A nagy menekülés

Ha egyszer kilépsz hitben, és elkezdesz Szellemben járni, az ördög gondoskodik róla, hogy bőséges alkalmad legyen orra bukni. Megpróbál olyan helyzetbe hozni, ahonnan látszólag nincsen kiút.

Én voltam már ilyen helyzetben, ezért fogadd el tőlem a következő tanácsot: ha Istenre tekintesz, és az Ő bölcsességében bízol a sajátod helyett, akkor mindig mutat neked kiutat. (1Korinthus 10:13) Sőt mi több, úgy teszi, hogy közben megmutatja az Ő dicsőségét, és a végén te fogsz nevetni az ördögön.

Share
Read more

Különleges – Gloria Copeland

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. (János 17: 15 – 16)

Kiemelkedőnek lenni. Legtöbbünk nem éppen erre vágyik, igaz? Pedig vágynunk kellene rá.

Isten arra hívott el minket, hogy különlegesek legyünk – hogy az Ő erejének és szeretetének élő tanúbizonyságaiként kitűnjünk a világból. (1Péter 2: 9) Nem azt akarja, hogy részesedjünk a világ betegségeiből, szegénységéből és kudarcaiból. Soha nem akarta ezt a népének.

Share
Read more

Szabadon

Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. (2Timótheus 1:7)

Mit gondolnál, ha azt mondanám neked, hogy lehetséges félelem nélkül élni? El tudnád hinni, hogy tökéletes békességben élhetsz mindannak ellenére, amit a híradóban látsz? Úgy gondolod, lehetetlen? A valóságtól elrugaszkodott? Nem!

Share
Read more

Bővölködés

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6: 24)

Istennek nincs ellenére, hogy rendelkezzünk pénzzel. Azt nem akarja, hogy a pénz rendelkezzen velünk. Nem akarja, hogy a pénz elsőbbséget kapjon az életedben, és abban bízzál Őhelyette.

Miért? Mert tudja, hogy a pénz gyenge isten. Korlátozott az ereje. Annyit ér, amennyit, és nem többet.

Share
Read more

Legfelső hatalom – Gloria Copeland

Én, az Úr, meg nem változom. (Malakiás 3:6)

A világ rendszere bizonytalan. A bizonytalanság kétségbeesett szavai hangzanak minden nap a rádióból, a televízióból, az újságokból. Úgy tűnik, minden zavaros körülöttünk.

De, dicsőség Istennek, ha te hívő vagy, akkor van valami, amire támaszkodhatsz: Isten soha nem változó Igéjére!

Isten mércéje nem kettős. Nem mond mást holnap, mint ma. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Ha az Igét teszed meg legfelső hatalomnak az életedben, akkor szilárd leszel, amikor körülötted minden összeomlik. Ha az életed dolgait a szerint rendezed el, amit Isten mond, akkor bizakodó és bátor leszel, amikor mások összezavarodottak, és nyugodt leszel, amikor mások feszültek. Győztes leszel, amikor mások kudarcot szenvednek!

Share
Read more

Meglepetés

Meglepetés

Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. (1 Korinthus 2:10)

Isten nincs tele meglepetésekkel. Ő nem egy kiszámíthatatlan lény, aki szereti, ha találgatnod kell. Azonban számtalan hívő az ellenkezőjét gondolja.

„Soha nem tudhatod, mit fog tenni Isten!” – mondják. Ezt az elképzelést az 1Korinthus 2:9-re alapozzák,

Share
Read more

Légy hűséges

Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. 1Sámuel 2:30

Isten megtiszteli azokat, akik tisztelik Őt. Soha nem felejti el a hűség magjait, amiket elvetettél, megsokszorozza, és az áldás aratásával viszonozza őket. Valamint a Malakiás 3:17 szerint: És az enyémek lesznek, mondja a seregek Ura, azon a napon, amikor felékesítem magamat, és kímélni fogom őket, ahogy az ember kényezteti a saját fiát, aki szolgálja őt.

Örökké. Gondolkodj el ezen egy pillanatra.

Share
Read more

Micsoda jövő!

Micsoda jövő!

Egész életemben azt hallottam, hogy Isten azért váltott meg minket, hogy amikor Hozzá költözünk, az örökkévalóságot azzal tölthessük, hogy szeretjük és dicsérjük Őt. De ez nem így van.

Nagyon jól hangzik, de csak emberi elképzelés. Isten nem önző. Éppen ellenkezőleg! Ő a legfőbb adakozó. Ő az, aki a legjobban szeret. Soha nem az vezeti, hogy valamit kapjon cserébe.

Akkor miért váltott meg minket? Isten Igéje szerint azért, hogy a következendő időkben megmutathassa nekünk az Ő kegyelmének túláradó gazdagságát.

Share
Read more

Szellemünk kiképzése

Szellemünk kiképzése

Amely [a kegyelem] arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. (Titus 2 :12)

Amikor egy atléta edz, a képességei javításán munkálkodik. Keményen dolgozik, ugyanazokat a mozdulatokat gyakorolja, amíg a második természetévé nem válnak.

A legtöbben értjük, hogy ez a fajta kiképzés kulcsfontosságú a fizikai világban. Tudjuk, hogy e nélkül nem lehetünk győztesek. De azt tudjuk-e, hogy ugyanilyen módon képezhetjük ki magunkat szellemi értelemben is?

Share
Read more

Szent Szellem kiáradása

A test megfegyelmezése. A legtöbb hívőt ez a kifejezés frusztrációra és kudarcra emlékezteti. Tudják, hogy fontos, hiszen Isten Igéje világosan tanítja. De nem tudják, pontosan mit is kellene tenniük.

Egyesek feladták, megvonták a vállukat, mondván ez úgyis lehetetlen. Mások makacsul küzdenek, hogy megfegyelmezzék a testüket – és egyik harcot a másik után veszítik el.

Pedig nem kellene ennek így lennie! Igazából nem is engedhetjük meg, hogy így legyen. Túl nagy árat kellene fizetnünk ezért.

Share
Read more

Egyedüli reménységed Jézus

Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. (Apcsel2,26-27)

Isten mondott nekem valamit, ami örökre meghatározta a szolgálatomat. Az egyedüli remény, ami itt a földön, ebben a világban elérhető, az a Jézus Krisztusban való hit.

Share
Read more

UA-6786688