Kész vagy az elragadtatásra?

Az emberiség történelmének utolsó napjait éljük, s én ezt nem akarom elmulasztani. Vizsgáljuk meg, mit mond Isten igéje erről a témáról, hogy világosan megérthessük, mi a teendőnk az utolsó napokban. Az bizonyos, nincs szükségünk arra, hogy valami hegytetőre menjünk azért, hogy lássuk az Urat, de Isten Igéje világossá teszi: szükséges előkészülnünk. A Biblia parancsa, hogy készüljünk rá.

Share
Read more

A hatékony imádság alapelvei

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. (Filippi levél 4:6)

Voltál már valaha olyan nagy szükségben, hogy úgy érezted, egy próféta egész éjszaka imádkozhatna, hogy be legyen töltve?

Én igen!

Kevéssel az után, hogy keresztény lettem, imakéréssel fordultam a gyülekezethez az anyagi szükségeimet illetően. A prédikátortól olyan mértékű ihletett közbenjárást vártam el, hogy mindenki térdre essen. Elképzeltem, ahogy majd sírni fog a problémáim felett, ahogy Jézus sírt Lázár halálakor. De megdöbbenésemre épp csak rátette kezét a mellkasomra, lehajtotta a fejét és annyit mondott: „Uram, áldd meg őt. Töltsd be minden szükségét, Jézus Nevében.” Majd megfordult és elsétált!

Share
Read more

Az imádság ideje

Az imádság ideje

züntelenül imádkozzatok. (1 Thesszalonika 5:17)
Ha a füleid Istenre figyelmeznek, feltételezem, hogy hallottál Tőle valamit az imával kapcsolatban. Hív téged, hogy több időt tölts imában, helyezd előbbre az imádságot a fontossági sorrendedben.
Honnan tudom ezt? Onnan, hogy nekem is ugyanezt mondogatja. Tulajdonképpen minél több emberrel beszélek erről, annál inkább meggyőződöm róla, hogy Isten az egész népét imádságra hívja.
Az ok egyszerű. Az utolsó idők legutolsó napjaiban vagyunk. Isten kész rá, hogy csodálatos és természetfeletti módon mozduljon rajtunk keresztül. Ezt azonban nem tudja megtenni,
ha nem járunk szellemben. Nem tud olyanokon keresztül munkálkodni, akiket annyira lefoglalnak a testi dolgok, hogy nem képesek meghallani az Ő hangját.

Share
Read more

A gyógyítás és csodatevés szolgálata

A gyógyítás és csodatevés szolgálata

Az Isten kegyelme általi megváltás alkalmazásában tudományos. Jézus sokféle módszert használt a betegek gyógyításánál. Mindegyik tudományos volt. A tudomány annak felfedezése, hogy Isten miként tesz dolgokat. Jézus az emberekre tette a kezét engedelmeskedve a kapcsolat és átadás törvényének. Kezeinek érintése, kapcsolata felhatalmazta Isten Szellemét benne, hogy átfolyjon a beteg személybe. A beteg asszony, aki a ruháit megérintette, azt találta, hogy a Szellem kiáradt Jézus személyéből. Megérintette ruhái szegélyét, és a Szellem átáramlott belé. Meggyógyult. Ez tudományos folyamat. Pál, ismerve ezt a törvényt, keszkenőkre és ruhákra tette a kezét. A Biblia azt mondja, hogy amikor ezeket a betegekre helyezték, meggyógyultak, és a démonok kimentek. A materialisták ezt babonaságnak mondták. De ez teljesen tudományos.

Share
Read more

Ne add fel az álmaidat

Ha még nem történt meg az életedben a régen várt szabadulás, és úgy érzed, hogy az Úr elfeledkezett rólad, elhagyott téged, máshol jár az esze, nem figyel rád – ne félj, csak higgy, és bízz az Úrban, mert hűséges, és minden bajodból meg akar szabadítani.

József története nagyon bíztató: életében többször lenullázódott, többször került olyan helyzetbe, amikor, ha mi lettünk volna a helyében, úgy éreztük volna, hogy nincs tovább, hogy hiába bíztunk az Úrban, hiába küzdöttünk, hiába kaptunk látást, kijelentést, itt vagyok a rabszolgasorban, a veremben – hol van az Úr? Hol van az Úr, Illés Istene? De az Úr veled van.

Share
Read more

Isten mesteri terve – 3. rész

Isten és Jézus azt mondja, hogy keressük Őt. A fenti Igében a próféta azt mondja, hogy keressük Istent. Ismerek egy rabbit, aki újjászületett keresztény lett, tőle hallottam: az Urat keresni, azt jelenti – kutatni. A hétköznapi életben keresni azt jelenti: ide nyúlunk, oda nyúlunk, de a héber szó azt jelenti: kutatni. Kutasd az Urat, és találni fogsz.

Share
Read more

Megalkuvás nélküli hit 2. rész

Megalkuvás nélküli hit 2. rész

Az első rész összefoglalása: Előzőleg arról beszéltem, hogy a hiteddel kapcsolatos kompromisszumkötés nem más, mint hogy megelégszel kevesebbel. A hit nem alku tárgya, nem tudsz Istennel alkut kötni a hiteddel kapcsolatban, hogy valahol „félúton”találkozz Istennel. A hitet illetően csak Isten útja létezik, semmilyen más út nincs. Nem tudod Istent befolyásolni, hogy eltérjen az elvárásaitól, csak azért, mert megsajnál sok panaszkodásod miatt. Isten nem könnyít a szabályokon. A hit nem alku tárgya. Az Istennel való együttműködésben a te dolgod, hogy vesd az Úrra a terhedet, gondjaidat, az Övé meg hogy átvegye ezeket. Ettől kezdve már nincs gondod, már Istennél van minden gond, az már nem a tiéd. Azért fontos ez, mert a gondok okozzák, hogy kompromisszumot köss. Sokan megalkusznak a hitükkel kapcsolatban, megvallásaikban, cselekedeteikben, s végül elhagyják a hitüket, ha nem tudják, mit csináljanak egy adott helyzetben, nyomások alatt. Pedig egyszerű: a mi feladatunk, hogy az Úrra vessük a gondokat.

Share
Read more

Isten mesteri terve az életünkre 2. rész

Isten mesteri terve az életünkre 2. rész

A Mester tervét követni nagyon izgalmas életstílus, mert jóval fölötte áll annak, amit kérni tudnál. Amikor fiatal házas voltam, nem is gondoltam, el sem tudtam volna képzelni, mit visz véghez az Úr az életemben. Most Isten jóságáról és a fénylő ösvényéről fogunk beszélni.

A Példabeszédek könyve sokat beszél Isten bölcsességéről. Minél többet tudunk arról, mit mond az Ige helyesnek, azt megismerjük, és az életünkbe beépítjük, egyre több áldás fog az életünkben megjelenni. Isten által bárki, bármit képes megtenni. Mégpedig azért, mert Ő formált minket erre a tervre.

Share
Read more

Isten mesteri terve az életünkre 1. – Gloria Copeland

Isten mesteri terve az életünkre 1. – Gloria Copeland

Mielőtt megismerted volna az Urat, Ő már ismert téged. Minden pillanatodban veled van. Ennyire biztonságban vagy! Előtted megy, és mögötted is rendezi a dolgokat. Ez Isten jelenléte körülötted. Isten már akkor tudott rólad, mikor fogantattál. (Mi van az abortusszal, gondoljatok bele!) Mikor anyád méhében voltál, Isten illesztett össze és formált téged. Életed minden napja rögzítve van a könyvben, egészen attól kezdve, hogy fogantattál. Istennek van egy terve a számodra, egy mesteri terve. S ezt már látja, mielőtt egyáltalán megfogantál volna. Az én imám: Uram, mutass rá, ami sértés rád nézve, és mutasd meg az utat, amely a te akaratod. Már jó néhány éve járok Istennel, és tudom, hogy az Ő terve fantasztikus, magasan fölötte van annak, amit csak elképzelni tudnék.

Share
Read more

UA-6786688