Szent Szellem keresztség

 

                  címtízok

Központi igazság: a nyelveken szólás egy folyam, aminek soha nem szabadna kiszáradnia. Meggazdagítja a szellemi életedet.
Apcsel 2,4
1 kor14,4
Ján14,16-16
Róm 8,26
Júdás 20

Pál apostol hosszan írt és beszélt a nyelveken szólásról. Nyilvánvalóan gyakorolta is, amit prédikált, hiszen az 1kor14,18-ban azt írta: „hála Istennek, én is rendszeresen szólok nyelveken, és kívánom, hogy minden hívő tudja meg, milyen áldás és milyen erőforrás ez a napi életében.

Célom az, hogy bemutassam azokat az alapvető okokat, amelyeknek alapján állítom, hogy minden kereszténynek szükséges nyelveken szólnia. További célom, hogy segítsem a keresztényeket abban, hogy meglássák azokat az áldásokat, melyek az övéik lehetnek a Szent Szellem ereje által.

1.ok: A nyelvek egy jel. Apcs 2,4: És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.

Isten Igéje azt tanítja, hogy amikor a Szent Szellem betölt minket, más nyelven beszélünk, ahogy Isten Szelleme adja. A nyelvek egy azonnali nyilvánvaló jele a Szent Szellembe való bemerítkezésnek. Tehát az első ok, amiért a hívőknek más nyelveken kell szólniuk az, hogy ez természetfeletti bizonyítéka annak, hogy a Szent Szellem a hívőben lakozik.

Az Apcsel 10-ben olvashatjuk, hogy amikor Péterrel együtt zsidó atyafiak is elmentek Kornélius házához, meglepődtek, látván hogy a Szent Szellem ajándéka kitöltetett a pogányokra is. Ugyanis úgy gondolták, hogy ez csak a zsidóké.

Honnan tudták ezek a zsidók, hogy Kornélius házanépe megkapta a Szent Szellem ajándékát? „MERT HALLOTTÁK ŐKET BESZÉLNI nyelveken, és magasztalták Istent.” Apcsel 10.46.

A nyelveken szólás természetfeletti jel volt, hogy a pogányok ugyanazt az ajándékot kapták, mint ők.

2.ok: a nyelveken szólás szellemi épülésre. 1Korinthus 14,4: Aki nyelveken szól, magát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.

A Korinthusiaknak írt levélben Pál bátorítja a hívőket, hogy folytassák a nyelveken szólás gyakorlatát, mind az imádásban, mind az imádkozó életükben, hogy ezáltal épüljenek szellemben, és építsék magukat.

„1Kor14,2: mert aki nyelveken beszél, nem embereknek szól, hanem Istennek. Mert ember nem értheti meg, azonban szellemében ő titkokat szól.” A Weymouth fordítás szerint: „isteni titkokat szól.” Pál itt nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten egy isteni, természetfeletti eszközt adott az Egyháznak, amivel közvetlenül Vele kommunikálhatunk.

A 14.versszakban Pál azt állítja: „mert ha én ismeretlen nyelven imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.” Figyelj fel arra, amit hangsúlyoz: „az én szellemem imádkozik.” Az Amplified Biblia azt mondja: a szellemem (a bennem levő Szent Szellem által) imádkozik.

Isten szellem. Amikor nyelveken imádkozunk, a szellemünk közvetlen kapcsolatban van Istennel, aki szellem, és közvetlenül beszélünk Vele, isteni, természetfeletti módon.

Howard Carter, aki a Nagy-Britanniai pünkösdi egyház szuperintendánsa volt évekig – s aki a világon az első pünkösdi bibliaiskolát alapította -, azt mondta, hogy a más nyelveken szólás nem csak nyilvánvaló bizonyítéka a Szent Szellemmel való betöltésnek, hanem egy folyamatos megtapasztalás kell, hogy legyen a hívő egész életében. Hogy milyen célból? Azért, hogy velünk együtt imádja Istent. A nyelveken szólás egy folyam, aminek soha nem szabad kiszáradnia. Meggazdagítja a szellemi életedet.

3. ok: A nyelveken szólás emlékeztet minket arra, hogy a Szent Szellem bennünk lakozik, és állandóan jelen van. Ján14,16-17: a nyelveken szólás által való imádkozás és Isten imádása segít, hogy állandóan tudatában legyünk annak, hogy Ő jelen van, és a bensőnkben lakozik. Ha tudatában lehetek ennek mindennap, akkor ez hatással van arra, hogyan is élek.

Egy szolgáló 12 éves lánya egyszer annyira begurult, hogy durván és otrombán beszélt az édesanyjával. Egy evangélista, aki meglátogatta őket, tanúja volt a jelenetnek. Mikor a kislány felnézve meglátta őt, és rájött, hogy tanúja volt a „nagyjelenetnek”, nagyon zavarba jött és könnyekben tört ki.

Az evangélista megkérdezte a kislányt, vajon a Szent Szellem betöltötte-e őt? A kislány azt válaszolta, hogy igen. Az evangélista emlékeztette, hogy a Szent Szellem benne él. Végül együtt imádkoztak, és a kislány kérte az Úr bocsánatát. Mikor imádkoztak, a kislány elkezdte Istent nyelveken imádni. Amikor befejezték, az evangélista azt mondta: van egy titok, ami segít megzabolázni az indulataidat. Ha mindennap nyelveken imádkozol, és imádod Istent, segít abban, hogy tudatossá váljon benned a Szent Szellem jelenléte. S ha emlékezni fogsz rá, hogy ő benned lakozik, nem fogsz ilyen csúnyán viselkedni.

Az evangélista évekkel később visszatért ebbe a gyülekezetbe, ahol találkozott ezzel a lánnyal, aki azt mondta: „Soha nem felejtettem el, amit mondtál. Amióta találkoztunk, mindennap imádkoztam és imádtam Istent nyelveken, és azóta soha nem jöttem ki a sodromból.”

Sajnos mindannyian ismerünk olyan hívőket, akik Szent Szellemmel betöltöttek, mégis gyakran dühbe gurulnak, és olyasmit is kimondanak, amit nem kellene. Pusztán azért, mert nem élnek úgy szellemben, ahogy kellene.

Olyan könnyű bosszankodni és csalódottnak lenni, ha nem vagyunk tudatában az Ő jelenlétének. Azonban ha időt töltünk, és közösségben vagyunk vele, akkor a bensőnkben levő jelenléte tudatossá válik.

4.ok: a nyelveken való ima Isten akaratával összhangban tartja az imádkozásunkat. Róma 8,26 szerint a nyelveken imával az önzőséget ki tudjuk iktatni az imáinkból. Ugyanis ha saját gondolataim szerint imádkozom, lehetséges, hogy az nem lesz Isten Igéjével összhangban.

Gyakran az imáink hasonlatosak ahhoz az öreg földműveshez, aki mindig így imádkozott: „Istenem áldj meg engem, a feleségemet, a fiamat és az ő feleségét. Szóval négyünket, de többet ne.” A Róma 8,26-ban Pál nem azt mondja, hogy nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, hiszen tudjuk: az Atyához imádkozunk, Jézus Krisztus nevében. Ez a helyes módja az imádkozásnak. Azonban nem elég tudni, hogyan imádkozz, ha nem tudod, hogy mit, vagy miért imádkozz. Pál azt mondta: „…nem tudjuk, miért kellene imádkoznunk, de a Szellem maga jár közben értünk, nyögésekkel, amit nem tudunk kifejezni.” (Amplified Bible) (Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. )

P.C. Nelson szerint ez esetben a görög szó jelentése: a Szent Szellem közbenjár értünk fohászkodásokkal, nyögésekkel, melyek érthető beszéddel nem fejezhetők ki. Sőt, tovább ment és rámutatott arra, hogy a görög szó nem csak azt jelenti, hogy nyögések hagyják el az ajkainkat, hanem nyelveken is szólunk.

Ez megegyezik azzal, amit Pál mondott az 1kor14,14-ben: amikor imádkozom ismeretlen nyelven, a szellemem imádkozik. Vagy az Amplified Bible szerint: a szellemem (a Szent Szellem által, aki bennem van) imádkozom.

Nyelveken szóláskor a szellemed imádkozik a Szent Szellem által, aki benned van. A Szent Szellem, aki benned van, adja a kifejezéseket, és ezeket a szellemedből szólod. Te szólod – ő adja a kifejezést.

A Szent Szellem ezáltal segít téged imádkozni úgy, hogy az összhangban van Isten akaratával, ahogy a dolgokért kellene imádkoznunk. Ez nem valami olyan, amit a Szent Szellem nélküled tesz. Nem nyög vagy beszél nyelveken tőled függetlenül. Ezek a bensődből jönnek, és a te ajkaidat hagyják el. A Szent Szellem nem fogja a mi imádságunkat elimádkozni értünk. Ő azért küldetett, hogy bennünk lakozzon, mint segítő és közbenjáró. Nem ő a felelős a mi imádkozó életünkért, elküldetett, hogy segítsen nekünk imádkozni. Más nyelveken szólni egy olyan imádság, amihez a Szent Szellem adja a kifejezéseket. Ez a Szent Szellem által irányított ima, amely kizárja az önzésnek még a lehetőségét is az imáinkban.

Nagyon sokszor az emberek a saját gondolataik szerint imádkoznak, és úgy változtatják meg a dolgaikat ima által, hogy az nem Isten akarata, és nem a legjobb számunkra.

Ha Isten népe valamit akar, ami nem Isten legtökéletesebb, vagy tökéletes akarata, Ő gyakran mégis megengedi azt.

5. ok : A nyelveken szólás serkenti a hitet. Júdás 20. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által.
Az ötödik ok, amiért minden hívőnek nyelveken kellene szólnia, hogy serkenti a hitünket, és segít megtanulnunk, hogyan is bízzunk még jobban Istenben. Mivel a Szent Szellem természetfeletti módon adja a szavakat, amiket imádkozunk, hitre van szükség, hogy nyelveken szóljunk. Hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a következő szó, amit kimondok – Istenbe vetett bizalmam által mondom ezt ki. És ha ezen a területen bízom Istenben, ez segít engem abban, hogy más területen is így tegyek.

Egy nagyszerű keresztény asszony tagja volt annak a vidéki gyülekezetnek, amit egyszer pásztoroltam. Nagyon szerette az Urat, de gyomorfekélye volt, és féltek az orvosok, hogy ez rákossá válik. A férje jól keresett, de minden bevételük az orvosokhoz vándorolt. Néha meglátogattam őket.

Ahogy az asszony Szent Szellem keresztséget vett, nem sokkal később újra meglátogattam őket. Feltűnt, hogy mindent megevett, amit csak megkívánt, míg korábban csak kevés bébi tápszert és tejet tudott enni, és még ez is nehezére esett.

Megmagyarázta, hogy mi is történt: „nemcsak Szent Szellem keresztséget kaptam, és más nyelven beszéltem, de a gyógyulásomat is. Tökéletesen egészséges vagyok!”

Nagyon sokszor láttam hasonlót. S miért is mondtam el ezt a történetet? Tudjuk, hogy Szent Szellem keresztség nem gyógyít meg minket. azonban a nyelveken szólás segít minket abban, hogyan tudjunk még jobban megbízni Istenben.

Átengedni a nyelvünket, a Szent Szellemnek hogy más nyelveken szóljunk, egy óriási lépés afelé, hogy minden részünket Istennek adjuk.

II. rész. Központi igazság: ha a nyelvünket alárendeljük a Szent Szellemnek, hogy más nyelveken szóljunk, akkor óriási lépést teszünk afelé, hogy minden tagunkat Istennek odaszánjuk.

1kor14,28
Ézs28,11-12
1kor14,15-17
Jak3,8

Túl kevés keresztény ismerte fel ma azt a lehetőséget, hogy a Szent Szellem által hatalmat és erőt kaptunk itt a földön. További öt okot fogunk tanulmányozni, és arra keressük a választ, hogy miért kellene minden hívőnek Szent Szellemmel betöltekeznie és nyelveken szólnia.

6. ok: a nyelveken szólás megőriz minket a világ szennyétől. 1Kor14,28: Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.

Ez az egyik lehetséges útja annak, hogy az istentelen, közönséges, durva szavak szennyétől megőrizzen minket, akár dolgozunk, akár nyilvános helyen vagyunk. A fenti Igében vedd észre, hogy saját magunkhoz is beszélhetünk nyelveken. Ez különbözik a gyülekezeti alkalmaktól, amivel kapcsolatban Pál azt mondja: „Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg. 1Kor 14:28 Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.” 1kor14,27-28.

Ha a gyülekezetben tesszük, akkor ez rendjén való, nem fogunk senkit zavarni. Azonban például egy borbély üzletben, amikor az emberek közönséges tréfákat mondanak egymásnak, csak ülök, és beszélek magamhoz és Istenhez nyelveken. Kocsiban, buszon, repülőn vagy akár a munkahelyünkön is beszélhetünk magunkhoz és Istenhez is, ezáltal őrizzük meg magunkat a világ szennyétől.

7.ok: a nyelveken ima képessé tesz minket arra, hogy azért imádkozzunk, amit nem ismerünk.
A 7. ok, ami miatt minden hívőnek nyelveken kellene beszélnie, hogy olyan dolgokért imádkozunk, amiről senki nem gondolja, hogy imádkozni kellene, sőt, lehet, hogy nem is tud róla senki.

Már tudjuk, hogy a Szent Szellem segít nekünk az imádkozásban azért, „amit nem tudunk, hogyan imádkozzunk, ahogyan kellene.” Ráadásul a Szent Szellem, aki mindent ismer és mindent tud, képes imádkozni rajtunk keresztül olyasmiért, amiről természetes értelmünkkel semmit sem tudunk.

1956-ban a feleségemmel Kaliforniában voltunk. Egyik éjszaka hirtelen felriadtam. Olyan volt, mintha valaki a kezét rám helyezte volna. Azonnal felültem az ágyban, a szívem vadul vert.

„Uram, mi a baj?” – kérdeztem. „Tudom, hogy valahol, valami rosszul megy. Szent Szellem aki bennem vagy, te ismersz mindent, mindenütt ott vagy, ahogy bennem is. Akármi is legyen ez a dolog, kérlek, adj szót a számba.”

Körülbelül egy órán keresztül imádkoztam nyelveken, majd elkezdtem nevetni és énekelni nyelveken. (Amikor így imádkozol, mindig folytasd az imát addig, míg el nem kezdesz dicsérni. Ekkor tudni fogod, akármiért is imádkoztál, megvan a válasz.)

Tudtam, hogy amiért imádkoztam, az megtörtént. Megkaptam a választ, és gyorsan elaludtam.

Álmodtam, és álmomban láttam az öcsémet, aki súlyos beteg lett Louisianában. Kórházba kellett vinni, annyira beteg volt. Álmomban az orvos kijött egy kórházi szobából, behúzta maga mögött az ajtót, és azt mondta, hogy az öcsém halott.

Nem doktor úr – mondtam -, nem halott, az Úr azt mondta nekem, hogy élni fog, és nem hal meg. Álmomban az orvos nagyon dühös lett rám, mert kételkedtem a szakmai hozzáértésében. Bevitt a szobába, hogy saját szememmel győződjek meg róla, hogy az öcsém tényleg halott.

Öcsém arcáról a leplet felhajtva akarta megmutatni, hogy valóban halott, de az öcsém lélegzett, és nyitva voltak a szemei. Az orvos megdöbbenve mondta nekem: „miért tudsz te olyan dolgot, amiről én nem tudok? Ő bizony él!” Láttam az öcsémet, ahogy leszáll az ágyról – és az álomnak vége lett. Tudtam, hogy ezért imádkoztam.

Három hónappal később, mikor találkoztam az öcsémmel, azt mondta: „majdnem meghaltam, míg távol voltál.” Mondtam neki, hogy tudok az egészről, azt is tudom, hogy mentővel kellett a kórházba szállítani.

„Honnan tudnál erről?” Elmondtam neki azt a terhet, amit éreztem az imádságra, amit az a bizonyos álom követett.

„Pontosan ez történt! Elmondták nekem, hogy kb. 40 percig a kórházi orvos azt gondolta, hogy meghaltam.”

A nyelveken szólás lehetőség arra, hogy imádkozzunk olyasmiért, amikről természetes szinten nem tudhatunk semmit. A Szent Szellem azonban ismer mindent.

8. ok: a nyelveken szólás szellemi felfrissülést hoz. Ézs28,11-12 Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez, Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani! Mi az a nyugalom, az a felfrissülés, amiről a fenti Ige szól? A nyelveken szólás.

Néha orvosok frissítő kúrát javasolnak, de én ismerem a legpihentetőbb kúrát a világon. Gyakran a nyaralásból úgy jössz haza, hogy néhány napra szükséged van, hogy újra dolgozhass. Nem nagyszerű, hogy ezt a „pihentető kúrát” mindennap veheted?

„Ez az a pihenés…, ez az a felfrissülés.” Az aggódás, káosz és a szétesés napjaiban szükségünk van erre a szellemi felfrissülésre.

9. ok: nyelveken szólás a hálaadásra. 1 Kor14,15-17. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.

Amikor Pál azt mondja, „mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz?” Itt azokra utal, akik szellemi dolgokban még tudatlanok.

Ha meghívnál ebédre, és azt mondanád: „kérlek, adj hálát”, és én ekkor nyelveken imádkoznék, nem tudnád mit mondtam, nem lenne épülésedre. Pál ezért azt javasolja, hogy ilyen esetekben jobb értelemmel imádkozni. Ha mégis nyelveken imádkozol, le kell, hogy fordítsd, hogy a tudatlan tudja, mit is mondtál.

Figyeld meg az Igéből, hogy Pál azt mondja: a nyelveken szólás a legtökéletesebb módja az imádkozásnak és hálaadásnak. „mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.” Olyan emberek jelenlétében, akik tudatlanok, Pál azt mondja, hogy imádkozzunk értelemmel, hogy ők épüljenek, és megértsék, mit is mondasz.

10.ok: nyelveken szólás által a nyelved megzabolázhatod. Jak3,8. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
Ha nyelveken szólsz a Szent Szellemhez és így nyelvedet megzabolázod, ez egy óriási lépés afelé, hogy minden tagod Istennek szánod oda. Mert ha ezt a legizgágább tagodat képes vagy odaszánni, akkor bármilyen tagodat képes vagy.

Befejezésképpen szeretnék rámutatni arra, hogy ez a tíz ok főleg a hívő személyes életével foglalkozik. De van egy nyilvánosságra tartozó területe is a nyelveken szólásnak.

Először is, mikor az emberek megkapják a Szent Szellemet nyilvánosan, nyelveken szólnak, ahogy a Szent Szellem adja nekik. Másodszor, a gyülekezet épül a nyelveken szólás által, amennyiben a gyülekezetben lefordítják azt.

Pál egyértelműen kijelenti, hogy a prófétálás az embereknek szól „építésre felemelésre és vigasztalásra” 1Kor14,3. Ám Pál folytatja: „nagyobb az, aki prófétál, mint aki nyelveken szóló, kivéve ha lefordítja.” 1kor14,5. Pál azt állítja, hogy a nyelveken szólás a fordítással együtt egyenlő a prófétálással. Azaz ha lefordítja a nyelveken szólást, akkor a prófétáló nem nagyobb.

Hogy illusztráljuk, miről is beszélünk: két 5 forintos egyenlő egy 10 forintossal. Pál itt azt mondja, hogy a prófétálás egy 10 forintos. Természetes szinten jobb, ha van egy 10 forintosod, mint egy ötösöd (azaz nyelveken szólás). De ha a nyelveken szólással együtt jön a fordítás, akkor a kettő együtt már egyenlő a prófétálással.

A prófétálás „az embereknek szól építésre, felemelésre, vigasztalásra.” A prófétálás az nem prédikálás. (Azonban néha a prédikálásnak része a prófétálás.)

Ha a prófétálás prédikálás lenne, nem kellene felkészülnöd a prédikálásra. De bizony szükséged van a tanulásra: „tanulj, hogy magadat kipróbáltnak mutasd Isten számára” 2Tim2,15.

Nincs szükséged külön Igetanulmányozásra, hogy nyelveken szólj, és lefordítsd. Nincs szükséged az Igetanulmányozásra, hogy prófétálj – ez a Szent Szellem inspirálására jön. Természetesen, amikor valaki prédikál a Szent Szellem inspirációja alatt, és olyan dolgokat is mond, amiket soha nem gondolt volna, hogy kimond – ez a Szent Szellem inspirációja, és prófétálás.

Nyelveken szólás a fordítással együtt építi az Egyházat. Amikor ez Isten Igéjével együtt jelenik meg, akkor a hitetlent meggyőzi a nyelveken szólás és fordítás Isten jelenlétének a valóságáról, gyakran Istenhez fordul, és újjászületik.

Jézus azt mondta: „és ezek a jelek követik azokat, akik hisznek” Márk 16,17. Ez lehet valakinek a személyes életében, vagy nyilvánosan.

„Betegekre vetik kezüket és azok meggyógyulnak” Márk 16,18 Ez szintén lehet személyes vagy nyilvános.

És egy másik jel: „új nyelveken szólnak.” Márk 16,17

Természetesen nem akarjuk, hogy a nyelveken szólás túl hosszúra nyúljon az istentisztelet alatt fordítás nélkül, mert az emberek nem tudják, miről is van szó, és nem fognak épülni.

Teljesen rendben van, ha nyelveken imádkozol a gyülekezetben, mert azért teszed, hogy épülj. Ha bárki felemeli a kezét és imádkozik az istentisztelet alatt, teljesen rendjén van, ha nyelveken imádkozik. (Minden esti istentiszteleten én is így teszek, mikor ott állok a színpadon.)

De amikor a gyülekezet befejezi a nyelveken szólást, én is befejezem. A gyülekezet nem épülne, ha én tovább folytatnám a nyelveken szólást. Szükséges tudnunk, hogyan is használjuk azt, amink van, hogy a legjobban épüljünk belőle.

Idézet:
Mrk 16,17: „és ezek a jelek követik azokat akik hisznek…ők új nyelveken szólnak.”

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688