Mi a neved?

„És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala.” Kolossé 3,17.

Tudtad, hogy a neved megváltozott? Ahogy újjászülettél, többé már nem ugyanaz a neved, mint korábban volt. A régit eldobtad, amikor szövetségre léptél Jézussal.

Hogy pontosan megértsd, mit is jelent ez, végig kell gondolnod annak a fényében, amit a vérszövetségről tudsz. Amikor valaki belép a vérszövetségbe, fel kell adnia teljes valóját. Többé már nem ura önmagának. A tulajdona, a tartozásai, az erősségei és gyengeségei most már szövetséges testvéréhez tartoznak.

Ha vérszövetségben vagy valakivel, annak a személynek a neve lesz a tiéd is. Nem tudsz megszökni előle – akár jó, akár rossz számodra -, ez már a tiéd.

Amikor elfogadtad Jézust, mint Uradat és megmentődet, Ő elvette korábbi nevedet! Azelőtt bűnnek hívtak, gyengeségnek, félelemnek, szegénységnek, és minden egyéb olyan gonosz dolognak, amit Ádámtól örököltél.

Jézus elvette ezeket a neveket tőled, és cserébe odaadta a sajátját. Ez így van! Az Efézus levél 3,15 azt mondja, hogy Krisztus egész teste az Ő nevéről neveztetik mind a mennyben, mind a földön. Ez azt jelenti, hogy Jézus neve adatott neked. Az Ő hatalma, és jogosultsága ezután már a tiéd!

Gondold csak végig, kiről is neveztetsz: „ Jézus, Mindenható Isten, Bölcsesség, Szabadító, Júda törzsének Oroszlánja, az Élet Igéje, Közbenjáró, Ellátó, a hatalmas Én vagyok, Segítő, Megmentő, Béke Fejedelme, Csodálatos Tanácsos, Isten Báránya, urak Ura, Dávid Gyökere, a Hited Kezdője és Bevégzője, az Út, a Gyógyító, Isten Fia, az Igazság, Szegletkő, a királyok Királya, a Világ Világossága, Főpásztor, az én Erősségem és Énekem’, az Igazságos Bíró, az Igazságosság Fia, Feltámadás és Élet, az Alfa és az Omega.”

Dicsőség Istennek, ezek a nevek mindenre elégségesek, bármivel kerülsz is szembe. Sőt, Isten ereje az Ő minden nevét valóságossá teszi az életedben.

Már nem hívhatod magad bátortalannak, ez már nem a te neved. Nem válaszolhatsz, amikor az ördög így kurjant neked: „hé te szegény fickó!” Ez már nem a te neved. Jézus elvette mindezeket tőled, egyszer s mindenkorra. Elmélkedj az Úr nevein. Mindezek Jézus nevében vannak, abban a névben, amely minden név fölött való. És ez a név minden erejével és jogosultságával neked adatott.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

Javasolt ige: Efézus levél 3,16-21.
Ef 3:16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
Ef 3:17 Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
Ef 3:18 A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jóvoltának],
Ef 3:19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [eképpen] beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Ef 3:20 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
Ef 3:21 Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688