Az Ő szava…

„Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő, a Mindenható.” Jel. 1,8

Jézus a Kezdet és a Vég. Ő a Mindenható. Amikor a Jelenések könyvében kijelentette ezt, akkor nem csak valami általános információt adott Magáról. Egy nagyon fontos, lényeges igazságot adott nekünk, amit már ma is alkalmazhatunk!

Hadd mutassam meg, hogyan! Jézus azt mondta, Ő a kezdet. Nem érdekes, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kihívásokkal nézel szembe épp most, szükséges, hogy Vele indulj neki.

A Biblia azt állítja, hogy Ő az Ige (János 1,1). Ez azt jelenti, hogy ha Vele akarsz kezdeni, akkor az Igével kell kezdened. Ne tégy semmit addig, amíg rá nem jössz, mit mond az Ige arról a helyzetről.

Ezután maradj csak az Igével. A Kolossé 1,23 azt mondja: „Ha ugyan megmaradtok a hitben megalapozottan és szilárdan, és el nem távoztok az Evangélium reménységétől…”

Folytasd hitben! Az ördög egyféleképpen tud csak legyőzni, ha nyomást helyez rád, aminek a hatására eltávozol az Igétől. Minden, amit csak tesz, minden akadályoztatás, amit csak az utadba állít, arra irányul, hogy kezdj el kételkedni Isten Szavában. Tehát ragaszkodj az Igéhez, ne engedd, hogy elragadják tőled, akármi is történik. Még a pásztorod szava sem az utolsó szó. Jézus Szava az utolsó szó!

Emlékezz: te az vagy, amit az Ige állít rólad! Mindazt képes vagy megtenni, amiről az Ige állítja, hogy meg tudod tenni! És mindaz a tiéd lehet, amiről az Ige állítja, hogy képes vagy megszerezni! Kezdj el hinni ebben! Kezdd el hangosan kimondani ezeket hittel!

Már most kiálthatod a győzelmet. Igen, MOST! Nincs szükség arra, hogy meglásd a győzelmet a látható világban ahhoz, hogy ünnepelhess! Neked van Jézusod! Az Ige a helyzetedre már nálad van, tehát minden kétséget kizáróan tudod, hogy az áttörés jön! Ha Rá támaszkodsz, ha Benne bízol, akkor bizonyos lehetsz benne, hogy Övé az utolsó szó!

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

Olvasásra javasolt Igerész: Példabeszéd 1,1-9
Péld 1:1 Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei,
Péld 1:2 Bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;
Péld 1:3 Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;
Péld 1:4 Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.
Péld 1:5 Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.
Péld 1:6 Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.
Péld 1:7 Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek; a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Péld 1:8 Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
Péld 1:9 Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688