Szent Szellem kiáradása

Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra. (Zsidó 12:1-2)

A test megfegyelmezése. A legtöbb hívőt ez a kifejezés frusztrációra és kudarcra emlékezteti. Tudják, hogy fontos, hiszen Isten Igéje világosan tanítja. De nem tudják, pontosan mit is kellene tenniük.

Egyesek feladták, megvonták a vállukat, mondván ez úgyis lehetetlen. Mások makacsul küzdenek, hogy megfegyelmezzék a testüket – és egyik harcot a másik után veszítik el.

Pedig nem kellene ennek így lennie! Igazából nem is engedhetjük meg, hogy így legyen. Túl nagy árat kellene fizetnünk ezért.

Te és én áldottak vagyunk, mert a mi generációnk láthatja azokat a jeleket és csodákat, amelyeket a régi idők prófétái szerettek volna látni. Látni fogjuk, hogy Isten Szelleme kitöltetik minden testre. De a bűn hátráltatja a Szellem kiáradását. És csak akkor fog Isten ereje és dicsősége rajtunk keresztül megnyilvánulni, ha megszabadulunk tőle. Csak akkor fogjuk megtapasztalni azokat a csodálatos dolgokat, amelyeknek a próféciák szerint a mi generációnk idején kell megtörténniük.

Tehát hagyd magad mögött a múlt kudarcait. Ne engedd, hogy a test bűnei kiraboljanak téged Isten dicsőségéből. Igenis ki tudsz törni abból a bűnből, amellyel oly régóta küzdesz, és tudsz a Szellem vezetése alatt élni. Nézz Jézusra! Ő megmutatja, hogyan.

Ajánlott Igei olvasmány: 2 Timótheus 2:19-23
2Tim 2:19 Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.
2Tim 2:20 Nagy házban pedig nemcsak arany – és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
2Tim 2:21 Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas.
2Tim 2:22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
2Tim 2:23 A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688