Micsoda jövő!

És vele együtt feltámasztatott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének túláradó gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. (Efézus 2: 6-7) 

Egész életemben azt hallottam, hogy Isten azért váltott meg minket, hogy amikor Hozzá költözünk, az örökkévalóságot azzal tölthessük, hogy szeretjük és dicsérjük Őt. De ez nem így van. 

Nagyon jól hangzik, de csak emberi elképzelés. Isten nem önző. Éppen ellenkezőleg! Ő a legfőbb adakozó. Ő az, aki a legjobban szeret. Soha nem az vezeti, hogy valamit kapjon cserébe. 

Akkor miért váltott meg minket? Isten Igéje szerint azért, hogy a következendő időkben megmutathassa nekünk az Ő kegyelmének túláradó gazdagságát. 

Gondold el! Isten azzal fogja tölteni az örökkévalóságot, hogy neked és nekem megmutassa a kegyelmének gazdagságát. 

Ezért küldte Jézust a világra. Annyira szerette a világot, hogy az egyetlen Fiát adta érte. Azért adta Jézust, hogy ne Ő legyen az egyetlen fia. Azért küldte Jézust, hogy több fia legyen, akit szerethet, és akinek adhat – és Isten azt tervezi, hogy örökké ezt teszi majd. 

A létező legdicsőségesebb jövő előtt állsz. De ne várj addig, amíg az Úrhoz költözöl, hogy élvezd ezt a jövőt! Már most elkezdheted! Az Ige szerint már most a mennyekben ülsz! 

Ajánlott Ige: Efézus 2:1-8 
Ef 2:1 Titeket is [megelevenített], akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, 
Ef 2:2 Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; 
Ef 2:3 Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: 
Ef 2:4 De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, 
Ef 2:5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) 
Ef 2:6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: 
Ef 2:7 Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 
Ef 2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688