A Teremtő ereje – A megvallás: Charles Capps

"Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, hanem megcsalja a saját szívét, annak az istentisztelete hiábavaló." (Jakab levele 1,26) "Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és megszelidíttetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes." (Jakab levele 3,5-8) 1. fejezet Isten teremtő ereje együttműködik veled A megvallás A kereszténységet vallásnak szokták nevezni, de a legtöbb keresztény, aki vesztes életet él, pontosan azért lesz vesztes, mert nem a helyes dolgokban hisz, és nem a helyes dolgokat vallja meg. Valójában az ellenség szavait szólja. És ezek a szavak fogságban tartják. A Példabeszédek 6:1-2 azt mondja, hogy "…a szádnak beszédei által estél tőrbe." A hit szavai győztessé tesznek. A félelem szavai vesztessé. A világmindenségben a szavak képviselik a legnagyobb erőt. Az ember szellemi lény, aki nagyon is képes arra, hogy a hitnek azon a szintjén éljen, mint Isten. A Márk 9:23-ban a következőt olvassuk: "Ha tudok valamit tenni?" – mondta neki Jézus. – Minden lehetséges annak, aki hisz!" A Máté 17:20-ben pedig ez áll: "A kishitűségetek miatt – felelte nekik [Jézus]. – Mert úgy van, ahogy mondom nektek: ha olyan hitetek van, mint egy mustármag, azt mondjátok majd ennek a hegynek: »Menj innen oda!«, és oda fog menni; és semmi sem lesz lehetetlen nektek." A Márk 11:23-ban pedig Jézus ezt mondja: "Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek: »Emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!«, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki." Egy szellemi törvény Ez nem elmélet. Ez tény. Szellemi törvény. Minden alkalommal működik, amikor csak helyesen alkalmazzuk. ez egy szellemi törvény. Isten soha nem tesz semmit, anélkül, hogy azt először ki ne mondaná. Isten a hit Istene. Isten a hitét a szavai által fejezte ki. "Jézus így válaszolt: – Legyen bennetek Isten hite!" (Márk 11:22) Régebbi fordítások ezt úgy mondták: "Legyen hitetek Istenben." Szó szerint viszont valójában ez áll az eredetiben: "Legyen bennetek Isten hite – vagyis az a fajta hit, ami Istenben is van." Az Efézus 5:1 szó szerint azt mondja, hogy úgy kövessük, utánozzuk Istent, ahogy a gyerekek követik, utánozzák a szüleiket. Ha Istent akarjuk utánozni, akkor úgy kell beszélnünk, mint Ő, és úgy kell viselkednünk, mint Ő. Ő nem kérne tőlünk olyat, amit nem vagyunk képesek megtenni. Amikor itt járt a földön, Jézus a hitnek azon alapelvei szerint élt, amelyeket a Márk 11:23-ban és a Máté 17:20-ban olvasunk. Szólt a szélhez és a tengerhez. Szólt a démonokhoz. Szólt a fügefához. Sőt még a halott emberhez is szólt. A szél, a tenger, a fa, a démonok, sőt még a halott ember is engedelmeskedett a szavának. Az a fajta hit működött benne, ami Istenben volt. Isten a hit Istene. Isten a hitét a szavaival, az Igéjével fejezte ki. Jézus utánozta a Mennyei Atyját, és ugyanazokat az eredményeket is érte el, mint az Atya. A János 14:12-ben Jézus azt mondta: "…aki hisz bennem, az is véghezviszi majd azokat a tetteket, amiket én, sőt ezeknél nagyobb dolgokat fog tenni…" A hitnek ezek az alapelvei szellemi törvényeken alapulnak. Bárki működésbe tudja őket hozni, ha alkalmazza őket. A saját szavaink hozzák működésbe ezeket a törvényeket. Valóban azt akarod, hogy mindazok a negatív dolgok, amelyeket megvallottál, megvalósuljanak? Tényleg ezekben a dolgokban gyakorlod a hitedet? Ha Jézus maga személyesen látogatna meg, és azt mondaná neked, hogy mostantól fogva minden pontosan úgy fog történni, ahogy mondod, akkor vajon másképp kezdenél el beszélni? Azt hiszem, igen. Oldás és kötés A Máté 19:6-ban Jézus a következőket mondta: "Neked fogom adni a mennyek királyságának kulcsait, és minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben, s minden, amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyekben!" A 119. zsoltár 89. verse pedig így szól: "Uram! Örökké megmarad a te igéd a mennyben." Amit Isten mond, az maradandó. Most rajtad a sor. Te mit szólsz hozzá? Isten nem változtatja meg, amit kimondott "Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom." (Zsoltárok 89:35) Te kinek a szavait teszed maradandóvá a földön? Az oldás és kötés hatalma itt van a földön. A kimondott szavak A kimondott szavak beprogramozzák a szellemedet (szívedet) a győzelemre illetve a vereségre. A szavak nem üresek. Vagy hitet, vagy félelmet hordoznak magukban, és azt adják tovább, amit tartalmaznak. "A hit az üzenet meghallásából származik, az üzenetet pedig Krisztus beszédén keresztül lehet meghallani." (Róma 10:17) A hit gyorsabban létrejön benned, ha saját magadat hallod, amint elismétled azokat a dolgokat, amiket Isten mondott. Jobban be tudod fogadni Isten beszédét a szellemedbe, ha a saját szavaidból, és nem más szájából hallod azt. Élj az Ige tekintélye alatt! Isten Szelleme szólt hozzám az Ige hangos megvallásával kapcsolatban: azzal, amikor az ember a saját szavaival is hallja az Igét. Azt mondta: "Ez Isten bölcsességének tudományos alkalmazása az ember pszichológiai adottságainak figyelembe vételével." És a dolog működik, hála Istennek. Ideje, hogy Krisztus teste megtanuljon az Ige tekintélye alatt élni. Isten Igéjének ugyanis teremtő ereje van. Ez a teremtő erő a szívünkben fogan meg, a nyelvünk önti azt formába, és a szavaink által nyer kifejezést. 1973 augusztusában az Úr így szólt hozzám: "Ha az emberek hinnének nekem, nem lenne szükségük hosszú imákra. Elég kimondani az Igét, és az megvalósítja a kívánságaidat. A teremtő erőmet az Ige formájában adtam az embereknek. Egy ideje már befejeztem a teremtő munkámat, viszont az embernek adtam a teremtő erőm könyvét. A teremtő erő még mindig ott van a beszédemben. "Ahhoz, hogy ez a beszéd működjön, az embereknek hittel kell kimondaniuk. Jézus ezt a beszédet szólta, amikor a földön járt, és ahogy akkor működött, úgy fog működni most is. Szükséges azonban, hogy kimondásra kerüljön. Az embereknek hátat kell fordítaniuk a passzivitásnak, és hatalmat kell venniük a gonoszság ereje fölött a beszédem által. A legfőbb vágyam az, hogy a népem jobb életet teremtsen a kimondott Ige által. Az Igém ugyanis nem veszítette el az erejét attól, hogy egyszer kimondtam. Ma is pontosan olyan erőteljes, mint amikor azt mondtam "legyen világosság." "Ahhoz azonban, hogy az Igém hatékony is legyen, az embereknek ki kell mondaniuk, és akkor a teremtő erő felszabadul, hogy megvalósítsa mindazt, ami hitben kimondásra került." "Az én Beszédem nem erőtlen." "A népem néma. A világot hallgatják, és úgy beszélnek, mint a világ. Miközben a körülményekre figyelnek, szem elől vesztik az én Beszédemet. Sőt azt mondják, amit az ellenség, és tönkreteszik a saját örökségüket a félelem és a hitetlenség romlott beszédeivel." "Minden szavam tele van erővel, csak akkor erőtlen, ha nem mondják ki." "Ahogy teremtő erő van a kimondott szavaimban, ugyanúgy gonosz erő van az ellenség szavaiban is, hogy elnyomja azokat, akik kimondják ezeket a gonosz szavakat, és rossz dolgokat hozzon létre az életükben." "Ne a világot kövessétek, hanem hitben éljetek! Ne feledkezzetek meg róla, hogy az én Beszédem örökké él! Higgyétek el, mondjátok ki és ragadjátok meg a magatok számára, azért, hogy az örömetek teljes legyen és teljesek legyetek Bennem." Ezek az igazságok megváltoztatták az életemet. Azóta más emberré lettem. Valld meg a győzelmet akkor is, ha a vereség nyilvánvalónak tűnik! Valld meg a bővölködést akkor is, ha a szűkölködés nyilvánvaló! 1974 júniusában egy hit szemináriumon tanítottam Hickoryban, Észak-Karolina államban, a Márk 11:23 alapján. Tanítás közben az Úr szólt hozzám, és életem egyik legmegrázóbb kijelentését kaptam ekkor. Nem volt bonyolult, de Jézus soha nem is komplikálta túl a dolgokat. Annyira egyszerű, hogy szinte butaságnak tűnik, de rengeteg ember életét változtatta már meg. A te életedet is meg fogja változtatni, ha elfogadod. Nézzük meg azt az igét, amelyhez kapcsolódik: "Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek: »Emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!«, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki." (Máté 11:23) Miközben erről az igéről tanítottam, Jézus azt mondta nekem: "Én azt mondtam a népemnek, hogy az lesz meg az életükben, amit mondanak, ők viszont azt mondják, ami az életükben most van." Ez egy nagyon egyszerű igazság, mégis milyen megrázó, és milyen messze ható következményekkel jár. Ugyanis ha azt mondod, ami van az életedben, akkor az is lesz meg, amit mondasz; és akkor majd megint csak azt mondod, ami meglett az életedben, és ezáltal ismét ugyanaz fog létrejönni, amit már eddig is mondtál. Látható, hogy ilyenkor egy szellemi törvényt hozol működésbe, ami hozzáláncol ahhoz a helyzethez, vagy azokhoz a körülményekhez, amelyekben eddig is voltál. Ez egy réges-régi probléma, amikor az ember nem tud távolabbra tekinteni annál, mint amit a szemeivel a fizikai világban lát. Ennek a szellemi törvénynek a helyes alkalmazása még a leglehetetlenebbnek tűnő szituációt is meg tudja változtatni. Ellenben ha helytelenül alkalmazzuk ezeket a törvényeket, akkor rabságba kerülünk, sőt a körülményeink csak egyre rosszabbra fordulnak. A hit minden alapelve és minden olyan szellemi törvény, amelyet Isten bemutat az Igéjében, a mi javunkat szolgálja. Az a célja, hogy győztes életet élj. Tanuld meg kifejezni a hitedet a szavaid által! Meglesz az életedben, amit kimondasz, ha megtanulod kifejezni a szívedben levő hitet a szavaid által. Jézus azt mondta: "…történjen veled úgy, ahogy hittél benne!" (Máté 8:13) Nem azt mondta, hogy csak akkor fog ez működni, ha a hited helyes. Akár helyes, akár helytelen a hited, a törvény akkor is érvényes. "…Istent nem lehet kigúnyolni! Amit vet az ember, azt fogja aratni is." (Galata 6:7). A szellemi törvény a vetés és az aratás ugyanezen törvényén alapul. Az általad kimondott szavak olyan magok, amelyek a saját természetüknek megfelelő termést hoznak. Biztos lehetsz benne, hogy amit elvetsz, annak meg is lesz a gyümölcse. A hit szól. És amikor szól, a hit beszédét szólja, nem a félelemét és a hitetlenségét. A szív kincseit nem lehet elrejteni, mert azok nyilvánvalóak a kimondott szavak által Tanuld meg, hogy Jézus szavait személyesen magadra vonatkoztasd! A Márk 11:23-ban Jézus azt mondja neked, hogy meglesz neked, amit kimondasz, ha a szavaid a szívedben levő hitből származnak. Gondold el, mi történne, ha Jézus besétálna a gyülekezetedbe, rátenné a kezét az emberekre, és azt mondaná: "Mostantól fogva pedig minden pontosan úgy fog történni, ahogy azt mondjátok"? A gyülekezet fele felugrana, és azt mondaná: "Na, nekem akkor annyi is lesz!" Az ellenségnek sikerült annyira átprogramoznia az emberek elméjét, hogy ahelyett, hogy ellene állnának, már egészen jól összebarátkoztak vele, és a nyelvét is átvették. Tanítsd meg magad arra, hogy Isten beszédét szóld! Tanítsuk meg magunkat arra, hogy Isten beszédét szóljuk! Az Efézus 5:1 azt mondja, hogy Isten szeretett gyermekeiként az Ő követői legyünk. Az eredeti görögben a "követői" helyén egy olyan szó áll, ami azt jelenti, hogy "utánozni". Úgy kell utánoznunk Istent, ahogy egy gyermek utánozza az apját. Ha egy gyermek utánozza az apját, akkor úgy fog viselkedni, és úgy fog beszélni, mint az apja; minden mozdulatát róla fogja mintázni. Nekünk is ugyanígy kell utánoznunk a Mennyei Atyánkat! Ha Jézus életét tanulmányozzuk, akkor több fontos tényt is észrevehetünk, amelyek miatt Jézus le tudta győzni a világot, a testet és az ördögöt. Felsorolok ezekből néhányat. 1. Sok időt töltött imában, de soha nem a probléma adta az imája tartalmát, hanem a válasz. A válasz az, amit Isten mond. 2. Pontosan fogalmazott és soha nem beszélt mellé. Az imája mindig abból állt, amit Isten mondott. 3. Mindig a végeredményt mondta ki, és nem a problémát. Soha nem a fennálló körülményekről tett megvallást, hanem a kívánt eredményt mondta ki. 4. Az írott Ige segítségével győzte le a Sátánt. Isten Igéjének, ahogy az a szívünkben megfogan, ahogy a nyelvünk megformálja, és a szánk kimondja, teremtő ereje van. 2. fejezet Isten Igéje orvosság A Példabeszédek 4:20-22-ben ezt olvassuk: "az én szavaimra figyelmezz…, mert életük… és egész testüknek egészség." Isten Beszéde az egész emberhez szól. Az Ő Igéje (Jézus) a mi bölcsességünk, igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk. Az emberek többsége saját magát kötözi meg a szavaival. Viszont ha Isten Beszédét kezded el szólni a szívedből, akkor ez szabadságot fog eredményezni. Létre fogja hozni azt az egészséget és gyógyulást, amit az Ige megígért. A legtöbb ember beszéde ellentmond az Igének. Azokat a dolgokat ismételgetik, amit az ördög mondott. Az ellenség rájuk kimondott szavait idézgetik ők is. Ezért aztán az ellenség szavait teszik maradandóvá itt a földön. Ha elkezdünk figyelni rá, hogy az Isten által kimondott dolgokat, az Ő Igéjét tegyük maradandóvá itt a földön, akkor Istennek hála, a hit magasabb szintjére fogunk jutni. Az életet egy olyan szinten fogjuk élni, ahol fel tudjuk szabadítani Isten erejét a szavaink által. Fel tudjuk szabadítani Isten erejét magunkban a szavak által, amiket kimondunk, és az Ő Igéje és az Ő ereje így válik elérhetővé a számunkra. Tanuljuk meg Isten orvosságát naponta bevenni! Az Ige kapszulái Az aggodalom és a félelem távol tartására valld meg ezeket a kapszulákat naponta háromszor! (Ezek nem pontos bibliai idézetek, hanem a feltüntetett igehelyek által megfogalmazott megvallások) Krisztus testéhez tartozom, és a Sátánnak nincs hatalma fölöttem, mert a gonoszt a jóval győzöm le. (1 Korintus 12:27; Róma 12:21) * * * Istentől születtem, és győztes vagyok a Sátán fölött, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. (1 János 4:4) * * * Nem félek a gonosztól, mert te, Uram, velem vagy; a te Igéd és a te Szellemed vigasztalnak engem. (Zsoltárok 23:4) * * * Nincs mitől félnem, és a rettegés nem közelíthet hozzám.(Ézsaiás 54:14) * * * Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert az én igazságom az Úrtól van. Minden amit teszek, jó szerencsés lesz, mert olyan vagyok, mint a folyó mellé ültetett fa. (Ézsaiás 54:17; Zsoltárok 1:3) * * * Megszabadultam a jelenlegi világkorszak gonoszságától, mert ez Isten akarata. (Galata 1:4) * * * Nem ér engem semmilyen veszedelem és csapás sem közelít a lakóhelyemhez, mert az Úr az angyalainak parancsol felőlem, akik megőriznek engem minden utamon, és az én útjaimon élet van, nem pedig halál. (Zsoltárok 91:10-11; Példabeszédek 12:27) * * * Megtartom Isten Igéjét, és áldott vagyok mindenben, amit teszek. Boldog vagyok mindabban, amit teszek, mert Isten Igéjét cselekszem. (Jakab1:22, 25) * * * Veszem a hit pajzsát és megoltok vele minden tüzes nyílvesszőt, amellyel a gonosz támad engem. (Efézus 6:16) * * * Krisztus váltott meg engem a törvény átkától, ezért kitiltok minden betegséget a testemből. Minden kórokozó és minden vírus, ami csak érintkezésbe kerül a testemmel, azonnal elhal Jézus nevében. A testem minden szerve és minden szövete olyan tökéletesen működik, ahogy azt Isten eltervezte, és megtiltok minden működési zavart a testemben Jézus nevében. (Galata 3:13; Róma 8:11; 1 Mózes 1:31; Máté 16:19) * * * Győztes vagyok a Bárány vére és a bizonyságtételem beszéde által. (Jelenések 12:11) * * * Isten Igéje örökké megmarad a Mennyben. Ezért én ezt az Igét maradandóvá teszem itt a földön is. (Zsoltárok 119:89) * * * A gyermekeimnek nagy békességük van, mert az Úr tanítja őket. (Ézsaiás 54:13) * * * Ha túlsúllyal küszködsz, vedd be ezt a kapszulát naponta háromszor étkezés előtt! Nem akarok annyit enni, hogy elhízzak tőle. Odaszánom a testemet Istennek, és a testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma. Nem vagyok a magamé, hanem drága áron lettem megvásárolva, ezért Jézus nevében ellenállok a falánkságnak. Parancsolok a testemnek, hogy nyugodjon le, és engedelmeskedjen az Igének Jézus nevében. A test kívánságait halálba adom, és a parancsolok a testemnek, hogy Isten Igéjének vesse magát alá. (Róma 12:1; 1 Korintus 6:19) * * * Anyagi szükségek esetén valld meg a következőket naponta háromszor egészen addig, amíg be nem teljesülnek! Krisztus váltott meg engem a törvény átkától. Ő váltott meg engem a szegénységtől. Ő váltott meg engem a betegségtől. Ő váltott meg engem a szellemi haláltól. (Galata 3:13; 5 Mózes 28) * * * A szegénység helyett Jézus Krisztus bővölködést adott nekem, a betegség helyett egészséget, a halál helyett pedig örök életet. (2 Korintus 8:9; Ézsaiás 53:5-6; János 10:10; János 5:24) * * * Mindez igaz az én életemben Isten Igéje szerint. (Zsoltárok 119:25) * * * Gyönyörködöm az Úrban, és Ő megadja a szívem kéréseit. (Zsoltárok 37:4) * * * Én adok és nekem is adni fognak, jókora, megnyomott, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek majd az ölembe. (Lukács 6:38) * * * Amilyen mértékkel mérek, olyan mértékkel mérnek nekem is. Bőkezűen vetek, ezért bőven is aratok. Jókedvvel adok, és az én Istenem pedig minden kegyelmét rám árasztja, és minden szükséges jóval rendelkezem – sőt fölöslegem van minden jócselekedet számára. (2 Korintus 9:6-8) * * * Nem szenvedek hiányt semmiben, mert az én Istenem betölti minden szükségletemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Jézus Krisztus által. (Filippi 4:19) * * * Az Úr az én pásztorom és nem szűkölködöm, mert Jézus szegénnyé lett azért, hogy az Ő szegénysége által én gazdag lehessek. Ő azért jött, hogy nekem életem legyen és túláradó bőségem. (Zsoltárok 23:1; 2 Korintus 8:9; János 10:10) * * * Befogadtam a kegyelem és a megigazulás ajándékát, és királyként uralkodom az életben Jézus Krisztus által. (Róma 5:17) * * * Az Úr kívánja az Ő szolgájának bővölködését, és Ábrahám áldásai az enyémek. (Zsoltárok 35:27; Galata 3:14) * * * Ha bölcsességre és útmutatásra van szükséged, valld meg a következőket naponta háromszor egészen addig, amíg be nem teljesülnek! Az igazság Szelleme lakik bennem, aki megtanít mindenre és elvezet engem minden igazságra. Ezért megvallom, hogy tökéletes ismeretem van minden helyzettel és minden körülménnyel kapcsolatban, amivel csak szembekerülök, mert Isten bölcsessége van bennem. (János 16:13; Jakab 1:5) * * * Az Úrban bízom teljes szívemből, és nem a saját értelmemre támaszkodom. (Példabeszédek 3:5) * * * Minden utamban elismerem Őt, és Ő igazgatja az én lépteimet. (Példabeszédek 3:6) * * * Az Úr elvégzi, tökéletességre viszi az engem érintő dolgokat. (Zsoltárok 138:8) * * * Krisztus beszéde lakik bennem gazdagon, minden bölcsességgel.(Kolosse 3:16). * * * A jó pásztort követem, és ismerem az Ő hangját, az idegen hangját pedig nem követem. (János 10:4-5) * * * Jézus maga lett számomra a bölcsesség, az igazság, a megszentelődés és a megváltás. Ezért bennem Isten bölcsessége van, és én Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban. (1 Korintus 1:30; 2 Korintus 5:21) * * * Be vagyok töltve az Úr akaratának ismeretével minden szellemi bölcsességgel és értelemmel. (Kolosse 1:9) * * * Új teremtés vagyok Krisztusban. Isten alkotása vagyok, akit Jézus Krisztusban teremtett. Ezért Krisztus értelme van bennem, és Isten bölcsessége lakik bennem. (2 Korintus 5:17; Efézus 2:10; 1 Korintus 2:16) * * * Levetettem a régi énemet és felvettem az új énemet, ami megújul a Teremtőm képmása szerinti ismeretben. (Kolosse 3:10) * * * Veszem a bölcsesség és a kijelentés szellemét Isten megismerésében, és az értelmem szemei megvilágosodnak. És nem ehhez a világkorszakhoz idomulok, hanem megváltozom az elmém megújítása által. Az elmémet Isten Igéje újítja meg. (Efézus 1:17-18; Róma 12:2) * * * Ha vigasztalásra és megerősítésre van szükséged, valld meg a következőket, amilyen gyakran szükséges! Növekedek Isten ismeretében. Az Ő dicsőséges hatalma minden erővel megerősít engem. (Kolosse 1:10-11) * * * Megszabadultam a sötétség hatalmából és átkerültem Isten szeretett fiának uralma alá. (Kolosse 1:13) * * * Istentől születtem és olyan hit él bennem, amely legyőzi a világot, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. (1 János 5:4-5; 1 János 4:4) * * * Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. (Filippi 4:13) * * * Az Úr öröme az én erősségem. Az Úr az én életem erőssége. (Nehémiás 8:10; Zsoltárok 27:1) * * * Isten minden értelmet felülhaladó békessége megőrzi a szívemet és a gondolataimat Jézus Krisztusban, és azokon a dolgokon gondolkozom, amik jók, tiszták, kiválóak, kedvesek és dicséretesek. (Filippi 4:7-8) * * * Nem engedem, hogy a számat romlott beszédek hagyják el, hanem csak olyan, ami hasznos, hogy áldásos legyen a hallgatónak. Nem szomorítom meg Isten Szent Szellemét, aki a pecsétjét adta a teljes megváltás napjáig. (Efézus 4:29) * * * Isten Igéjének igazságát szólom szeretetben, és növekedem minden tekintetben Jézus Krisztusban. (Efézus 4:15) * * * Senki nem ragadhat ki az én Atyám kezéből, mert örök életem van. (János 10:29) * * * Isten békessége uralkodik a szívemben, és nem aggódom semmi felől. (Kolosse 3:15). * * * Nem engedem, hogy Isten Igéje eltávozzon a szemem elől, mert életet ad nekem, és egészség és gyógyulás az egész testemnek. (Példabeszédek 4:21-22) * * * Isten velem van, Isten bennem van. Ki lehet ellenem? Megajándékozott engem minden dologgal, ami az élethez és az Isten szerinti életmódhoz szükséges. Ezért részesedem az Ő isteni természetéből. (2 Korintus 6:16; János 10:10; 2 Péter 1:3-4; Róma 8:31) * * * Hiszek és ezért ezek a jelek követnek: Jézus nevében démonokat űzök ki, új nyelveken szólok, betegekre teszem a kezemet, és azok meggyógyulnak. (Márk 26:17-18). * * * Jézus hatalmat adott nekem arra, hogy használjam az Ő nevét. És amit megkötök a földön, az a mennyekben is meg lesz kötve. És amit feloldok a földön, a mennyekben is fel lesz oldva. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében megkötözöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, a jelenvaló világkorszak sötétségének uralkodóit. Megkötözöm és lerontom a gonoszság szellemeinek hatalmát a magasságban, és nem árthatnak nekem semmit Jézus nevében. (Máté 16:19; János 16:23-24; Efézus 6:12) Isten pontosan azokkal a módszerekkel teremtette a világmindenséget, amelyeket te is most alkalmaztál, amikor kimondtad ezeket a szavakat. Isten a szavain keresztül fejezte ki a hitét. Az embert Isten a saját képmására teremtette, ezért az ember is a szavain keresztül fejezi ki a hitét. A világmindenségben a szavak képviselik a legnagyobb erőt. Hadd ismételjem el újra: Isten Igéjének, ahogy az a szívünkben megfogan, ahogy a nyelvünk megformálja, és a szánk kimondja, teremtő ereje van, amely érted munkálkodik. Ha Krisztus teste megértené azokat az igazságokat és elveket, amelyekről ebben a könyvben tanítottam, és a gyakorlatban is alkalmazná őket, meg tudná változtatni a világot.

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688