Alázat

Alázat

Keresztény bibliai lexikon (részlet):
Olyan magatartás, amellyel az ember meghajol valakinek a hatalma, erkölcsi nagysága előtt, átérezve önmaga kisebbségét. Megkülönböztetendő az »alázatoskodástól«, amelyik nem őszinte magatartás, hanem pillanatnyi érdekből eredő, alázatot mutató képmutatás. Megkülönböztetendő a »szelídség«-től is, amelyik az igazi alázat egyik következménye lehet, de azért említjük itt, mert a g. B ugyanazt a h. szót egyszer »szelídség«-gel, egyszer meg »alázat«-tal fordítja.

Share
Read more

Bűn

51. agnoéma: egy tett következményeként beállt állapotra, v. hatásra utal: TUDATLANSÁG eredménye, TÉVEDÉS, hiba. MB:egy dolog, amit figyelmen kívül hagytak, azaz hiba, hiányosság.
Zsid 9:7 A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz.

Share
Read more

Tökéletes

Tapasztalatom szerint ehhez a bibliai fogalomhoz: tökéletes – általában vallásos képzet társul. Néhányan úgy reagálnak: „én sosem leszek az!” „Ez nekem túságosan távoli… talán, egyszer, az út végén…” „Egész életünkben törekszünk rá, de persze soha nem érhetjük el.” És ehhez hasonlók. Lehet, hogy elsőre alázatosnak is tűnhetnek ezek a vélekedések. Azonban az igazi alázat az igének való alárendeltség, engedelmesség. Az igében pedig az áll több helyen is (felszólító módban): LEGYETEK TÖKÉLETESEK!

Share
Read more


Béke, békesség

Béke, békesség = Eiréné görögül, héberül salom

Jelentése szinte maga az evangélium:
– a háború ellentéteként béke, békekötés, csendesség, megpihenés, nyugalom
– béke, békesség., egyetértés, összhang
– A héber salom megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség, (jó) egészség, üdvösség, béke, prosperitás

Share
Read more

Az igazi alázat

Keresztény bibliai lexikon (részlet):
Olyan magatartás, amellyel az ember meghajol valakinek a hatalma, erkölcsi nagysága előtt, átérezve önmaga kisebbségét. Megkülönböztetendő az »alázatoskodástól«, amelyik nem őszinte magatartás, hanem pillanatnyi érdekből eredő, alázatot mutató képmutatás. Megkülönböztetendő a »szelídség«-től is, amelyik az igazi alázat egyik következménye lehet, de azért említjük itt, mert a g. B ugyanazt a h. szót egyszer »szelídség«-gel, egyszer meg »alázat«-tal fordítja.

Share
Read more

Szeretet

SZERETET (agapé): az agapaó főnévi alakja, amelynek jelentése: szeret, megszeret, önzetlenül, tárgya érdemeitől függetlenül. Isteni tulajdonság megnyilvánulása az emberek iránt, amely azok javát, üdvösségét munkálja. Aki szeret, abban megvan a szeretet az iránt, akit szeret, vagyis megbecsüli őt, örömét leli benne, vágyik jelenlétére, igyekszik neki örömet szerezni, javát és jólétét elősegíteni; függetlenül attól, hogy a szeretet tárgya ezt bármivel kiérdemelte volna.

Share
Read more

Üdv, üdvösség

Az egyik legizgalmasabb kifejezés a Bibliában az üdv, üdvösség szó (görögül szótéria, amely pontosan megfelel a héber jásá; jesua jelentésének): tartalmazza a bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből; mindenfajta problémából, bajból)

Share
Read more

Keresztény

a „Keresztény” (Khrisztianosz: szó szerinti jelentése: KRISZTUSI)
Apcs 11:26 És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

Mit jelent, hogy krisztusi?

Share
Read more

Keresztség, keresztel

A keresztség, keresztel szó görög megfelelője a „baptidzó” és annak formái, jelentése:

be(le)merít, alámerít, elmerít; eláraszt (azaz teljesen nedvessé tesz). Az Újszövetségben a keresztény alámerítés (vízkeresztség, Szellemkeresztség) formáira használatos. Tehát a keresztel, keresztség, stb. szavakat mindenütt érdemes kicserélni az eredeti jelentéssel, hogy pontosabb képet nyerjünk.

Share
Read more

Bűn

Egy szó, amely úgy gondolom, a leggyakrabban fordul elő a Bibliában: a BŰN. Nem véletlenül. A bűn zsoldja a halál, s bűneink választanak, választhatnak el minket Istentől, ezért hát kardinális kérdés ez. A mi bűneink vitték Jézus Krisztust a keresztre, hogy helyettünk és értünk engesztelést szerezzen, és így kihozzon minket a szellemi halál állapotából, hogy közösségbe kerülhessünk Vele, a Mindenható Istennel. De mit is jelent az a szó, hogy bűn?

Share
Read more

UA-6786688