A hatékony imádság alapelvei

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. (Filippi levél 4:6)

Voltál már valaha olyan nagy szükségben, hogy úgy érezted, egy próféta egész éjszaka imádkozhatna, hogy be legyen töltve?

Én igen!

Kevéssel az után, hogy keresztény lettem, imakéréssel fordultam a gyülekezethez az anyagi szükségeimet illetően. A prédikátortól olyan mértékű ihletett közbenjárást vártam el, hogy mindenki térdre essen. Elképzeltem, ahogy majd sírni fog a problémáim felett, ahogy Jézus sírt Lázár halálakor. De megdöbbenésemre épp csak rátette kezét a mellkasomra, lehajtotta a fejét és annyit mondott: „Uram, áldd meg őt. Töltsd be minden szükségét, Jézus Nevében.” Majd megfordult és elsétált!

Micsoda csalódás! Az én problémáim NAGYOK voltak! Úgy véltem, NAGY imádságra lesz szükség, hogy gondot lehessen viselni róluk. De, tudjátok, én hitetlenségben gondolkoztam, miközben Isten embere hitben. Ő a megoldásra – Jézusra – koncentrált, nem pedig a problémáimra.

Azóta sokat tanultam az imádságról. Túljutottam azon, hogy céltalan imádságokat lövöldözzek, remélve, hogy majdcsak történik valami, és megtanultam követni Isten Igéjének vezérelveit az imával kapcsolatban. Tudjátok, Isten soha nem akarja, hogy a sötétben tapogatózzunk, amikor imádkozunk. A Filippi 4:6 azt mondja: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Istennek feltett szándéka, hogy megválaszolja az imáinkat. Ő azt akarja, hogy eredményeket érjünk el, amikor imádkozunk. Először azonban félre kell tennünk gyermekded elképzeléseinket az imádsággal kapcsolatban, és Isten erővel teljes alapelveit kell a helyükre állítanunk.

Az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy nem az imáink hossza határozza meg az eredményességüket. Az 1 János 3:22-23 szerint: Amit csak kérünk, megnyerjük Tőle, mert az Ő parancsolatait megtartjuk, és azokat cselekesszük, amelyek kedvesek Előtte. És ez az a parancsolat, hogy higgyünk az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.

Isten nem akkor fog ránk figyelni, ha egész éjjel imádkozunk; hanem akkor, ha hiszünk Jézus Nevében, és az Ő Nevében imádkozunk. Végigimádkozni az éjszakát nagyon szép teljesítmény, viszont Jézus Nevében imádkozni azt jelenti, hogy az imádat az Ő teljesítményére alapozod, nem pedig a sajátodra.

Természetesen, ha nem Istennek tetsző életet élsz, az akadályozni fogja az imádságaidat. Az engedetlenség ugyanis megfoszt az Istenbe vetett bizodalmadtól, de még ilyenkor is Jézus a megoldás. Ő a te Szószólód az Atyánál. Ne fuss el Isten elől, ha vétkezel; szaladj Hozzá! Cselekedj az 1 János 1:9 alapján. Valld meg a bűnödet és fogadd el a megbocsátást. Ne hagyd, hogy a bűn és kárhoztatás visszatartsa Istent attól, hogy cselekedjen az életedben, a szívedben és a körülményeidben. Jézus hűséges és igaz, hogy megbocsásson neked, amikor megtérsz. Ő meg akarja válaszolni az imáidat.

A megválaszolt imádság másik kulcsa az, hogy Isten akarata szerint imádkozzunk. A problémát az okozza, hogy sok hívő sötétségben van Isten akaratát illetően. A vallás azt
tanította nekünk: „Soha nem tudhatod, hogy Isten mit fog tenni.” De ez nem igaz! Ő az Igéjében pontosan elmondta nekünk, hogy mit fog tenni.

Az írott Ige előhozza Isten akaratát a bizonytalanság világából. Amikor az Igével összhangban imádkozunk, akkor Isten akarata szerint imádkozunk. Amikor megengedjük, hogy Isten Igéje vezérelje az imánkat, akkor ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle” (1 János 5:14-15).

Az Igén alapuló imádság a válasszal kezdődik, és nem a problémára összpontosít. Vegyük például a gyógyulást. Az
1 Péter 2:24 azt mondja, hogy Jézus sebei által mi
meggyógyultunk.
Akárcsak a bűnbocsánatról, úgy a gyógyulásodról is gondoskodott Isten a Kereszt által. Ha az Ige azt mondja, hogy meggyógyultál, akkor Isten akarata
számodra az, hogy egészséges legyél. Engedd, hogy Isten Igéje egyszer és mindenkorra eldöntse ezt a kérdést. Tegyél félre minden érvelést, és hidd el az Igét.

A Márk 11:24 azt mondja: Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek. Figyeld meg, azt mondja, akkor kell hinned, amikor imádkozol. Hozz egy döntést arról, hogy Isten Igéje teljes mértékben igaz. Ha Isten azt mondta, hogy meggyógyultál, akkor hidd, hogy meggyógyultál, amikor imádkoztál, nem pedig akkor, amikor elkezded jobban érezni magad. Amikor imádat arra a tényre alapozod, hogy már megkaptad a választ, akkor nem marad más dolgod, mint elkezdeni alkalmazni a hitedet. A hit a te reakciód arra, amiről Isten már gondoskodott.

A hitet kétféleképpen szabadíthatod fel: ha kimondod, és ha cselekszel annak alapján. Ha az 1 Péter 2:24 azt mondja, hogy meggyógyultál, akkor ne mondd ezt: „Beteg vagyok.” Azt mondd: „Hiszem, hogy Jézus sebei által én meggyógyultam.” Aztán cselekedj is ez alapján. Az igazi bibliai hit cselekedetet követel. Ha valaki a bejárati ajtódhoz szaladna, és azt mondaná: „Ég a ház!”, te pedig elhinnéd, akkor azonnal kimennél a házból. Nem várnál rá, hogy meglásd a füstöt!

Az Isten Igéjébe vetett hit ugyanígy működik. Ne várd meg, hogy gyógyultnak érezd magad, mielőtt elhinnéd. Hidd el, mielőtt bármi szemmel látható dolog is történne, máskülönben soha nem fog megtörténni. A hit működteti az imádságot; nem az ima hozza működésbe a hitet.

Ha a problémáid felhalmozódtak, ne ess kétségbe, hanem imádkozz! A szellemi, mentális, fizikai, anyagi és társadalmi szükségeid betöltethetnek a Mindenható Isten ereje által. Egyszerűen kövesd Isten alapelveit az imával kapcsolatban, és tudasd Vele a kéréseidet; aztán kezdd el dicsérni Őt, tudván, hogy a válasz már úton van!

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688