Még válságban is áldott

IGEN, BŐVÖLKÖDHETSZ MÉG A VÁLSÁG KÖZEPETTE IS.

Még ezekben a zaklatott és nyugtalanító gazdasági időkben is, Isten valami jó hírt adott, hogy megosszam veled . A pénzügyi kihívások egyáltalán nem újak, mégis a Biblia tele van szó szerint hatalmas történetekkel arról, hogy Isten népe hogyan tapasztalta meg az Ő bőséges áldását, és természetfeletti gondoskodását a nagy válságok pillanataiban. És ez Isten szava ma hozzád most is, barátom. Te is prosperálhatsz még a válság kellős közepén is! Nemrég a Szentírás alapos tanulmányozásába fogtam Mózes Első Könyvétől a Jelenések Könyvéig, hogy átvizsgáljak minden olyan helyzetet a Bibliában, ahol Isten népe elszenvedett éhínséget, szárazságot, dögvészt és pestist. 

Három elvet fedeztem fel, amelyek kulcsok ahhoz, hogy megtapasztaljuk Isten prosperitását recesszió közepette, és meg akarom osztani veled azokat. De először meg kell említenem a három nagy aratást, amelyek az egyházba jönnek. Az első aratás a pénzügyek aratása lesz. Amikor nyilvánvalóvá válik a nem hívők számára, hogy Isten áldása az Ő népén van, ami lehetővé teszi, hogy bővölködjenek, és kijussanak az adósságból, akkor az egyháznak nagy tanúságtétele lesz az egész földön. Isten második aratása a csodák nagy kitöltetése lesz. Hiszem, hogy több csoda lesz mostantól fogva Jézus Második Eljöveteléig, mint az utóbbi 2000 évben volt.

A harmadik aratás a lelkek aratása lesz. Isten áldása jön, hogy pénzügyileg támogassa a jó hír hirdetését a végidőkben, hogy az egész világ – minden nép, minden nyelv, minden szív megismerhesse, hogy Jézus az Isten Fia, még mielőtt újra visszajönne. Isten célja az egyház számára az, hogy kiépítse Isten Királyságát itt a földön, hogy meglegyen az Ő akarata a földön, mint ahogy a mennyben is. És a módja annak, hogy kiépítsük Isten Királyságát, az Isten áldásán keresztül történik. Hadd mutassak neked erre néhány példát Isten Szent Igéjéből. Az I. Mózes 12: 3-ban Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és megígérte neki, hogy örökli a földet és sok leszármazottja lesz. Isten terve az volt, hogy megáldja az egész világot Ábrahámon keresztül. „És megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei” (I. Mózes 12: 3). Ahogy Ábrahám élete mutatja: az útmutatás, amelynek engedelmeskedsz, a jövő, amelyet teremtesz! (Úgy formálod a jövőd, ahogy engedelmeskedsz az útmutatásnak.) Ha volt valaha valaki példa, aki demonstrálta, hogyan kell hit által élni, akkor bizonyosan ez az ember volt.

De mi a három kulcsa annak, hogy recesszió idején is prosperálj? Az első kulcs: ISTEN SZELLEME KELL, HOGY VEZESSEN!

Az első kulcs, hogy átvedd Isten áldását recesszió idején az, hogy pontosan azt tedd, amit Ábrahám tett. Ábrahámot Isten Szent Szelleme vezette. Isten vezette őt, hogy hagyja ott családját és otthonát, hogy útra keljen egy olyan föld felé, amelyet Ő mutat neki. Miután megérkezett Kánaánba, nagy éhínség pusztította az országot, és Egyiptomba vitte családját. Noha kevéssel, szinte semmivel ment le Egyiptomba, később, amikor elhagyta Egyiptomot, az I. Mózes 13: 2 szerint nagyon gazdag ember volt. Mikor kapott Ábrahám nagy áldásokat és prosperitást Istentől? Egy éhínség kellős közepén!

Második kulcs: MEG KELL HALLANOD, ÉS ENGEDELMEKEDNED KELL ISTEN IGÉJÉNEK!

A második kulcs ahhoz, hogy prosperálj recesszió idején az, hogy engedelmeskedsz Isten Igéjének, és hitben cselekszel. Isten Igéje önmagában soha senkit nem tud megváltoztatni. Tudom, hogy ez megdöbbentően hangzik, de csak az ELHITT és MEGCSELEKEDETT Ige tudja átformálni az életed. Amikor megkérték David Yonggi Cho-t, hogy magyarázza meg egymilliós tagságú gyülekezetének (Szöul, Korea) figyelemreméltó sikerét, egyszerűen azt felelte: „Imádkozom, és engedelmeskedem.” Az áldás nem jön azzal, hogy „mondjuk”, vagy „imádkozzuk”, hanem azzal, hogy „engedelmeskedünk”. Áldásod az engedelmességed oldalán fekszik. Engedelmességed valójában felgyorsítja az áldást! Izsák tökéletes példája annak, hogy meghallotta, és elhitte Isten Igéjét. Amikor újra éhínség sújtotta a földet, Isten azt mondta Izsáknak, hogy maradjon az Ígéret Földjén, ahelyett hogy Egyiptomba menjen. A nagy éhínségnek ebben az idejében, minden ember felhalmozta és megette magját, ahelyett hogy elvetette volna! Akkor Izsák egy nagyon meglepő dolgot tett.

A harmadik kulcs: MAGOT KELL VETNED, HOGY ÁTVEHESD AZ ARATÁSOD!

Ezzel eljutunk a harmadik kulcshoz, hogy megtapasztaljuk Isten bőséges, természetfeletti áldását még recesszió közepette is: magot kell vetned ahhoz, hogy átvehesd az aratásod. Istent nem hatja meg a szükséged. Csak a magod hatja meg. Izsák vetett az éhség közepette, és El Shaddai, Isten, akit nem korlátoznak a természet törvényei, megáldotta őt hatalmas aratással, és rekordidő alatt kapta meg az aratását! Újra azt kérdem: mikor tapasztalta meg Izsák Isten bőséges áldását és természetfeletti gondoskodását? Eltaláltad! Az éhínség kellős közepén. (Olvasd el az I. Mózes 26: 12 – 16-ot!) A Biblia azt mondja: „És gyarapodék az a férfiú (Izsák), és elébb-elébb megy vala a gyarapodásban, mígnem IGEN naggyá lőn. És vala néki apró és öreg barma.”Más szóval, Izsák vetett az éhínség idején, és az egyetlen ember volt, aki százszoros termést takarított be abban az esztendőben! Engedelmesség hozza az áldást! (Ennél sokkal többet elmond az új könyvében: Hogyan lehet prosperálni bármilyen recesszióban, illetőleg 6 lemezből (3 CD és 3 DVD) álló tanítás sorozatában, angolul – megj. szerk). Bölcsességgel nyerve (győzve), Dr. Nasir Siddiki Ui. Ő (Izsák) átvette a juhnyájakat, a gulyákat, a cselédeket és a körülötte lévő Filiszteusok pénzét, mert recesszió, gazdasági válság idején vetett. Ahogy te vetsz, Isten eléri, hogy a te városodban lévő vagyon hozzád jöjjön. Fordította: Horváth Lídia

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688