Békességetek legyen énbennem!

János 16:33 (Bővített Biblia) Ezeket a dolgokat mondtam neked, így tehát énbennem (tökéletes) békességed és bizalmad lehet. Ebben a világban nyomorúság, próbák, nehéz helyzetek, csalódottságod van, de legyél jókedvű, örvendezz (vegyél bátorságot, légy bizonyos, csüggedés és ijedtség nélküli!) mert legyőztem a világot (megfosztottam a világot a hatalmától, erejétől hogy bántson téged, és legyőztem azt érted) [Amplified Bible]

Görög eredetivel:
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek (A héb. szótő ’tökéletes, sértetlen’ jelentésű megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás, prosperitás, háborítatlanság) legyen én bennem. E világon (koszmosz – rend, elrendezés, díszítés (dekoráció); teremtett világ, világ(egyetem), univerzum, Föld, világrend; látható világ) nyomorúságtok (nyomás, kínzás, gyötrődés, üldözés, megpróbáltatás, baj, csalódás) lészen; de bízzatok (felbátorodik, bátor; bizakodik, bízik jókedvűnek lenni megvigasztalódik) : én meggyőztem (legyőz, győzelmet arat, meghódít, felülkerekedik, erőt vesz vkin; fölényben van, túltesz vkin/vmin; leigáz) a világot.

Tehát: e világon ne csodálkozz, ha nyomás, gyötrődés, megpróbáltatás, baj és csalódás ér. Ha elborít a gyász és a fájdalom. Mert ez a világ a rothadandóság, romlás alá van vetve. De az Úr Jézus legyőzte, felülkerekedett, erőt vett e világon, a romlandóságon, a halálon, és előhozta a halhatatlanságot és az enyészhetetlen ÉLETET – ezért légy bátor, jókedvű és bizakodó, mert Krisztusban tökéletes, sértetlen vagy, tehát egészséges, háborítatlan, boldog, prosperáló, amikor minden a helyén van.

Ne fogadj el semmit, ami ez ellen törekszik! Ez a te részed! Ne feledd: a látható világ, ami körülvesz, a körülmények, a próbák, nyomások, bajok mind-mind a változásnak vannak alávetve, és ha hiszel, be kell hogy álljanak az isteni rendbe, vagyis felváltja (előbb-utóbb fel KELL hogy váltsa) mindezeket az egészség, boldogság, prosperitás, jólét, jóllét. Nyilvánvaló, hogy ez az ígéret is hit által a miénk.

Tehát ha most nem ezt látod, sem kell kétségbeesned, ehelyett higyj, és a dolgok megváltoznak körülötted. MEG KELL HOGY VÁLTOZZANAK! Ne hagyd magad eltántorítani, légy kitartó, állhatatos a megvallásaidban, higyj Isten beszédének. Mert Isten szólt, és MEGLETT. Te is szóld Isten Igéjét – és meglesz.

(A hit működését, és a megvallás fontosságát mutatja be egy fantasztikus prédikáció, „Megalkuvás nélküli hit” címmel a prédikációk menüpont alatt.)

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688