Isten mesteri terve – 7. rész

Hogyan tudjuk meg Isten mesteri tervét az életünkre? Nem terv nélkül jöttünk be ebbe a világba. Isten tervében nem az van, hogy mindenki prédikátor lesz. Akkor ki lenne a hallgató? Persze szükség van Isten szeretetével szolgálni, de szükség van orvosokra is, jogászokra, és még a leglehetetlenebb foglalkozásokban is az Úr gyermekeire. Az adóhatóságnál is ismerek hívőt, aki segít nekünk néha. Nem mindenki prédikátor, de Istennek van terve a te életedre is, neked is van helyed valahol. Ha teljes idejű szolgálónak hív el az Úr, akkor van valami a bensődben, amitől nem tudsz megszabadulni.

Ken egész fiatal gyerekként tudta, hogy ő prédikálásra lett elhívva. De nagyon nem tetszett neki ez az ötlet, mert még véletlenül sem szeretett volna olyan lenni, mint azok a prédikátorok, akiket ismert. Kislányként fogalmam sem volt, hogy az Úr mire hívott el, de istenfélő családban nőttem fel, nagyon rendes szüleim voltak, akik nem voltak aktív hívők, nem tanítottak Bibliaiskolában, de tudták, mi van a Szentírásban. Gyakran mondták: ne csináld ezt, ne csináld azt. Én annyira a Bibliát nem ismertem, de az Urat szerettem annak alapján, amit Róla tudtam. Magamat kereszténynek tartottam, bár nem voltam újjászületett. Nem is tudtam, hogy létezik ilyen.

Istennek van egy elhívása, és ez nem feltétlenül szellemi elhívás, de mindannyian arra vagyunk elhívva, hogy járjunk szellemben. Az Ige is azt mondja: járj szellem szerint, járj Istennel. Lehetsz tanárnő, tudsz szellemben járni akkor is. Lehetsz áldás a gyermekek számára, Isten szeretetével tudod őket szeretni. Lehetsz építészmérnök, és Isten bölcsessége szerint tudsz élni. Hiszen Isten bölcsessége benned van, és ugyanúgy használhatod, mint egy szolgáló. Isten bölcsességét az építészmérnökök is felhasználhatják, szükségük van rá, mint ahogy egy titkárnőnek vagy egy könyvelőnek. Hogyan is tudná elvégezni a munkáját, hogy áldás legyen, bárhol is van? Isten bölcsességére van szüksége.

Tudniuk kell a hívőknek, hogy Isten tervét követik az életükben. S úgy gondolom, ezek az emberek a megfelelő helyen és időben vannak. De mindazok, akik csak élnek bele a vakvilágba, és Istennel nem törődnek, nem hallják meg, amit Isten akar nekik mondani. De ha egy ilyen szellemi atmoszférában vagy, tudni fogod, Isten mit akar éppen, és elégedett vagy azzal, amit Isten AKAR tenni. Érzed a bensődben, hogy az neked jó. Ő azt akarja, hogy megelégedett legyél. Ez a bibliai, hogy élj hosszú ideig, és legyél elégedett az életeddel.

Hogyan is járjunk Istennel?
Emlékeznünk kell a szövetségre. Függetlenül attól, hogy mire vagy elhívva, Isten Igéjével táplálnod kell magad folyamatosan, kövessük az instrukcióit, parancsait. Befogadjuk tanácsait, követjük, tápláljuk magunkat az Igéjével, és megyünk előre. Kitartóan. A múlt részben a hosszútűrésről beszéltünk: nem adod fel még akkor sem, mikor úgy tűnik, minden ellened esküdött. Ha nem is érted, hogy Isten mit is mondott neked, de ismered a szellemi dolgokat. Ezért akarja Isten, hogy tölts időt az Igével. Azt akarja, hogy imádkozz, hogy kommunikálj vele. Tudjuk, hogy az Úr közösségben akar lenni a hívőkkel. És táplálkozz az Igével. Mindent meg tudunk csinálni, amit Isten mond, mindenre képesek vagyunk, amiről az Ige mondja, hogy képesek vagyunk. S ha azt tesszük, amire tanít, akkor biztos vagyok benne, hogy a mesteri tervet követjük. Akárhol is vagy ebben a tervben.

Néhány dolog nagyon fontos:
1. időzítés. Isten ismer minket. Tudja, hogyan tud minket ösztökélni. Egy próféciában hallottam, hogyan manőverez Isten, hogyan irányít minket, hogy kikerüljük a problémákat, a nehézségeket. Ha lázadó vagy, Isten ellenében élsz, küzdesz az ellen, amit mondott neked, akkor az egyedüli megoldás az életedre, hogy térj meg. Elmulaszthatod a legjobbat, amit Ő akar neked adni. Mindig Isten oldalán kellene maradnod és az Ő akaratában.

Van, amikor az imára csak bizonyos idő után jön válasz. Amikor valakit elhív orvosnak, 10 év kell, mire elkezdhet praktizálni. 40 éves elmúlhat, s még nem kezdte el, csak tanulta. Azt mondhatja, nem éri meg, hogy 10 évet tanuljon. De ennek az embernek az életében ugyanúgy eltelik az az idő, csak éppen nem lesz orvos. Ugyanúgy eltelik az idő, de továbbra sem vagy benne Isten tervében. Szeretnénk bele kapcsolódni, beleugrani ebbe a tervbe, majd együtt haladni vele. Tudván, hogy ez alatt a 10 év alatt Isten áldásaiban járok, szüntelenül növekedünk benne, ha figyelünk az Úrra. Ha viszont nem törődünk vele, akkor vissza fogunk csúszni, hátra fele megyünk. Visszaemlékezve, a legtöbb dolgot úgy kaptam az Úrtól, hogy szellememben kaptam meg először. Elkezdtem tudni bizonyos dolgokat. Ezt úgy is lehet nevezni, hogy belső bizonyosság. Szellememben kaptam meg, hogy milyen irányba kell mennem. Ha nem voltam biztos, imádkoztam, s az Úr engedte megtudnom az akaratát, ahogy a Szent Szellem vezetett. „Engedd meg Uram, hogy megtudjam, jó-e amit tenni akarok.” – kértem. Addig vártam, míg az Úr akaratában bizonyos nem lettem. Sokszor a döntés előtt – hogy melyik irányba menjek – a válasz a bensőmben volt meg, egyszerűen csak tudtam, hogy igen, ezt helyes megtennem, vagy még nincs itt az idő, hogy megtegyem.

Életem kulcs döntéseiben nagyon erősen jött, hogy mit kell tennem. Amikor például ezt az otthont megvettük 1972-ben – itt működött először a szolgálat -, túl nagynak tűnt a terület, 552 acre (480 hold) nagyságú. Ken akkor éppen elrepült valahová. Ez egy elhagyott katonai terület volt. Az Úr azt mondta: ez a ti földetek. (Ide egy kis repteret is lehetett építeni.) Ám nem kaptuk meg még a következő évben, éveknek kellett eltelni, mire ez az ingatlan a miénk lett. A hitünket azonban kezdettől gyakoroltuk ebben, és Ken kitartott, kitartott. Sok évvel később – 15, vagy még több -, Ken úgy gondolta, itt az idő, hogy megkeresse a föld tulajdonosát. Ez idő alatt soha nem vásároltunk irodát, csak béreltünk.

Ken elment a tulajdonossal találkozni, aki egy idősebb ember volt, nem volt családja, egy nagyon csöndes, magába zárkózó ember volt. Az Úr azt mondta: menj el hozzá, és mondd meg neki, hogy az Úrnak szüksége van erre az ingatlanra. Azelőtt még ilyet nem mondott senkinek. Tehát elment, és a beszélgetés végén kibökte: az Úrnak szüksége van erre a területre. Az idős ember azt mondta: nos, a föld eladható. Ennyit mondott. Végül Ken elment, és egyben nem tudtuk megvenni, csak részletekben.

Megint eltelt néhány év, mire ide tudtunk volna költözni, s valamelyik vállalkozó jött, és kinézte ezt a területet egy lakópark építéséhez. Akkoriban folyamatosan feszített nehéz anyagi helyzetben voltunk, extra pénzre volt szükségünk. s úgy volt, hogy eladjuk ezt a földet annak az embernek. Ő is keresztény volt. Akkoriban nem nagyon voltam beavatva a szolgálat ügyeibe. Csak tudomásul vettem dolgokat. Éppen kocsival jöttem ki a területünkre, mikor az Úr nagyon világosan mondta: nehogy eladjátok. Nagyon nagy szükségünk volt pedig a pénzre, és jó üzletnek tűnt az eladása. De az Úr határozottan mondta: ne adjátok el. A legerőteljesebb hangja volt az Úrnak, amit valaha hallottam. Korábban belső bizonyosságként kaptam az Úrtól iránymutatást. De aznap tudtam, hogy az Úr szólt. Felhívtam Kent, és elmondtam neki. Korábban ezen a területen nem építkeztünk, nem volt semmi kötődésünk ehhez a területhez.

De ha az Úr így szól, érdemes engedelmeskedni, mert Ő tudja, miért szól. Ha eladtuk volna, nem lett volna helyünk azokra, amiket még nem láttunk előre, hogy mire is lesz szükségünk. Az Úr viszont látja előre, és Ő vezet és időzít. Mindent megfelelő időben cselekszik. Amit mond, annak alapján kell cselekedned, mert így valósul meg a terve. Akkor, ahogy mondtam, egy nagyon erős hang szólt: nehogy eladjátok ezt a földet. Az ilyen hangot fel kell ismerned. El kell várnod, hogy Isten irányítson téged. ha olyan helyzetben vagy, mikor nem tudod, hogyan dönts, imádkozz felőle szellemben minden nap többször, addig, míg nincs meg a válasz. Uram, kérlek, adj bölcsességet ezzel kapcsolatban, és hiszem, hogy megadtad. Mutasd meg, mit tegyek. Úgy értem, Istenem, engedd, hogy megtudjam a tervedet. Hogy mi az az irány, amit terveztél.

Az Úr szava lehet, hogy erősen jön neked is, és meg fogod tudni. De lehet, hogy belső bizonyosságod lesz, ami lehet erősebb vagy gyengébb. Ha gyenge, akkor csak tarts ki, imádkozz, míg megerősödik. Uram szeretném, ha engednéd megtudni az akaratodat biztosan, igazold, hogy ez a helyes irány-e? És az Úr segíteni fog. Ez már az, amikor szellemben jársz. S nem tudod, hogy fogod megtenni a következő lépést. Pl. mikor a tv adás kezdődött, nem tudtuk, miből fogjuk finanszírozni. Isten soha nem a bankszámládat nézi, amikor feladatot ad. Őt a legkevésbé sem izgatja a bankszámlád állapota. Hasonlítanak ezek a helyzetek egy lehetetlen küldetéshez (egy filmre céloz – ford). Az Úr számára semmi sem lehetetlen, esetleg te izgulhatsz, mert lehetetlennek tűnik számodra. Néha úgy tűnt az Úr iránymutatása, hogy lehetetlen küldetés.

Mit tudsz ilyenkor tenni? Az Úr munkatársaként nyugodtan rábízhatod magad, csak tedd meg a következő lépést, aztán megint a következőt. Visszatérve a tv-s szolgálatra: nem volt pénzünk, sem tapasztalatunk, és tudásunk sem volt hozzá. Akkoriban megpróbáltunk lépegetni, néha elhibáztuk. Próbáltunk előre menni, míg az Úr növekedést adott nekünk. Rátettük a lábunkat a vízre és száraz lábbal átkeltünk a folyón, és pénz ott volt a megfelelő időben – nagyon drága a televíziózás. Egyik lépést a másik után tettük.

Tedd meg a következő lépést, majd a következő lépést. Ez igaz mind a szolgálatra, de a személyes életedre is. Akár teljes idejű szolgálatod van, akár nincs, te is tudsz szellemben járni. Tudsz Istennel együtt járni. S áldott lehetsz, növekedhetsz. S akármire is hívott el az Úr, természetfölötti módon tudsz abban előre jutni, ha szellem szerint jársz. Engedelmeskedj Isten szavának. Ő különlegesen jó hozzánk.

Rájöttünk közben arra, szükséges, hogy az Igében maradjunk, és folyamatosan előre kell mennünk. Én 65 éves leszek, Ken pedig 71. Akár már nyugdíjba is vonulhatnánk, de még nem vagyunk készen erre. Mi csak megyünk előre folyamatosan, míg Isten akarja, hogy előre menjünk, egészen addig, míg szeretné, hogy szolgáljuk Őt. Nem akarjuk abbahagyni a szolgálatunkat. Meg tudnánk tenni, de még nem vagyunk készen erre. Szeretnénk pihenni, de úgy vagyunk ezzel, hogy „Uram, adj néhány nap kimenőt.” Ennek a hozzáállásnak kell lenni az életedben, akármiben is vagy: friss vagy már régi házas, Isten minden helyzetben ott van veled. S minden áldása ott vár rád, hogy az életed jó legyen, hogy megerősítsen, meggyógyítson téged.

Amit az Úr vár tőlünk: a hitünket kell odaadni neki. Adnom kell valamit Istennek, amivel tud dolgozni. A figyelmünket kell odaadni Istennek. A Példabeszéd 4: figyelmezz az én Igém szavára. Ez a legfontosabb feladatunk az életben, hogy figyelmezzünk az Úr szavára. Adjunk figyelmet Isten Igéjének. Azaz, ha a szemeden, füleden keresztül lejut a szívedbe, akkor ez az Ige a bensődben elkezd hozzád beszélni, hogy mit és hogyan csinálj. Fantasztikus, csodálatos Istennel élni. Nagyon hálás vagyok, hogy nem hagyott ott az Úr, amikor rám talált. Mert akkoriban nem sokat tudtam a szellemi dolgokról. Úgy emlékszem, senki sem imádkozott értem, és én sem tudtam, hogy kell imádkozni, nem tanított senki rá. A házasságkötésem előtt Ken mamája elkezdett értem imádkozni. Ő volt az első, aki valóban imádkozott értem. 19 éves voltam.

A mama viszont akkor kezdett imádkozni Glóriáért, mert úgy gondolta, Ken hibát követett el, és nem akarta, hogy még egyet elkövessen. (Ha már egyszer elvette, ezt a lányt be kell imádkozni Isten királyságába – gondolta.) Nem volt keresztény gyökerem. Én úgy gondoltam, az vagyok, de az újjászületésről nem is hallottam. Ken anyja úgy gondolta, a legrosszabb történt azzal, hogy engem elvett. De 6 hónappal később újjászülettem. Ken is rá néhány hónappal újjászületett, és betöltekeztünk Szent Szellemmel, Isten megáldott minket, csodálatos családot adott nekünk, megmutatta az Ő akaratát. Csodálatos Isten! Mindannyiunk számára ezt készítette. Azt akarja, hogy már itt a földön mennyei életet éljünk.

Kérdések:
Úgy tűnik, sok hang van Isten hangja és közöttünk. A világ zaja, az emberek hangja (család, barátok), az érzelmeink. Honnan tudjuk, hogy tényleg Isten hangját halljuk?
A legfontosabb, hogy ismerd Isten Igéjét. Mert tudjuk, Ő nem mond semmi olyat, ami az Igéjével ellentétes. S Isten Igéjének a tanulmányozására kell magunkat odaszánni, ha valóban az Ő hangját akarod hallani. Képes vagy megszűrni a hangokat, ha tudod, hogy az Ige mit mond. Ha olyasmit hallasz, ami ellentmond neki, akkor tudhatod, ez nem Isten hangja. A legfőbb módja hogy meg tudd különböztetni, ha időt töltesz az Úrral. Hogyan ismered fel a feleségednek hangját? Időt töltesz vele. s minél több időt töltesz vele, annál fontosabb és drágább lesz számodra. Miután megházasodtatok, minden nappal jobban ismered meg a társadat. Így van Istennel is. Tételezzük fel, hogy megházasodsz, s utána heti 5 percet beszélgetsz a társaddal. Nem lesz egy jó házasság. Közösségben kell lennetek. Ugyanígy van Istennel, sokat kell közösségben lenni vele, hogy megismerd Őt, és megismerd a hangját. Hogyan tudsz vele időt tölteni? Az Igével, imádságban – s minél többet tesszük ezt, annál jobban megismerjük Őt. S biztosak leszünk benne, hogy Ő az, akinek a hangját halljuk. S tudod, hogy nem Ő beszél hozzád, ha ellentétes az Igéjével.

Mennyivel könnyebben tudsz döntéseket hozni, ha tudod, milyen válaszok vannak Isten Igéjében! Ami az érzelmeket illeti: ezek a testből jönnek. Isten Igéje szellemi. Az Igéből tudod, hogy Isten mit vár el – ha pl. tudod, hogy valamivel vagy valakivel kapcsolatban istentelen gondolataid vannak, tudod, hogy ez nem jó dolog. Tudod a Bibliából, hogy a szeretet nem gonosz, nem felfuvalkodó, nem bosszúálló. Amikor egy frissen megtért férj hallja, hogy a felesége sértő módon beszél, a frissen megtért férjnek tudnia kell, hogy erre nem szabad sértő módon válaszolnia, mert a szeretet nem sértő. Tehát tudjátok, hogy Isten akarata egyikőtök számára sem az, hogy sértők, vagy sértődöttek legyetek.

Ha a feleséged sértő módon beszél, tudni fogod Isten Igéje alapján, hogyan kell válaszolnod. Úgy, hogy viszont válaszként szeretetet adsz neki. Pl. ilyet is mondhatsz: ó drágám, annyira sajnálom. Soha nem fogom még egyszer csinálni. Pontosan azt mondja meg Isten Igéje, hogyan kell cselekedni ilyen esetekben. Ha szeretetben jársz – és ez mindent felölel -, akkor nem fogod megölni, nem követsz el házasságtörést, a szeretet az egy valóságos dolog. Ha szeretetben jársz, akkor szeretetben gondolkozol is felőle. Tehát ha valaki sértő veled, vajon napokig haragszol rá, boldogtalan és letört vagy emiatt? Nem, nem. Benned van a szeretet ereje. Van erőd és hatalmad arra, hogy megbocsáss. Isten ereje képessé tesz arra, hogy ezt tedd. Hogy imádkozz a betegekért.

Ám a legerőteljesebb dolog, amit Isten tud tenni az emberekkel, hogy képessé teszi őket arra, hogy szeretetben járjanak, mert Ő maga a szeretet. Ez bizony nagy dolog. Soha nem kell többé sértettnek, megbántottnak lennünk. Akármit is tettek veled, a benned levő szeretet olyan erős, hogy meg tudsz bocsátani. A Biblia szerint a megbocsátásra képes vagy. A Biblia azt mondja: bocsáss meg, ha bárki ellened tett valamit. Valóban szabad ember leszel így. Tudunk így szellemben járni, és szeretetben, engedelmeskedni tudunk Istennek, nem szükséges sértőnek, sem sértettnek lenned. Nem fantasztikus áldás ez is? Ha újjászületett vagy, szeretetből születtél újjá, és a szívedbe kitöltetett Isten szeretete. Minél inkább ismerjük Isten, annál inkább képesek vagyunk arra, hogy úgy gondolkozzunk, és úgy cselekedjünk, mint Isten. Ez a módja annak, hogyan lehet egy nagyszerű családod, és hogyan lehet szeretetteli kapcsolatod a gyermekeiddel. Azért, mert szeretetben járunk, képesek vagyunk megbocsátani.

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688