Legfelső hatalom – Gloria Copeland

 legfelsőhatalom-300x132

Én, az Úr, meg nem változom. (Malakiás 3:6) 


A világ rendszere bizonytalan. A bizonytalanság kétségbeesett szavai hangzanak minden nap a rádióból, a televízióból, az újságokból. Úgy tűnik, minden zavaros körülöttünk. 

De, dicsőség Istennek, ha te hívő vagy, akkor van valami, amire támaszkodhatsz: Isten soha nem változó Igéjére! 

Isten mércéje nem kettős. Nem mond mást holnap, mint ma. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 

Ha az Igét teszed meg legfelső hatalomnak az életedben, akkor szilárd leszel, amikor körülötted minden összeomlik. Ha az életed dolgait a szerint rendezed el, amit Isten mond, akkor bizakodó és bátor leszel, amikor mások összezavarodottak, és nyugodt leszel, amikor mások feszültek. Győztes leszel, amikor mások kudarcot szenvednek! 

Mit jelent az, hogy Isten Igéjét tesszük meg a legfelső hatalomnak az életünkben? A következőt jelenti: azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit az emberek. Azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit a sátán. Azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit a körülményeid mondanak. És annak megfelelően is cselekszel. 

Határozd el, hogy ezt ma megteszed. Tökéld el magadat, hogy hitben jársz és nem látásban. Félelem nélkül kötelezd el magad Isten Igéje iránt, és akkor nem lesz semmi ezen a bizonytalan világon, ami megrendíthetné a biztonságodat. 

Olvasásra ajánlott Ige: Zsoltárok 9:1-10 
Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; Dávid zsoltára. 
Zsolt 9:1 Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. 
Zsolt 9:2 Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet; 
Zsolt 9:3 Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt; 
Zsolt 9:4 Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró. 
Zsolt 9:5 Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre kitörölted. 
Zsolt 9:6 Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre; és a városoknak, amiket feldúltál még az emlékezetök is elveszett. 
Zsolt 9:7 Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét. 
Zsolt 9:8 És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. 
Zsolt 9:9 És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. 
Zsolt 9:10 Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688