Cselekvő hit – T.D.Jakes

 

„A te hited teljessé tett téged.” – egészségessé tett téged Lukács 17:19 (… a te hited téged megtartott – Károli ford.)

Helyezd a hitedet akcióba! Erről beszélek ma. Minden a hittel kezdődik, a hit nyit legális ajtót, hogy belépj Isten királyságába. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11:6). Nincs más lehetőség erre a világban.  Megtisztíthatod az életedet, befejezheted az alkoholizálást, a drogozást, az emberek becsapását, és nagyon erkölcsös, becsületes ember lehetsz – mégis nagyon távol Istentől. Őt mindez nem hatja meg. 

Vannak, akik nem hisznek Jézusban, és mégis sokkal tisztább életet élnek, és odaszántabbak a céljaiknak, életfilozófiájuknak, mint mi, keresztények. De a mi megkülönböztető jelünk a hit. Hiszünk Jézus Krisztus kiontott vérében, a Biblia mondja: szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre (Róm 10:10). 

Van összefüggés a szív és száj között. Ami a szívemben van – szívemben hiszem, hogy Jézus meghalt értem -, hiszek az igazságra és a számmal megvallom, és ez üdvösséget szerez nekem. Ha hiszek Istennek, akkor ez az igazságosság felé visz. És ez nem az Újszövetségben kezdődött: Ábrahám hitt Istennek és az tulajdoníttatott igazságul. Pl. ha van kuponod a vásárláshoz, két kiló liszttel jössz ki a boltból, egy kiló helyett. A kupon pótolja a pénzt, elfogadják a pénz helyett fizetőeszközül. 

Nekem nincs saját igazságom Isten előtt, amit oda tudnék vinni, de Jézus kitalált egy „kuponrendszert”, ami a megváltás. S azt mondta: ha hiszel bennem és hit által jössz hozzám, adok neked igazságosságot. Bár nem vagy igaz, de annak jelentelek ki, ha hit által jössz hozzám. Nem lehetsz vérrel megmosott, megváltott keresztény hit nélkül. Ez lehetetlen. 

Pedig sokan ilyenek a gyülekezetben. Úgy tesznek, énekelnek, mint mi, felemelik a kezüket, sőt adakoznak is, mint mi. Sőt még szolgálnak is közülük, de ez nem teszi őket kereszténnyé. Ez csak annyit jelent, hogy fegyelmezett vagy. Ami kereszténnyé tesz, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és elfogadod Megváltódnak, aki érdemeid nélkül tett Isten előtt igazságossá. 

Mi is a hit? A démonok is hisznek. Pedig nem tudnak megmenekülni – ők nem az igazságosságra hisznek. Mi igen. Vagyis hisszük, hogy Jézus megváltoztat, megszabadít. Nem csak abban hiszel, hogy Isten létezik. Ez még kevés. Ha nem párosul ezzel cselekedet, ami illik a hitedhez – a hit cselekedetek nélkül halott. 

Értsd meg: a hit fontos Istennek. Ha két hívő van csak egy városban, képesek azt a feje tetejére állítani. Vajon mit tud 7000 hívő tenni egy várossal? Ha egy akarattal összejönnek bármelyik vasárnapon. Ha végre egy akaraton lennénk, félretolnánk a kicsinyes dolgainkat, és csak Isten dolgaiban lennénk elfoglalva – meg tudnánk változtatni a várost, az egész generációnkat! 

Ha nem csak a saját kis dolgainkért imádkoznánk, hanem megdorgálnánk azokat az erőket, amelyek a dolgok mögött munkálkodnak – meg tudnánk változtatni azokat a dolgokat. Hatalmat vehetnénk ezen a vidéken, hogy felszabaduljanak a pénzügyeink, ingatlanjaink, munkahelyeink, és meggyógyulnának a betegek, a halálos betegek is. A gyermekek becsületességben járnának. Meg tudnánk dorgálni az ellenséget, ami a házasságokban rombol – hit által. Végre hitben járj, és ne látásban!

De annyira hozzá vagyunk szokva, hogy a szerint cselekedjünk, amit látunk, hallunk, amit a hírekben látunk, hallunk, a természetes érzékszerveink szerint, és nem a szellemi érzékszerveink szerint élünk. Ezért jár körbe az Úr Szelleme, keresi a hívőket. Azokat, akik bár tele vannak fájdalommal, csődhelyzettel – de akkor is hisznek Istennek, hogy amit megígér, azt meg is teszi. Hisznek az Igének. 

„Hiszem, hogy képes vagy minden képzeletet felülmúlóan cselekedni. Nem érdekel, mit mond az orvos, a főkönyvelő, az ügyvéd – én még akkor is hiszek neked. S amikor mindennek vége lesz, én győztesen fogok kijönni ezekből a helyzetekből. Csomagolj össze sátán, eltávozol most!” Döntened kell az elmédben. Te csupán gyülekezetbe járó ember akarsz lenni, vagy hívő? Az ellenséget nem nagyon érdekli, hogy gyülekezetbe jársz, vagy bevásárlóközpontba. Az ördögöt nem rémíti meg. Sokan járnak gyülekezetbe. De döntened kell, hogy hívő akarsz-e lenni, és szaván akarod-e fogni Istent!

Igazából nincs nagy hitre szükséged, ha egészséges vagy, a pénzügyeid rendben vannak, a házasságod úgy működik, mint az óra. De ha olyan helyre mégy, ahol a pokol erői elszabadultak, ott SZÜKSÉGES hinni. Sokan úgy gondolják, nincs szükség Isten természetfeletti beavatkozására, mert nem akarnak megnyúzni minket, és fejjel lefelé keresztre feszíteni – hogy az ördög már nyugdíjba ment. A  laodiceaiaknak azt mondta Isten: azt hiszitek hogy gazdagok vagytok, pedig mezítelenek (Jel 3:17).

Az ellenség nem hagyta abba, hogy téged tönkre tegyen és támadjon! De a természetes szintű támadásról áthelyezte a területét az elméd, békességed, nyugalmad, érzelmeid, gondolkozásod támadására. Ezért kapnak sokan korán szívinfarktust, halnak meg korán, ki vannak facsarva korán, akár már 35 évesen. Van egy szellem, ami kiszívja az erődet, véredet, az ellenség meg akarja rabolni a legjobb éveidet. Végre el kell döntened: ami sok, az sok! Végre fel kell venned a hitet, és vissza kell szerezned, amit az ellenség ellopott. Sok passzív keresztényt látok, többet, mint odaszántat. 

A Biblia azt mondja: a királyságba erőszakkal lehet betörni – szükség van ilyen emberekre, radikális emberekre, akik végre elindulnak, csinálnak valamit, mondanak valamit. A hit nemcsak főnév, Ige is. Cselekvő Ige: azt jelenti, tenni, megragadni valamit, ragaszkodni valamihez. Mint egy bulldog: elszánt, fáradhatatlan hit, amikor végre a hited tárgyába belemerítheted hit fogaidat, és addig rázod, míg fel nem adja az ellenség – „add vissza a családomat, házamat, munkahelyemet, pénzemet, egészségemet!” – mondhatod.

Ugye te nem azok közé tartozol, akik várják Istent – passzívan -, mert így el lehet pusztulni. Döntsd el, hogyan élj. Isten vár rád. Döntsd el, hogy ki fogsz jönni ebből. 

Három leprás ült a kapuban, az éhínség kellős közepén, egyre gyöngébbek és gyöngébbek lettek. A halál már körbe tekerte őket. De az egyik azt mondta: miért ülünk itt, míg meghalunk? Ha meg kell halni, akkor én a valamiért való küzdelemben akarok meghalni. Nem alszom magam a halálba. Nem fogom feladni az álmaimat és meghalni. Nem halok meg, hanem élek. 

A hit akkor működik, ha cselekszel. A hit nem attól van, hogy csupán hiszel, hanem ha dolgoztatod a hitedet. Olyannak kell lenned, mint Naámán, aki ült leprásan Szíriában, és nem volt pénz, ami segített volna rajta. Hitben kell cselekedned. Szükséged van csodára. Isten képes olyan csodát tenni, amit a pénz nem tud – gondolhatta Naámán. Ő gazdag volt, és hatalmas, a bölcsességet mégis egy kis izraeli szolgálólánytól kapta. Ez a kislány azt mondta: a helyedben én Istenhez mennék.  Le kell menned Izraelbe, van ott egy próféta, aki meg tud gyógyítani. El tudjátok képzelni? Naámán főparancsnok volt, és most egy kislány térdeihez került. Döntést kellett hoznia: vagy önző, és keményfejű lesz, és azt mondja: én egy szolgálólánytól nem fogadok el tanácsot. Vagy radikálisnak kell lennem, és hallgatok rá, hogy áttörésem legyen.

Voltál már olyan nagy bajban, hogy nem érdekelt, honnan jön a jó tanács? 

Ha bajba kerülnék, nem érdekelne, hogy izzadok. Jézushoz is úgy mentek: semmi mást nem akartak, csak szabadulást. Mindegyikünk csodára vár. Életünk valamilyen területén szükségünk van Isten érintésére. MINDENÁRON-ÉRINTÉST-AKAROK itt és most Istentől! 

Öntsd át végre a hitedet cselekedetbe. Jézus elhagyta Jeruzsálemet, átment Szamárián. Ott a zsidóknak semmi keresnivalója nem volt. S ott Jézus tíz leprással került össze. A leprásoknak előre kellett kiáltani, hogy ők leprások: „tisztátalan, tisztátalan!” – kiáltották. Az emberek szíve megtelt rettegéssel, amikor ezt meghallották, hiszen fertőző bajról van szó, és kitértek az útból. A lepra szörnyű betegség, amely megeszi a testet, leesik az ujja, kiesik a szeme annak, aki megkapja. Senki nem akarta megérinteni őket. Aki kapcsolatba került velük, már nem mehetett vissza az életbe, velük kellett maradnia. Olyan kolóniában, ahol mindenki ugyanolyan betegségben szenvedett.

Miért akarnak az emberek olyan társaságban lenni, amely nem képes megszabadítani? 

Jézus éppen Szamárián ment keresztül. Jézus a leprások kolóniájához ment? Szeretném azt mondani, de nem. Jézus egyszerűen csak át akart menni Szamárián. Nem keresett leprásokat. Mit teszel, amikor elveszíted az örömödet, erődet, kapcsolataidat, életedet? Amikor az összeomlás szélén vagy? És Jézus még csak nem is megy abba az irányba, ahol vagy. Biztosan nagyon frusztrálna. Mondanád: hűséges vagyok, szolgállak téged, és mindenkit megáldasz rajtam kívül, és még csak erre sem jössz. Pedig szükségem van a segítségre. 

Jézus közeledett hozzájuk, és a leprások nem kiáltoztak – felrúgták a törvényt, a szokásokat. Amikor a helyzeted már elég rossz, szükséges a protokollt felrúgnod, hogy áttörésed legyen. „Légy irgalmas, Jézus!” – kiáltsd. Akármilyen vérmérsékletű is vagy – kiáltsd: „Uram, légy irgalmas! Tudom, hogy nem hozzám akarsz most jönni, nem vagyok most a naptáradba előjegyezve, de kis kegyelmet tudsz adni nekem?” Kiálts Istenhez: „Adj kegyelmet Uram! Szükségünk van rád!” A Bibliában jó néhány olyan esetről olvashatsz, aki kiáltott, pl. a vak Bartimeus: „Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!” A többiek rászóltak, hogy hallgasson. De ő csak kiabált. Lehet, hogy már a temetésedet tervezed, feladod – rájössz, hogy nem vagy képes megmenteni a házasságodat, házadat, gyermekeidet. De azt mondd magadban: „ami sok az sok! Ördög vedd le a kezedet rólam!” 

Dönts és indulj el: „ami sok az sok – eleget tűrtem, sokat veszítettem már. Az ördög sokat rabolt.” Nyisd ki a szádat, mert élet és halál a szádban van. Kiálts: „Uram irgalmazz! Légy kegyelmes!” Lásd meg a helyes sorrendet: nem Jézus kezdte el, hanem a leprások. Ezért akarja az ördög, hogy ülj le, és csendben várd az Urat. 

„Nézd Uram, az ördög elvette a gyermekemet, az örömömet, sikereimet, pénzemet, légy irgalmas! Lásd meg az állapotomat, krízisemet, fájdalmaimat, kudarcaimat. Vannak kiütéseim, fekélyeim, büdös, elgennyesedett sebeim.” Arra van szükséged, hogy a ronda, szörnyű dolgaidat mutasd oda Neki. A Biblia azt mondja, a leprások már messziről kiáltottak, s amikor Jézus meglátta őket – Jézus nem töltött időt velük, nem érintette meg őket, nem is foglalkozott a leprával – PARANCSOLT nekik: menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak. 

Mikor Isten mondja, hogy tégy meg valamit – tedd meg. Lehet, hogy nincs összefüggésben azzal, amiért imádkozol. De ha Isten azt mondja: szeretném, hogy tedd meg – ne mondd, nem ez a megfelelő idő, vagy más kifogást. Ha Isten mondja, hogy tégy meg valamit – tudod, ugye, hogy az engedelmesség jobb, mint az áldozat? 

Tehát a leprások elfordultak tőle, és elmentek. Először jöttek Jézushoz, aztán irányt változtattak, és elmentek Jézustól. Először a csodáért mentek – de már a csoda üldözi őket. Ha engedelmeskedsz Istennek, amiért futsz, az a dolog fog téged üldözni. (Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek életem minden napján.) Ne kérdezz, ne vitatkozz, ne kételkedj, ne tárgyald ki az áldásodat – csak tedd. Dicsérd azért Őt, amit kértél Tőle. 

Az Úr gyakran ad szót neked. És úgy tűnik, nem működik. De ha így tűnik is – működik! Jézus azt mondta: menjetek és mutassátok meg … Akkor még leprások voltak. De amikor elmentek, a Biblia azt mondja: miközben mentek, közben gyógyultak meg. Tehát: ha nem indulsz el, és nem mégy, nem fogsz kapni semmit. Minden lépéssel egy kicsivel jobban lettek. 

Egy igaz ember léptei az Úr által vannak irányítva, és gyönyörködik az Úr annak az útjában (Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Zsolt 37:23). Merj csak egy lépést tenni az ígéretnek megfelelően, amit az Úr mondott neked! Nem kapták meg azonnal a gyógyulást. Amíg mentek, az ujjaik kezdtek kinőni, a hiányzó testrészeik, a hús kezdett visszanőni.

Most már ne állj meg. Aki elkezdte a jó munkát, be is fogja végezni. Tartsd a lépést! És jönnek vissza a veszteségeid. Időre van szükség, de vissza fognak jönni, amíg az Úr akaratában maradsz, jönnek vissza. Jól megrakottan, túlcsordultan. Az ördög rosszat tervezett, de Isten megfordította, és jót ad. Ő jót tervezett. Légy kész arra, hogy mindent visszakapsz. Kezdd el Őt dicsérni. Adj neki dicséretet! 

Tízből egy tért vissza Jézusnak megköszönni a gyógyulást. A legtöbben elfelejtenek hálát adni. Istenre nem gondolnak egészen a következő problémáig. De egy visszajött, és mondta: „Uram, nélküled nem gyógyultam volna meg. Nem tudnék nélküled élni, visszakaptam az ujjaimat – az életem. Tartozom Neked Uram!” Szükséges megköszönnöd az áldásait. 

A hitedet váltsd át cselekvőbe. Ne a félelmeidet, aggódásaidat, kételkedésedet – a hitedet váltsd át cselekvőbe! Ne légy büszke, kiabálj! Isten nélkül nem vagy képes végigcsinálni az életet. 

Fogadd el Isten szavát, a hitedet állítsd cselekvőre.

 

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on:

2 thoughts on “Cselekvő hit – T.D.Jakes

 1. aniko Post author

  Hallelujah!!! Örülök, hogy ezt megosztottad velünk.

 2. Balogh Mónika

  Kedves Testvéreim!
  Ehhez valami hasonlót éltem át tegnap.
  Hat hete és 3 napja gyötört az ördög.
  volt egy betegség amivel küzdöttem, Schizofrénia.
  Nagyon imádkozott értem mindenki, úgy tűnt 2009.-ben volt az utolsó próbálkozása az ördögnek.
  De tudta hol, miben, hogyan tud megtámadni.
  DE, Isten mindig erősebb!!!
  2010.-ben rehabilitáltak és minden úgy festett rendben vagyok.
  Február 16. váratlan módon rám tört, de ezúttal, csak olyan kis löketben, mert mindenki rögtön kiáltani kezdett értem.
  Hiszem tegnap valóságos gyógyulást éltem át, minden megváltozott, visszakaptam a kedvem, életerőm, örömem.
  Hitben most kinyúlok, hogy ezt a csodát megragadjam!!!
  Halleluja…

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688