Válságban is áldott

Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. (Róm15,29) Figyeljetek: az áldás teljessége. Azok a próféciák, amiket veled kapcsolatban mondanak ki Isten emberei, nagyon fontosak! Amikor Copeland így kezdi a mondatot: „azt mondja a Szent Szellem”, akkor az én szellemi antennáim kinyúlnak, lejegyzem, és folyamatosan ki is mondom ezeket, amíg meg nem valósulnak az életemben. Ahogy jöttem az összejövetelre, leszálltunk a repülőről, kérdeztem: „miről prédikáljak Uram?”

Ő ezt válaszolta: „Azok a profetikus szavak, amiket Copelandnak adtam, és te elmélkedtél rajtuk – szeretném, hogy erről beszélj.” Copeland pedig ezt kapta: áldás robbanás fog következni! Légy készen rá. Ez a kifejezés megragadta a figyelmemet. S ahogy elmélkedtem rajta, imádkoztam nyelveken, az Úr nagy igazságokat jelentett ki, elvezetett több Igéhez is, így a Róma 15-höz. Olyan áldásban részesülünk a következő időkben, aminek nincs mértékegysége. Szeretném, ha ti is megtapasztalnátok ezt. (Előzmény: Jerry Savelle gyülekezeti telke hatalmas árnövekedést ért el, olajat találtak rajta.)

Mondd: Uram, hozd el ezt az áldást! Pál azt mondja itt: az áldás teljessége. A teljességre néhány definíció:

1. Eljutni a legmagasabb szintre. Pontosabban: Isten áldásainak különböző szintjén tudsz élni. Negyven évvel ezelőtt, amikor megtértem, már Isten áldásainak a dimenziójában éltem, de most sokkal magasabb szinten élek, mint akkor. Miért? Mert többet tudok. Az áldás nem egy vallásos szó a számomra. Nem az, amit vasárnaponként használunk a családban – mindig erről folyik a szó. Folyamatosan tanítom az áldásra a gyerekeimet, az unokáimat.

Nagyon sok keresztény családban csak akkor hangzik el, mikor valaki tüsszent (blessing = áldás – mondják angolul.) Értik ezt a szót a Bibliából, de csak akkor használják. Isten áldjon meg – mondják az amerikaiak, mikor valaki tüsszent. De mikor elkezdtem ezt tanulmányozni a Bibliában, rá kellett jönnöm, az áldás azt jelenti, hogy ez egy erő, amely megerősít az áldásra. Azóta azt mondjuk a családban, ha tüsszent valaki: Isten erősítsen meg téged, hogy még áldottabb legyél. Egyik hét éves unokám nagyon szeret engem, és a motorokat is. Amióta járni tud, azóta motorozni akar, sőt, motoros újságok vannak a párnája alatt. Dealen kisunokám, mikor megszületett, a legkisebb baba volt, akit valaha láttam. Majd elfért a tenyeremben. S én tudom, milyen ereje van a szavaknak, ezért nagyon óvatos vagyok, amikor beszélek. Azt mondtam: „Carolyn, nézd csak ezt a kis tökös, belevaló srácot!” És valóban nagyon szeret küzdeni, verekedni. Amikor összejön a család, Dealen rögtön jelentkezik, hogy imádkozzon: „Uram köszönöm ezt az ételt, és hogy nagyapa vesz nekem egy motort.” Ötéves korában kapott is egy kis Honda motort, a hozzávaló ruhával együtt. Azt akarta, hogy az ő motorja az enyém mellett legyen. Amikor ki kellett cserélnem az olajat, ő figyelt, és pontosan azt tette, amit én. Hirtelen tüsszentett, de nem vettem észre. Ekkor csípőre tett kézzel szemrehányást tett, hogy nem erősítettem meg őt az áldásra. Megtettem, ezután elégedetten visszament a motorjához.

Tehát nálunk ez nem egy vallásos szó. Nagyon is valóság. Ezért amikor olvastam Pál levelében erről, megragadta a figyelmemet. Mert a teljesség azt jelenti: legmagasabb szint. S Pál itt azt mondja: te és én képesek vagyunk, hogy Isten áldásainak a legmagasabb szintjén éljünk. További jelentése: 

2. Minden korábbi határt, korlátot meghaladó. Igaz, vannak az életünkben bizonyos korlátok – de tudd meg, a korlátok nem Istentől vannak. A Biblia azt mondja: minden lehetséges Istennel. Nincs Nála lehetetlen. Azt is mondja a Biblia, minden lehetséges annak, aki hisz. S ha ez igaz, akkor neked és nekem nincs korlát itt a földön. Ha mégis van, az nem Istentől van, hanem tőled. Túl sok időt töltöttél rossz társaságban, s az töltötte meg a fejedet rossz maggal, és ültette a szívedbe is.

Az áldás teljessége tehát: minden korábbi áldást meghaladó áldás. Az egyik ilyen korlát például: „lehet, hogy Isten ezt a korábbi álmomat, ezt a kocsit megadná, de nem tudnám megvenni, csak hitelre.” Ezt úgy hívom: megfojtó korlát. A te hitel nélküli kocsid már meghaladja a hitedet? Egy bizonyos szintig tudsz hinni, de amikor a következő szintre el kellene jutnod, akkor már megrekedsz. Hiszem, hogy Isten akar adni egy kocsit, de nem látom a lehetőségét, hogy ezt hitel nélkül lehetséges lenne. Ha Isten teljes áldásában akarsz élni, akkor ezt a korlátot át kell törnöd. Vagy: „Isten valóban tud és akar adni egy házat, de nem ezen a jó környéken.” Tudd mg, akkor ez a környék a te korlátod.

Évekkel ezelőtt egy Róza nevű testvérnő áttörte ezt az akadályt: nem adta át a helyét az alabamai buszon egy fehér nőnek, és azt mondta: ugyanolyan jogaim vannak, mint neki, és oda ülök, ahová akarok. Hála Istennek, hogy ezt megtette. Áttört egy korlátot. És hála Istennek, ma az elnökünk bizonyítja, hogy a korlátok áttörhetők. Te milyen korlátot építettél ki magadban? Ha Isten teljes áldásában akarsz élni, a legközelebbi hit-projektedben törekedned kell a korlátok áttörésére. És át kell törnöd.

3. Minden mértéket meghaladó. Én ezen a szinten szeretnék élni – az Úr minden korábbi korlátot áttörő, minden korábbi szintnél magasabb, mérték nélküli áldásában. Negyven évvel ezelőtt Carolynnal az autó üzletben dolgoztam. „Természetfölötti hitelben” éltünk akkor, annyira el voltunk adósodva. Huszonkét évesen egy ötvenéves ember terhei voltak rajtam: család, két gyerek, a ház, a vállalkozásom (autószerelő műhely) eladósodva. Nem akartam prédikálni, de tudtam, ha nem fogadom el Isten elhívását, egész életemben siralmasan fogok élni. Azt akartam, hogy mindent elrendezzek, mielőtt elkezdem az Urat szolgálni. Ki akartam fizetni az adósságokat. Ám ha arra vársz, hogy tökéletesek legyenek a körülményeid, soha nem fogod megtenni. Azt mondtam: „Uram, egy kudarchalmaz vagyok. Nem voltam képes kifizetni a számláimat úgy, hogy éjjel-nappal dolgoztam, akkor hogy fogom kifizetni, ha a Bibliát tanulmányozom ezentúl?”

De Isten természetfölötti módon gondoskodott rólam. Pedig annyi korlátunk volt! Én voltam a legátlagosabb fizikai munkás, akit csak el lehet képzelni. Minden éjszaka úgy mentem haza, hogy fülemtől a fülemig olajos voltam, kezeimen is gépzsír. Éjszakánként pedig Isten arra tanított, hogy lehetek áldott. „Köszönöm Uram a hívő prédikátorokat, hogy mentoraim lettek a kazettákon keresztül.” Néztük a tévét, és Oral Roberts ingyenes könyv ajándékát kaptuk: A hit mag csodája címmel (magyar nyelven is megjelent – szerk. megj.) Tényleg nagy szükségünk volt a csodára! Tanulmányoztam a Bibliát, az áldást, s ahogy olvastam, egyre inkább azon töprengtem: hogyan lehet erre az áldás-helyre eljutni?

Tudtam, Kenneth Copelandnak ez működik. Őt használta az Úr arra, hogy megragadja a figyelmemet, és végre az életemet odaadjam a szolgálatra. Hallottam a kazettáján: senkinek ne tartozz semmivel, minden szükségedet betölti az Úr, minden áldásával be akar tölteni, mindent megáld, amire a kezedet ráteszed. Amikor ezekből visszatértem a hétköznapi a valóságba, a semmi még nyilvánvalóbb volt az életünkben…! „Hogy fog ez működni, Uram?!” – tépelődtem. Szellemileg egy hajótörött ember voltam. Azon a héten hallottam Kenneth Copeland bizonyságát, s arra gondoltam, nahát, ő olyan helyzetben volt, mint én! Ez nagy reménységgel töltött el. Ha neki működött, nekem is működnie kell. De minden azzal kezdődött, hogy Isten Igéjét az első helyre tettem az életemben. Elkezdtem tanulmányozni az áldást. Nem történt meg azonnal az áttörés, valami elkezdődött. Isten csodatevő ereje megjelent. S ahogy egyre inkább megismertük az Igéből Jézus személyét és Istent, egyre inkább megjelentek az áldások. Ma nem küzdök olyan dolgokkal, amikkel negyven éve küzdöttem.

Negyven évvel ezelőtt fel-alá járkáltam a Bibliával a kezemben, megvallva, hogy el tudjam hinni. Ma már erre nincs szükségem. Félre ne értsetek, ma is megvallom, de már nem kell küzdenem azért, hogy elhiggyem – a bensőmben van Isten Igéje. Már nem az vagyok, aki voltam. Soha nem ébredek úgy, hogy vajon kell-e hinnem, vagy sem. Évek óta nem jön olyan gondolat, hogy működik-e egyáltalán ez a hit dolog, érdemes megvallani egyáltalán? Nem azt mondom, hogy már nincs szükségem a Bibliára, és félre tehetem. Nem gondolom, hogy: „Semmi gond akkor sem, ha már négy éve nem olvasom!” Nem tudok a múltban olvasott Igék alapján élni. Amit Isten Józsuénak mondott, rám is igaz: az Igét éjjel és nappal a szemem előtt kell tartanom. De azért már nem kell küzdenem, hogy elhiggyem Isten Igéjét.

Teljesen meg vagyok győződve, hogy Isten beszéde igaz, amit Pál apostol is írt Ábrahámról: biztos volt abban, hogy Isten be tudja tartani az ígéreteit. Én is meg vagyok erről győződve! És ha képes rá, be is fogja. Ha azt mondod, hogy nem akarja, akkor bizony szikrákat hány a szemem. Ha Isten azt akarta volna, hogy ne higgyek benne, akkor ezek nem lennének az én Bibliámban, mert ha ott megtalálom, nem nyugszom, míg meg nem lesznek az életemben. Emiatt sokkal magasabb szinten élek Isten áldásaiban, mint negyven évvel ezelőtt. Hit által tudom mondani, hogy én Isten teljes áldásaiban élek – de még nem értem el azt a szintet. Magasabb szinten élek Isten áldásaival, mint valaha, de még nem értem el a legmagasabb szintet. Ide tartok. Hit által Isten legteljesebb áldásaiban járok, és élek. Minden korábbi áldást meghaladó áldásban fogok részesülni. Ami az elmúlt évben korlát volt az életemben, ez évben már nem lesz az. Nem arról beszélek most, hogy te meg én mit tudunk megtenni. Nem akaraterőről, természetes energiáról, odaszánásról beszélek, hanem hogy az áldás mit képes elvégezni az életemben. Ha összefoglalva akarnám mondani: hit az áldásban. A Bibliában számtalan olyan férfit és nőt látok, akik hisznek Isten áldásaiban.

El kell jutnod arra a pontra, amikor annyira biztos vagy bennük, hogy már életed részévé válnak – teljesen természetes, hogy Isten áldásában élsz és jársz. Bizonyos vagyok benne, szilárdan meg vagyok győződve, hogy olyasmim van, ami a világ nagyobbik részének nincs meg. Ezt áldásnak hívjuk. Amikor bejöttem ebbe az épületbe, valami olyasmi is bejött velem, amit úgy hívunk, hogy áldás. És velem együtt fog távozni is, és amikor lefekszem, velem együtt fekszik. És valami be fog takarni, és ezt úgy hívják, hogy áldás. S ha holnap felkelek, és akármivel is kell szembenéznem, nem érdekel, mi az, mert nem egyedül kell tennem, hanem az áldással, ami bennem van.

Hogy tudod ezt megszerezni? Szüless újjá! Akkor jön rád, amikor Jézus lesz az életed Ura. A Galata 3-ban Pál azt mondja: ha te Krisztusé vagy, akkor Ábrahám magva vagy. És az az áldás, ami Ábrahámon, Izsákon, Jákobon volt, akik Ábrahám magva voltak, rád is kitöltetik. Te Ábrahám magva vagy? Akkor rajtad is ugyanaz az áldás van. Ábrahám eljutott életében egy olyan pontra, mikor bizonyos volt Isten áldásában. Izsáknak fejlesztenie kellett a hitét ebben, Jákobnak is. József kiváló példa, hogy mennyire hitt az áldásban. Bedobták egy börtönbe, rabszolgává tették, de volt benne valami, ami képes volt kiemelni a legmélyebb sötét veremből, és felvinni a legmagasabb helyre. Ez az áldás, ami az életében működött.

Zsolt 3:9 Az Úré a szabadítás; [legyen] a te népeden a te áldásod. Szela. Az üdvösség az Úrhoz tartozik, és áldásaid a te népeden (Ampl. Bible ford). Hol van most Isten áldása? Az Ő népén. Te az Ő népe vagy? Akkor az Ő áldásai, Isten áldásai rajtad vannak. Tehát nem valahol vannak, amit meg kellene szerezned, meg kellene érte dolgoznod – hanem rajtad vannak. Nem kell mondanod: ó, Istenem áldj meg engem! Nem kell könyörögnöd érte, mert már rajtad vannak. Isten áldásai az Ő népén vannak. Én az Ő népe vagyok, tehát Isten áldásai rajtam vannak. Figyelted itt azt hogy Szela? Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ne menj tovább, állj meg és gondolkozz, elmélkedj ezen. Van, amikor csak gyorsan elolvasunk egy Zsoltárt. De mikor Isten azt mondja: „szela”, a legjobb, amit tehetsz, hogy megállsz, és elmélkedsz. Ne menj tovább, ne olvass másik Igét, hanem állj meg, gondolkozz és kijelentést fogsz kapni.

Mit mond itt Isten? Azt, hogy az áldásai az Ő népén vannak. És Isten népének sokkal inkább gondolkoznia kellene ezen az Igén, és sokkal nagyobb áldásban kellene járnia. Amikor szétesnek a dolgok körülötted, amikor mindenki elveszti a pénzét, te kétségbeesve nézel körül, és ez azért van, mert nem „szeláztál”, hanem tovább rohantál az Igében, és nem kaptál kijelentést belőle, pedig Isten azt mondta, hogy állj meg és gondolkozz rajta. Ha csak ezen az egy Igén gondolkozol, már győztes lehetsz az életedben – már ezzel az egyetlen Igével! HA elég időt szánsz arra, hogy gondolkozz azon, mit is jelent, hogy Isten áldása az Ő népén van. Isten áldása ugyanis erővel ruház fel téged a bővölködésre, sikerességre, erővel ken fel, hogy növekedj, felemelkedj. Ha ez az erővel felkenés a népén van, akkor miért él Istennek olyan sok gyermeke kudarcok, vereségek között? Azért, mert nem „szeláztak”.

Olvastad a reggeli újságban, milyen nagy gondok vannak? S azt mondtad: ó Istenem, most mit tegyek? Nem mondanád ezt, ha tudnád, hogy Isten áldása az életeden van. „De Jerry testvér, csak nem azt mondod, hogy ezek a rossz dolgok nem történnek meg?” Nem, nem azt akarom mondani. Ma 11 millió embernek nincs állása országunkban. Bizony komoly helyzetben vagyunk. S az emberek szenvednek emiatt. Az 1930-as évek óta ez a legnehezebb időszak. Ez valóságos, és nem azt mondom, hogy nincs itt az ajtónk előtt. De ez az az idő, mikor kijelentésre van szükséged! Meg kell értened, hogy Isten áldása van az életeden – MOST! És azt mondom, ha szenvedsz valami miatt, itt az idő, hogy több időt tölts az Igével. Itt az idő, hogy Isten belépjen az életedbe, Ő, Aki már annyiszor bizonyította, hogy a legrosszabb időkben lesz a legjobb időszaka Isten népének. Isten áldásai a népén vannak. Én a népe vagyok, tehát áldása rajtam van. Felfedezted már, hogy amikor kisétálsz, Isten áldása, erejével való felkenetése rajtad van? S amikor mégy, az áldás megy veled, életed egész hátralevő idejében. S ha már rajtunk van ez az áldás, akkor miért ne járjunk a teljességében? Most egy kis áldás megjelenése van itt, manifesztációja ott, de miért elégedjek meg ezzel? Miért ne éljek a teljes áldásban? Az Ő áldása az Ő népén van! Mit is képes elvégezni az áldás? Azt tudjuk, hogy erővel való felkenés, ami képessé tesz a bővölködésre, növekedésre, felemelkedésre. Felül tudsz kerekedni a rossz körülményeken. 

Példabeszéd 10,22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal [semmi] nem szerez bántást (az tesz gazdaggá). Mi tesz valakit gazdaggá? Az áldás. Nem azt mondjuk, hogy Isten. Természetesen Istentől jön a gazdagság. Azt mondjuk, hogy Isten áldása tesz gazdaggá téged, az áldásnak van meg az a képessége, hogy gazdaggá tegyen. Ha az emberek rosszkedvűek, mert gazdag vagy, mondhatod: nem az én hibám! Isten áldása ez, ami rajtam van. Lassan már 25 éve Fort Worth külső részén élünk. Ez idő alatt nem nagyon volt arra más lakó, csak mi. Nemrég kezdtek arrafelé új lakóparkokat építeni, de 25 évig szinte semmi nem volt az úton kívül. Egy munkás nemrég odakiáltott – látva az autómat, szemmel láthatóan irigyelte az áldásomat -: telik az adakozásból?

Nem volt ott, amikor a kólás üveget gyűjtöttem, hogy a gyerekeim ehessenek. Nem volt ott, mikor mindent elveszítettünk, amikor csak 5 centeseket tudtunk vetni. Amikor semmink nem volt a lakásunkban. Amikor nem volt másunk, csak adósságunk. Én nem érintem meg a szolgálat pénzét – egy ujjal sem. A könyvelő szobájához még kódom sincs. Nem veszek részt a gyűjtés után a pénz kezelésében. Minden a törvényes rend szerint történik.

Isten áldása az, ami megváltoztatta az életminőségemet. Nem fogom azért Isten áldását visszautasítani, mert néhány testi gondolkozású ember nem érti ezt meg. Ó Istenem, kérlek, ne áldj meg többet, mert bizonyos embereknek szúrja a szemét. Ha nem érti, és ad lehetőséget, megtanítom neki.

Gazdag – mit jelent ez a szó számotokra? Negyven évvel ezelőtt nekem azt jelentette, hogy mikor az Úr azt mondta, adjak ezer dollárt a Copeland szolgálatnak, mondtam: „Uram, még nem is láttam ennyi pénzt!” De Ő azt mondta: ennyit adjak oda, és majd Copeland segít más Jerry Savelleket, mint engem. Akkor bizony a hitemet ez a végsőkig feszítette. Azt mondtam: „Uram, te vagy a magvető ellátója, nálad vannak a források, nem tudom, hogy fogod ezt megtenni, én a magam erejéből nem tudnék ennyi pénzt adni neki. Uram, rajtad múlik.” S tudjátok, hogy nem tartott évekig? Néhány hónap volt csak. Mikor megvolt a pénz, odasétáltam Kenneth Copelandhez és kezébe nyomtam a pénzt. Dicsőség az Úrnak. Nem gondolkoztam egy pillanatig sem, és abban a pillanatban, ahogy odaadtam a pénzt, ez jött ki belőlem: „eljön majd az idő, mikor ez tízezer dollár lesz.” S a számra csaptam azonnal: „észnél vagy te Jerry? Kinek van egyáltalán a világon tízezer dollárja? Én senkit sem ismerek!” Az ördög azt mondta: „ki az, aki tízezer dollárt ad egy szolgálatnak? Itt van ez az ezer, örülj neki.”

Soha nem felejtem el, mikor tízezer dollárt tudtam adni Copeland testvérnek, és mondtam: „nagyon örülök, hogy tízezer dollárt tudok most adni. Eljön az idő, mikor százezret adok.” És újra a számra csaptam… És emlékszem arra a napra, és emlékszem arra a napra…és emlékszem arra a napra…!!! Ahhoz hogy ilyet tegyél, egyre nagyobb szinten kell, hogy élj. Látod magad, ahogy egymillió dolláros csekket megírsz? A múltkoriban MacHammondéknál prédikáltam a természetfeletti áldásról. A kétezer fős gyülekezetben mindenkit megáldottam. Néhány nap múlva hívott MacHammond, és mondta: „ezen a héten az eddigi legnagyobb áldást tapasztaltam meg.” „Miről van szó?” – Kérdeztem. Mire ő: „az egyik testvér bejött az irodába, és mondta: ’MacHammond testvér, engedd meg, hogy az én természetfeletti áldásomból megáldjalak téged, a tizedet hoztam.’ Egyszerű csekk volt, 1,2 millió dollárról. Az az ember 12 millió dolláros áldást kapott azon a héten, és az első dolga az volt, hogy hozta a tizedet!” Nagyon izgatott lettem, hogy MacHammond gyülekezete ilyen áldást kapott, de még izgatottabb voltam ettől a testvértől, aki képes volt megírni ezt az 1,2 millió dolláros csekket. Mondtam: „Mac, nem tudnád elküldeni ezt a csekket? Takard le a nevet és bankszámlaszámot, de szeretnék látni egy ilyen 1,2 millió dolláros tized-csekket!” Később visszamentem, és találkoztam is vele, s elmondta: nagy öröm volt az áldásban részesülni, de még nagyobb öröm volt ebből tizedet fizetni a gyülekezetnek. Ő nem az a tipikus gazdag ember volt, hanem egy egyszerű hívő, aki megvallja az Igét. És Isten válaszolt rá, Ő nem személyválogató. Talán te leszel a következő?

A gazdag definíciója: (Példabeszéd) az áldás tesz egy embert gazdaggá. Gazdagság azt jelenti: tulajdonolni pénzt, ingatlanokat, és más ingó és ingatlanokat bőségesen, és befolyásossá válni. Ezt nem az 1 Jerryből, hanem a Példabeszédekből olvastam! Isten Igéjéből! Valaki egyszer a repülőtéren várt engem egy Rolls Royce-sal. Soha nem ültem még ilyenben. Ahogy a szállodához mentünk, minden kereszteződésnél néztek hunyorogva: ki ülhet a hátsó ülésen? Ez olyan érzést adott, hogy befolyásos ember vagyok. Úgy érzem, nemsokára ilyen befolyásos ember leszek. Jelentése: Egy nagyon bővölködő, és egy nagyon szerencsés, jómódú, kellemes ember. Mi tesz egy embert gazdaggá? Az áldás. Nem egy önmagát felépítő emberről beszélek, hanem hogy az áldást mit képes egy emberből csinálni. Milyen lehet az áldás teljessége, most el sem tudod képzelni. Fejleszteni kell a hitünket az áldásban. A hit Isten Igéjéből, az pedig hallásból (Róm 10,17) van. Meg kell újítanunk az elménket, hogy úgy gondolkozzunk, mint Isten. Ő egy nagy elmélkedő, gondolkozó.

Az én Atyám házában sok áldás van, és én elmegyek, és elkészítem nektek – mondta Jézus. Nem azt mondta: sok selejt van és én elmegyek megjavítani. Gondolj bele: sok áldás van ott. Arany utcákkal van tele. Te képes lennél a gépkocsi felhajtódat arannyal kikövezni? Olvastad, a trónterem milyen gazdag? Olyan drágakövekkel van tele, amit ki sem tudok ejteni. Az Úr Isten meghívott minket, hogy az áldásaiban éljünk. S az Ő áldásai tesznek téged gazdaggá. Kérdés azonban, mi a motivációd, hogy gazdag legyél? Csak az, hogy jól érezd magad, hogy mindennel el legyél kényeztetve, és tudd másoknak mutogatni a gazdagságodat, miközben elfeledkezel mindenki másról? Megtanultam, minél többet megoszt valaki az áldásaiból, Isten annál többet bíz rá. Ismerek olyanokat, akik Isten bőséges áldásában élnek, mindannyian nagy adakozók. Ezek az emberek állandóan keresik az alkalmat, hogyan lehetnének áldás mások számára. Nem tartják vissza azt.

Copelandról például sok hazugságot lehet olvasni az újságokban – sokszor úgy állítják be, mintha kihasználná az embereket, elvenné az adományokat, s utána elutaznak egzotikus szigetekre kiélvezni azt. Ez nem igaz. Negyven éve ismerem őket, az igazgatósági tanácsukban vagyok régóta, mindig úgy bánt velem, mint a fiával, mindent elmond nekem – és nem ismerek hozzá hasonló embert, aki annyi pénzt adott volna másoknak mint ő. Sokkal többet adott, mint más szolgálatok együttesen! Mit gondolsz, mi késztette Ábrahámot, hogy 300 emberével nekitámadjon egy nagy hadseregnek? Tisztában volt azzal, hogy Isten őt megáldotta. Ábrahám a hit és áldás embere. Ha nem lett volna hite, nem lett volna mersze nekitámadni az öt királynak. Hitt abban, hogy van rajta valami, ami képessé teszi őt arra, hogy bővölködjön, és felemelkedjen a körülmények fölé. S működött ez az életében? Igen. Lótot haza tudta hozni, és a zsákmányt is. Mindenből a tizedet elvitte Melkisédeknek. Mikor szemtől szemben állt vele, mit mondott neki Melkisédek? Legyél áldott Ábrahám. Azért voltál képes ezt megtenni, mert rajtad van Isten áldása. (1Móz14,18-19) S ezt a környezeted is észre fogja venni.

Tudod mikor kezdtem ezt mondani? Negyven évvel ezelőtt. Mikor azt mondják: te vagy a legszerencsésebb ember a világon, azt válaszolom: nem, áldott vagyok. Melkisédek felismerte, hogy az ok, amiért Ábrahám ezt képes volt megtenni, nem a katonai szaktudása volt, ez az áldás tette képessé, hogy ilyen nagy győzelmet arasson. 1 Mózes 26-ban olvassuk: Izsáknak, a szárazság és éhínség közepette Isten azt mondta: meg foglak áldani. Ugyanabban az évben, mikor ez történt, Isten azt mondta, meg foglak áldani. Izsáknak volt hite az áldásban. Volt mersze hinni abban, hogy ez az áldás működik az életében. Ha nem lett volna hite, elment volna Egyiptomba. De Isten azt mondta neki, ne menjen el, és ő ott maradt az éhínség kellős közepén. Mi történt? Volt hite az áldásban. Amikor erről beszélünk, azzal vádolnak, hogy arrogánsak és önzők vagyunk. Mert nem értik a hitet. Ha ismertek, tudjátok, rám egyik jelző sem illik. Én vagyok az első, aki elmondanám neked, hogy Jézus nélkül egy nagy nulla vagyok. De vele mindent képes vagyok megtenni. És Övé minden dicsőség!

Ha valaki azt hallja, hogy bátran, ez esetleg egy külső szemlélőnek úgy hangzik, hogy arrogancia, büszkeség és önzőség. De ha Izsák ma élne, ugyanezt mondaná: „igen, tudom, hogy éhínség van kint, de Isten azt mondta, ne szaladjak el előle, hogy maradjak itt, velem lesz, és erőt ad arra, hogy bővölködjek, sikereket érjek el, növekedjek és felemelkedjek.” Ezért azt mondom: az éhínség nem fog befolyást gyakorolni rám. Tudjátok, ha Izsák ma élne, ugyanezt mondaná, és a legtöbb gyülekezet be sem fogadná őt. Mert az áldásba vetett hitét arroganciának, önzőségnek és büszkeségnek mondanák. Copelandnak azt mondták: Istent le akarod hozni a saját szintedre. Nem, Isten önszántából jön le a mi szintünkre. Én ezt bátran mondom. 2009 aratásidő a számomra. Nem kell mindent elveszítenem!

Ma reggel ebben a hatalmas örömben jöttem ide: ha Isten nem tenne értem semmit ebben az évben, akkor is kiválóan lennék. A szolgálatomnak nincs tartozása, nincs hitelünk a házunkra, semmit nem tudnak elvenni tőlem. Ha nem tenne semmit – amit kizártnak tartok -, akkor sem hiányozna semmi az életemben. Mert már az áldás mindent elintézett. Van hitem az áldásban. S az a sok borzalmas dolog, ami a világban történik, semmilyen hatással nincs rám, a családomra, a szolgálatomra. S ha elég időt fordítasz arra, hogy „szela”, azaz elmélkedsz azon, hogy az életedben az áldás mit jelent, akkor te is bátran fogod megvallani, hogy nem alább való, hanem följebb való vagyok, nem fogok veszíteni, hanem egyre többet fogok megnyerni, fej leszek és nem farok. Az aratásidőm eljön, ebben a legrosszabb időszakban is. Ez volt az, ami Dávidot alkalmassá tette, hogy Góliát ellen menjen. Nem csak Istenbe vetett hite volt, hanem hitt az áldásban. Ő írta a 38 zsoltárt: A te áldásod a te népeden van. Szela. „Valami van rajtam – gondolta Dávid -, ami nem fogja megengedni ennek a körülmetéletlennek, hogy legyőzzön. Mert ennek nincs szövetsége, és nincs áldás rajta.”

Csak mondd a problémádnak: te körülmetéletlen probléma, Isten áldása van rajtam. Ez vitte át Dávidot a csatákon, Józsuét szintén, Pál apostolnak is nagy bizalma és hite volt az áldással kapcsolatban. Mert valószínűleg sokkal több ellenségeskedést és rosszindulatot kellett elviselnie, mint bármelyik kereszténynek. De tudta, hogy Isten áldása van rajta. Olyan biztos volt benne, hogy Isten áldása rajta van, hogy minden próbán átment. Ha valakiről azt tudod mondani, hogy arrogáns, hát az Pál apostol: (mert én is azt mondom, hogy dicsőséget adok a megpróbáltatásokban, nyomorúságokban – ang.ford. szerint) Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. 2Kor 12:9-10

Ha azt mondjuk, hogy valami arrogáns, hát Pál apostolnak ez a mondata nagyon is annak hangzik. Vegyél részt egy Pál szemináriumon, s meg fogod érteni, hogy nagyon szeretem a jó harcokat. Amikor az ördög hozza a dolgait, s a legjobb lövedékeit lövi rám – az lesz az én legjobb napom. Ha ma lenne Pál apostol szolgáló, a legtöbb felekezet fel se szentelné őt. Túl arrogáns! „Dicsőséget adok a nyomorúságban.” „Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős.” Nagyon utálták – de ő az én egyik legnagyobb hősöm. Fejlesszétek ki a hiteteket az áldásban. Felejtsd el, hogy az áldás valahol kint van, és neked meg kell keresni, és meg kell szerezni. Amikor Jézust befogadtad a szívedbe, rád került az áldás. Halleluja! Fordította: Orbán Tibor

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688