Látva a láthatatlant

„Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsönad, dolgait pedig igazán végzi. Mivelhogy soha nem ingadozik: örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped. A gonoszok kívánsága semmivé lesz.”
112. Zsoltár

Share
Read more

Békességetek legyen énbennem!

Ezeket a dolgokat mondtam neked, így tehát énbennem (tökéletes) békességed és bizalmad lehet. Ebben a világban nyomorúság, próbák, nehéz helyzetek, csalódottságod van, de legyél jókedvű, örvendezz (vegyél bátorságot, légy bizonyos, csüggedés és ijedtség nélküli!) mert legyőztem a világot (megfosztottam a világot a hatalmától, erejétől hogy bántson téged, és legyőztem azt érted) [Amplified Bible]

Share
Read more

Béke, békesség

Béke, békesség = Eiréné görögül, héberül salom

Jelentése szinte maga az evangélium:
– a háború ellentéteként béke, békekötés, csendesség, megpihenés, nyugalom
– béke, békesség., egyetértés, összhang
– A héber salom megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség, (jó) egészség, üdvösség, béke, prosperitás

Share
Read more

UA-6786688