Szellemünk kiképzése

szellemünkkiképzése

Amely [a kegyelem] arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. (Titus 2 :12) 

Amikor egy atléta edz, a képességei javításán munkálkodik. Keményen dolgozik, ugyanazokat a mozdulatokat gyakorolja, amíg a második természetévé nem válnak. 

A legtöbben értjük, hogy ez a fajta kiképzés kulcsfontosságú a fizikai világban. Tudjuk, hogy e nélkül nem lehetünk győztesek. De azt tudjuk-e, hogy ugyanilyen módon képezhetjük ki magunkat szellemi értelemben is? 

Ez így van! A Zsidó 5:14 szerint kifejleszthetjük az érzékeinket a jó és a gonosz megkülönböztetésében. Amikor edzel, vagy gyakorolsz valamit, akkor naponta gyakorlod magad abban, amivé válni akarsz. Újra és újra gyakorlod, amíg a második természeteddé nem válik. A lusta emberek a lustaságot gyakorolták. A fegyelmezett emberek az önfegyelmet gyakorolták. 

Az Istennel való időtöltés a szellemed „gyakorlatoztatása”. Ha szorgalmas vagy benne, a szellemed megerősödik, és elkezded legyőzni a test szokásait. 

Ha például reggelenként nehezen kelsz fel, hogy Istennel időt tölts a foglalatosságaid előtt, ha eddig engedtél a testednek, és ágyban maradtál, akkor el kell kezdened gyakorolni a korai felkelést. Minél többet gyakorlod, annál könnyebb lesz. 

Ne várd, hogy rögtön az elején tökéletesen menjen. Ne csüggedj el, amikor megbotlasz, és elesel. Arról van szó csupán, hogy még nem gyakoroltad eleget. Állj fel, és menj neki újra! 

Válj szellemi atlétává. Kezdd el gyakorolni magadat Isten dolgaiban. Erősítsd meg a szellemi izmaidat a Vele való közösség által. Meg fogsz lepődni, mennyire hasonlítasz majd a győztesekre! 

Ajánlott Ige: 2 Péter 1:2-11 
2Pét 1:2 Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. 
2Pét 1:3 Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; 
2Pét 1:4 Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. 
2Pét 1:5 Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, 
2Pét 1:6 A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, 
2Pét 1:7 A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. 
2Pét 1:8 Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. 
2Pét 1:9 Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. 
2Pét 1:10 Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. 
2Pét 1:11 Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688