Isten mesteri terve az életünkre 2. rész

A Mester tervét követni nagyon izgalmas életstílus, mert jóval fölötte áll annak, amit kérni tudnál. Amikor fiatal házas voltam, nem is gondoltam, el sem tudtam volna képzelni, mit visz véghez az Úr az életemben. Most Isten jóságáról és a fénylő ösvényéről fogunk beszélni.

A Példabeszédek könyve sokat beszél Isten bölcsességéről. Minél többet tudunk arról, mit mond az Ige helyesnek, azt megismerjük, és az életünkbe beépítjük, egyre több áldás fog az életünkben megjelenni. Isten által bárki, bármit képes megtenni. Mégpedig azért, mert Ő formált minket erre a tervre. Kislányként félénk voltam, emelvényre állva beszélni – ez elképzelhetetlen lett volna. Amikor először szólaltam meg a szüleim gyülekezetében, éppen középen ültem, jó hátul, mikor a pásztor megszólított: mondanál egy Igét? A válaszom azonnali volt: nem! Akkor még csak azt tudtam, hogy a Biblia igaz. De nem tudtuk, hogy korlát nélküliek vagyunk, ha Isten bennünk él. Isten bárkit képes alkalmassá tenni, ha engem igen. És képes a tervét kiteljesíteni, ha valaki követi Isten Igéjét.

Tehát a fénylő ösvény. Péld 4,18-21 Az igazak (megigazultak) ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.

Isten Igéje életet, egészséget, bölcsességet hoz. És előtted egy fénylő ösvényt, amin járnod kell. Amikor rájövünk, hogy a mindennapi életünket hogyan is éljük, akkor ezen az ösvényen kezdünk járni, de ez csak úgy lehetséges, ha tanuljuk Isten Igéjét, nyitottak vagyunk rá, s az Úr tanít és megvilágosít minket, megvilágítja Isten Igéjét. Isten által lesz az ösvényünk egy fénylő ösvény, egy megvilágított ösvény, vagy másképpen Isten akarata-ösvény. Előre tudunk menni ezen az ösvényen, de hátat is tudunk fordítani. Ha nem előre mégy, akkor elkezdesz visszacsúszni. És ez a mi választásunk!

Péld 3,1-2 Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd; Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.
Isten Igéje szellemi tápanyag. Követnünk, és táplálkoznunk kell vele – a Példabeszédben mondja, hogy tedd a szemed elé, a füledhez, s akkor érkezik le a szívedbe az Ige – (Péld. 4,10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.), figyelmezz Isten Igéjére, add a figyelmedet neki. Nagyon egyszerű ez – csak azt kell tennünk, amit mond, így tudsz arra a jó ösvényre rátérni, amit Isten eltervezett. Kennel lassan 40 éve járunk hitben ezen az úton. S tudjuk, Isten jó, neki egy jó terve van, de nem tud veled menni, ha a sötétségben akarsz élni. Meg tudja mutatni, hogyan tudsz kijönni a sötétségből, és hogyan tudsz vele a világosságban élni. Add a figyelmedet az Úrnak. Hogyan tud egy feleség a férjével együtt élni? Csak úgy, ha figyel a férjére. És fordítva is így van. Isten is azt akarja, hogy közösségben legyünk vele. Tudjuk, hogy Istennek van egy fénylő ösvénye a számunkra, és Isten jó.

Zsolt 145,8-10 Irgalmas és könyörületes az Úr (kegyelmes és tele van együttérzéssel), késedelmes (lassú) a haragra és nagy kegyelmű (bővölködik irgalomban és szeretetteljességben). Jó az Úr mindenki iránt (mindenkihez), és könyörületes minden teremtményéhez (lágyszívű, szeretetteljes minden munkájához [a dolgok összességéhez, amik teremtettek]). Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid (és a te szeretteid áldani fognak szenvedélyesen és hálásan fognak megvallani és dicsérni téged). (Ampl.Bible ford. kieg.)

Mi vagyunk az Ő teremtményei Krisztus Jézusban, teremtve jó munkára. Az Úr kegyelmes. Ő jó, megbízhatunk benne. Ha viszont nem tudjuk ezt az igazságot, hogyan tudnánk megbízni benne, hogyan hihetnénk ezt, ha nem hallanánk Róla, jóságáról, s ami Isten Igéjében benne van?! Minél több időt töltesz az Igével, annál nagyobb kijelentéseket kapsz, és annál könnyebb lesz bíznod Istenben.
Egy megvilágított ösvényt készített az Úr nekünk, ha Krisztus Jézusban vagyunk. – Persze ide tartozik, hogy keresd először Isten országát, és minden megadatik neked. –
Már akkor vezet minket, mikor még nem is vagyunk Jézusban.

Jer.29,11 Mert én tudom az én gondolatimat (és terveket, melyek nálam vannak), amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; (a jóllétre és nem a gonoszra) békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek (hogy adjak neked reményt életed végső kimenetelére). Ampl.Bible ford. kieg.

Más szóval: a terve az, hogy adjon neked jövőt és reményt. Itt Jeremiás Izraelnek beszélt: van egy tervem veletek, hogy jóllétet adjak nektek. Jeremiás próféta megtette a részét, prófétált Isten tervéről, de Izrael nem szerette hallani, inkább a saját terveiket követték. Jeremiás is mondta, utána Ezékiel: ha követtek engem, megszabadultok. De ők nem azt tették, amit a próféta mondott nekik. S pont az ellenkezője jött rájuk, mint amit Isten eltervezett nekik.

Belegondoltam, mennyien aggódnak amiatt, hogy Istennek jó terve van-e az életükre, csak azért, mert nem ismerik Őt. Pedig ha ismernéd az Urat, tudnád, semmi olyat nem szán neked, ami bántást jelentene. Megbízhatunk Benne. Bizonyosak lehetünk abban, hogy akármilyen az Ő terve, az jó lesz nekünk. Ezért van szükség arra, hogy időt töltsünk az Igével, az Úrral, mert ha Ő mondja, hogy tegyünk meg valamit, akkor ne gondold: ez túl nagy nekem, hogyan is lehetnék képes rá? Hiszen nem jártam iskolába, nincs elég képzettségem, vagy bármi más hasonlót. Akármit mond az Úr, te ezt lefokozod, és így elmulasztod az egész tervét az Úrnak.

Az emberek ott hibázzák el, hogy nem hallgatják Istent, nem bíznak benne. Ilyen pl. a tizedfizetés. Sok keresztény úgy látja, nem engedheti meg magának a tizedfizetést. Isten terve, hogy tiszteljük Őt a tizedünkkel, de ezek a keresztények azt mondják: nem engedhetjük meg magunknak. Ez igaz, mert ha Istent nem veszed be a pénzügyeidbe, akkor nem is engedheted meg magadnak. Isten azt mondja: hozd ide nekem a tizedet, és megáldalak téged. S ha áldott vagy, nem lehetsz átkozott. Ha nem ismered Isten Igéjét, akkor nem érted meg az Ő tervét a tizedfizetéssel kapcsolatban.

Mikor Ken 30 éves volt, súlyosan eladósodottak voltunk. Családja volt már akkor, gyermekei, akiket fel kellett nevelnie. De akkoriban nem volt pénzünk. Isten azonban azt mondta: menj az Oral Roberts Egyetemre. Képzeljétek el ezt a helyzetet: nincs pénzed, és ráadásul menj el tanulni oda, ahol nem is tudsz pénzt keresni! Még arra sincs, hogy egyáltalán odamenj. S mi vártunk. Nem láttunk a természetes szintnél tovább. De ma már tudjuk, ha megteszed azt a bizonyos lépést, Isten megáld téged. Utána teszel még egy lépést, és újra megáld az Úr.

Van keneted, és mindig tudod, Isten mit akar. Hogy amit tenni kívánsz, összhangban van-e Isten tervével. Az nem biztos, hogy összhangban van a körülményekkel, amiket a szemeddel látsz, de abban biztos lehetsz, hogy a mennyei körülményekkel összhangban van. Isten nem mondta volna, hogy menjünk Tulsába, ha utána elfeledkezik rólunk, miközben ott álltunk pénz, lakás, munka nélkül.

Vannak emberek, akiket a körülöttük levő látható világ irányit Isten akarata helyett. A legegyszerűbb dologban is, mint a tizedfizetés, mondhatod: ezt nem engedheted meg magadnak. De ha fizeted a tizedet, lesz elég pénzed. Mindenképpen tudnod kell Isten Igéjéből, mi az Úr akarata, és hogyan is működik ez. Azért félnek sokan az Ő akaratát megtenni, mert nem ismerik Istent az Igéből. Akkor tudnák, hogy Isten mindig helytáll az igéreteiért.

Mi eladtuk a házunkat (800 dollárért) és elutaztunk belőle Tulsába. Ken 30 évesen ott volt nappali tagozatos egyetemistaként, de nem mutatta meg az Úr hogyan tovább, nem mutatja meg a részleteket, a teljes tervét. Egy lépést mutat meg egyszerre és neked ebben kell járnod. És ez az ösvény ragyogó, világító ösvény. Találtunk egy házat havi 150 dollárért, de ez a ház borzalmas volt, két hétig ki se pakoltam. El sem tudtam volna képzelni, hogy ott fogok élni.

Ken azzal a kis hitével, ami akkor volt, próbált lépegetni. Elment az egyetemre beiratkozni. Beállt a sorba, pedig nem volt egy fillérje sem a tandíj befizetésére. Mikor rákerült a sor, azt mondta: rögtön jövök vissza, s felhívta a papáját, aki azt mondta: valaki rá fog tenni a számládra fiam. Elment a postára, kivette a számlán levő pénzt, és az pont annyi volt, amennyibe a tandíj került – visszament és befizette. Ezután az Úr azt mondta: menj fel Oral Roberts irodájába, és mondd meg, hogy repülőgép pilóta vagy. A diákoknak nem volt szokásuk felmenni Oral Roberts magánirodájába, Ken azonban ezt tette. Felment és megmondta, hogy ő egy pilóta. Mikor belépett, arra gondolt: mit keresek én itt? De mögötte besétált a majd’ két méteres prédikátor, és hangosan mondta: igen, az Úr mondta néhány héttel ezelőtt, hogy egy pilóta fog érkezni az elsőévesekkel. Ő ígért nekem egy pilótát.

Ez már áldás volt számunkra, egy kis pénz. Ezzel együtt az Úr betette Kent a sátoros összejövetelek kellős közepébe, a szolgáló testvér kenete alá, ahol közvetlen közelről látott rengeteg csodát. Majd a kocsiját is elkezdte vezetni. Ő vezetett az összejövetelekre, és ott kellett lenni az imaszobában, és ott is, ahol a legsúlyosabb betegek voltak. Egyszer Oral Roberts azt mondta: fiam, te helyezd a kezedet a betegekre. Olyan betegeknél mondta ezt, akik már haldokoltak. El tudjátok képzelni, Kenneth hogy érezte magát?

Mikor elindultunk Tulsába, mindezt nem is sejthettük: hogy Ken Oral Roberts repülőgépét fogja vezetni, hogy a sofőrje lesz, hogy minden összejövetelen részt vesz, hogy rengeteg csodát fog látni, és ő maga is imádkozni fog a betegekért. Ezt még nem láttuk akkor. Mit akart Isten? Hogy hit által járjunk, és nem aszerint, amit látunk. Meg kellett tennünk azt a hit-lépést. Bízni akartunk az Ő Igéjében. Neki mindig a legjobb terve van a számunkra. S ha ezt elmulasztod, akkor se ess kétségbe, bízz benne, mert Ő visszavisz az ösvényére. Meg tudjuk tenni – nekünk hitünk van!

Kérdések:
Mi van, ha valaki fél attól, hogy Isten olyan teljes idejű szolgálatra hívja el, mint prédikátor, vagy pásztor?

Lehet, hogy az Úr így vezet, de Neki szüksége van ügyvédekre, orvosokra, s az élet minden területén tevékenykedőkre is. Mivel Ő formált már anyád méhében, ezért bizonyos céllal jöttél erre a világra. Isten előkészített téged bizonyos dolgokra. Én például a természetes képességeim alapján soha nem akartam prédikátor lenni, soha nem kértek fel arra, hogy prédikáljak. De milyen nagy áldás! Az volt a célom, hogy az legyek, amit Isten akart, hogy legyek. Azelőtt soha nem foglalkoztam Isten dolgaival, az Igével.

Tudjuk, hogy a félelem az ördögtől van. A félelem aktiválja a sátánt. Mint ahogy a hit Istent. Félni valamitől, az sohasem Istentől van. Az ördög azért jött, hogy öljön, lopjon, pusztítson. Félhetsz akármitől az életedben: sötéttől, stb., s ezek a félelmek aztán megrabolnak téged, mert ezek által rossz dolgokat aktiválsz. Amitől viszont soha nem szabad félned: Isten Igéjétől. Ne félj attól, hogy Isten prédikátornak hív el. Ha így lenne, az lenne életed legcsodálatosabb elhívása. A legszebb, legboldogabb évek várnának rád. Soha ne engedd be a félelmet.

A Biblia parancsa, hogy szeretetben járjunk, s a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Tudjuk, a félelem semmilyen formában nem tolerálható az életünkben. Mit tudunk tenni? Kivetjük, kiűzzük a félelmet. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet.

Mivel az ördögtől jön, Jézus nevében kiűzheted. Vissza kell utasítanod a félelmet. Ha jön egy ilyen gondolat, azt kell mondanod: „megdorgálom a félelmet. Nem félek Isten tervétől, és bízom Istenben.” Félelem a betegségtől vagy attól, hogy elfogy a pénzed – nézz szembe vele és űzd ki. Mondd azt: „Uram, bízom benned, rád bízom az életemet, és visszautasítok minden félelmet.” S ha Isten szolgálatra hív el, akkor ez a legcsodálatosabb az életedben. Hiszen bízunk Istenben, hiszünk Őbenne, tudjuk, hogy Neki mindig van terve a számunkra, és az a terv jó!

Mit tud tenni az ördög, hogy eltérítsen ettől, vagy becsapjon, hogy ne tudjam azt követni?
Tudjuk, hogy ő a hazugság atyja, egy nagy hazudozó. Ez a jellemzője, ezt teszi. Nem ismeri, nem képes elmondani az igazságot, s ezért fontos Isten Igéjét ismerni, mert ha ezzel ellentétes dolgot mond, ezt azonnal felismered. Vissza kell gondolnod, mit is tett az első emberpárral? Ádámnak egy egészen rossz jövőképet mutatott. Isten azt mondta: ne egyél a jó és gonosz tudásának fájáról. Ha nem ettek volna róla, nem jött volna be az átok. És a sátánnak nem lett volna helye itt a földön. Hogyan tudta megvetni itt a lábát az ördög? Hazugsággal. Ádáméknak azt kellett volna mondani: tünés innen, semmi dolgod itt.

Ő még mindig hazug, és van egy démoni serege. Szüntelenül azt fogja mondani neked, hogy nem vagy képes megtenni a dolgokat. Másik kedvenc üzenete: Isten nem szeret, nem törődik veled. Ha ezt teszed, csak szenvedni fogsz, ha azt teszed, bajba kerülsz. Ha prédikátornak hív el, az üzenete: soha nem lesz rád senki kíváncsi. Az ördög egy nagy hazudozó. Vesd ki – az Ige mondja: állj ellene az ördögnek és az elfut tőled. Ha sátán jön, és az üzenete pont ellentétes Isten Igéjével, mivel tudod, ki ő és mit csinál, megdorgáljuk, kiűzzük. Jézus azt mondta az én nevemben ördögöket űztök.

Sátánt nem szabad tolerálnunk. Meg tudjuk dorgálni, és ugyanakkor Isten Igéjén tudunk maradni. Kérd Istent, ha olyan helyre jutottál, amiben nem vagy biztos, hogy kitől van: „Uram, tedd érthetővé ezt a helyzetet és én megcselekszem. Uram, szeretném biztosan tudni, mi a te akaratod.” Honnan fogod tudni, mi van Tőle? Mikor belső békességet érzel valamivel kapcsolatban, belső bizonyosságot. S le tudod leplezni az ördögöt, mert Isten Igéjéből tudod, mi a jó és mi a rossz, és békesség lesz a szívedben.

Gyakran nem tudom, mit tegyek, s mondom: Uram, szükségem van arra, hogy tudjam. Te is megtapasztalod, hogy ilyen esetben jön egy belső bizonyosság érzés, hogy tudod, mi az Isten szerinti megoldás. S ha tévedtél, mondhatod: Uram, bocsáss meg, segíts nekem, mutasd meg, mi a következő lépés. Az ördög egy hazudozó. Azt mondja beteg vagy, mikor gyógyult vagy, azt mondja: nem fogsz meggyógyulni, miközben Isten már Jézus Krisztusra helyezte a betegségeinket, és mi az Ő sebeiben meggyógyultunk. És egyetlen dolgot kell tenned ebben a helyzetben: hogy elfogadod ezt a gyógyulást.

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688