Ima, megvallás

Megvallás betegség idején 

Meggyógyultam minden fizikai betegségből, mert "Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg." – Ésaias 53:5 

Arra rendeltettem, hogy elmenjek és gyümölcsöt teremjek. Mert Jézus azt mondta: "Nem ti választottatok ki engem magatoknak, hanem én választottalak ki titeket ma 
gamnak, és én rendeltelek arra, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, s a gyümölcsötök megmaradjon – azért, hogy amire csak megkéritek az Atyát a nevemben, megadja nektek." – János 15:16 

Jézus az életem Ura, ezért semmilyen betegségnek és kórságnak sincs hatalma fölöttem, mert bűnbocsánatot kaptam és bűnbocsánat alatt vagyok Jézus engesztelő áldozata által, ezért szabad vagyok a bűntől és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek és élek az igazságnak, mert meg van írva. (Kol 1:21-22) 

Jézus testében hordozta el bűneimet, ezért meghaltam a bűnnek, Isten igazságossága az 
enyém és neki élek. Jézus sebeiben meggyógyultam, ezért egészséges vagyok és az 
maradok, mert meg van írva. (1 Pét 2:24; Róm 6:11; 2 Kor 5:21) 

Jézus elszenvedte a betegségeket, amelyek e világban vannak, és elviselte fájdalmaimat, ezért semmilyen betegségnek és ok nélküli fájdalomnak nem adok helyet, 
mert Isten kibocsátotta Szavát és meggyógyított engem, mert meg van írva. (Zsolt 107:20) 

Atyám, a Te szavad által győztes vagyok. A Bárány vérével és a bizonyságtételem beszéde által legyőzöm a világot, a bűnös természetet és az ördögöt, mert nagyobb az, aki 
bennem van, mint aki a világban van. (1 Ján 4:4; Jel 12:11) 

Te bővelkedő életet adtál nekem. Igéden keresztül elfogadom ezt az életet, ezért az szétárad minden szervembe, gyógyulást és egészséget hozva, mert meg van írva, hogy a 
Te Igéd élet, erő egészség egész testem számára. (Ján 10:10, 6:63) 

Mennyei Atyám, én figyelek arra, amit mondasz. Fülemet a beszédedhez fordítom, és nem engedem, hogy a figyelmem elkalandozzon róla. Szívemben őrzöm Igédet, melyet 
megvallok, mert meg van írva: a szív bőségéből szól száj és egészség egész testemnek. (Máté 12:34; Péld 4:20-22) 

Ahogy Isten Mózessel volt, ugyanúgy van velem is, ezért a látásom nem homályosodik el, és az életerőm sem fogyatkozik meg. Szemeim áldottak, mert látnak, és áldottak a füleim is, mert hallanak, mert a Szent Szellem bennem van és mert meg van írva. (5 Móz 34:7) 

Semmilyen gonosz dolog nem történik velem, és semmilyen csapás sem éri az otthonomat, mert a Te angyalaidnak parancsoltál felőlem, hogy vigyázzanak rám. Minden utamban ők őriznek engem. Élet, gyógyulás és egészség az osztályrészem, mert az én utam az igazság útja, mely a halhatatlanságba vezet Jézus Krisztus és Szent Szellem 
által. Zsolt 91:10-11; Péld 12:27) 

Jézus a kereszten magára vett minden erőtlenséget és hordozott minden a betegséget, amik a világban vannak, ezért nem vagyok hajlandó behódolni a betegségeknek; és azok 
nem uralkod-nak a testemben. Mert Isten az Ő beszédét szólja hozzám, ami szellem és élet, és ez az élet szétárad bennem és minden porcikámban megtartja az egészséget. 
(Máté 8:17; Ján 6:63) 

Jézus megváltott engem az átoktól. Ezért a Galata 3:13 igazsága járja át a vérkeringésemet. Eljut testem minden sejtjéhez, helyreállítva és megtartva az életet és az egészséget. (Márk 11:23; Luk 17:6) 

Az 1 Pét 2:24 igazsága valóság a testemben, ezért testem minden sejtjét megeleveníti, mert meg van írva. 

Átadom az Úrnak a testemet, mert az az élő Isten temploma, ezért Isten bennem él, és az Ő élete átitatja a szellememet, a lelkemet és testemet, ezért mindennap Isten teljessége 
tölt be engem. (Róma 12:1-2; Ján 14:20) 

Meg van írva, hogy a testem a Szent Szellem temploma, ezért megkövetelem testemtől, hogy jó kémiai anyagokat szabadítson fel! Testem vegyi háztartása tökéletes. 
Hasnyálmirigyem megfelelő mennyiségű inzulint választ ki, amennyi az élethez és az egészséghez szükséges, ezért a vércukorszintem normális. (1 Kor 6:19) 

Mennyei Atyám, Te a Szavad által életet osztottál meg velem. Ez az élet minden egyes légvétellel és minden kimondott szavammal megőrzi és adott alkalommal egyre inkább 
helyreállítja az egészségemet. (Márk 11:23; Ján 6:63) 

Amit nem Isten ültetett el a testemben, az szétoszlik és gyökerestől kipusztul belőle, Jézus nevében. Lényem minden szövetét az 1 Pét 2:24 igazsága járja át és Isten élete 
duzzad bennem, mert meg van írva. (Márk 11:23; Ján 6:63) 

Daganat, tumor és ízületi gyulladás 

Hálát adok Neked Uram Jézus, hogy kifizetted értem a váltságdíjat, hogy a véred kiontatott értem, hogy nem vagyok kitéve a rákbetegségnek, sem semmilyen betegségnek, mert Te, Uram Jézus, átokká lettél értem, ezért a testemben nincs daganat és tumor, sem semmilyen betegség és testi elváltozás, mert a Te bennem levő életed és erőd nem enged meg semmilyen daganatot és tumort és betegséget és helyreállít minden testi elváltozást, ezért erős vagyok és egészséges, mert a Te Igéd igazság és az igazság 
szabaddá tesz. (Máté 16:19; Ján 14:13; Márk 11:23) 

A daganatnak és a tumornak, sem semmilyen betegségnek nincs joga a testemhez. Ezek a múlthoz tartoznak, én pedig megszabadultam a sötétség hatalma alól (Kol 1:13-14) 

Testem minden szerve és szövete, sejtje abban a tökéletes rendben működik, amelyre Isten megteremtette. Jézus nevében megtiltom, hogy a testemben bármi rosszul 
működjön, mert Isten keze munkája vagyok. (1 Móz 1:28, 31) 

Atyám, a Te Igéd részemmé vált, mert az belém van plántálva és szétárad a vérkeringésemmel, ezért testem minden sejtjéhez eljut, felépíti és helyreállítja a testemet. A Te Igéd testté lett, mert kiküldted, és az meggyógyított engem. (Jak 1:21; Zsolt 107:20; Péld 13:3) 

Igéd megnyilvánul a testemben, mert szívemből hiszem, hogy az, amit kimondok, a Te Igéd, megtartja az egészségemet és eltünteti a rendellenességeket, mint (sorold fel azokat), 
mert a Te Igéd élő és ható, energikus, mely nem tér meg üresen. (Márk 11:23; Máté 17:20) 

Mennyei Atyám, ahogy hittel kimondtam a Te Szavadat, a Krisztus Jézusban levő Élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, ezért 
minden sejtet a Te Életed energizál a testemben. (Róma 8:2) 

Nincsenek bennem tumoros betegségek, sem semmilyen betegség, mert Isten Szelleme és Isten Igéje van bennem. Nem vesz rajtam erőt a betegség, a félelem és a szorongás, 
mert én Isten Igéjét vallom. (Márk 11:23) 

Szív és vér 

Köszönöm Atyám, hogy erős szívem van. Szívem az élet ritmusával ver, mert meg van írva, hogy a szív békességben életet ad a testnek. Vérem valamennyi sejtemhez az élet és 
az egészség helyreállítását viszi túlcsordulóan, mert meg van írva, hogy a test élete a vérben van. (Péld 12:13, 14:30) 

A vérnyomásom 120/80. Isten élete ott van a véremben, és megtisztítja a verőereimet és visszereimet a többlet koleszterintől és lerakódásoktól és minden olyantól, amik nem az életet szolgálják, mert meg van írva, hogy Isten Beszéde élet és szellem. (Márk 11:23) 

A szívverésem normális. Az élet ritmusával lüktet, egész testemben isteni életet küld szét, és teljesen helyreállítja az életet és az egészséget, mert meg van írva, hogy Isten 
Szelleme van bennem és Ő általa egy vagyok az Úrral. (Ján 17:23; Ef 2:22) 

Erős szívem van. Minden dobbanással élettel telíti testemet, és megtisztít a betegségtől és az ok nélküli fájdalomtól, mert meg van írva, hogy az Úr eltávolítja belőlem a betegséget és az ok nélküli fájdalmat. (2 Móz 23:25; Márk 11:23) 

Megparancsolom vérsejtjeimnek, hogy pusztítsanak el minden csírát és vírust, amelyek a tes-temben próbálnak megtelepedni. Jézus nevében megparancsolom minden 
sejtemnek, hogy normálisan működjön, mert meg van írva, hogy Jézus Krisztus által uralkodom, akinek nevére meghajol minden térd. (Róma 5:17; Luk 17:6) 

Minden sejt, amely nem az életet és az egészséget segíti elő a testemben, szakadjon el a tápláló forrásától, mert Jézus mondta és meg van írva, amit nem az Atya plántált, 
kitépetik. Immunrendszerem nem engedi, hogy a testemben rákos daganat legyen, vagy bármilyen más betegség, Jézus nevében, aki engem megerősít. (Luk 17:6; Márk 11:23) 

Megszabadultam a törvény átkától, ezért szívem az élet ritmusával dobog. Isten Igéjének élete és Szelleme árad rajtam keresztül, mert élet az testem számára, és megtisztítja a véremet és az által az egész testemet minden betegségtől és szennyező anyagtól. (Péld 4:20-23) 

Artériák és sejtek 

Az artériáim és visszereim nem szűkülnek be és nem záródnak el, Jézus nevében. Verőereim és visszereim, tiszták és rugalmasak vagytok, mentesek a többlet 
koleszterintől és lerakódásoktól, úgy működtök, ahogy azt Isten a teremtésben megtervezte, mert Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett engem tökéletesre. (Luk 17:6; Ézs 55:11; Jak 3:2-5) 

A Krisztus Jézusban levő Élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, ezért nem engedem, hogy a bűn, a betegség és a halál uralkodjon 
felettem, mert Jézus Krisztus legyőzte azokat. (Róma 8:2, 6:12-14) 

Ugyanaz a Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennem él, az artériáimon keresztül élettel tölt el, és szétküldi a gyógyulást az egész testemben és ezáltal megeleveníti azt. (Róma 8:11) 

Jézus nevében megtiltom a testemnek, hogy bármi módon becsapják! Testem, a védelmi vonalaidat semmilyen vírus vagy kórokozó nem játszhatja ki! Semmilyen módon sem fogsz az élet és az egészség kárára működni! Testemben minden sejt az életet és az egészséget tartja fenn. (Máté 12:25, 35a) 

Immunrendszer 

Az immunrendszerem mindennap erősebb és erősebb. Életet szólok az immunrendszeremhez. Megtiltom, hogy bármilyen zavar következzen be az immunrendszeremben és testemben! Ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a 
halálból, bennem él és megújítja az immunrendszeremet Isten élete és bölcsessége által, amely megőrzi a testem életét és egészségét. 

Egészséges csontok és csontvelő 

Most a csontjaimhoz és ízületeimhez szólok. Jézus nevében azt mondom, hogy normálisan működtök! Csontjaim és ízületeim semmilyen betegség előtt sem hajolnak meg, ezért nem következnek be elváltozások azokban, mert az 1 Pét 2:24 igazságában levő Élet Szelleme élettel és egészséggel itatja át testemnek valamennyi csontját és ízületét. 

Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében igényt tartok rá, hogy a csontjaim tökéletes velőt termeljenek, hogy a csontvelő tiszta vért állítson elő, amely kivédi a betegség támadását. 
Csontjaim az átok minden következményét visszautasítják, mert meg van írva, hogy a kellemes, szép beszéd gyógyulás a csontoknak. (Péld 16:24) 

Az ízületeimtől elvárom a tökéletes működést. Nem fognak fájni és nem duzzadnak meg. Az ízületeim semmi előtt sem hajolnak meg, ami károsítaná vagy tönkretenné normális működésüket, mert meg van írva, hogy a vidám elme orvosság. (Péld 17:22) 

Testem, a hit Igéjét szólom hozzád! Megkívánom, hogy valamennyi belső szervem tökéletes munkát végezzen, mert a Szent Szellem temploma vagy; ezért az Úr Jézus 
Krisztus nevében és az Ő szent Igéjének hatalmával felszólítalak: légy egészséges és maradj az! Jézus nevében, mert meg van írva, hogy a bölcsek nyelve gyógyulást hoz. 
(Péld 12:17) 

Atyám, én ellenállok az ellenségnek, bármilyen formában is tör ellenem, mert meg van írva: álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. Elvárom a testemtől, hogy erős és egészséges legyen, és Igéddel rá is kényszerítem erre, mert a Te Igéd élő és ható, energikus. Megtagadom az átkot, ezért a testemben az élet jut érvényre, mert megvan írva: az én beszédem, mely Isten Igéje, nem tér meg üresen. (Jak 4:7) 

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem Isten cselekedeteit, csodatetteit Jézus nevében. (Zsolt 118:17) 

Minden bűnömet megbocsátottad, minden betegségemet meggyógyítottad, megváltottad életemet a pusztulástól, betöltötted számat javaiddal, és mint a sasok, megfiatalodtam, ezért áldalak Téged Uram, minden időben. (Zsolt 103:3-5) 

Uram, Te megáldottad ételemet és vizemet, és elvetted tőlem a betegséget. Ezért jó egészségben élem le a rendelt időmet itt a földön, mert meg van írva. (2 Móz 23:25-26) 

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688