Válaszd az életet

Róm 8,6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

Ha választanod kellene élet és halál között, mit tennél? A válasz nyilvánvalónak tűnik, de a valóságban egyáltalán nem az.

Tudod, a halált választani nem szükségszerűen azt jelenti, hogy a legközelebbi szikláról a mélybe veted magad. A válasz sokkal összetettebb.

A Biblia azt mondja, a halál a testi gondolkozással egyenlő. Azaz a látható világba nyakig belegabalyodni. A Biblia beszél az életről is: „Fiam, figyelmezz az én szavaimra” mondja a Példabeszéd 4,20-22. „…mert az az élet!”

Tehát a világ programja szerinti gondolkodás egyenlő a halállal. Az Ige szerinti gondolkozás pedig maga az élet.

A Lukács 10-ben olvashatunk egy történetet, ami különösen jól bemutatja ezt az alapelvet. A történet Mártáról és Máriáról szól. Valószínűleg már tudod is, mire gondolok. Mária a Mester lábainál ült és hallgatta a tanítását, amíg Márta a konyhában szorgoskodott vacsorát készítve Jézusnak és a vendégeknek.

Mártánál végül betelt a pohár. Odament Jézushoz, és azt mondta: „Uram, nem látod, törődsz vele, hogy a testvérem minden munkát rám hagyott? Kérlek, mondd meg neki, hogy segítsen nekem!” Jézus azonban ezt válaszolta: „Márta, Márta, nagyon sok minden miatt aggódsz, de egy dolog szükséges, és Mária a jó részt választotta, amit senki nem vehet el tőle.”Luk 10,41-42

Mária minden teendőjét félbeszakította, hogy hallhassa az Igét. De Márta engedte, hogy az élet látszólag fontos ügyes-bajos dolgai megelőzzék Isten Igéjét. A halált választotta, nem az életet.

Látod már, milyen könnyű csapdába esni?

„De Copeland testvér” – mondhatod – „ha nem tölteném minden időmet azzal, hogy az élet dolgaival foglalkozzam, az életem sínylené meg.” Valóban? Márta valószínűleg ugyanezt gondolta. Talán az járt a fejében, ha nem készíti el a vacsorát, akkor mindannyian éhen maradnak. De nem így lett volna. Jézus már korábban tömegeket látott el bőségesen élelemmel. S ugyanezt meg tudta volna tenni Márta otthonában is. Neki egyszerűen csak le kellett volna huppannia Jézus lábaihoz, és az Isten által rendezett banketten lehetett volna vendég!

Ne kövesd el ugyanazt a hibát, amit Márta. Ne engedd, hogy az élet dolgai annyira elborítsanak, hogy a halált választod, tévedésből! Határozd el most, hogy Isten Igéjét teszed életedben az első helyre. Válaszd az életet!

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
KCM által engedélyezett fordítás

Olvasásra javasolt IgeszakaszRóm 8,5-13
Róm 8:5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
Róm 8:6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
Róm 8:7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
Róm 8:8 Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
Róm 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
Róm 8:10 Hogyha pedig Krisztus ti bennetek [van], jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
Róm 8:11 De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
Róm 8:12 Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
Róm 8:13 Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688