Válságban is áldott – 2. rész

Nemrég olvastam, hogy 11 millió ember lett munkanélküli Amerikában. Három hónap alatt 2 millióval növekedett a számuk. Nem azokról van szó, akik nem akarnak dolgozni, akarnak, de nincs mit. 16 éve nem volt ilyen sok munkanélküli. A gazdasági szakértők azt mondják, a 30-as évek óta ez a legsúlyosabb pénzügyi krízis. A helyzet még drámaibb lesz nemsokára, írta a cikkíró. Az elmúlt 18 hónapban 2 billió dollár tűnt el a nyugdíjas alapokból.

De a mikor a világ a legsötétebb napjait éli, Krisztus teste akkor élheti a legdicsőségesebb napjait! Ez az Igéből bizonyítható. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ján16,13 Én azt szeretném, ha Isten Igéjéből tudnám meg a jövőt, nem a CNN-ből. Tudjuk, hogy a világban a dolgok változásnak vannak alávetve, változnak.

János apostol a Bibliában kijelenti, a Szent Szellem egyik jellemzője, hogy majd megjelenti az elkövetkezendőket nekünk. Nem szeretnék az lenni, aki mindent legutoljára tud meg, vagy a szolgálatunk járna így. Sőt, a saját szolgálatomban sem szeretnék az lenni, aki utoljára tudja meg a dolgokat. Még mindig az igazgatótanács elnöke vagyok, alapító és elnök. Tehát ha valakinek első kézből meg kell tudnia, mi történik, az én vagyok, és nem az utolsó. Isten gyermeke vagyok, a világmindenség Urát és Istenét szolgálom. Te és én a belső körbe tartozunk.

Mikor olvasom az evangéliumot, mindig ahhoz a tizenkettőhöz akarok tartozni, aki a belső körben van. De még a tizenkét apostolon belül is ott van Péter, János és Jakab, akik a belső körön belül is még gyakrabban voltak Jézussal. Ha akkor éltem volna, akkor az ő helyükben lettem volna a legszívesebben. Jézus nekik olyasmit mondott el, amit a külső körbe tartozók csak később tudtak meg. Szeretném tudni, Isten mit is akar cselekedni, mi is az Ő terve. Erre szeretném alapozni a döntéseimet, cselekedeteimet, ítéleteimet, az életemet. Azokkal szemben, akik azt mondják, hogy nem is ismerik Istent. A Szent Szellem meg fogja jelenteni az elkövetkezendőket. Meg akarja mutatni azokat, amik eljövendők.

Tételezzük fel, hogy megmutatja neked ezeket az Úr. Mit akarsz vele kezdeni? A Szent Szellem megjelenti, hogy mit akar tenni, és ekkor mi az, amit nekünk kellene cselekedni? Mit vár el az Úr? Ézs42, ime újat cselekszem… de mielőtt megcselekszem, megjelentem az én szolgámnak, Obednek. Isten az új dolgok Istene. De azt mondta, mielőtt megteszi, tudatja a népével. Azokkal, akik hallgatják őt. Jézus gyakran mondta: akinek van füle, az hallja. (Van fizikai fülük, de a szellemi hallásuk nincs rendben.) Isten ezt tette Ábrahámmal, még Szodomát és Gomorát sem pusztította el, mielőtt nem közölte ezt vele. Szeretnéd, ha Isten megbeszélné veled, mielőtt újat tesz? „Jerry testvér – kérdezheted -, csak nincs ilyen kapcsolatod Vele?”

Isten és az Ő fiai…Neked is azt mondja, mielőtt új dolgot tesz, megjelenti neked, persze ha nem vagy érzékeny a Szent Szellemre, valószínűleg nem hallod meg! Isten népe közül sokan azért nem hallják meg, mert arra figyelnek, a világ mit mond. Nehéz úgy meghallani Istent, ha nem adsz neki teljes figyelmet. Nézheted a CNN-t egész nap, együtt lehetsz negatív emberekkel egész nap, aztán este lefekvés előtt azt mondod: „Ó Uram, mutasd meg, mi történik.” De túlságosan tele vagy más dolgokkal. Eltöltöttél minőségi időt Istennel? „Mikor imádkozzak Jerry testvér?” „Minden időben!” „Úgy értettem – kérdezheted – hogy meghatároztál-e egy adott időszakot, hogy imádkozz?” „Nem, én minden-időben-imádkozó-vagyok.” De nem mindig én beszélek! Minden időben imádkozom, de hallgatok is, elvárva hallgatom Őt. Mindig nálam van egy kis magnó, hogy ha az Úr szól hozzám, fel tudjam venni. Kis füzetet tartok az ágyamnál. Az irodában. A dolgozószobában. Én elvárom Isten szavát minden időben, de a legjobb hely, hogy meghalljam Istent, a kocsim.

Nagyon megragadott, mikor Kenneth Hagin mondta: Isten besétált, és mondott valamit. Vagy reggelizés közben szólt. Vagy: épp ahogy vezettem a Réma Gyülekezethez, az Úr mondott valamit. Uram, mondtam, te reggelizés közben, vezetés közben, lefekvéskor együtt vagy Hagin testvérrel… kérlek, jelenj meg nekem is. És rájöttem, az Úr minden pillanatban velem van és megjelenik, ha minőségi időt töltök vele. Tudsz pl. imádkozni nyelveken, amikor öltözködsz. Úgynevezett szellemi gondolkozásúvá tudsz válni, ahelyett hogy néhány óráig a tv-ben a híreket hallgatnád. Ehelyett inkább egy hittel teli DVD-t nézz meg, vagy ahelyett hogy más rádióállomást hallgatnál munkába menet, hallgass inkább prédikációt. Ahelyett hogy csatlakoznál a munkatársaidhoz, akik mindenféle világi témáról beszélgetnek, te nyugodtan kimehetsz, mert úgyis Istené az utolsó szó. Tehát a Szent Szellem megmutatja, mik fognak történi. Az Úr kijelenti.

Tegyük fel, Isten mindannyiunknak megmutatja. Mit kell cselekedni? Jób 22:28 Mihelyt valamit elgondolsz (te ki fogsz jelenteni egy dolgot,), sikerül az néked (megalapozódik számodra), és a te utaidon világosság fénylik (s a világosság ragyogni fog az utadon). Ha megtudod, hogy Isten mit akar cselekedni az életedben, azt meg kell vallanod. Azért, mert így Istennek szabad utat biztosítasz, hogy megvalósítsa a tervét. A világi sajtó, ahogy már mondtam, azt mondja, hogy a közeljövő rosszabb lesz, mint most van. Ún. szakértők jóslatai ezek: az első hat hónap különösen fájdalmas lesz. A második félév csak fájdalmas lesz. 2010 első negyedéve nagyon-nagyon kényelmetlen lesz. Nem tudom, hány évet tanult a Harvardon, hogy ezeket előre tudja jelezni.

Hasonló ahhoz, ahogy egy időjárás jelentésben mondják: holnap 50 % esélye van annak, hogy esik, és 50% hogy nem. Ezt mondja a világ. De Isten nem ezt mondta! Félre ne érts, lehet, hogy ezek a világi előrejelzések igazak, tudjuk, hogy vannak problémák. Sokaknak nincs munkája, és sokkal rosszabbul élnek most. Nekem inkább az fáj, hogy vannak Amerikában, akik nem hallottak Jézusról és nem élnek vele. Az ilyen emberek nem élnek, csak léteznek. Nincs reményük, mert azok, amik voltak, mind összeomlottak. Édesapám egész életében a General Motorsnál dolgozott, ki gondolta volna, hogy egyszer megszűnik? A Chrysler, a Ford…? Nem gyanús kicsit, hogy a bankod háromszor változtatott nevet az elmúlt fél évben? Amióta felnőttünk, ezek a vállalatok, bankok léteztek. S meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy egyik napról a másikra megszűnhetnek. És a demokraták, és liberálisok nem tudják, mit tegyenek. Akik nem ismerik Istent, a 2009 év különösen fájdalmas, aztán fájdalmas, majd nagyon kényelmetlen.

De én ismerem az én Istenemet. Hála Neki, szövetségem van a Mindenható Istennel. És az Ő áldása tetőtől talpig rajtam van. Ez tesz minket különbözővé a világtól. Ha Istent hallgatod, Ő azt mondja: új dolgokat jelentek ki. S ezek megvalósulnak. A világ is tudja ezt – ők recesszióról beszélnek, és folyamatosan beszélnek, beszélnek erről. Aztán mindenki erről beszél, s a vége, hogy megvalósul. Nem szükséges, hogy mi ennek részei legyünk. Isten Igéje szerint mi nem ebből a világból valók vagyunk.

2008 novemberében Tanzániába repültem. A Bibliaiskola végzőseinek volt a diplomaosztója. Az Államokból úgy huszonöten utaztunk. Ahogy Dallasból tartottunk Európába, a stewardess megkérdezte, kérünk-e újságot? Adott nekem egy New York Timest. Mellettem egy ismeretlen úr ült. Épp egy cikket olvastam arról, hogy a jótékonysági intézmények bajba kerültek, mert az emberek nem adakoznak. S ezek a szervezetek nagyrészt adományokból tartották fent magukat. Ezek között van a Vörös Kereszt, sok gyülekezet, sok szolgálat is. Ahogy olvastam, elfelejtettem, hogy nem a saját repülőgépemen vagyok – régen utaztam már kereskedelmi járaton.

Olvasás közben felkiáltottam, ezek nem fognak rám hatni! Körülnéztem, s meglepett arcokat láttam. A mellettem ülő is rám nézett kerek szemekkel: mi? Mutattam neki, olvassa el. S mondtam, hogy sok non-profit szervezet bajokkal küzd. És fog is. És én mindössze kijelentettem, ezek rám nem fognak hatni. Nézett rám csodálkozva: miért nem? Mert szövetségem van a Mindenhatóval, és Isten áldása van az életemen. Ezért nem fognak ezek a dolgok hatni rám. A másik megsértődött, és dühösen beletemetkezett az újságjába. Mit is tettem? Kijelentettem egy dolgot, és az meglesz az életemben. Amit Jóbnál olvastunk, azt követtem. Én nem kísérletezgetek, 40 éve ebben élek. Nem vagyok újonc, nem csak próbálkozom most. Hanem kijelentem Isten Igéjét és az megalapozódik. S amit kijelentesz, az valóságosan bekövetkezik. Én tehát kijelentettem: ezek nem hatnak rám.

Tehát mentünk Tanzániába. Mikor a hotelbe érkeztem, egy emailt kaptam az irodámból. Az irodavezető írta: „örülünk, hogy jól érzed magad, még egy jó hír: tegnap kaptuk meg a szolgálatunk eddigi legnagyobb adományát!” Olyan boldog vagyok, hogy kijelenthetem, ezek a gazdasági problémák nem hatnak rám! Kijelentheted te is ugyanezt! Áldottnak lenni azt jelenti: sikeresnek lenni. Az Úr felruház erővel, hogy sikeres légy, hogy emelkedj magasabbra, mint eddig bármikor. A szövetségben benne van, hogy fej leszel, egyre feljebbvaló. Ez Isten áldása. S hallottam a Szent Szellemet: míg a világ azt jelenti ki, hogy az 1930 évek óta a legrosszabb idő jön, te azt jelentsd ki, hogy a legjobb időszakod következik! Nem Istenhez méltó dolog ez, hogy nekünk a legjobb, míg a világ a legrosszabb időszakát éli? Nem fantasztikus, ahogy Isten a dolgait intézi?

Mert amikor a világ nagy bajban lesz, hozzánk fognak jönni: hogy csináljátok ezt? S mi azt mondjuk: Isten cselekedte ezt, akit mi szolgálunk. Isten kegyelme, jóindulata tette. S meg tudjuk nyerni az embereket, mint soha eddig még. A statisztika azt mondja, hogy nehéz időkben az emberek inkább mennek gyülekezetbe. A gyülekezetbe járók száma növekszik. Ézsaiás (60. fejezetben) úgy prófétált: amikor a világ a legsötétebb órákat tapasztalja meg, az Egyház a legragyogóbb időket. A földet nagy sötétség borítja be, de Isten dicsősége felragyog. S mikor az én népemen felragyog az én világosságom, akkor ide jön a világ. Mert ők tudni szeretnék, honnan jönnek ezek az áldások? Miért nem szenvedsz, mint a többiek?

Itt az idő, hogy Isten vonzóvá tegyen minket. Zsoltár 33:18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket (szemei azokon akik félik, tisztelik őt, akiknek reménysége az Ő iralmában van), az ő kegyelmében bízókat, Zsolt 33:19 Hogy kimentse (megszabadítsa)lelköket a halálból, (a nehéz időkben) és az éhségben [is] eltartsa őket (éhinség idején életben tartsa őket). Ami a bibliai időkben az éhínség volt – amely hiányt, szárazságot jelképezi -, most a nehéz gazdasági helyzet. Ez a bibliai időkben az anyagi javaikat érintette, akkor ugye bárányról, ökörről, háziállatokról volt szó, s a szárazságban nem volt eledelük az állatoknak, s a vagyonuk jelentősen megcsappant. De figyeld: az Ő szemei az igazakon vannak! S Ő életben tartja azokat a szárazság idején. S kész arra, hogy megszabadítsa őket a rossz időkben. Nem tudom, a világ mit fog csinálni, da azt tudom, hogy Isten jön, és megszabadít engem ezekben az időkben. Zsolt 37:18 Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek (igazak) napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz (örökkévaló lesz). Zsolt 37:19 Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben (gonosz napokban), és jóllaknak az éhség napjaiban. (éhínség idején megelégíttetnek)

A világ nem fog megelégedni. De te és én igen. Életben maradunk, megmenekülünk, és meg is leszünk elégítve. Egy másik fordítás szerint: a nehéz időkben jól megy a dolgom, csűrjeim telve vannak, míg a másoké üresek. Mi az, ami téged megelégít? Ha csak az okoz örömet, hogy a számláid ki vannak fizetve – dicsőség az Úrnak, van akinek ez is elég – engem nem elégít meg. Az Úr engem másképp akar megelégíttetni. Egyszer egy keresztény azt mondta: “tudod, én nem sokat imádkozom. Elég ha rólam és a családomról gondoskodik Isten.” Azt hitte, hogy alázatos. Mondtam, hogy nagyon önző álláspont ez. Furcsán nézett rám. Megerősítettem: “a nehéz gazdasági helyzetben csak azt kéred, téged elégítsen meg az Úr?! Mi van a gyülekezettel, a missziókkal, az özvegyekkel, a szegényekkel? Ha a gyülekezet építeni akar egy épületet – mi van azzal? S te csak a saját jólétedre gondolsz? Mi van azzal, hogy arra születtél, hogy megáldjon Isten téged, és áldás légy mások számára? Így teljesen haszontalan vagy Isten országa számára.”

Addig nem elégszem meg, míg túlcsorduló módon meg nem áld Isten, és azoknak is tovább tudom adni, akik még nem ismerik Őt. Nekem és családomnak az anyagi helyzete rendben van. Házasságunk is teljesen rendben van, már 43 éve. Az én asszonyom nagyon szeret engem. Jobban szeretjük egymást, mint valaha. Olyan régóta ismerjük egymást, hogy nem is tudom elképzelni, hogy nem voltunk házasok. És hiszünk abban, hogy Isten különleges módon megáld minket, hogy tudjunk segíteni másokat. Csak akkor vagyok elégedett, ha tudok vetni más szolgálatokba, más emberek életébe.

Amíg más csűrje üres, és az enyém tele van – mi a célja ezzel Istennek? Nem az, hogy saját magunknak tartsuk meg, hanem hogy áldás legyünk másnak a számára! Ahogy Creflo Dollár mondta: a pénznek missziója van. Néha butaságnak tűnhet, amit Isten mond, hogy tegyünk meg. Tudjuk, hogy Ő mit fog tenni az éhség idején. De mit is javasol számunkra ilyen időkben? Jób 5:22 A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz. (romlás és éhínség idején nevetni fogsz, és a föld vadállataitól nem fogsz félni.) A gazdasági válság nem vicces dolog. Azoknak, akik nem ismerik Istent, bizony nem az. Másutt: Isten ül a trónján és neveti az ellenségeit, mert tudja, hogy jön az Ő napja. Hagin testvér mondta, hogy nevessek az éhínség, a válság idején. Nem vitatom, hogy nehézség, válság létezik. De azért nevetsz ezen, mert tudod, Isten mit mond neked, és tudod, mit kell tenned ez idő alatt.

El tudod képzelni, hogy belépsz a munkahelyedre és a kollégáid újságot olvasnak, te pedig a hírek hallatán elkezdesz nevetni? Megkérdezik, mit nevetsz ezeken? “Hát azt, hogy Isten, akivel szövetségem van, aki megáldott engem, akivel együtt járok, az meg fog tartani, megelégít engem az éhínség idején, és megszabadít ezekben az időkben is. Mikor ilyen híreket hallok, nevetnem kell, mert az Ő ígéreteire gondolok.” – válaszolhatod. Vajon lehetséges-e, hogy miközben a világ a legsötétebb napjait éli, Isten népe a legfényesebbet, legdicsőségesebbet? 1Móz 26:1 Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez a Filiszteusok királyához Gérárba. 1Móz12,10 1Móz 12:10 Azonban éhség lőn az országban, és Ábrám aláméne Égyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban. Ábrahám idejében volt éhínség, most pedig arról olvasunk, hogy Izsák idejében is. 1Móz 13-ban viszont: Ábrahám igen gazdag volt. Nem azt olvassuk, hogy Ábrahám idejében volt éhínség, és ő mindenét elveszítette. Ehelyett: Ábrahám igen gazdag volt állatokban, aranyban. 6. vers: vagyona igen nagy volt. Egy éhínség után! Úgy tűnik, míg az emberek elveszítenek mindent, Ábrahám egyre gazdagabb. Az éhínség alatt. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Ábrahám életén volt valami.

Ezt úgy hívjuk, hogy áldás. Miközben mindenki veszített, Ábrahám gyarapodott. Mert az áldás azt jelenti, hogy erőt ad a növekedésre. 1Móz 26:2 újra: Mert megjelent vala néki az Úr és ezt mondotta vala: Ne menj alá Égyiptomba. lakjál azon a földön, melyet mondándok tenéked. Mit mond Isten? „Ne szaladj el a krízis elől, és ne keress más forrásokat sem. Mert én vagyok a te ellátód.” Mert az Ige ezt mondja. A te életedet is, akármilyen válság vesz körül, Isten képes megáldani. Ne menj be a válságba Isten áldása nélkül. 1Móz 26:3 Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak. Ez fontos volt számomra: „megesküdtem” – Isten szava, amit kimondott, nagyon fontos, a tekintélye miatt is. Isten számára fontos, hogy az esküjét betartsa. Nem olvassuk a Zsoltárokban, hogy éhínség idején mulatozunk, meg leszünk mentve, megmenekülünk? Ki írta ezt? Nemcsak Dávid írta – Isten inspirálta őt. A 37. Zsoltárt a tapasztalatai alapján írta: soha nem láttam, hogy az igaz szűkölködött volna, és az utódai nélkülöztek volna. Mit is mondott az Úr Izsáknak? „Ha mersz hinni nekem, minden képzeletet felülmúlóan megáldalak, akármilyen rossz helyzetbe is kerülsz, mert én az eskümet megtartom.” Zsolt 89:35 Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom. Isten ígéret megtartó! Isten azt mondta Izsáknak: „megtartom az eskümet, te csak menj oda, ahová mondom, és legyen hited az áldásban.” Hinned kell az áldásban! Higgy benne. „S akkor gondoskodom rólad még az éhínség idején is.” 20. vers: vetett Izsák azon a földön, s még ugyanabban az évben százszorosan aratott. Tudjuk, hogy akkor nagyon rosszul élt mindenki.

Ebben az évben pedig megjelent Jerrynek, és azt mondta: az 1930-as évek óta a legrosszabb a helyzet, de Isten Jerryvel volt, és megáldotta. Jerry vetett, és Isten még ugyanabban az évben százszoros aratást adott. Ez az Ige bizonyítja, hogy az Istennel szövetségben élő hívő számára lehetséges a legsötétebb időben is a legnagyobb áldást megkapnia. A Szent Szellem azt mondta: ez aratásidő. 2009 az aratásidő! Írd be a Bibliádba, és mindennap valld meg: 2009 az aratásidő! Az Ige bizonyítja, hogy a szövetségben élő nép számára a legnehezebb időszak lehet a legszebb. Én nagyon sokat vetettem. S az Ige azt mondja, amit az ember vet, azt is aratja. Ha sokat vetek, sokat aratok. Isten Igéje bizonyítja, hogy a vetést követi az aratásidő. S milyen idő lenne a legkiválóbb az aratásra, ha nem az, amikor a világ a legnagyobb bajban van?

Miközben mindenki fél, hogy elveszíti mindenét, számunkra ez lesz a legnagyobb aratás ideje. „Kívánom, bárcsak igazad lenne Jerry testvér.” Mi ezt nem kívánjuk, hanem hiszünk benne! Háborút folytatunk, s ez nemcsak pénzügyi, de szellemi háború is. Ami miatt a nemzetünk ebbe a helyzetbe került, annak az az oka, hogy Krisztus testének fele fizeti csak a tizedet. Isten azt mondta: az én népem elfordult az útjáról, majd az én népem hívta a mennyet, és én meggyógyítom az ő földjüket. A gyógyító kéz az Egyház. És az Egyház megbukott az engedelmességben. Ne vádold a demokratákat, liberálisokat, republikánusokat, a nagyvállalatok vezetőit, a nagy jutalmakat – mi van a tizedfizetéssel Krisztus testében?! Olyan boldog vagyok, hogy tizedfizető vagyok! Ebben az időben nem szívesen lennék nem tized fizető. „De Jerry testvér, nem engedhetem meg magamnak a tizedfizetést.” Én inkább azt mondom: nem engedheted meg magadnak, hogy ne fizess tizedet! Ha te lennél Isten, és éhínség vagy rossz gazdasági környezet jönne, és már adtad volna az ígéretedet arra, hogy az igazat megtartod – nagyon szeretem az Amplified Bibliát, ott azt olvassuk: a kompromisszumok nélküli igaz, akik cselekszik, élik Isten Igéjét, és nem játsszák az egyházasdit – vajon kit segítenél? A tizedfizetőt, az engedelmest, vagy aki nem fizeti, az engedetlent?

Ha elterveznéd, hogy egy gazdasági átrendezést csinálsz az utolsó napokban, kinek adnád a gazdagságot: a tizedfizetőnek, vagy a nem tizedfizetőnek? A nem tizedfizető már bebizonyította, hogy nem lehet benne megbízni. Istené a tized – ha befizeted, ez csak azt bizonyítja, hogy rád bízhatja a tulajdonát. Amikor rábízom a repülőgépemet a pilótára, ő csak gondozza, felügyeli azt, nem az övé. Ha elutaznék Afrikába, és rábíznám a pásztorotokra a repülőgépemet, és néhány hét múlva visszajönnék – megköszönném, hogy gondját viselte, elkérném a kulcsot és hazarepülnék. Ha azonban azt mondaná: „ó már el is felejtettük, rögtön bevetettük egy másik pásztor életébe”, azt mondanám: hogy?! „Tudod, voltak tartozásaink, és számláink amit ki kellett fizetni.” Ha a tizedet a számláidra költöd, gondolod, ha legközelebb megállok itt, a pásztorotokra hagynám a még erősebb, még nagyszerűbb repülőgépemet? Nem, nem hagynám itt. Isten olyan egyszerűen tervezte el, azt mondta: „add nekem a munkád első gyümölcsét és én megáldalak. Megnyitom az egek csatornáit számodra, csűrjeidet megtöltöm, te leszel a jelöltem a növekedésre, bővölködésre, a gazdagság átcsoportosítására. Te leszel az igaz, akire rábízom a gonosz kincseit. És a nehéz időkben rád fogom bízni a pénzt.”

Bizony, nagyon rosszul tenném, ha ilyen időkben nem lennék tizedfizető! Néha motorral elmegyünk evangelizálni. Az egyik üzletember ilyenkor nem győz hálát adni, hogy tanítottam őt a tizedfizetésről. „Jerry testvér, nem szenvedünk semmiben, Isten megáldja az üzletünket. És érdekes módon, minden egyes esetben, mikor veled eljövünk, Isten otthon megáldja az értékesítést.” Ez bizony Isten gondoskodása! Hát nagyon rosszul teszi az, aki ilyen időkben nem adja meg a tisztességet Istennek! Emlékszel, az Igében az van, hogy ugyanabban az évben, amikor éhínség volt, a szövetségkötő Izsáknak a legjobb éve volt! Százszoros aratása volt, ugyanabban az évben. Isten vajon meg tudja tenni, hogy a legjobb évünk legyen ez az év? Én tudom, hogy ez a legjobb évem! Aratásidő. 2009 az aratásidő! Nagyon fontos, hogy ne hagyd ezt abba, mikor véget ér az istentisztelet. Tartsd meg a megvallásodat, addig, míg a szívedben megalapozódik, és valósággá válik.

Orbán Tibor fordítása

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688