Aratás

Hogyan vegyük át a maximális nyereséget az elvetett magunk után? Azzal akarom kezdeni, hogy megosztok veled néhány igeverset, amelyek egészen megdöbbentőek. Mielőtt megtenném, hadd tegyek fel neked néhány kérdést.

1. Az Isten akarata, hogy te és én boldoguljunk? Igen! Ebben biztos lehetsz. Sok igeverset megnézhetsz, mint például a János 3. levele 2. verse, amelyek azt mutatják, hogy Isten azt akarja, hogy jól legyen dolgunk.

2. Van Istennél elég? Igen! Ő teremtett négyszáz milliárd galaxist, amelyek másodpercenként 186 ezer mérföldes sebességgel növekednek. Azt hiszem, el tudja intézni a lakbéredet! Lazíts!

3. Akar Isten adni? Igen! Isten úgy szerette a világot, hogy adott. Ha odaadta nekünk az Ő egyszülött Fiát, miért ne adna meg nekünk mindent?

4. Mi az, amit Isten ad – pénzt vagy tudást? Tudást. Isten szólt hozzám, és azt mondta: „Nasir, csak egy dolog van, ami közted és gazdag helyed között áll.” „Mi az, Uram?” – kérdeztem. „A tudás” – mondta. „Ez az egyetlen dolog, ami közted és gazdag helyed között áll. Semmi más.”

Azt kérdeztem: „Uram, erről van szó? Úgy érted, hogy csak egy kevéske tudás akadályoz meg abban, hogy belépjek gazdag helyemre?” „Igen” – mondta. Azt válaszoltam: „Ez nem fog többé megakadályozni! Máris keresem a tudást.” Még több mindent meg fogok veled osztani azzal kapcsolatosan, amit Isten mutatott nekem, ahogy haladunk a következő pár hónapban.

5. Mi az, amit ellopni jön az ellenség? Az Igét. Az ellenség 26 okot ad arra, hogy miért nem tudsz elmenni a gyülekezetbe vagy egy összejövetelre. Ha hallgatsz rájuk, akkor elmulasztod Isten Igéjét, és pontosan ez az, amit az ellenség akar. Az ellenség nem azért jön, hogy ellopja a kocsidat, a házadat vagy a pénzedet, azért jön, hogy az Igét ellopja. Ne hagyd, hogy lopjon tőled.

6. Ki a felelős az én boldogulásomért – Isten vagy én? Én! Ha Józsué sikeressé tudta tenni Józsuét, akkor te is sikeressé tudod tenni magadat. Isten definíciója a prosperitásra az, hogy eleged kell, hogy legyen minden szükségedre és minden jótéteményre. A prosperitás megköveteli a pénzügyeket épületek építésére, és megadja, ami szükséges a csűrök számára, hogy tele legyenek a betakarított terméssel, amit Isten be fog hozni.

Sose azért imádkozz, hogy Isten áldjon meg téged, a társadat, a két gyermekedet és a kutyádat. Ez nem igei ima. Azért kell imádkoznod, hogy legyen eleged, ami megmarad minden jótéteményre.

Most meg akarok neked tanítani pár dolgot, amelyek egy kicsit eltérőek. Megkérdeztem az Urat: „Miért van az, hogy itt élhetek Tulsában, és láthatok keresztényeket, akik nem kapják meg a 30/60/100-szoros visszatérülést?” Ezek nem olyan emberek, akik nem tértek meg. Olyan emberek, akik megtértek, gyülekezetbe járnak, és tizedet is fizetnek. Olyan emberek, akik nemcsak hűséges tizedfizetők, hanem adakoznak is. És mégsem látom, hogy az megtörténne. Miért, Uram? Mi a rossz ezzel a képpel?

Figyeljetek rám, barátaim. Valahányszor látjátok, hogy egy keresztény áldott, ne legyetek féltékenyek. Ne legyetek irigyek. Mit kell mondanotok? „Legközelebb.” Isten nem személyválogató. Ő nem válogat és nem választ ki embereket, akiket meg akar áldani. Mindnyájunkat meg akar áldani, nemde? Valahányszor látod, hogy egy keresztény áldott, ne hibáztasd Istent. Isten nem személyválogató. Ne hibáztasd az Igét. Az Ige mindenkinél működik. Ne akard megtudni, hogy miért nem teveled történik az. Nézz a tükörbe.

Akarj megváltozni. Ha nem látod a 30/60/100-szoros visszatérülést, ne dobd ki Isten Igéjét az ablakon. Ne mondd: „Másoknál működik, de nálam nem működik.” Ez nem igei. Ne mondd: „Hát, Isten megáld másokat, de engem nem áld meg.” Ez nem igei. Ő mindnyájunkat ugyanúgy szeret. Lehet, ezt mondod: „Akkor hogy lehet, hogy másoknál működik, de nálam nem?” A válasz a tudás! A tudás a kulcs.

Nézzük meg az áldozatokat, amelyeket Isten nem fogadott el. Lehet, azt kérdezed magadtól: „Arra célzol, hogy valójában vannak a Bibliában áldozatok, amelyeket Isten nem fogadott el?” Igen! Igaz, hogy Isten nem fogadott el minden áldozatot. Apropó, 30/60/100-szoros volt a visszatérülés az elvetett magon, de ugyanaz a mag, amely 30-szorost hozott, ugyanaz a mag volt, amely 100-szorost hozott. Hogyan tud ugyanaz a mag két különböző visszatérülést produkálni? A válasz a föld. A föld határozza meg a mag terméshozamát.

Ezért hát meg kell tudnunk, mit mond a Biblia a megfelelő talajról. Egy farmer sem ültetne magot egy autóparkolóba. Időt szán rá, hogy leellenőrizze a földet. A következő néhány hónap folyamán akarlak benneteket tanítani a mag minőségéről, a talaj minőségéről, a mag öntözéséről, és aztán sokat fogok beszélni a tápanyagokról, amelyek táplálják a magodat. Lehet, azt mondod: „Arra célzol, hogy a magot táplálni kell?” Igen, ha a magot nem táplálják, hogyan növekedhet? Valaminek táplálnia kell a magot. Valaminek öntöznie kell a magot.

Hiszem, hogy Isten egy még magasabb szintre akar vinni bennünket. Te nem? Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy 100-szoros visszatérülésünk legyen minden egyes magra. Te nem? Én ezt tanítom, Copeland testvér ezt tanítja, és sok más szolgáló testvér ezt tanítja, de nem látjuk, ezért meg kellett kérdeznem az Urat, miért. Ő elkezdett megmutatni nekem néhány dolgot. Az I. Mózes 4: 5 azt mondja: Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekinte.

Hát nem elképesztő? Ábel áldozatára tekintett és figyelembe vette, de Káinéra nem. Itt látunk egy áldozatot, amellyel Isten nem volt elégedett. Lehet, azt gondolod: „Vannak áldozatok, amelyeket Isten nem fogad el?” Igen. A gyülekezeted elfogadhatja, de Isten elfogadja-e?

Nézzünk meg még egy igeverset. Később majd látni fogjuk, Káin áldozatát miért nem fogadta el. A Malakiás 1: 10 azt mondja: Vajha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon! Nem telik kedvem bennetek, azt mondja a Seregeknek Ura; az ételáldozatot sem kedvelem a ti kezetekből!

Most két olyan igeverset találtunk, ahol Isten nem fogadott el egy áldozatot. A 9. vers feltárja, hogy miért nem fogadta el. A 9. versben ez áll: Most azért engeszteljétek meg az Istennek orczáját, hogy könyörüljön rajtunk. Általatok van ez, elnézheti-é ezt néktek? azt mondja a Seregeknek Ura.
(Az angol változat szószerinti fordítása így hangzik: Most akkor én (Malakiás) könyörögve kérlek (benneteket papokat,) komolyan esedezzetek Istenhez, hogy legyen irgalmas hozzánk. Ilyen ajándékkal a kezetekből (mint hibás, tökéletlen áldozati állat), elfogadja azt, vagy jóakaratot mutasson bármelyiketek felé? azt mondja a Seregeknek Ura.)

Tehát van olyan, hogy hibás, tökéletlen áldozat. A 13.-14. igevers azt mondja: És azt mondjátok: Ímé, mily fáradság! És ráfújtok, azt mondja a Seregeknek Ura; pedig a rablottat hozzátok, meg a sántát és betegest; ételáldozatot is hoztok, de hát kedves-é az a ti kezetekből? azt mondja az Úr.
Átkozott pedig az álnok! Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz: mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király vagyok én, azt mondja a Seregeknek Ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között!

Áldozatainknak szentnek kell lenniük. Szentnek kell lenniük az Úrnak, és szentnek kell lenniük számunkra. A IV. Mózes 7: 17 – 18 azt mondja: Ami pedig annak az áldozatnak húsából tovább is megmarad, harmadnapon tűzzel égettessék meg.

Mert ha az ő hálaadó áldozatának húsából harmadnapon eszik valaki, nem lesz az kedves; aki áldozta azt, annak nem számíttatik az az ő javára, sőt utálatos lesz; és valaki iszik abból, hordozza az ő vétségének terhét. Kezd kemény lenni.

„Mit értesz olyan áldozaton, amelyet Isten nem fogad el?” Minden egyes alkalommal, amikor bizonyságokat hallottam sikeres gyülekezetekről, sikeres szolgálókról és pásztorokról, akik megkapták az aratását annak, amiért imádkoztak, mindig e szavakat hallottam: „Isten szólt, hogy vessem el ezt, és megadta nekem azt.” Minden alkalommal, amikor megkapták, azt mondták: „Isten azt mondta, vessek.”

Sok tanításunk volt már a prosperitásról. Vehetsz CD-ket, könyveket a témával kapcsolatosan, és mind csodálatos, de van a prosperitásnak egy másik oldala. Ezt úgy hívják: az Isten Hangja. Nem kell ismerned Isten hangját, amikor a tizedről van szó. Ez egyszerű. A tized 10%, és elhozod a helyi gyülekezetbe.

Nem kell azt mondanod: „Uram, mit tegyek a tizedemmel?” Csak hozd el a helyi gyülekezetedbe, ahol Isten Igéjével táplálnak. A kulcs dolog most az áldozat. Az áldozattal kapcsolatos minden kérdést megválaszol a Szent Szellem hangja. Nézzük meg a IV. Mózes 22: 20 – 21-et. Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert nem lesz kedvessé ti érettetek.

És ha valaki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár tulokféléből, akár juhféléből: ép legyen, hogy kedves legyen; semmi fogyatkozás ne legyen abban.

Elkezdtem tanulmányozni azt a szót: fogyatkozás. (Az angol szó jelentése: folt, hiba, szégyenfolt.) Megkérdeztem az Urat: „Mit értesz ez alatt?” Ő e szavakat mondta: „Ha a te magod értékes (becses) számodra, akkor Isten számára is értékes.” Ez érdekes. Ha te nem becsülöd, akkor Isten sem becsüli!

Az első lépés, hogy maximalizáld a visszatérülést a magodon az, hogy meggyőződj, hogy a magod, az áldozatod értékes a számodra. Ha ezt megérted, akkor útban vagy afelé, hogy meglásd a 100-szoros visszatérülését az elvetett magodnak. Várom, hogy még többet megoszthassak veled a következő alkalommal arról, hogy hogyan kell maximalizálni a visszatérülést a magjaidon.

Ne feledd, Isten titka a sikerhez ez: légy megcselekvője az Igének, ne csak hallgatója.

Fordította: Horváth Lídia

Share
Tagged on: ,

One thought on “Aratás

  1. Szabó Róbert

    Áldjon az Úr Anita!  Szeretem Nasir tanításait, ha van folytatás szívesen fogadom.
    Áldott napokat.

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688