Ima, megvallás

Megvallás betegség idején

Meggyógyultam minden fizikai betegségből, mert „Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.” – Ésaias 53:5

Arra rendeltettem, hogy elmenjek és gyümölcsöt teremjek. Mert Jézus azt mondta: „Nem ti választottatok ki engem magatoknak, hanem én választottalak ki titeket ma
gamnak, és én rendeltelek arra, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, s a gyümölcsötök megmaradjon – azért, hogy amire csak megkéritek az Atyát a nevemben, megadja nektek.” – János 15:16

Jézus az életem Ura, ezért semmilyen betegségnek és kórságnak sincs hatalma fölöttem, mert bűnbocsánatot kaptam és bűnbocsánat alatt vagyok Jézus engesztelő áldozata által, ezért szabad vagyok a bűntől és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek és élek az igazságnak, mert meg van írva. (Kol 1:21-22)

Share
Read more

A Teremtő ereje – A megvallás: Charles Capps

A Teremtő ereje – A megvallás: Charles Capps

A kereszténységet vallásnak szokták nevezni, de a legtöbb keresztény, aki vesztes életet él, pontosan azért lesz vesztes, mert nem a helyes dolgokban hisz, és nem a helyes dolgokat vallja meg. Valójában az ellenség szavait szólja. És ezek a szavak fogságban tartják. A Példabeszédek 6:1-2 azt mondja, hogy „…a szádnak beszédei által estél tőrbe.”

A hit szavai győztessé tesznek. A félelem szavai vesztessé.

Share
Read more

Ima és megvallás

Ima és megvallás

Dicsekedik lelkem az Úrban, és dicsőítem Őt; mert megkerestem az Urat és Ő meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Zsolt.34,3.5)
Magasztallak Téged Istenem, mert felemelted az üdvösség szarvát nékünk, a Te gyermekeidnek, és ellenségeinktől megszabadítottál, hogy félelem nélkül szolgáljunk Neked.(Luk.1,69.74)

NEM FÉLEK

A HALÁLTÓL

Áldalak Úr Jézus Krisztus, mert megszabadítottál a halálfélelemtől, mert kijelentetted, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, és mert hiszek Te benned, soha örökké meg nem halok. (Ján.11,25.26) Dicsőítelek, hogy testté lettél azért, hogy halálod által megszabadíts minket, akik a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok voltunk. Magasztallak, mert működésképtelenné tetted azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. (Zsid.2,14)

Share
Read more

Betegség idején

Betegség idején

Mennyei Atyám! Magasztallak, amiért megszabadítottál a sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak országába, a világosságba.(Eféz. 1,7)

Köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy Te tettél alkalmassá arra, hogy mint világosság fia, úgy járjak, (Eféz.5,8) s meg van írva, hogy a világosságban nincsen semmi sötétség(1Ján.1,5). Tehát a sötétség gyümölcstelen cselekedetei sincsenek bennem, (Eféz.5,11) mert szent véreddel megmostál (Jel. 1,5), szent Igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1pét.1,23 és Tit.3,5) és adtad Törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt. (Zsid. 10,8)

Share
Read more

Ki vagy Krisztusban?

A föld sója vagyok. (Mt. 5,13)

A világ világossága vagyok. (Mát.5,14)

Hatalmat, mégpedig teljhatalma és erőt kaptam arra, hogy Isten fia legyek, és Isten fiaként megnyilvánuljak, mert befogadtam Isten Szellemét, és hiszek az Ő nevében. (Ján.1,12)

Share
Read more


UA-6786688