Foglald el…

(Mert az én elhatározott célom) hogy megismerjem Őt – hogy én egyre inkább, egyre mélyebben, egyre közelebbi kapcsolatba kerüljek vele, megragadva, felismerve és megértve (az Ő csodálatos személyét) még erősebben és még tisztábban, és hogy én ugyanilyen módon (megismerjem az Ő feltámadásából származó erőt) Fil.3,10 – Amplified Bible

Minél többször vagy közösségben Istennel az Igéjén keresztül, annál inkább meg fogod érteni, ismerni az Ő feltámadásából származó erőt. Örömöd egyre nagyobb lesz, a hited egyre erősebb. Isten igazi természete kezd megjelenni benned….. azáltal hogy közösségben vagy Vele. Elkezded megérteni, hogy ki is vagy valójában Jézusban.

Emlékszem arra a napra, amikor éppen a vérfolyásos asszony történetét olvastam, aki megérintette Jézus ruháját és meggyógyult.

Sokszor olvastam ezt a történetet, és szinte mindenki helyében elképzeltem már magam… Milyen is lehetett valakinek, aki a tömegben volt, vagy éppen aki meggyógyult.

Hirtelen Isten szólt a szellememhez és azt mondta:”olvasd újra a történetet, de most képzeld magad annak a helyébe, aki a ruhát viselte.”

Meg voltam döbbenve: ”Uram, hogyan is tudnám ezt tenni? Nem foglalhatom el a te helyedet!” „Hát ez a baj Krisztus testével – mondta Jézus–, ezért nem tud a világ semmit Rólam! Mindenkivel képes vagy azonosulni, kivéve Velem. De én azért küldtelek téged, hogy légy az én tanúm. Hogy utánozz engem, hogy állj a helyemre… Nem valaki máséra!”

Tehát újra elolvastam a történetet. Ez alkalommal viszont már annak a helyébe képzeltem bele magam, aki a Szent Szellem kenetével szerepelt a történetben. Ahelyett hogy erőlködtem volna, hogy megérintsem Jézus ruháját, én voltam az, aki viseltem azt. Szabadon rendelkezésére bocsátván mindenkinek, amit Isten adott nekem. Végül is a Biblia azt mondja: „öltözzétek fel magatokra Jézus Krisztust.”

Tudod, hogy ki rémíti meg leginkább az ördögöt? Azok a hívők, akik rájöttek, hogy mit is képesek megtenni. Hívők, akik ahelyett, hogy Jézus egy kis érintéséért könyörögnének, engedik, hogy az Ő élete folyjon másokra.

Gyere, rémítsd meg az ördögöt! Légy közösségben az Atyával az Igén keresztül, és már ma kezdd el felfedezni, hogy ki is vagy valójában!

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

Luk 8,40-48
Luk 8:40 És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt; mert mindnyájan várják vala őt.
Luk 8:41 És ímé eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagógának feje volt; és Jézus lábai előtt leesvén, kéré őt, hogy menjen be az ő házába;
Luk 8:42 Mert vala néki egy egyetlen leánya, mintegy tizenkét esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt.
Luk 8:43 És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,
Luk 8:44 Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.
Luk 8:45 És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és akik ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, aki engem illete?
Luk 8:46 Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.
Luk 8:47 Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.
Luk 8:48 És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688