Istennek van mondanivalója

Ján10,3 A bárányok figyelmeznek és hallgatnak a (Pásztor) hangjára, ő nevükön hívja a bárányait, és kihozza (vezeti) őket. [Amplified Bible]

Soha ne félj, hogy hibázol, mert elmulaszthatod azt az örömöt, amit az Úr akaratának megcselekvése ad.

Ehelyett bízz a Szent Szellem vezetésében. Engedd, hogy megmutassa neked, hogyan halld meg Őt. Életed kis dolgairól fog először beszélni veled, és ahogy egyre inkább megismered a hangját és engedelmeskedsz neki, úgy fog egyre komolyabb területekre áttérni.

Ezt történt velem és Glóriával is. Amikor elfogadtuk Jézust Urunknak, nem tudtuk, hogyan hallhatjuk meg Istent. Szellemünkben nem voltunk még alkalmasak arra, hogy megkülönböztessük az ő vezetését. A Biblia azonban olyan ígéreteket tartalmaz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ezért imádkozáskor és a Biblia tanulmányozásakor vártuk, hogy meghalljuk Őt, és az Úr ezt meg is adta nekünk. Beszélni kezdett hozzánk.

Soha nem felejtem el az első alkalmat, amikor ez Glóriával megtörtént. Olvasta a Bibliát, és megállt néhány percre, hogy figyeljen, vajon Isten mond-e neki valamit. Mélyen a belsejében hallotta, hogy az Úr azt mondja: ”a világítás be van kapcsolva a kocsidon.”

Akkoriban Glória el nem tudta képzelni, hogy Istennek hétköznapi dolgokkal kapcsolatban is van mondanivalója, ezért gyorsan elhessegette a gondolatot, és tovább várakozott és figyelt. Hamarosan azonban az Úr ugyanezt mondta neki, majd újra és újra megismételte addig, míg Glória felkelt, és kiment megnézni a kocsiját. Elég az hozzá, hogy a világítás tényleg be volt kapcsolva.

Vajon Isten miért foglalkozott olyan látszólag lényegtelen kérdéssel, mint egy gépkocsi fényszórója? Azért, mert Ő gondoskodik. Tudta, hogy Glória aznap éjjel egyedül lesz otthon két kis gyermekkel, és ha az autó akkumulátora lemerül, akkor másnap nem fog tudni sehová sem menni. Isten gondoskodott róla, figyelte az életét, és pontosan azt mondta Glóriának, amire akkor szüksége volt.

Ugyanakkor az Úr tudta, hogy Glória még csak kisiskolás az Ő hangjának megismerésében, felismerésében és meghallásában. Ezért olyan utasítást adott neki, amit tudott követni minden kockázat nélkül. Hogy pontosan mire is gondolok? Mi történt volna, ha kimegy megnézni az autót, és a világítás nincs bekapcsolva? Vagy éppen nem ment volna ki. Lehet, hogy ostobának érezte volna magát, de végül is nem lett volna ebből nagyobb baj.

Ha bízol benne, a Szent Szellem ugyanúgy fog tanítani, vezetni téged is, mint ahogy Glóriát és engem, lépésről lépésre, úgy hogy segítsen neked, és ne tántorítson el.

A legnagyobb hiba, amit el tudsz követni, az, hogy félsz követni a bensődben azt a bizonyosságot, ami Isten legjobb módja arra, hogy gyermekeit vezesse. (Róm 8,14.) Tehát ne félj! Szánj időt arra, hogy figyelj rá, hallgasd Őt már ma! Várd el, hogy hallani fogod Őt a szellemedben. Istennek mondanivalója van számodra.

Fordította: Orb-ti
KCM engedélyével

1kor2,6-16 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;
1Kor 2:7 Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
1Kor 2:8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:
1Kor 2:9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1Kor 2:10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
1Kor 2:11 Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
1Kor 2:12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
1Kor 2:13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
1Kor 2:14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.
1Kor 2:15 A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
1Kor 2:16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688