Kész vagy az elragadtatásra?

Az emberiség történelmének utolsó napjait éljük, s én ezt nem akarom elmulasztani. Vizsgáljuk meg, mit mond Isten igéje erről a témáról, hogy világosan megérthessük, mi a teendőnk az utolsó napokban. Az bizonyos, nincs szükségünk arra, hogy valami hegytetőre menjünk azért, hogy lássuk az Urat, de Isten Igéje világossá teszi: szükséges előkészülnünk. A Biblia parancsa, hogy készüljünk rá. 

E szempontból nem érdekes, hogy a 2000. évforduló milyen problémákat hozott, az bizonyos, hogy a bibliai próféciák be fognak teljesedni. Olyan események fognak történni, amit az ember még nem látott, és olyan nyomorúság, amire az ember nem is gondolt még. És ez nagyon gyorsan meglesz. Közeledik az idő. Amikor a hold vérvörös színű lesz és a víz vérré változik, amikor ezek az idők jönnek, nem fogjuk majd be a szemünket, nem fogunk barlangokba bújni, nem fogjuk összehúzni magunkat, hanem fel fogunk nézni. A Máté evangélium 24. és a Lukács evangélium 21. fejezetében olvassuk, hogy amikor mindez meglesz, emeld föl a fejedet, mert elközelített a te üdvösséged, váltságod. 

Ezt a termet megtöltenék azok a könyvek, amelyek arról szólnak, hogy mit kell tennünk a mi Urunk második eljövetele előtt. Igazából azonban nem tudjuk elképzelni, mi fog történni. Senki nem tudja, pontosan milyen események lesznek az elragadtatás előtt. Jelek lesznek, de hogy milyen események, azt senki nem tudja. Az ok, amiért Sion népe nem aludhat, hogy nem tudjuk, a mi Urunk Jézus Krisztus pontosan mikor jön vissza. 

Gondolj bele, éppen amikor otthon nézed a tv-t, vagy épp egy partin vagy, étterembe indulsz, vagy szórakozni mégy valahova – nem tudhatod, néhány perc múlva nem fogsz-e szemtől szembe állni a teremtő Urunkkal, úgy, hogy a testedet itt hagyod a földön. A föld és a menny Urával fogsz találkozni, szemtől szembe fogsz vele állni, és számot kell adnod minden tettedről, amit ebben a testben cselekedtél. 

Én azért vagyok itt, hogy elmondjam: jön! 

Nem jött el minden várakozás ellenére 2000. január 1-jén délben vagy pont éjfélkor, és a jövőben sem lehet ezt megjósolni, mert a Biblia azt mondja, váratlanul fog eljönni. Akkor, amikor nem gondolnád. De azt is tudjuk a Bibliából, hogy nem mindenki fog elragadtatni, aki a gyülekezet üléseit koptatja. Képmutatók, hazudozók – nem jönnek. Bűbájosok, vagy akik hamis vádakat állítanak a testvéreik ellen – nem jönnek. Akik saját érdekeiket fontosabbnak tartják, mint a gyülekezet, mint Isten érdekeit – azok nem jönnek. Akik nem várják, nem figyelik, nem nézik, nem imádkoznak hozzá – azok nem jönnek. Az elragadtatás – realitás. Ketten őrölnek a malomban, egyikük elragadtatik, a másik marad. Ketten alszanak egy ágyban, egyikük elragadtatik, a másik marad. 

A légiutazás sem lesz olyan természetes. Amikor már félúton leszel, készülj fel arra, hogy neked kell letenni a Boing 747 gépet, mert a pilóta elragadtatott, vagy örökké repülni fogsz. Mert lehet, hogy a pilóta egy Szent Szellemmel betöltött hívő, akit az Úr elragadt, és neked kell a gépet letenni. 

Van egy ember a Bibliában – Mózes első könyvének 5. fejezetében olvasunk róla -, akinek a neve Énokh. Nem sok van a bibliában Énokhról, nincs egy igazán jó történet sem róla, de az élete kiváló előképe annak, hogyan is fog Jézus Krisztus Egyháza elragadtatni. 

„És Ádám 930 évet élt, és meghalt.” Könnyű dolog erről prédikálni. Micsoda élet! 930 évet élni azután, hogy kiesik valaki Isten kegyelméből…! Jöttek a nemzedékek és mentek, születtek és meghaltak. – S mindez Ádám miatt! – És Séth megszületett 105 év múlva, és nemzette Énost, és Séth, miután nemzette Énost, 807 évig élt. Séth (6. vsz.) élt, és a 7. versszakban mit csinált? Nemzett fiakat és lányokat, és élt ezután 120 évet, és mit csinált ezután? Meghalt. A Biblia rögzítette, hogy meghalt. A következő versszakban Énos élt, nemzett, és meghalt miután nemzett fiakat és lányokat. Kenán a 13-14 versszakban mit csinált, miután élt 910 esztendőt? Meghalt. Született, élt, meghalt. Született, élt, meghalt. Született, nemzett, élt, meghalt. 

Tudod, hogy az örökkévalóság templomában, amely meg van világítva az örökké égő mécsesekkel, az Ő egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak vére árán megváltott életed be van írva az örök élet könyvébe? Fel van írva, hogy ezerkilencszáz-valahányban megszülettél. És az is, hogy Rod Parsley megszületett és élt, de nem csak az, hanem az is, hogy 8 évesen befogadta az Urat a szívébe, és újjászületett. S akkor bekerült az én nevem egy másik könyvbe, amelybe be vannak írva a Bárány vérén megvásárolt, megváltott szentek nevei. És ennek alapján az életem teljesen megváltozott. Ebbe a könyvbe be van írva, hogy én megszülettem, éltem, majd újjászülettem, és várhatóan jön majd egy olyan feljegyzés is, hogy Rod Parsley meghalt. Néhányan ott a temetőben könnyezni fogtok egy kicsit, majd negyedóra múlva vicceket meséltek. 

De talán én mégse fogok meghalni! Milyen nagyszerű lenne kihagyni ezt a szörnyű, gyászos eseményt, a temetést. A Biblia azt mondja ez született, élt, meghalt. A másik ugyanúgy: született, élt, meghalt. De egyszer csak megszületett Énokh, dicsőség az Úrnak ezért! És a Biblia pontosan megmondja, Énokh mennyi évet élt, mikor nemzette Metuzsálemet. 

S a Bibliában, a tiédben és az enyémben is az van, hogy aztán egyszer csak Énokh nem volt, mert Isten elvitte. S biztosak lehettek benne, hogy Isten pontosan feljegyezte mindannyiunkról, hogy mikor születtünk, és mikor születtünk újjá. De legyetek biztosak abban is, hogy Isten nem akarja, hogy mindannyiunk halála be legyen írva. Isten kész arra, hogy mindazok, akik vele járnak együtt, ne lássanak halált, hanem elragadtassanak. És örökkévaló életet éljünk. 

„Éle pedig Énokh 65 esztendőt és nemzé Metuzsálemet, és járt Énokh Istennel” (21. vers). Miután Metuzsálemet nemzette, élt 300 évig, nemzett fiakat és leányokat. Énokh egész életének ideje 360 esztendő. És Énokh Istennel járt. Majd, az angolban így van írva: „és nem volt (a magyarban: eltűnék), mert Isten magához vette.” Ám a Mózes első könyvében már egy profetikus képet kapunk az emberiség történetének utolsó mozzanatáról. Mint egy szobor bársonnyal történő leleplezése, olyan Énokh története, mert Énokh az, aki Istennel járt. 

Nagyon alaposan meg kell ezt a történetet vizsgálni. Tudjátok, ki követte Énokhot a nemzetségtáblázatban? Csak néhány nemzedékkel később megszületett Noé, aki ott van a sorban. És ahogy tudjuk, Noé idejében az akkori teremtett világ teljesen elpusztult. 

Feltehetek neked egy kérdést? 

Mit tett Isten azzal az emberrel, aki együtt járt vele: Énokhal? Azelőtt, mielőtt a pusztulás jött volna. Mit tett Isten azzal az emberrel, aki vele együtt járt? Nem mindenkivel, nem minden emberrel, aki a sorban volt! Nem. 

Lehet, hogy ezek nagyon jó emberek voltak, lehet hogy közülük jó néhányan jártak rendszeresen templomba, áldoztak Istennek, jól tudtak imádkozni, lehet, hogy még adakoztak is. De tudjátok, hogy csak egyetlen embert ragadott ki a pusztulás elől Isten, azt, aki vele járt. Azt az embert, aki Istennel járt, a gonosz, parázna nemzetség közepette. És ez nem az az ember volt, aki rohant haza tv-t nézni. Nem az, aki megnézte az óráját, és inkább választotta a szórakozást. Hanem ő volt az, aki inkább a Bibliát vette a kezébe, és mindig Isten gyülekezetébe ment. 

Tudjátok, akkor már az özönvíz kihirdettetett az embereknek, a zászló már lengett, hogy vigyázzatok! Isten minden embert figyelmeztetett, de csak Énokh járt Istennel, ezért csak őt ragadta ki ez elől. A többieket elnyelte az özönvíz. Mert jött a víz. Énokhot megvédte ettől Isten, mert kiragadta. A többiek eltűntek, de nem úgy, mint Énokh. Noé vonalát is kimentette a viharból. Noé elkezdett élelmet gyűjteni, és egy bárkát építeni. Ő és a fiai az Izrael előképei. Noé és családja meg volt védve a vihartól és pusztulástól. 

Énokh egy olyan nemzedékben élt, amely a szemét és bűn korosztálya. Énokh tetszett Istennek. Énokh nem gyűjtött élelmet és nem készített menekülési tervet. Elment. Így történik majd azokkkal, akik Istennel járnak – Énokh módjára eltűnni a földről, a nagy nyomorúság elől. Ez hét évig fog tartani, amely idő Izrael nemzetének megtérése miatt lesz. S már készül 144000 zsidó evangélista, akik azoknak fogják hirdetni az evangéliumot, akiknek a fejében és nem a szívében van az evangélium. Egymilliárd ember fog az első 3,5 évben elpusztulni. 

De neked van más választásod. Te választhatsz, hogy Istent szolgálod, mert itt van még a Szent Szellem, aki szolgál neked. Bekapcsolhatod a keresztyén tv-és rádióadót, el tudsz jönni egy keresztyén gyülekezetbe. Ne várd meg azt az időt, amikor a víz vérré változik. Zuhanyozni akarsz, és vér jön ki. Ne várd meg ezt. Van egy javaslatom a számodra: miért nem jársz már most Istennel? Énokh korosztályát úgy lehetne jellemezni, mint egy nagyon bűnös nemzedék. 

Nézzünk meg néhány más igét, amely Énokh-al foglalkozik. 

„Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, mert Isten felvitte őt, mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek..” (Zsidó levél…) Énokh-nak teljes bizonyossága volt arról, hogy ő tetszik Istennek. 

Énokh bizonyságának második részét a Júdás 14-15, 21-ben olvassuk, ez a bizonyság nem Istenről szól, hanem Énokh tett bizonyságot az embereknek. „…Ímé eljött az Úr… „ S közvetlenül a Jelenések könyve előtt van szó még Énokhról. Nagyon érdekes, hogy a Teremtés könyvében, majd közvetlenül a Jelenések könyve előtt szerepel, a Biblia végén. Látod, hogy Énokh mit csinált? Énokh bizonyságot tett a kortársainak, hogy eljön az Úr, de nemcsak az Úr, hanem sok ezer szentje is. Hogy tud Isten eljönni az ő szentjeivel? Ha előbb elragadta őket. 

„65 évet élt Énokh, és nemzette Matuzsalemet, Énokh Inel járt. Nemzett még ezután fiakat és leányokat, élete teljes napjainak száma 365 év volt. És Énokh nem volt, mert Isten elvitte őt.” Már Mózes első könyvében találunk egy prófétai kijelentést, betekintést az emberiség történelmének utolsó pillanatairól Énokhon keresztül. Mégpedig egy olyan emberről, aki Istennel járt. Mint bársonyon a gyémánt, úgy csillog ez a prófétai üzenet. Ő Istennel járt. Életének második részéről van szó, miután nemzette Matuzsálemet, ekkor 65 éves volt. Amikor Káin vonaláról beszél a Biblia, akkor nagy városokról beszél. Akkor nagy művészet, tudomány, kereskedelem volt a világon, s e világ emberei, népe sokasodott a földön. Ez az emberi faj, amelyik kivettetett az Édenből, elkezdett fejlődni, s egy ipari forradalom játszódott le akkoriban. Ők az ismeret, az értelem, az élvezet és a szórakozás emberei voltak. De ez olyan gonosszá vált, hogy Isten maga jött le megtekintetni. Elképzelhetitek, hogy mi lehetett itt, amikor Isten úgy döntött, hogy eltörli az egészet! 

Tudjátok, ki követi Énokhot a származási vonalon? Metuzsálem élt 187 évet, majd miután nemzette Lámekhet, Lámekh élt 182 évet és nemzett fiat, akinek a neve Noé. Csak néhány nemzedékkel később. És nem sokkal ezután elpusztult a föld. Feltehetek egy kérdést? Mit tett Isten azzal az emberrel, Énokhkal, aki vele járt, mielőtt a pusztulás jött? Nem minden emberrel, akinek a neve be van írva a Bibliába. Nem mindenkivel. Tudjátok, amikor Isten lejött, és körbenézett, csak egyetlen embert talált ezen a földön, akit kiemelt a pusztulás elől. Aki Istennel járt a perverz, romlott társadalom közepette. Aki egyenesen járt. Aki nem kapcsolta be a tv-jét, amikor eljött az idő, hanem azt mondta: sajnálom, most Istennel van találkozóm. Ő az , aki szerette a feleségét, és Isten szerint nevelte a gyermekeit. Akkor már előre volt jelezve az özönvíz Noé által. A pusztulás viharfelhői már gyülekeztek. És Isten azt az embert, aki vele járt, nem engedte, hogy a pusztulásba kerüljön, hanem elragadta. Mi történt a többiekkel? Ott vesztek az özönvízben. 

Megkérdezheted magadtól: megvan neked ez a bizonyságod, hogy tetszel Istennek? Noé figyelmeztette kortársait az özönvízre. Énokh nagyon hasonló társadalomban élt, mint a miénk. Gyilkosságok, pornográfia kellős közepén, a sátán dicsőítése közben. Megvan a bizonyságod? 

Az a feladatunk, hogy figyelmeztessünk az elkövetkezendő ítéletre. S arra, hogy járj Isten rendelései szerint. Járj Istennel! 

Fordította: Orbán Tibor

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688