Mire való a gazdagság?

„Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.” (Efézus 4:28)

Amikor a bővölködésről prédikálok, mindig meglep, ha valaki odajön hozzám, és azt mondja: „Nincs szükségem nagy bővölködésre. Egyszerű ember vagyok, egyszerű élettel. Csupán arra kérem Istent, hogy töltse be a szükségeimet.”

Azt gondolják, hogy ez alázatosság, pedig nem az. Ez önzés! Nem ébrednek a tudatára, de tulajdonképpen azt mondják: „Csak az a fontos, hogy a saját szükségeim be legyenek töltve. Nem szándékozom segíteni más emberek szükségeinek a betöltésében.”

Kérhetnének Istentől egy millió dollárt is, amelyből megtartanának egy bizonyos részt, amely elég lenne a szükségeik betöltésére, a többit viszont szétosztanák. Ez viszont még csak eszükbe sem jut, mert ami a pénzt illeti, ők agymosást kaptak egy olyan világtól, amely azt mondja, hogy ha egyszer megkaptad, akkor azt meg is kell tartanod.

Ez a fajta filozófia meggátolja Jézus Krisztus földi szolgálatát napjainkban. Ez prédikátorokat arra késztetett, hogy tegyék félre az elhívásukat, és világi munkahelyeket keressenek, hogy életben maradjanak. Ez hátrányos helyzetbe hozott gyülekezeteket, megállította szolgálatok növekedését, melyek még több ezer embert érhettek volna el az Úr számára.

Az evangélium hirdetéséhez pénzre van szükség. Maga Jézus is tudta ezt, és ellentétben azzal, amit néhányan gondolnak, Jézus szolgálata nem volt szegény. A szolgálata alatt olyan sok pénz folyt be, és ment el, hogy ki kellett neveznie egy pénztárost, akinek a neve Júdás volt.

De Jézus nem halmozta fel Magának azt a pénzt. A körülötte lévők szükségeinek betöltésére adta. Olyan nagy hírneve volt az adásról, hogy az utolsó húsvét éjjelén, amikor Júdás olyan hirtelen otthagyta őket, a tanítványok azt tételezték fel, hogy Jézus küldte el őt, hogy a szegényeknek adakozzon.

El tudod képzelni, hogy mennyire sokat és milyen gyakran adakozott Jézus a szegényeknek, hogy a tanítványai még akkor is ezt feltételezték?

Jézus soha nem épített Magának földi birodalmat. De ez nem jelenti azt, hogy szegény volt. Ez azt jelenti, hogy Ő volt a legnagyobb adakozó, aki valaha is e föld felszínén járt, és itt az ideje, hogy mi is a nyomdokaiba lépjünk.

Ne utasítsd vissza a gazdagságot, amit Isten akar adni, csak azért, mert nincs „szükséged” rá! Merd elfogadni, aztán add tovább azoknak, akiknek szükségük van rá! Hagyd abba a megélhetésért való munkálkodást, inkább munkálkodj az „adakozásért”! Fedezd fel magadnak, hogy mire való a gazdagság.

Olvasásra javasolt: Lukács 12:15-31.
Luk 12:15 Monda azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.
Luk 12:16 És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje.
Luk 12:17 Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet.
Luk 12:18 És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat.
Luk 12:19 És [ezt] mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
Luk 12:20 Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; amiket pedig készítettél, kiéi lesznek?
Luk 12:21 Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.
Luk 12:22 Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.
Luk 12:23 Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet.
Luk 12:24 Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?
Luk 12:25 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
Luk 12:26 Annakokáért ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?
Luk 12:27 Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.
Luk 12:28 Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!
Luk 12:29 Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.
Luk 12:30 Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.
Luk 12:31 Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688