt részévé fog válni. 

 

Az 5 Mózes 7:9 azt mondja: „Tudd meg azért, hogy az Úr, az Te Istened, Ő az Úr, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget…” Ennek alapján, mondhatjuk, hogy Isten az „eredeti Ígéret-megtartó”. 

 

Amikor forró a helyzet 

 

Az évek folyamán jó néhány emberrel találkoztam, akiket hűségesnek tartottam. Minden bizonnyal hűségesnek tűntek. De amikor forró lett a helyzet, készek voltak elengedni az Igét. Sokan közülük megsértődtek Istenre. Ez a fővonala minden támadásnak, amiben részünk van. Minden támadás, amit az ördög ellened intéz, arra megy ki, hogy megsértődj Istenre. Ismerek olyanokat, akik látszólag a hűség minden jellemzőjével rendelkeztek, amíg el nem veszítették a munkahelyüket vagy egy szerettüket, és akkor elkezdték Istent vádolni. Rövidesen már hallani sem akartak Istenről, mert megharagudtak Rá. De ne feledd, a hűség azt jelenti: ragaszkodni Istenhez, bármi is történjék. 

 

„Úgy érted, mindegy, hogy mi történik, Jerry testvér?” Így van. Mindegy, mi történik. „Úgy érted, akkor is, ha nem gyógyulok meg?” Igen, akkor is, ha nem gyógyulsz meg. „Úgy érted, ha nem töltetik be az anyagi szükségem?” Igen, akkor is, ha nem töltetik be. „Ha úgy tűnik, hogy soha nem fog működni?” Igen, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy soha em fog működni. 

 

De ilyen fajta elkötelezettséggel működni fog! Lehet, hogy nem a te időkeretedben fog működni, de valóra fog válni. Lehet, hogy nem pont úgy fog történni, ahogy te elgondoltad, de Isten meg fogja tisztelni az Ő Szavát. Egyébként pedig miért éppen most adnád fel? Hová mennél? 

 

Az Isten, akit szolgálsz, megszabadított a pokolból, meggyógyította a testedet és helyrehozta a házasságodat. Ételt tett az asztalodra, Ő adta az asztalt is, amire az ételt tette, adott neked házat, autót és ruhákat a hátadra. Hová máshová fordulnál? Ki más szeret téged ennyire? Ki más gondoskodna rólad így? Nincs más isten, aki megtehetné, amire a mi Istenünk képes. Ezért hívják Őt a Leghatalmasabb Istennek. 

 

Soha ne hátrálj meg 

 

A Zsidó 10:38 azt mondja: „az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.” A meghátrálás ugyanazt jelenti, mint „meginogni, kompromisszumot kötni, vagy feladni.” A Zsidó levél szerzője világosan kifejezi, hová tartozik. A 39-es vers azt mondja: „De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei…” Más szóval „Elköteleztem magam, és nem tartozom azok közé, akik meghátrálnak. Nem tartozom azok közé, akik feladják, akik megsértődnek Istenre, mert a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy ők elképzelték. Én nem ilyen vagyok. Én elköteleztem magam.” 

 

Amikor meghozod a döntést, hogy hűséges maradsz a hűséges Istenhez, csak nézd, ahogy megáld téged! Hatalmasan meg fog jutalmazni és gyarapítani fog vagyonban, tisztességben és kegyeltségben. Ez túlcsordulás! 

Share
Tagged on: ,

One thought on “Hűségesnek maradni

  1. Ilona Debreczeni

    Nincs öt perce,hogy megkaptam ezt a címet.Köszönöm köszönöm köszönöm.

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688