Tűzbe borítva

Jakab levél 3,5-6 Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja élet[ünk] folyását, [maga] is lángba boríttatván a gyehennától.

Szavak. Használd őket jól, és hegyeket mozdítasz el. Használd a szavakat rosszul, és egész életed lángba borul.

„De Copeland testvér – mondhatod – nehezen tudom elhinni, hogy a nagy katasztrófákat néhány egyszerű szó okozhatja. Egyáltalán nem látom az összefüggést a kettő között!”

Nézd meg újra az igét, melyet a Jakab levelében olvasol: „csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!” Használtál már valaha vékonyka gyújtóst, amit aztán a fahasábok alá tettél?

Mi történt?

Nagy valószínűséggel a tűz egyik hasábról a másikra terjedt, míg végül az egész nagy lánggal elkezdett égni. Miután kialudt a tűz, hiába is próbálnád megkeresni a hamuban azt a kis gyújtóst, amitől kigyulladt az egész. Nem találnád, elégett teljesen, nyoma sem maradt.

A nyelv is hasonló ehhez. Először megfertőzteti a testet, utána tűzbe borítja az egész életedet, annyira, hogy már nem is tudod, mi volt az oka az egésznek. Azok a szavak, amelyek belobbantották ezt a tüzet, mélyen el vannak már temetve a hamuban. Úgy, hogy soha nem fogod megtudni, hogy egyáltalán ott voltak.

Tehát soha ne becsüld alá a szavaid erejét. Biztosíthatlak, a sátán sem teszi. Folyamatosan azon erőlködik, hogy letérítsen a helyes irányból. A fájdalmak, betegségek, rosszkedv tüzes nyilait lövöldözi rád, csak azért, hogy hitetlen szavakat beszélj – szavakat, melyek végül lángba borítják az életedet.

Ne hagyd, hogy sikerrel járjon a taktikája! Inkább oltsd el a tüzet, az Efézusiaknak írt levél 6,16 utasításait követve. Tedd azt, amit Pál apostol mond: „mindenek fölött vegyétek fel a hit pajzsát, mellyel megolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.”

Beszéld a hit szavait, és oltsd el a tüzet, mielőtt kigyulladna, még ma!

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland Ministry által engedélyezett ford.

Olvasásra javasolt ige: Jakab levél 3,1-10.
Jak 3:1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.
Jak 3:2 Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
Jak 3:3 Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk.
Jak 3:4 Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja.
Jak 3:5 Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!
Jak 3:6 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja élet [ünk] folyását, [maga] is lángba boríttatván a gyehennától.
Jak 3:7 Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
Jak 3:8 De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
Jak 3:9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremttettek:
Jak 3:10 Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688