Isten mesteri terve – 6. rész

Olyan dologról fogok beszélni, ahol sokan elrontják. Ez pedig a hosszútűrés vagy kitartás. Járni Isten Igéjében, Isten Igéjével, hitben élni – ha így teszel, úgy tűnik néha, hogy minden ellened dolgozik. Csak a körülötted levő természetes világot látod, és nehéz elképzelni, hogy van egy szellemi valóság is.

Ekkor lép be a HIT. Hit által látjuk meg, mi történik a felszín alatt, s aki hitben jár, annak Isten Igéjét kell elfogadnia. Így hit által leszünk kitartóak, hosszútűrőek. Még akkor is, amikor nehéz helyzetben vagyunk, mikor úgy tűnik, hogy semmi sem történik. Ekkor kell Isten Igéjén megmaradnunk. Ezt az időszakot úgy hívjuk: kapcsolatban maradni az Igével. Nagyon fontos, hogy ne beszéld ki magad a kapcsolatból.

Szükségünk van kitartásra ebben a helyzetben, mivel a világban az emberek nem hisznek Istennek, az egész világ egy irányba megy – a hitetlenség irányába. Kételkedők vannak itt a természetes világban, ha körülnézel, elkedvetlenedhetsz. Ám tudod, hogy bár ebben a világban élsz most, de nem ebből a világból való vagy. Ezért nem kedvetlenedsz el, és a félelem nem béníthatja meg a hitedet. A félelmet nem szabad befogadnod, mert attól kezdve rossz dolgokban hinnél. Előbb-utóbb meg kell tanulnod, hogy nem abban hiszünk, és nem a szerint cselekszünk, amit látunk. Ez a kulcs, hogy bármilyen szituációban győztes lehess. Ebben a világban soha nem dőlhetsz hátra nyugodtan, mert van egy ellenséged, a sátán, aki lop, öl, hazudik, rombol. Ezért Isten Igéjén kell maradnod, hogy a hited erős maradjon, és nem szabad feladnod egy pillanatra sem.

Zsidó 10,35: Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. (ezért ne hajítsd el a félelem nélküli bizonyosságodat, mert a jutalom nagy és dicsőséges kompenzációját, kárpótlását hordozza [átélsz valamit, és ezt az Úr kárpótolja egy nagy és dicsőséges jutalommal])

Amikor nehéz helyzetbe kerülsz, akkor legszívesebben a bizalmadat és a hitedet is elhajítanád, fölöslegesnek tartanád, mint ami nem működik. De ne tedd. Mert ha megőrzöd a félelem nélküli bizalmadat Isten Igéjében, akkor ennek nagy jutalma lesz, ami kárpótol az addigiakért – ha kitartasz. Az életünk során Ken és én gyakran tapasztaltuk, ha nem engedjük, hogy a problémák, rossz hírek, kedvezőtlen körülmények – amik aztán kételkedést okoznak – ellopják a hitünket és bizalmunkat Isten Igéjében, minden esetben győzelemmel jövünk ki ezekből a helyzetekből. Minden esetben hűséges az Úr.

Lehet, hogy nem aznap, vagy következő nap kaptuk meg ezt a győzelmet, de az Úr mindig kihozott minket. Előfordult, hogy egy évig, máskor 10 évig tartott, amikor valami nagy dologról volt szó, pl. az otthonunkról. Nem tudsz kitartás, hosszútűrés nélkül tíz évig hitben járni! Ha hitben maradsz, akkor biztos lehetsz benne, hogy megtörténik, amiben hiszel. És miért is dobnád el a hitedet, hiszen ha lemondasz erről, attól még ugyanúgy nincs meg a házad, beteg vagy, stb.

Zsidó 10:36 Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. (Mert szilárd türelemre és kitartásra van szükséged, hogy megcselekedd, és teljesen elvégezd Isten akaratát, és így fogadd és ragadd meg [és élvezd] a teljes ígéretet, amit Isten tett.) Zsidó 10:37 Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik.(mert egy kis idő még [egy nagyon kis idő] és az Eljövendő el fog jönni, és Ő nem késik.)

Az Ige mondja: a türelemnek tökéletes munkája van. Ez a szellem gyümölcse, amelyik nem hajtja meg magát a körülmények előtt, és amelyet semmilyen próba nem képes legyőzni. S ez, a Szent Szellem gyümölcseként bennünk van. Mik is a Szent Szellem gyümölcsei? Szeretet, öröm, békesség, békességes tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídlelkűség, mértékletesség (önkontroll). Ez is mi a szellemünkben terem. Ezek jellemzőek az új természetünk karakterére.

Ha nem hajtod meg magad a türelemnek, szeretetnek, akkor ezek nem teremnek meg benned. Ezek a gyümölcsök mind a saját döntésünktől függnek. Ha hívők vagyunk, Isten Igéjéből megtanuljuk, hogyan is éljünk, gondolkodjunk, és aztán ezzel egyetértünk. Amit tennünk kell, hogy engedjünk ezeknek. Ami a türelmet illeti, az egy erő. Azt jelképezi, hogy nem szenvedünk vereséget és azt sem engedjük, hogy vereséget szenvedjünk. Szeretetben járni – szintén egy erő. A legerősebb erő ebben a világban. Ha nem engedünk Isten szeretetének, ami a bensőnkben van, akkor nem kapjuk meg ennek a jutalmát. Hasonlóképpen van ez a türelemmel is.

Zsid 10:38 Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. (De az igaz hit által él [az én igaz szolgám az ő meggyőződése szerint él, tisztelvén az ember kapcsolatát Istennel, és az isteni dolgokat, és a szent buzgóságot, ami hitből születik, és egységben van ezzel.] és ha visszavonja magát, és meghátrál félelemből, az én lelkem nem gyönyörködik, nem leli tetszését őbenne.) Amplified Bible

A hit is a Szent Szellem gyümölcse, és fejleszteni kell, mert „a hit hallásból van…” Benned van, hogy növekedjen. Hit által élünk. Nem félelem, nem meghátrálás vagy feladás által, hanem az Isten Igéjébe vetett hit által! Vagyis az alapján élek, amit a Bibliában látok. Ha az Ige azt mondja, hogy győztes vagyok, akkor győztes vagyok. Ha azt mondja, hogy meggyógyultam, akkor meggyógyultam. Ha azt, hogy áldott vagyok, hogy bővölködöm természetes dolgokban, akkor a pénzügyi áldás növekszik. Ezt tesszük: úgy élünk, ahogy az Ige mondja, vagyis az igaz hit által él. Ha feladjuk félelemből, Isten nem gyönyörködik bennünk. Isten nagyon szereti a győzelmet, ezért ígéri azt nekünk minden helyzetben. Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus maga hordozta a betegségeinket, fájdalmainkat, bűneinket, hogy mi már áldásokban tudjunk élni. Ha így van, Istennek azzal nagy örömöt okozunk. Nem örülünk, ha átkok között élünk, ugye? Az átok Jézusra vettetett. Jézus, Isten egyszülött Fia hordozta el az átkokat az életünkben. És ha a hitet csak egy választási lehetőségként éljük meg, csak egy opciónak, az Istennek nem nagyon tetszik.

Zsid 10:38 Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás [emberei], hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. (De a mi utunk nem azoké, akik visszavonják magukat az örökkévaló káoszba [elkárhozásba, végromlásba] és teljesen szétrombolódtak, de mi azok közül valók vagyunk, akik hisznek [ragaszkodnak, bíznak benne, és Istenre támaszkodnak Jézus Krisztus, a Felkent által] és hit által megőrzik a lelküket.)

Te szellem vagy, akinek van lelke, és testben élsz. A lélek részei az értelem, érzelem és akarat, és testben élsz. Hit által vagyunk képesek megőrizni, megvédeni a lelkünket. Tehát megőrizheted az elmédet, értelmedet, érzelmedet, akaratodat. Így tudsz békességben, áldásban élni Istennel. De ez csak akkor igaz, ha Isten Igéjén maradsz. Mi van akkor, ha nem tudod, mit mond Isten Igéje? Akkor nem vagy képes megőrizni a lelked. Ezért annyira fontos Isten Igéje az életünkben!

Zsid 11,1: A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (A most hit azokkal a dolgokkal kapcsolatos bizonyosság [igazolás, birtoklevél, tulajdoni lap], amelyekben reménykedünk, lévén azon dolgoknak az igazolása, amiket nem látunk, és ezeknek a valóságában való meggyőződés [a hit, amit úgy tekintünk, mint valóságos tényt, ami nem jelent meg az érzékszerveinknek.])

A hit a bizonyíték, hogy amit látsz Isten Igéjében – amit Isten ad nekünk -, amit a szívünkbe és szánkba helyezünk, hisszük hogy ezt megkapjuk. Ezt imádkozzuk – úgy beszélünk, mint Isten -, így nyitjuk ki az ajtót ahhoz, hogy Isten cselekedni tudjon. Az az Ige, ami a szánkban és szívünkben van, az a birtoklevél (tulajdonlap), ami bizonyítja, hogy az a miénk. A tulajdonlap garantálja, hogy már a tiéd, ami rajta szerepel. Az áldás már a miénk. Ilyenkor Istennek adjuk a dicsőséget.

Ha vannak gyerekeid, s nekik elmondod, hogy ezt ezért kell megtenni, azt meg azért, de nem hisznek neked, és a saját útjukat próbálják járni, és pont az ellenkezőjét teszik, mint amit tanítasz – nincs ilyenkor rossz érzésed?

Te átmentél mindazokon, amiktől meg akarod óvni őket, de nem hallgatnak rád. Gyakran a gyerekek sokkal jobban tanulnak, ha átmennek a nehéz utakon, ahelyett hogy a könnyű utat választanák, s a szüleiktől tanulnának. Ha bajba kerülnek, rájönnek, hogy a szüleiknek volt igazuk. Ugyanígy van Istennel: tanít minket, elmondja, mit tegyünk és mit ne. Elmondja, hogy járj szeretetben – Ő maga a szeretet -, azt akarja, hogy az áldások működjenek a mi életünkben is. A szeretet mindig győztes. Ha valakit nem szeretsz, az életedben nem lesz igazi békesség. Az ördögnek máris helyet adsz, ha valakit nem szeretsz, s bár rá nem lesz hatással, de rád igen. Isten elmondja, mit hogyan tegyünk az életben.

A hit a birtoklevele annak, amiben reménykedünk. Hit által a tulajdonunk lesz, amiben reménykedünk, amit szeretnénk. A hit adja nekünk a tulajdoni lapot. Hiszünk Isten Igéjének függetlenül attól, hogy mit látunk, mit érzünk a testünkben. Hiszünk Isten Igéjében, és a hit a valódi tényekre néz, amik még nem láthatók. Mert azok az igazi tények, amiket Isten Igéje mond. Ha Ő azt mondja, hogy meggyógyultam a sebeiben – ez egy igazi tény. Lehet, hogy még a láthatóban nem jelent meg, a testedben nem ragadható meg, de ha vársz, és megfelelően cselekszel, meg fog történni. A test be fogja fogadni az áldást. Mindenre igaz ez, amit csak Isten Igéje mond, hogy tegyünk meg. Nem vonjuk vissza a bizalmunkat, és nem hitetlenkedünk, hiszünk és kitartunk addig, míg meg nem jelenik az, amiben hiszünk.

A hosszútűrésre még néhány szó: kitartás. Ha ebben nem vagy erős, nem látod meg a győzelmet, kívül maradsz az áldásokon. Mert a dolgok nem jönnek mindig könnyen, és azonnal. Amit Isten kér, azt mindig meg tudod tenni, és a végső kimenetele a dolgoknak mindig jó, ha Istenre hallgatsz. Kitartás, állj meg szilárdan, következetesség – légy mindig ugyanaz. Állj mindig Isten Igéjén. Függetlenítsd magad attól, amit a látható, hitetlen világ mond vagy mutat. Amit a bank, vagy a kórház, az orvos mond. Maradj Isten Igéjén. Következetesen maradj mindig Isten Igéjén. Ne fáradj el, amikor azt kell tenned, ami helyes. Ne fáradj bele, tarts ki és ne add fel!

Lehet, hogy ebben a helyzetben az ördög felbosszant, és hozza a tövisét, a haragot – de Isten azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet és tégy jót vele. Vajon az ellenségeidnek akar jót Isten? Nem, téged akar kimenteni a harag csapdájából, és azt akarja, hogy te légy szabad. Bocsáss meg, nem érdekes hogy mit tesznek veled. Ha szeretetben jársz, egyszerűen bocsáss meg nekik, imádkozz értük, szeresd őket. Azokért, akik üldöznek, külön imádkozz. Kérd meg az Urat, hogy segítsen nekik. Isten azt akarja, hogy szabad ember légy. De ha belesétálsz a csapdába, és nem bocsátasz meg, nem nézel túl a dolgokon, és nem akarod a legjobbat mindenkinek, akkor bizony ezek a negatív dolgok megmaradnak az életedben. Ha viszont meg tudod tenni, akkor valóban szabad lehetsz.

Isten valóban egy fantasztikus életet tervezett nekünk. Nem kell fenyegetettség alatt élni. Igazságosságban járunk, igazságosságot cselekszünk. Az emberek bántanak, kritizálnak téged, de a te dolgod csak annyi, hogy járj szeretetben és bocsáss meg.

Mi van azokkal, akikkel nagyon közeli kapcsolatban vagyunk? Mint férj, vagy feleség? Vannak közöttünk frissen házasodott emberek is. Az Úr nagyon szereti a különbözőségeket a házasságokban. Ken és én például egymás ellentettjei vagyunk. S ennek ellenére mégis megházasodtunk, és együtt élünk több évtizede. Miért? Mert a házaspároknak szükségük van egymásra. Az egyik valamiben erős, a másik meg abban gyenge – így egészítik ki egymást. A házastárs más dolgokban erős, és másban gyenge. S ők együtt mik lesznek? Egy test. És egy nagyon jó kis csapat. A természetes világban nagyon gyorsan kiderül, az egyik ezt akarja tenni, a másik meg azt. De rájönnek rövid időn belül, hogy így képtelenség együtt élni. Most, 45 év után azt kell mondanom, nagyon hasonlók lettünk.

Fantasztikus, hogy az Úr rendszere hogyan működik. Járj szeretetben, bocsáss meg. Hosszútűrő légy, kitartó, erősen állj meg Isten Igéjén, ne fáradj bele, ne add fel. Ha természetfölötti áldásokat akarsz az életedben, nem fáradhatsz bele, nem futamodhatsz meg. Meg kell maradnod Isten Igéjén abban, amit hiszel, mert csak akkor valósul meg az életedben.

Szívósság: ez is jó szó, azt mutatja, hogyan kell megállnod Isten Igéjén. Nem elég csak az első néhány évben megállnod, mint keresztény, hanem egészen végig szükséges. Nem csak akkor kell megállnod, amikor tanulod ezeket a dolgokat, hanem egész életedben, ha a végső győzelmet meg akarod szerezni. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hisz? S honnan van a hitünk? Isten Igéjéből. Ha nincs Ige a bensődben, természetfölötti győzelemről ne is álmodj. Lehet, hogy volt hited, de engedted, hogy meggyengüljön, nem jársz gyülekezetbe, nem olvasod a Bibliát – akkor ez a hit már semmire sem jó, nem jutsz vele semmire. A hitet alkalmaznod, használnod kell. Hogyan? Hogy jut a szívedbe, a füleden és a szemeden keresztül, és hogy tud kijutni? A szádon keresztül. Így alkalmazod a körülményeidre, amik ellened vannak. De ha semmi nincs a szívedben, ami ki tudna jönni, akkor semmi sem fog történni.

Lehet, hogy azt gondolod: mit akar Isten velem, miért akarna velem az Úr bármit is kezdeni? Tudod, Isten nem a legtehetségesebb, vagy a legszebben beszélő, legcsinosabb, legjóképűbb embereket használja. Elhívta az Úr a dadogó Oral Robertset. Aki azután az egyik legnagyobb kenettel rendelkező prédikátor lett. Gondolod, Isten úgy vélekedett: szeretném használni Oral Robertset, de dadog, nem tudom használni? Nem, Isten azt mondta: látok benne valamit. Az édesapja pünkösdi prédikátor volt, mégis, amikor Oral 19 évesen TBC-ben haldoklott, a fiú még nem ismerte az Urat. Az Úr viszont úgy döntött, hogy kihozza a halálból, feltámasztja a haldoklót. S bár Oral dadogott, elhívta, és egy fantasztikus prédikátor lett belőle.

Isten nem azt nézi, hogy természetes szinten milyen adottságaid vannak, azt nézi, a természetfelettiben mid van. Nem úgy kezdjük el szolgálni az Urat, hogy megnézzük, mire lennénk képesek, hanem Ő elhív, és mi tudjuk, hogy képesek leszünk az elhívását betölteni. Ha Isten természetes szinten nézte volna Oral Robertset, azt mondta volna, hogy na nem, ezt a fiút nem tudom használni. De Ő látott benne valamit, és tudtára adta, mire akarja őt használni: hogy a gyógyítást prédikálja az utolsó időkben – és feltámasztotta a halálból. Nem nagyszerű? Isten kiválaszthat és képessé tehet minket, amire csak akar, és nekünk csak együtt kell működnünk vele. Átfolyik rajtunk az Ő kenete, és amíg itt vagy a földön, nem adhatod fel, mert Isten rajtad keresztül akar cselekedni.

Kérdés-válasz:
Ha eltértünk Isten tervétől, vissza tudunk még evickélni? Mit tegyünk, ha nem voltunk hűségesek Istenhez?
Amellett, hogy sajnálkozol és fáj neked, első dolgod, hogy térj meg, és kérd az Urat, hogy bocsásson meg. Az Ige azt mondja, Ő hű és igaz, hogy megbocsásson. Még ha meg is gyilkoltál volna valakit, ha Istenhez mégy, Ő megbocsát. A bíró, az emberek soha nem bocsátanak meg, Isten azonban megteszi, bármit is követtél el. De mert testben élsz, a testi dolgaidat a testi világ ítéli meg. Ha te meg én nem térünk meg a rossz útjainkról, nem fogunk messzire jutni.

Mikor elkezdjük keresztény életünket, nem sok mindent tudunk. S még ha többet és többet meg is tudunk, mégis követünk el hibákat. Ahogy éled az életedet, megtanulod, hogy a szeretet az egy parancs. Mi van akkor, ha a szeretet parancsa ellenére teszel valamit? Megtérsz, és az életed visszatér az eredeti kerékvágásba. Isten megbocsát, és újra igazzá válsz. Életednek minden területén mehetsz Istenhez, és kérheted, hogy bocsásson meg. Akkor rád árad az Ő kegyelme, amit soha nem tudsz kiérdemelni. Nem érdemeltük ki, Jézus szerezte meg számunkra, és Ő hű és igaz, megbocsátja a bűnünket, amit megvallunk neki.

Mindenki elkövet hibákat, emlékszem, Ken még kezdő prédikátor volt, egy gyülekezetben ültünk, s a pásztor felszólított: Mrs. Copeland, mondana néhány szót? Én annyit tudtam kinyögni: nem. Otthon nagyon szégyelltem magam, és meg kellett térnem ebből. Bocsánatot kértem az Úrtól. Uram, ha legközelebb valaki kérdezni fog tőlem, felugrom, és bőségesen válaszolok neki. Azóta is ezt teszem. Megtértem és változtattam. Mostantól kezdve másként fogok viselkedni. Isten olyan jó hozzánk, segít nekünk. Mit is mond? (Amplified Bible: „Ő különleges módon, rendkívül türelmes.”) Istennek van egy mesteri terve mindannyiunk számára, és ez nem változik. Eltérhetsz tőle akár 50 évre is, de Ő még mindig vár téged ezzel a tervvel, míg visszalépsz az Ő pályájára. Megtérsz és visszamégy.

Néhányan mondják: sajnálom, hogy nem töltöttem be az elhívásomat. Mi lesz most? Lehet, hogy nem a legjobb éveiteket éltétek, de Isten hű és igaz, s az Ő mesteri terve nem változott meg. Úgy gondolom, a szolgálók nagy része évekig nem válaszolt az elhívásra. S úgy gondolom, néhányan soha nem is fognak. De Isten terve ott van az életükön. Ezek az emberek, amíg nem fogadják el a hívást, Isten akaratán kívül élnek. Isten áldása nem képes olyan mértékben rájuk szállni, ahogy tervezte, mert nem hajlandók Rá hallgatni. Igen, Istennek van egy terve a számunkra. Visszatérhetsz hozzá. Lehet, hogy évekig nem vettél tudomást róla, de ott van. Keresd a tervét, kutasd, s ha megtaláltad, kövesd. Ez a kulcs mindannyiunk számára – hogy kövessük, amit Isten mond. A gondolataidat tartsd ezzel a tervvel összhangban. Isten energizálja, megerősíti a kívánságot, ami benned van, hogy az Ő akarata legyen meg az életedben, hogy tetsszél Neki. Ha megmarad a kapcsolatod Istennel, könnyebb Őt követni, meghallani és benne bízni. Honnan jön a hited? Az Ige hallásából.

Kis vagy nagy lépést kell tenned? Isten mindig jó, türelmes, és megbocsátó, és soha nem változtatja meg a gondolatát felőled. Ő nem változik, a terve még mindig rajta van az életeden, és megvárja, míg készen leszel rá. Lehet, hogy nem tudsz belépni ebbe – ez attól függ, mennyire vagy makacs, konok, választhatsz, hogy követed Istent vagy nem. De vissza tudsz kerülni Isten tervébe, ha akarsz.

Milyen fontos imádkozni, hogy megfelelő anyagi forrásunk legyen Isten mester-tervének követésére?
Ha nagyon gazdag vagy, ez egyáltalán nem érdekes. De általában szükségünk van segítségre. Ha csak azt nézzük, hogy Isten az embereknek való bizonyságtételre hívott el minket – már ahhoz is pénz kell, hogy elmenj hozzájuk. Pénz kell ahhoz, hogy betöltsd Isten elhívását. Ő megmutatja, hogyan tudod megteremteni az alapokat. Legfontosabb: engedd, hogy Isten a pénzügyeidben is benne legyen. Tizedet fizetünk, megadjuk Istennek a részét. Ő azt mondta, ha ezt tesszük, áldottak leszünk, és növekszünk. Ez nagyon jó „üzlet” a számunkra. Mert olyan partnerünk lesz, akinek végtelen nagyságú gazdagsága van. Ráadásul nagylelkű, jó, és Isten tudja, milyen is a valódi áldás. Ő tudja, a szegénység nem áldás nekünk. Szükségünk van otthonra, pénzre, hogy a gyermekünk egyetemre mehessen, hogy kocsit vehessünk neki, ha már szükséges. Tehát csak nagyon lassan tudod betölteni Isten akaratát az életedben, ha nincs hozzá pénzed. Lehet, hogy hat hónapig is imádkozol, hogy eljuss egy helyre, mert nincs pénzed, hogy akár egy buszjegyet megvegyél. Így lassan tudsz előrehaladni a tervben. Isten pénzhez segíti az Ő népét, és segíti az Ő munkáját. Tarts ki Isten terve mellett, hidd, hogy megsegít – és megáld, megsegít. Ha beengeded Istent a pénzügyeidbe, Ő megadja neked mindazokat az anyagi javakat, amikre szükséged van. Áldott legyen az Úr!

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688