Fordulj a reménységedhez

 

Fordulj a reménységedhez

A reménységed Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel – a hited gyakorlásán keresztül – hogy a Szent Szellem ereje által bővölködj és légy túlcsorduló a reménységgel. (Róm15,13 Amplified Bible) Tudod, ilyen akarok lenni… Túlcsordulásig tele reménységgel, készen lenni arra, hogy.az egész életemet és mindent, amim csak van, egy olyan álom építésének szenteljem, amely Isten szívéből jön.

Szeretnék annyira részese lenni ennek az álomnak, hogy Isten segítsége nélkül ne is tudjam abbahagyni. Nagyon sokan nem így gondolkoznak. Félnek a kudarctól. Pedig ez félelem veszélyes, ha megengeded, hogy uralkodjon rajtad. Mert akkor pontosan azt fogod tenni, ami vitathatatlanná teszi a kudarcot, és bele sem vágsz végül. Hogyan tudod legyőzni a kudarctól való félelmet?

Fordulj a reménységedhez! Légy egyedül Istennel és hallgass Őrá. Gondolkozz az ígéretein, egészen addig, amíg a bensődben kristálytisztán látod az álmodat, amit már semmi nem tud kitörölni a bensődből. Ha a betegágyadon fekszel éppen, és az orvosod azt mondja, hogy soha nem fogsz már járni, ahelyett, hogy belesüppednél a reménytelenségbe – kezdj el álmodozni. Álmodj arról, hogy hegyeket fogsz megmászni, és közben embereknek teszel bizonyságot Jézusról.

Menj az Igéhez, amely azt ígéri, hogy mindazok, akik várnak az Úrra, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Nézz erre az ígéretre egészen addig, míg már semmi mást nem vagy képes látni. Képzeld el magad, ahogy kilométereket sétálsz, és egyik helyről a másikra futsz, és mindenütt elújságolod, hogy Jézus gyógyított meg, és tett egészségessé. Ez az igazi reménység, amiről beszéltem. Egy isteni álom. Egy belső kép, amely nagyobb, mint te. Mert Isten ígéreteire épült. Ha keresztény vagy, akkor neked egy álmodozónak kell lenned! Ragadd meg a Bibliádat, és kezdj el már ma álmokat építeni!

Fordította: Orbán Tibor Kenneth Copeland Ministry engedélyével

Zsolt 33,18-22. Zsolt 33:18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, Zsolt 33:19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa őket. Zsolt 33:20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. Zsolt 33:21 Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! Zsolt 33:22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688