Kétféle út

 Isten a Bibliában elmondja: Ő azt akarja, hogy egyre jobban és jobban éljünk. Jób 22:21 Bízd csak magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád. Az Ige alapján látjuk a folyamatot: ahogy egyre közelebb vagyunk Istenhez, Ő megáld minket, mi pedig egyre közelebb kerülünk hozzá. Harmincnyolc éve tértem meg, és megtanultam, ha azt akarom, hogy az életemből a legjobbat hozzam ki, Istennel kell járnom. Ha Isten legjobbját akarod az életedben, az Ő útját kell választanod. Minél jobban akarsz élni, annál több időt kell töltened Istennel. Mikor először olvastam a Filippi levélben Pál szavait: bárcsak megismerhetném Jézust még jobban – nagyon meglepődtem! Hiszen Pál apostol akkor már egyes teológusok szerint tíz, mások szerint harminc éve volt megtérve. Azt biztosan tudjuk, hogy Pál apostol ebben az időben talán mindenkinél jobban ismerte Jézust. És mégis azt mondta: bárcsak megismerhetném Őt még jobban! Megfigyelheted, hogy még Pál is, aki a legközelebb volt hozzá, úgy beszél: még közelebb szeretnék kerülni. Én is sok éve tértem meg, és nagyon sok jó időt töltöttünk együtt Istennel. Gyakran néztem, újra és újra, ahogy Isten a lehetetlent cselekedte az életemben. De Pál apostollal mondom: nem akarok ücsörögni azon, amit már tudok, hanem éhes vagyok arra, hogy még jobban megismerjem őt. Még mindig keresem Őt, kutatom az Írást, fejleszteni akarom a kapcsolatom Istennel. Visszatérve Jóbra, azt mondja: minél inkább megismerem Őt, annál inkább ellát engem. Jób 22,25: És akkor a Mindenható lesz a te nemes érced és a te ragyogó ezüstöd. (Tedd a Mindenhatót a te aranyaddá, és az Urat a te drága ezüst kincseddé – Amplif.ford.; Igen, a te Mindenhatód lesz a védelmeződ, és sok ezüstöd lesz – King James ford.) Az egyik kulcs, hogy növekedj Istenben az, hogy egyre többet ismerj meg Belőle. Hogy Isten legjobbját megkapjam, a dolgaimat Isten szerint kell tennem. Honnan tudhatjuk meg, hogyan kell a dolgainkat Isten szerint tennünk? A Biblia pont erre szolgál. 2 Sám 22,31 Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Pajzsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak. Arról beszél, hogy Isten szava megpróbált, megvizsgált (angol ford.), és jónak bizonyult. Vagyis minden egyes esetben, mikor Isten Igéje működésbe lép – sikeres. Ha megnézzük a szótárban, ez azt jelenti, hogy mindig tökéletes, semmiféle hiba nincs benne, és nem hibásodik meg. Tehát Isten útja a Biblia szerint nem hibás, az Ő útjából nem hiányzik semmi. Isten Igéje mindig működik, amikor működésbe hozod – ezt jelenti a „tökéletes”, vagyis Isten Igéje megvizsgált, átment a próbán, a vizsgán. Persze mondhatják: „megpróbáltam, de nem működött”. Ez azonban nem igaz, egyszerűen nem lehetséges. Testvérem, ha így volna, akkor a Biblia félrevezető, hamis lenne. Ám a Biblia azt mondja, Isten útja tökéletes. „De Jerry testvér, ismerek olyanokat, akik megpróbálták, és nekik nem működött.” Én pedig azt mondom, legfeljebb ismersz olyanokat, akik úgy gondolták, hogy nem működik. De az Ő útja tökéletes. Ha egy Igét elfogadsz, de közben azon gondolkodsz, hogy ez igaz lesz-e az életedben vagy sem, akkor egész életedben küzdeni fogsz. Isten útja tökéletes, és ha az életemben nem valósul meg, nem azt mondom, hogy Isten Igéje volt a hibás, hanem én hibáztam el valahol. Nehéz beismerni, hogy néha hibázik az ember, ugye? Értsétek meg: Isten nem hibázik! Az Ő útja tökéletes. És Igéje átment a próbán, teszten, és megvizsgált. Ha a szívedben eldöntötted, hogy Isten Igéje igaz, tökéletes, és ha áldást, növekedést akarsz, akkor a dolgaidat Isten szerint kell intézned. És ha így végzed a dolgaidat, akkor a Biblia szerint minden egyes esetben lesz eredmény! A Biblia más részében azt találjuk, hogy az ember csak kétféle módon tud élni, cselekedni a földön. Tudjuk, hogy Isten Igéje megpróbált, útja tökéletes, és ha nekünk nem sikerül, nem Isten útja, Igéje a rossz. Nos, az egyik mód, amiről azt mondja a Példabeszéd 14,12: van út, ami jónak látszik. Az 1 Sám 12,23 pedig: megtanítalak Isten útjára. Tehát lehetséges Isten útjának a követése. Csak akkor kapod meg Isten legjobbját, ha az útján jársz, ha a dolgaidat Isten szerint végzed. Van egy út, ami jónak tűnik, és van egy, ami tényleg Isten útja. Itt van például a tizedfizetés. Ha valaki azt mondja: „most nem engedhetem meg magamnak”, ez az ő szemeiben nyilván jónak tűnik. „Inkább fizetem az életbiztosítást, mint a tizedet.” – gondolja. Ekkor mit tesz? Ami a szemeiben jónak látszik, de Isten legjobbját nem fogja megkapni az életében. Isten azt mondja: hozd be a tizedet, mert az az enyém, és szent. Ez a tizedfizető azonban így vélekedik: ebben a hónapban nem tudom befizetni, mert sok a számla, nehéz idők járnak, a házam népéről kell gondoskodnom, stb. Majd később. Ez logikus, okos lépésnek tűnik, de a Biblia szerint ez az út csak jónak látszik. Isten a legjobbját azonban nem tudja neked odaadni, ha ragaszkodsz a saját utaidhoz. Akkor kapod meg Isten legjobbját, ha Isten útja szerint cselekszel, mert Isten útja tökéletes. Ha azt mondod: ez a hetem nagyon vacak volt, de annál inkább befizetem a tizedet, mert Isten Igéje azt mondja, hogy akkor megnyitod a menny csatornáit, és rám árasztod minden áldásodat. (Mal.3,10) Ez az ember az Isten szerinti utat választotta. És mert Isten útja tökéletes, eredményt fog látni. Lehet hogy nem a tizedfizetés napján, de még nem is huszonnégy órán belül látja meg, ám Isten azt mondta, ha az Ő útján jársz, akkor rád árasztja az áldásait, és ezt a pokol sem tudja visszatartani. Tehát van saját szemeidben jó út, és van egy Isten szerinti jó út. Példabeszéd 11,24: Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. (Aki szabadon ad, még többet nyer, más visszatartja, de szegénységre jut – ang.) Aki nem tartóztatja meg a járandóságát. Aki Isten szerinti módon cselekszik, minden helyzetben vet, nemcsak vasárnap, nem tartja vissza a magot. A másik a saját szemei szerint tűnik jónak. Az Isten szerint cselekvő pedig a magvető, aki minden helyzetben magot vet. Ebben az Igében tehát minkét típusú ember megtalálható. Az egyik tudja, hogy Isten Igéje tökéletes, és aszerint éli az életét, a másik viszont az alapján tesz, ami jónak tűnik. Az Ige azt mondja: visszatart, pedig vetni kellett volna, s mivel a vetés idején nem vet, az Ige szerint szegénységre jut, szükségbe kerül. Soha nem lesz elege, mindig hiányban fog szenvedni. Azért mert az élete olyan dolgokon alapul, ami csak látszólag jó. Hasonlóan ahhoz, aki az érzései szerint cselekszik, aszerint, amit úgy érez, hogy jó, vagy aszerint, amit lát. Ez az a hívő, aki azt mondja: akkor fogom hinni, ha látom. Számára ez látszólag jó: ha az én gyógyulásom, csodám megjön, akkor dicsérem Istent. Azt gondolja, ez Isten szerinti. Hogy ez jó. Pedig a másik út az, amikor azt mondod: bár még nem látom hogy meggyógyultam, de Isten Igéje ezt mondja, tehát előre dicsérem Őt ezért. Mert tudom, Isten nem fog cserbenhagyni ebben a helyzetben, ezért örvendezek már most annak, amit Isten az Igéjében megígért. Ez az Isten szemében helyes út. Vagy így, vagy úgy fogod élni az életedet. Nincs harmadik út, csak ez a kettő. Vagy azt teszed, ami igazán jó, vagy pedig azt, ami helyesnek tűnik a szemeidben. Ha eljön a pillanat, amikor eldöntöd: úgy teszek, ahogy Isten mondja, eljönnek a jó napok az életedben! Most már értheted, miért mondja Dávid a Zsolt.27,11-ben: Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt. 1969-ben Copeland testvér prédikált úgy, ahogy még soha senkit nem hallottam. Akkor elhatároztam, az életemet Isten szerint akarom élni. S akkor jött a szívembe ez a mondat: Uram, taníts az utadra, szeretném tudni a te utadat. Eddig a sajátomat jártam, és nem sok siker koronázta. Ez esetben bizony elmondhatom: Jerry nem jó ura a saját életének. Nem voltam jó ura az életemnek. Mert mindig úgy döntöttem, ahogy számomra jónak tűnt. Pál apostol mondja az Apostolok cselekedeteiben, amikor indulni készül valahová: a Szent Szellem által nekem jónak tűnik ez az út. Én azonban akkor nem voltam Pál apostol, nem a Szent Szellem által éltem az életemet. De akkor rájöttem, hogy létezik Isten útja, és az tökéletes, és attól kezdve a szívem kívánsága az volt: Uram taníts a te utadra. Belefáradtam a saját utaimba, ami csődbe és a pokolba visz. Ez az út szegénységet, hiányt hoz. Soha nem voltam szegény, de hiányt bizony hozott az életembe. S azt mondtam: Uram, már unom, hogy állandóan pórul járok. Hogy csak létezem. És nagyon elfáradtam ebbe. Persze nem tudtam meg egyetlen éjszaka, hogy mi Jézus útja, sőt, őszintén szólva még most sem ismerem tökéletesen Jézus útját, de legalább amiket ismerek, azokról azt tudom mondani: működnek! Nagyon utálnám magam, ha akkor nem imádkoztam volna ezt: Uram, taníts engem a te utadra. Ha ma egy keresztény azt imádkozná, hogy az Úr tanítsa az Ő utjára, de nem jár rajta – akkor nincs mentsége. Hiszen nagyon sok információhoz hozzá lehet jutni még a Biblián kívül is – keresztény könyvekből, prédikációkból, stb. -, hogy az ember ne tévedjen el. Mt 6,33 keresd előbb Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak neked. Másképpen: keresd előbb Isten országát és az Ő igazságát és akkor növekedés lesz az életedben. Hiszen minden megadatik – Istentől csak jó jön, s akkor ez növekedést jelent. (Amplified fordításban: keresd, célozd meg, küzdj, harcolj érte, Isten királyságáért és igazságáért [hogyan is kell szerinte való módon tenni, és hogyan légy igaz], és mindezek a dolgok akkor mellesleg neked adódnak.) Jézus mondja: ha Isten legjobbját akarod: a bővölködést, gyógyulást, akkor azt tedd, ami igaz. Példabeszéd 11,24: van, aki bőségesen szór, és mind jobban bővölködik. Vagyis Isten egyre jobban és jobban megáld téged. Tehát ha egyre jobban akarsz bővölködni, szórd a magot. Keresd, minden egyes alkalommal ragadd meg a lehetőséget, hogy adj. Isten egy új szintre fog juttatni, és egyre többet fog adni neked. Biztos, hogy nem egyetlen este alatt fogod megtalálni, mi Isten útja az életed minden területén, de kell egy nap, mikor elkezded. Én harmincnyolc éve megtettem. Copelandék negyven éve. És még mindig tesszük. Minden egyes alkalommal, mikor a Bibliát a kezembe veszem, rájövök, mennyire kimeríthetetlen. Ha azt mondod, a Bibliát már annyira ismerem, hogy egyetlen kijelentést nem kaphatok már belőle – javaslom, végy egy Igét, és kezdd el kutatni. Rá fogsz jönni, mennyi kincs van benne, amit soha nem hallottál még. És utána ne csak hallgatója, de cselekvője is légy, kövesd, tedd. S mivel Isten Igéje tökéletes, és nincs semmi hiba benne – akkor már tudhatod, számíthatsz Istenre életed minden percében. A gond a keresztényekkel az, hogy azt gondolják, nem minden alkalommal működik. Ezért sokan túl korán feladják. Sokan nem is tudják, hogy éppen akkor, mikor feladták, milyen közel volt már az áttörés. Ha éjszaka az ördög felébreszt, és azt mondja: nincs tovább, akkor ez jelent valamit. Én szeretem, mikor az ördög azt mondja: nincs kiút, nincs kiút. Mert ez azt jelenti, hogy a szabadulás már nagyon közel van! Azt jelenti, hogy az ösvényeden már nagyon közel van az Úr szabadítása, az áttörés! Tehát: akarod Isten legjobbját? Akkor tedd a dolgaidat Isten szerint. A zsoltáros mondja: taníts Uram a te utaidra. És ha felfedezel valami igazságot, azt tartsd meg. Ha azt olvasod, járj szeretetben – akkor járj szeretetben. Ha azt mondja: kerüld a vitatkozásokat – akkor tégy így. Ha azt olvasod: bocsáss meg – bocsáss meg. Ha azt mondja az Úr: adj, akkor adj, s ha azt: szórj – akkor szórj. Mert ez esetben úgy teszel, ahogy valóban helyes, és nem csak annak látszik. Mert ami jónak látszik, az romlásba visz. Ami pedig Isten szerinti, az a bővölködő, és egészséges életet hozza. Ámen! Fordította: Orbán Tibor

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688