Béke, békesség

Béke, békesség = Eiréné görögül, héberül salom Jelentése szinte maga az evangélium: – a háború ellentéteként béke, békekötés, csendesség, megpihenés, nyugalom – béke, békesség., egyetértés, összhang – A héber salom megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség, (jó) egészség, üdvösség, béke, prosperitás Néhány Ige-példa: Ézs 53:5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Róm 5:1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által Ján 14:27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek (bensőtök), se ne féljen(ne legyen félős, félénk, rettegő azaz hitetlen). [Fil 4:6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.] Fil 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet (értelem, ész, megértés, a szív értelme, szellemi felfogóképessége, amikor tökéletesen tud, teljesen ismer, észlel, biztosnak lenni vmiben, ért) felül halad, meg fogja őrizni (őriz egy helyőrséggel, városkapunál őriz, megvéd) szíveiteket (bensőtöket) és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Teljes ÚSZ Ige-lista:

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688