Gyümölcsök

Látomásban egy testvérünk a következőt látta: fákat látott, sok fát. Egy részük vakító fényben fürdött, és csodálatos, érett, látványos gyümölcsökkel volt tele. Ezeknek a fáknak látta a gyökerét is, amely a vízbe ért. Messzebb árnyékban levő fákat látott, és rajtuk éretlen, zöld gyümölcsöket. Még távolabb pedig már teljes homályban, szinte sötétben álltak a fák, és ahogy elkezdtek teremni, fekete gyümölcsök képződtek rajtuk.
És hallott egy hangot: csak az tud jó gyümölcsöt teremni, aki a világosságban jár.

A látomás egyértelmű: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” – mondja Jézus a Ján 8-12-ben. Tehát aki Őbenne van, és a vízbe ér a gyökere, vagyis az Igéből táplálkozik (Zsolt.1,3), Vele van folyamatos kapcsolatban, az jó gyümölcsöket terem.

Aki nincs szoros kapcsolatban az Úrral, vagyis az Ő Igéjével (mert olyan a kapcsolatunk a testté lett Igével, a feltámadt Krisztussal, amilyen az írott Igével, hiszen a kettő el nem választható) – az a Biblia szerint csecsemő keresztény (a Korinthusbeli hívőkhöz hasonlatosan), és az bizony csak zöld gyümölcsöket képes hozni, amelyek nem tudnak beérni, azaz tulajdonképpen nincs is gyümölcsük (Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ján 15:2).

Akik pedig sötétségben járnak, Isten nélkül, azok a sötétség gyümölcseit hozzák (Gal.5,19-25. Ld. lentebb.)

És mik a gyümölcsök ebben a látomásban? Véleményem szerint az egyes emberek életében termő gyümölcsökről van itt szó, illetve arról, amit valaki személy szerint megterem (cselekszik). A világosságban álló fák a Szent Szellem gyümölcseit termik meg (szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.), amiről egyik írásunk is beszél (ld.az írás alján). A sötétség gyümölcsei pedig az alább felsorolt bűnök, amit a test cselekedeteinek nevez a Biblia. Az Ef.5,11 ugyan azt mondja: „a sötétség gyümölcstelen cselekedetei”, de nyilvánvaló, hogy itt a jó gyümölcsöket hiányolja az apostol, amelyeket az Ef.5,9-ben sorol fel, illetve a Galata levélben – lentebb idézzük.

Elgondolkoztató, amit a Máté evangélium alább hozott igéi mondanak, illetve a János evangéliumbeli versek, tudniillik, hogy aki nem hoz jó gyümölcsöt, azt a fát kivágja, lemetszi az Úr. Tehát újra és újra csak arra buzdítalak, hogy ne sántikálj kétfelé, mert csak EGY ÚT VAN, amely a mennybe visz! A bűnből meg kell térni, a sötétség cselekedetit el kell hagyni, és meg kell erősödni az Úrban, az Ő hatalmas erejében – a Szent Szellem ebben segítségedre lesz, ha eldöntötted, hogy Jézust követed!

Az Úrnak azonban van egy fantasztikus ígérete, hogy ha kapcsolatban maradsz Vele, a világosságban jársz, és nem engeded, hogy a sötétség hatalmat vegyen az életedben, akkor Ő bevégzi, amit elkezdett, mert Ő az Alfa, és az Omega, hitünk kezdője, és bevégzője!

Máté 7:17 Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Máté 7:18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
Máté 7:19 Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
Máté 7:20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Máté 7:21 Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Máté 7:22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
Máté 7:23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

Ef 5:9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
Ef 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
Ef 5:11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
Ef 5:12 Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
Ef 5:13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, ami napvilágra jő, világosság.

Gal 5:19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
Gal 5:20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,
Gal 5:21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Gal 5:22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Gal 5:23 Az ilyenek ellen nincs törvény.
Gal 5:24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Gal 5:25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Itt pedig olvashatsz egy írást a keresztény ember gyümölcseiről.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688