Keresztény

a „Keresztény” (Khrisztianosz: szó szerinti jelentése: KRISZTUSI)
Apcs 11:26 És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

Mit jelent, hogy krisztusi?
Krisztus (Khrisztosz) = ” felkent”

Vagyis: a keresztény, keresztyén (krisztusi) ember, aki a Főpaptól, Krisztustól felkent a Szent Szellem által.

S mire van felkenve?:
Luk 4:18-19 Az Úrnak Szelleme [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

A görög szó jelentése alapján érdemes tehát újra gondolnii: létezik-e keresztény ország, illetve kik is a valódi KERESZTÉNYEK?

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688